Musikhistoria

Wienklassisimen

1750-1830

Wien kallas för europas musikaliskahuvudstad

Komposetörer var anställda av hovet

Vanligare för allmänheten (överklass) att gå på konserter

Kontraster viktiga – olika känslor i samma stycke

Kompositörrer: Mozart, Haydn, Beethoven.

Former – vilken ordning, typ av satser, eller teman kommer.

Symfoni – Spelas av en symfoni orkester som består av stråkinstrument, blåsinstrument och slagverk

Sonat – Spelas av ett instrument, ofta piano eller två instrument som tex flöjt.

Kammarmusik – Mindre ensamble två till åtta instrument, varsin stämma. Kvartett – kvintett.

Karktärsddrag:

1. Snabb, livlig sats, ofta i sonatform

2. Långsam sats

3. Dansrelaterad sats, till exempel menuett

4. Snabb, livlig sats, till exempel i rondoform

Motiv – kort melodi, två takter

Tema – längre melodi, typ ”blinka lilla stjärna där, hur jag undrar vart du är”

Rondo - form som går Ab, Ac, Aosv

Tema med variationer - ett ända tema som man varierar på olika sätt. A1,A2,A3osv

Sonat form - Mer avancerad, men mycket central, stora kontraster, huvudtemat mer kraftfullt, sidotemat mer melodiskt. Man spelar mot varandra som en diskussion

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Åk 9 - Historia

Hitlers väg till makten

Nazisterna och Hitler kunde få så många anhängare och få makt då Hitler spelade på det allmänna missnöjet och nöden som rådde.

Tyskland 1930 har helt fallerat. En tidigare superinflation under början av 1920-talet (alltså att valutan i landet förlorade sitt värde och i Tyskland, som då var Weimarrepublikens fall skedde superinflationen på grund av skadestånds kraven de fått i och med Versaillesfreden efter första världskriget) har gjort att landet tvingas låna pengar från USA för att förbättra förhållandena och betala skadeståndet. Det fungerar och Tysklands ekonomi återhämtar sig. Men 1029 sker en börskrasch i USA som leder till att depression och massarbetslöshet sprider sig över världen. Tyskland drabbar extra hårt i depressionen då USA vill ha tillbaka de utlånade pengarna och år 1930 har Tysklands arbetslöshet fördubblats (från 6% till 12%). Kommer Tysklands dåvarande demokrati även klara denna kris? Nej, det krävs en politisk förändring då folket nu har tappat förtroendet för det dåvarande styret. Detta utnyttjar det då opopulära partiet nazisterna som leddes av Hitler.

För, under krisen lovar nazisterna att förändra landet och eftersom människorna nu ligger i det värsta av värsta, kommer de lyssna ett parti med tydliga lösningar och en tydlig politik. Att angripa Versaillesfreden och judarna lockade också anhängare dessutom ville nazisterna liksom det tyska folket ha en revansch efter den stora förlusten i första världskriget.

Deras program innebar att:

  • -Ta tillbaka förlorade områden från första världskriget
  • -Att alla ska få arbeten
  • -Göra slut på kommunismen
  • -Göra den ariska rasen ren genom att utrota judarna
  • -Ge tyskarna livsrum
  • -Tyskland ska bli världens härskare

Diskussion

Tyska ville ha arbeten viktigare än att judarna skulle utrotas.

Nazisternas rasistiska och antisemitistiska ideologi gjorde det lätt för dom att skylla Tysklands olyckor på judar, då de sedan medeltiden blivit syndabock för olika misslyckanden. Det var ytterligare en orsak till att nazisterna fick många väljare, de hade en klar bild om vem de kunde skylla på. 10% tog på allvar och tyckte det var bra. Lite huget som stycket. 40% inte tog det på allvar och 40% inte läst eller visste om.socialdemokraterna som står i deras parti program inte många som vet. Inte utrotning, depotering

Anledning till att Hitler senare kan bilda regering är för att nazisterna skapar en allians med högerpartierna. Nu kan dessa partier bilda regering då de tillsammans har över 50% av alla röster. 30/1 1933 blir Hitler rikskansler. Kontrolera nazistpartiet och hitler.

Resonera krig varför partier kunde gå med nazisterna

Orsaken till att Hitler kan få all makt är att han skyller misslyckanden på andra partier som kommunisterna. Ännu tydligare blir detta när riksdagshuset i Berlin bränns upp. Detta gjorde just av kommunist vilket gjorde att nazisterna kunde skapa en bild av att alla kommuinster försökte starta en statskupp precis som i sovjetunionen. Vilket många var rädda för och nazisterna fick ännu fler anhängare. Att riksdagshuset i berlin brinner upp leder till att Riksdagen begränsar medborgarnas rättigheter, de förbjuder kommunist partiet, Hitler får endast stifta lagarna och nazisterna blir det enda tillåtna partiet.

DISKUSSION: Nu har det klart och tydligt blivit en diktatur, hitler har makten, finns ingen utväg.

Likes

Comments

Svenska

I dagens samhälle så är det många som har tappat tilliten till varandra. Vi har en växande tendens att inte bry oss och vi lär oss att ignorera folk som behöver hjälp. Brottsförebyggande rådet, brå visar att sedan 2015, alltså för 3 år sedan så har otryggheten i stockholm ökat med 5% trots att våldsbrotten minskar.

O då tcyker jag att liksom våra grandländer och flera andra länder i Europa så borde vi införa en civilkurage lag. En lag som tydliggör varje människas skyldighet att hjälpa folk i nöd.

Någonting som fick mig att helt tappa hakan var när jag hörde om en 10 årig pojke som misshandlats och torterats av sin mamma och hennes sambo. Den 10 åriga pojken Bobby blev tvingad att ligga naken i snön och få snö kastad över sig. Han fick sprit nedhälld genom en tratt mot munnen och en dammsugarslang mot könsorganet. Om Bobby behövde straffas fick han sina nerbajsade kalsonger mot ansiktet, grova stötar eller så blev han bränd med cigaretter.

Hur kunde det här pågå i ett helt år utan att någon i Bobbys eller i familjens omgivning märkte någonting? Hur kunde det pågå så länge att det tillslut kom att vålla hans död? Dessutom så var socialtjänsten inblandad i Bobbys liv redan innan misshandeln började efterom att han hade ett autism liknande syndrom och därför behövde en stödfamilj. Att varken skolan, socialtjänsten, stödföräldrarna eller grannarna märkte någonting är skrämmande. Bobby hade en hög frånvaro i skolan, blåmärken på kroppen och lärare har berättat att han var ovanligt frispråkig gällande sex och alkohol. Men hur kan det ändå komma sig att det här inte räckte för att lärarna skulle göra någonting, tänk om de bara hade lyft luren och ringt socialtjänsten eller polisen. Men precis som alla andra vill man ju inte lägga sig i. Inte anklaga någon för något som man inte vet säkert. Helst sköter man sitt även fast magkänslan säger någonting annat. Det här måste ändras!

Ett annat exempel som visar att respekten saknas är när folk plötsligt börjar filma med sina mobiler istället för att hjälpa den utsatta. Har ni inte uppleft det själva så har ni säkert sett på TV när folk ivrigt springer runt och filmar eller tar bilder istället för att agera. O vad är egentligen medmänskligheten i det? Fortsätter vi såhär kommer den negativa tendensen att utvecklas, samhället kommer bli otryggare och vi får ett bristande civilkurage. Men. Jag tänker inte ta i allt för hårt. För jag vet att de flesta av oss fakitskt skulle hjälpa en medmänniska i nöd, eller åtmindstånde försöka. Inte hade jag vågat gå fram och stoppa en blodig mishandel mellan två stora killar, herregud dom skulle slått ner mig på en sekund. Men med en lag i ryggmärjen hade jag vetat om min skyldighet att på ett eller anant sätt hjälpa till, kanske slått en signal till 112 istället för att bara gå därifrån och tänka att någon annan löser det där eller att det inte angår mig.

Vissa av er kanske tänker. Men varför ska jag straffas när det inte ens är jag som begått själva brottet. Då är mtt svar till er såhär: jo för att man ska ha ett välfungerande samhälle så har varje individ inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Likaväl som vi har rätt att rösta så har vi också en skyldighet att rösta för annars finns det ju ingen demokrati. O likaväl som vihar rätt till hjälp som har vi en skyldighet att hjälpa till. Men alla har inte modet, därför behöver man liksom ”tvingas” in i det för att förstå vad som är rätt. Kanske hade Bobbys lärare vågat ringa socialtjänsten eller polisen om det fanns en lag som stöttade hennes agerande, och kanske hade människor slutat filma och börja hjälpa till om de förstod allvaret och dess konsekvenser.

Jag kan inte be er att införskaffa en ny lag, jag menar vi är inte ens myndiga. Men jag kan be var och en av er att tänka en extra gång så att vi en så länge utan en lag ändå kan sträva efter ett tryggt samhälle med ett starkt civilkurage.

Det handlar om att du måste vara berädd att sträcka ut en hjälpande hand till någon som behöver just din hjälp.

Du måste öppna dina ögon och kunna offra dina bekvämligheter i förrmån om någon annan.

Godhet föder godhet, och livet är en sjöresa, man vet aldrig när man är i behov av någon annans godhet.

Likes

Comments