Header

Today I did something new - or actually... it was yesterday.

I treated myself with a little one-day-getaway to Skodsborg Kurhotel (not very far from my own place). To be honest i didn't mean to - but i was locked out of my apartment and therefore had to. It turned out to be so amazing that I'm "accidentally" going to lock myself out again. LOL!

I think it is totally underestimated to do something just for yourself -even if it seems expensive - its worth it!Above all tha, Skodsborg kurhotel is the perfect place - and this is not sponsored! It is great being so close to the capital but still with the ocean and forrest. Not to mention the fresh air - I mean you really feel the difference when you go for a run here. You will be surprised by the pollution in the City you normally run in.

The hotel itself is amazing - beautiful, good services, best food and the spa - OMG. Not only if you are tourist you should visit, you should go even if you live next door to the hotel.


BEST MISTAKE I EVER DID WAS LOCKING MYSELF OUT.

So again - something bad turned out to be more than good. Be positive. Nothing is ever so bad that it's not good for something else ;)

Flyt din blog til Nouw - nu kan du importere din gamle blog - klik hér!

Likes

Comments

*ENGLISH VERSION BELOW*

- Ja jeg lavede Danmarks dårligste reklame film...
Men jeg lavede også en Coca Cola reklame et halvt år efter!


Jeg håber egentlig at den sætning taler for sig selv.

Det var ikke bare én i klassen som pegede fingre af mig. NEJ! Det var sgu en overskrift på forsiden af SEogHØR. Ærligt ik, lyder måske arrogant, men jeg var ikke ét sekund ked af den reklame. Tvært imod, jeg så da meget cute ud i den. LOL. Og den eksponerede og fik en masse omtale, hvilket er målet når man laver reklamer. Udover det så lader jeg mig da ikke slå mig ud af lidt negativitet i medierne når jeg har højere tanker om mig selv.

Men sagen er den, at der ikke var nogen som skulle fortælle mig hvad jeg kunne og ikke kunne - jeg hørte gentagende gange at jeg nok ikke skulle satse på skuespil (ikke at det nogensinde har været min drøm) men det skulle da ikke stoppe mig i at smide en casting-video til Coca Cola et halvt år efter.For en gang skyld vil jeg faktisk skrive et indlæg som ikke er sarkastisk og måske lidt mere personligt for mig. Jeg gider ikke trække medlidenhedskortet og sige at jeg er blevet mobbet - men jeg har da fået mine hug med på vejen. Jeg er blevet kaldt Ronaldinho hele min barndom, men jeg troede det var fordi jeg var god til fodbold selvom det viste sig at være grundet mit udseende (tænder i offside - overbid). Men pga. min egen selvopfattelse blev jeg aldrig slået ud af det, tværtimod blev jeg endda lidt bedre til fodbold da jeg fik storhedsvanvid af at de kaldte mig det. Så ja, nu er jeg her - pige-udgaven af Ronaldinho og med i en Coca-Cola reklame. Ironisk nok lavede den ægte Ronaldinho en Pepsi-reklame i sin tid.


Jeg har nok ikke været den sjoveste at mobbe førhen eller nu - da jeg altid vender det til en styrke. Jeg er blevet kaldt mange andre ting, som jeg ikke synes er nødvendige at skrive, men for hver gang at jeg er blevet kaldt noget eller fået fortalt at jeg ikke var god nok, blev jeg motiveret til at vise, at folk tog fejl. Jeg tror også at jeg ofte er blevet reddet af, at jeg ikke altid forstår de dårlige ting som sker i livet. Jeg overfortolker ikke noget, jeg er bare lidt lalleglad og fjollet og kan hurtigt glemme hvis så at jeg var sur. Og synes egentlig ikke at der er noget som er så slemt - eller værd at bære nag over i længere tid. Visse folk siger at det er en ulempe og man vil blive udnyttet eller folk ikke kan tage en seriøst. Jeg har bare ikke brug for at blive taget seriøst af alle mennesker jeg møder på min vej. Jeg har ikke brug for at alle respekterer mig eller får af vide når de er gået over stregen. Jeg vil hellere bruge den energi jeg har på positive ting eller hårdt arbejde som giver pote, end jeg gider bruge energi på at gå rundt og være sur og huske folk på at de har været respektløse overfor mig.Langt hen ad vejen har jeg altid set glasset halvt fyldt istedet for halvt tomt - gælder både når folk behandler mig dårligt eller hvis det gjaldt om mål i mit liv. Jeg har altid set muligheder i stedet for begrænsninger. Når jeg står op hver morgen tænker jeg ikke på alle de ting jeg ikke orker i dag, nej jeg tænker altid - oh der er så mange ting jeg gerne vil nå i dag. Det jeg prøver at sige er, at der er mere motiverende at gå efter målet (nemmere at komme fremad) hvis man stiller det op som noget positivt. Hvis man hele tiden går rundt og brokker sig og siger ting man ikke orker og ikke vil, bliver livet også uretfærdigt og hårdt. Det er selvfølgelig en fin egenskab at vide hvad man ikke vil, så får man nemlig muligheden for at erstatte tanken/ordene med hvad man ønsker i stedet for.


It's what you do in the dark that puts you in the light

Her ser i så mini Ronaldinho som brugte 10 år med bøjle for at jeg kunne komme til at lukke munden - og nej, jeg kunne helt ærligt ikke lukke munden og jeg har til tider stadig svært ved det, kun i få situationer at det kommer mig tilgode. LOL 😝 // So, here you have mini Ronaldinho who spent 10 years with braces so she could close her mouth - and no, I could honestly not close my mouth - still I have hard times closing it and only in few situations it is for benefits!. LOL 😝


Jeg har ofte tænkt over om det hele handler om selvtillid og selvværd. Jeg har en enorm meget selvtillid - og egentlig nok ikke så godt et selvværd.

  • God selvtillid, handler om, at du tror på, at du kan det, du vil og at du tror på, at du har evnerne til det, du gerne vil præstere. Det handler altså om, at du ikke føler dig begrænset i dine udfoldelser, fordi du tror på at du kan tilegne dig de færdigheder, der skal til.
  • Et godt selvværd er, at du føler du har værdi, bare ved at være det menneske, du er og at du tror på, at du er ok, som du er, på trods af mangler. Med andre ord, du respekterer og holder af dig selv. Det betyder også at du kan være dig selv, føler dig værdsat og vigtig uden at skulle præstere hele tiden og at du føler dig ligeværdig med andre mennesker.Selvtillid handler altså om, hvad du tror på du kan og gør, selvværd om hvem du tror på du er. Og det ville være synd at sige at jeg ved hvem jeg er - jeg vågner hver dag og føler for at prøve noget nyt. Jeg er det mest forvirrede menneske, det eneste jeg kan er, at tro på at jeg kan alt det, jeg vil. Og til folk der tror de gennemskuer mig - high five, jeg har ikke en gang gennemskuet mig selv og det er jo også det der gør, at jeg synes mit eget liv er spændende og sjovt at leve 🙂

Bottom line - jeg har hvad gud har givet mig og så skal jeg da bare have det bedste ud af det, i den tid jeg har det og det er der ingen som kan stoppe mig i.Har en masse backstage billeder fra optagelserne så hvis i har nogen spørgsmål så endelig kom med dem, så kan jeg lave et lille indlæg om hvordan det hele var. // I have a lot backstage material - so if you have any questions about the commercial, let me know - I would love the next post to be about it..//english


Hi guys!

Right... So I featured in The worst advertising commercial in Denmark..

But then only six months later I featured in a Coca Cola commercial.
I hope that phrase speaks for itself.
It was not just my classmates who pointed fingers at me. NO! There was also a headline on the front page of the Danish magazine SEOGHØR commenting on my appearance in that commercial. Honestly, I may sound arrogant, but I was not one second embarrassed about the commercial. Actually, I looked very cute in it. LOL. It was good exposure and for all I know, that is the goal for a commercial - Some stupid comments in the media shouldn't knock me out, as long as I have higher thoughts of myself.

But the point is that no one should tell me what I can or cannot do - I was repeatedly told that I should not bet on acting (not that it's ever been my dream), howeverthat didn’t stop me from sending a casting video to Coca Cola six months later.

For once, I will actually write a post that is not sarcastic but rather slightly more personal. I do not want to pull the pity card and say I've been bullied - but I've taken my punches along the way. I've been called Ronaldinho all my childhood - I thought it was because I was a goodsoccer player but it turned out to be because of my look (teeth in offside). However,,due to my own self-perception, It didn’t knock me out, I actually got better at soccer because I wanted to ‘keep’ being as good as Ronaldinho! So here I am - the girly version of Ronaldinho who is acting in a Coca-Cola commercial. Ironically enough, the real Ronaldinho made a Pepsi advertisement in his time – coincidence? I think not ;)

I has probably not been very amusing to bully back then or now - as I always taken the critique and turned it into a personal strength. I have been called many other things that I do not think are necessary to write about, but for each time I have been called something or been told I was not good enough, I was motivated to show that people were wrong. I also believe that I have often been saved because I do not always understand the bad things that happen in life. I don’t interpreting anything, I'm just slightly lame, silly and lighthearted as I quickly forget that I am angry. I do not really think that there is anything that is that bad to waste my energy on it for too long. Some people say that it is a disadvantage, one will be exploited or that people won’t be able to take you seriously. This doesn’t bother me though as I do not need to be taken seriously by every single person I meet on my way. I do not need everyone’s respect and I can’t be bothered to let themknow when they’ve crossed the line. I'd rather use the energy I have on positive things or hard work that is rewarding, than I'd like to waste energy being angry and reminding people that they've been disrespectful to me.


Along the way, I have always seen the glass half full instead of half empty - even when people treated me badly or if it concerns my goals in life. I've always seen options instead of limitations. When I get up every morning, I do not think of all the things I dont want to do that day - no, I always think oh, there are so many things I want to get done today”. What I'm trying to say is, that it is motivating and easier to move forward if you turn it to something positive. If you constantly break things and tell yourself what you cannot do or don’t want to do, life becomes unfair and hard. Of course, it's nice to know what you do not want, so you get the opportunity to replace the thoughts / words with what you want instead.


I have often thought about whether it's all about self-confidence and self-esteem. I have a huge amount of self-confidence but not a very good self-esteem.
Good self-confidence is about believing that you can do what you want and that you believe you have the skills to accomplish it. It is therefore all about you not feelinglimited in your performances because you believe that you can acquire the skills that are required.
A good self-esteem is when you feel worthy of being just the person you are and that you believe that you are ok, as you are, despite the deficiencies. In other words, you respect and care for yourself. It also means that you can be yourself, feel appreciated and important without having to perform all the time and feel like other people.


Self-confidence is about what you believe you can and do, self-esteem is about who you believe you are. And it would be a shame to say that I know who I am - I wake up every day and feel like trying something new. I am the most confused person, the only thing I can is to believe that I can do everything I want. A lot of people say that they have figured me out -impressed - I haven't myself, which makes me think that my life is pretty damn exciting and fun to live 😁


Bottom line is… I have what God has given me and I'll just have to make the most of it for the time that I have it and nobody can stop me.


Kisses :)

Likes

Comments


Min dejlige ven sendte mig engang et link til en video som ændrede alt for mig. Ikke kun min opfattelse af andre og af verden, men min opfattelse af mig selv og hvordan jeg ville leve. Jeg kan simpelthen ikke sige tingene bedre selv, så tag lige og lyt til ham her Abraham Twerski - han er en klog mand.


My lovely friend once sent me a link to this video that changed everything for me. I simply can not say things better myself, just listen to him - Abraham Twerski - he's a wise man.

Likes

Comments

Contains affiliate links

*ENGLISH VERSION BELOW*

Hey pepzzz


Idag vil jeg kort fortælle om hvad jeg har fået tiden til at gå med. Jeg har tegnet et banner til en hjemmeside som skal hjælpe børn med angst - virkelig fedt projekt og lidt anderledes. Det lidt sjovt endelig at få lov til at tegne rigtige børnetegninger og superhelte. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed at jeg elsker superhelte - bla. derfor min hund hedder Batman.

Jeg glæder mig selv til at se det færdige resultat og jeg skal nok dele det med jer når den tid kommer. Så har jeg selvfølgelig også været på arbejde i butikken idag og til aften får jeg besøg af en som skal hjælpe mig med at hænge mit nye TV op som jeg har købt til soveværelset. Når det er klaret føler jeg at indretningen af mit hjem snart er fuldendt og klar til en "home-tour" på youtube.

Sidst men ikke mindst en lang aften løbetur.


//english


Hi guys!

Today I will do it short and just let you know what I've been doing. I have designed and sketched a banner for a website to help children with anxiety - really nice project and a little different from what I am used to draw. It's a little fun finally to be able to draw children's drawings and superheroes. It is no secret that I have a thing for superheroes (my dogs is named after Batman).

I can't wait to be done with this project so I can show you the final result. So, of course I have been working at the store today as well. When I get home from work there is a guy coming, who will help me hang up my new TV that I bought for my bedroom. When done I feel that the decor of my home is soon complete and ready for a home tour on youtube.


Before I go to sleep I will go for a long evening run.

Likes

Comments

IT IS NEVER TO LATE, MY FIRST BUTT WORKOUT WAS 1 YEAR AGO!

*ENGLISH VERSION BELOW*

*YOUTUBE WORKOUT VIDEO BELOW*


Først og fremmest vil jeg virkelig understrege at der ikke er en opskrift på den perfekte krop eller træning. Vi er forskelligt bygget og må sætte vores egne mål udfra hvad naturen har givet os. Alle numser er forskellige, og skal derfor også trænes forskelligt. Lidt af alle øvelser har dog aldrig skadet nogen og her får i mine input på en god numsetræning.

Jeg laver egentlig ikke nogle særlige øvelser som I ikke har set før. Jeg tror bare jeg sørger for at kombinere numseøvelser med varieret træning + cardio. Det er altid bedre at variere lidt end at gå 100 procent amok på specifik balletræning og gå død i det lige så hurtigt efter. Som hovedregel skal jeg dog ha trænet numsen mindst 3 gange om ugen.Videoøvelser

De øvelser jeg viser på videoen, jeg har vedhæftet, er klart mine yndlings og også dem jeg tror på har gjort det bedste arbejde for min numse. Det er jo klassiske øvelser som der lige er blevet bygget lidt ekstra på. Så som squats med et hop eller sidelunges med løft.

Den sidste øvelse jeg laver er klart min favorit, den er ikke så hård og man kan lave den mens man ser TV. Det er bare ned på alle fire, spænd op i maven og så skiftevis før låret op til vandret. Lav ca. 10 løft og skift ben. Gentag ca. 3 gange eller indtil du ikke kan mere og så lige en mere end det. Dem kan man lave rigtig mange af - og de giver en god bagdel.
Squats

Selvom alle ved hvordan man gør, er det vigtigt at gøre det rigtigt for ikke at fejlbelaste, og for at sikre, at man får det maksimale ud af øvelsen.

Jeg står med fødderne i skulderbredde fra hinanden og vægten lagt på hælene. Så går jeg bare langsomt op og ned i knæ, mens jeg stritter med numsen og fokuserer på at holde ryggen rank. Uanset om man laver normale squats eller andre varianter er det vigtigt at holde knæets akse lige, så man hvert fald ikke falder indad. Man bør også undgå at bøje knæene for langt udover sine tæer.

Hvis man så føler at man har godt styr på den øvelse, kan man jo bygge på og udvikle den, evt med et hop som vist i videoen. For mig er det en god øvelse, da jeg samtidig får pulsen op og trænet min balanceevne.

Hvis man vil styrke inderlårene kan man sprede benene lidt mere og have fødderne udadroteret.Lunges

Igen, ved alle jo nok hvad lunges er. Så simpelt som at tage et stort skridt og buk i benet så man kommer helt ned til jorden. Her kan man også udvikle den som vist i min video. Jeg laver fejning med sideudfald. Det betyder at man tager et stort skridt til siden, bøjer i samme ben og skubber derefter fra igen. Herfra fortsætter du så med at løfte knæet og svinge benet tværs over kroppen.


Prøv evt også walking lunges. Jeg laver 30 gentagelser 3 gange. Jeg forsøger at lave de fleste øvelser mange gange og uden vægte, da jeg får massere af styrke træning gennem håndbold og derfor skal passe på (mht. mit modeljob) at bygge for meget på i muskler.


Stepmaskinen

Det kommer nok ikke som et chok for jer, men den giver virkelig sved på panden og kan mærkes i benene når du skal på WC dagen efter. Sørg altid for at være stabil i holdning (gælder alt fra løb til styrketræning) men hvis man læner sig for meget fremover på denne maskine kan det godt skade mere end det gavner.


Et lille fif - iMuslce2:

Når jeg føler behov for ny inspiration bruger jeg appen iMuslce til at finde øvelser. Her kan man highlighte bestemte muskelgrupper og se en animeret figur lave styrke eller strækøvelser til fx ballerne. I kan se nogen screenshots fra appen her. (Jeg er blevet overraskende glad for den)


NOGO - HØJE HÆLE

I høje hæle skubbes tyngdepunktet fremad, så din kropsholdning ændres – andre muskler stabiliserer kroppen, og ballerne bliver ikke aktiveret. Høje hæle er altså ikke god træning for din numse, selvom den måske kommer til at se flottere ud mens du har dem på.

//englishHi guys!

First of all, I want to say, that there is no recipe for the perfect body or workout. We come in all kind of shapes and have to set our own goals based on what nature gave us. However, here is some of my fav exercises.

I'm not doing any particular exercises, that you guys haven't seen before. I just make sure to combine exercises with a little cardio. It is always better to vary slightly than to go 100% on one specific part of the body and then die on it afterwards. My goal is to do a little butt workout 3 times a week.Video exercises

All of the exercises I show in the video are my favorites, and also those I believe have done the best work for my butt. These are classical exercises with a little twist. For example squats with a jump or side lunges with lift.


The last exercise I'm doing is my absolute favorite, it's not that hard and you can do it while you watch TV. Just go down on all four, tense up the stomach and bring your thigh up to horizontal. Do about 10 lift and then shift leg. Repeat approx. 3 times or until you can't do more and then do one more than that. You can do a lot of them - and they guarantee a good ass.Squats

Although everyone knows how to do it, it's important to do it right and to make sure that you get the most out of the exercise.

I stand with my feet in line with my shoulders and the weight is laid on my heels. Then I slowly drop down and go back up while I poke out my butt and focus on keeping my back straight. Whether you're doing normal squats or other variants, it's important to keep the knee axis straight so that you do not fall inward. You should also avoid bending your knees too far beyond your toes.

If you feel that you are well in control of that exercise, you can build and develop it, possibly with a jump as shown in the video. To me it is a good exercise, as the pulse rises and I train my balance.

If you want to strengthen inner thighs you must have more scattered legs and feet outwards.Lunges

Again, everyone knows what lunges are. As simple as taking a big step and bending your leg so you come down to the ground. Here you can also develop it as shown in my video. I'm doing sweeping with side extensions. This means that you take a big step aside, bend your legs and push away again. From here you continue to lift your knee and swing your leg across the body.

Try also walking lunges. I do 30 repetitions 3 times. I try to do most exercises many times and without weight, as I get lots of strength through handball and therefore have to take care (due to modelling) not to build too much muscle.Step machine

Good way to get sweaty and if you go hard you will really feel it in the legs the day after. Always be sure to be stable (as in all other workouts), because if you lean too forward on this machine, it may hurt more than it benefits.NOGO

Sorry ladies, but high heels is no good. Wearing heels pushes the gravity forward so that your posture changes - other muscles stabilize the body but does not activate the butt muscles.A little tip - iMuslce2

When I feel the need for some new inspiration, I use the iMuslce app for exercises. You can highlight certain muscle groups and see an animated figure do strength or stretch exercises. You can see some screenshots from the app^^.Kisses :)

Likes

Comments