Cyklar till stranden för ett härligt dopp i det vackra blå havet.

Gillar

Kommentarer

Älskar nyplockade solvarma björnbär ☀️

Gillar

Kommentarer

Att ha känslan av trygghet, acceptans och förståelse är viktiga delar i de sociala kontakterna. Att ha några få eller många vänner är olika betydande för olika individer och att vara ensam kan vi nog alla vilja vara ibland men en ofrivillig ensamhet kan skada hälsan på sikt. Det är viktigt med vår medmänsklighet och försöka bjuda in alla i gemenskapen på exempelvis arbetsplatsen.
Livet händer och kan rusa fram med många aktiviteter som kan vara både roliga och betungande men ibland måste vi lära oss att prioritera det viktigaste och säga nej. Du behöver inte alltid leva upp till bästa föräldern, bästa kompisen, bästa medarbetaren, snyggaste hemmet och den mest vältränade personen, du duger ändå! Vi behöver lära oss att använda gas och broms i livet. Njut av stunden och hitta tid för återhämtning ensam eller tillsammans med vänner.
Det finns en viktig grund för att vi ska kunna bibehålla en bra hälsa trots påfrestningar och det kallas KASAM - känsla av sammanhang - det är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet: Kognitiva, såsom att man förstår, har överblick och kan tolka sammanhanget.
Hanterbarhet: Praktiska, möjlighet till påverkan och förmåga att möta utmaningar.
Meningsfullhet: Känslomässiga, exempelvis egenvärde, värde i vad man gör, framtiden och drivkraft att leva och agera.
Dessa tillsammans utgör grunden till hur du uppfattar tillvaron och agerar därefter.
Du lägger grunden till ditt egna KASAM i barndomen men även i vuxen ålder kan du stärka ditt KASAM med hjälp av en positiv och för dig lagom utmanande miljö.

Gillar

Kommentarer