Fadimedagen 2017.

Hans kraftiga och våldsamma slag på lägenhetsdörren slutar plötsligt, utan någon vetskap om vad som komma att ske öppnar hon dörren och kikar ut i trapphuset - en stor hand rycker tag i hennes bruna lockar och två skott avfyras - rakt genom huvudet. Ned till golvet faller en av Sverige i vår tids största frihetskämpar, Fadime Sahindal, brutalt mördad utav sin egen far.

De där två skotten hördes genom hela Uppsala och satte skräck i hela Sverige - efter månader och år av hat, utfrysningar, hot, misshandel och våld från sina bröder och manliga släktingar hade nu den unga kurdiska kvinnan blivit mördad utav sina egna, sin egen far - han som skulle vara hennes beskyddare i livet.

År 1810 - började kungen myndighetsförklara kvinnor.
År 1845 - får kvinnor rätt att ärva lika mycket som män
År 1863 - blir alla kvinnor (ogifta) över 25 myndigförklarade
År 1864 - förbjuds hustrumisshandel och både män och kvinnor får driva företag inom näringslivet
År 1872 - förbjuds arrangerade äktenskap, både män och kvinnor fick rätt att själva välja sin livspartner
År 1874 - får gifta kvinnor rätt till sin egen lön
År 1919 - inför Sverige kvinnlig rösträtt
År 1921 - blir också kvinnor myndiga
År 1927 - får män och kvinnor studera tillsammans på samma villkor
År 1938 - blir preventivmedel lagligt
År 1975 - blir abort lagligt och de allra flesta flickskolor är nedlagda

År 2002 mördas Fadime Sahindal i Uppsala utav sin egen pappa, efter att ha blivit förföljd och hotad i flera månader, för att hon stod upp för sina rättigheter.

Fadime dog, för att hon konsekvent stod upp för sina rättigheter på skolor, i media, i tidningar, hon vägrade gifta sig med de kusiner som föräldrarna hade valt ut som hennes framtida makar - hon skaffade sig en svensk pojkvän som hon ville leva med. Hon dog för att hon hävdade något som de allra flesta tycker är en självklarhet - att alla människor ska ha rätt att ha en familj och kunna ha ett eget liv, att man fick bestämma över sitt eget liv och vem man tillbringar det tillsammans med, att få studera till det man vill. Fadime dog för att hennes vilja att leva sitt eget liv och få rätt till sina rättigheter ansågs som hemskt utav hennes kultur, och hennes beteende ansåg man "förstörde" hela hennes familjs rykte och heder.

Fadime dog, och vi måste hedra henne. Vi måste försvara hennes arv och försvara de framsteg som vi gjort för tjejers och kvinnors rättigheter. För Fadimes skull, för tjejers skull, för jämställdhetens skull, för Sveriges skull.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments