ماهانتا دوست و قدیمی و دیرینه ایست که همیشه در هر لحظه و در هر زمان و مکان باماست و بطور پیوسته عشقش را دریافت می کنیم


اک و مواد مخدر با هم سازش ندارند


عده ی زیادی از افرادی که هم سن و سال من هستند و به اکنکار علاقه دارند به طرز وحشتناکی اسیر مواد مخدر هستند. بعضی اوقات صحبت درباره اک با آنها برایم مشکل میشود. می خواهم بدانم چگونه با این موضوع کنار بیایم.


مردم فکر میکنند که از طریق مواد مخدر می توانند به اشراق برسند. ولی حقیقت این است که آنها فاقد خویش انضباطی هستند. آنها در دام چیزی افتاده اند که هیچ کنترلی روی آن ندارند. اگر آنها برای کنار گذاشتن مواد مخدر به قدر کافی خویش انضباطی ندارند - که این می تواند یک شبه اتفاق بیفتد - مطمئناً خویش انضباطی کافی برای ماندن در طریق اک را هم ندارند.

اگر با آنها به عنوان دوست علاقه دارید، آنها را به عنوان دوست حفظ کنید. ولی من آنها را به ورود به اک تشویق نمی کنم. بلکه در حقیقت آنها را دلسرد هم می کنم. بگویید: "شما اگر مواد مخدر و اک را باهم داشته باشید مشکلات بدی خواهید داشت و من شما را به این کار تشویق نمی کنم." محکم باشید و به آنها بگویید.

شما نمی توانید با اک مصالحه کنید بعضی اوقات به خاطر دوستی ها مایل هستیم که با رفتارهای ناسازگار خود مصالحه کنیم. این طریق دوستی است، دادن و گرفتن از هر دو طرف. ولی اگر میخواهید با دیگران راجع به اک صحبت کنید وقت تان را در مورد مردمی که هنوز با مواد مخدر درگیر هستند تلف نکنید.


سری هارولد کلمپ ماهانتا استاد زنده اک


هيو باشید: چگونه می توانید همکار خدا باشید - صفحه ٧۵


برکت باشد

Likes

Comments


بنام آن : لای تسه می گوید ما درخدا زندگی و حرکت می کنیم و موجودیت داریم .

نینوا الهی ۳۱


بنام آن ؛

تاوقتی که درک نکنیم که حقیقت خود ماییم . که هرکسی خود حقیقت است همواره درپی چیزی خواهیم بود که به چنگ نمی تواند آمد .

نینوا الهی ۳۲


گشودن در روح

من تمرینات معنوی اک را بسیار آزموده ام . می یک ماجراجو و مسافر بودم و تمرینات معنوی را آنطور که در آموزش نامه های اک آمده است انجام می دادم . اگر بعد از گذشت دو هفته عمل نمی کرد ، آنهاراکمی تغییر می دادم درهای روح را به زور باز نمی کردم . اگاهی به تدریج ایجاد می شد، اول دریک سطح از آگاهی و بعد در سطح دیگر . گاهی اوقات شما متوجه می شوید درحال تمرین کردن روی طبقات درون هستید ، درست شیبه به آنچه که ما در اینجا در سمینار اک داریم شاید شما دارید به عنوان یک راهنما ، در جهان های بالاکارمی کنید و دارید به اک ، نور و صوت الهی که شما را لبریز کرده است ، از روی عشق خدمت می کنید

سیرو سلوک روح

چلا محسن:

پیام معنوی بیستم اردیبهشت ماه


گاهی شما باید با شیر رو در رو شوید، زیرا هیچ دلیلی برای فرار از آن وجود ندارد.

برکت باشد

May 10

The Days of Soul Calendar

Seeds of Wisdom for Daily Contemplation

روزهای تقویم روح

بذرهای خرد برای مراقبه روزانه


۱۰ می


در ورای همهٔ خلقت٬ خالق یا خداوند است. ما او را با نام سوگماد می شناسیم. صوت خداوند نیروی فعالیست که به بیرون جاری می شود و مسئول خلقت واقعی تمام جهانهاست. این صوت خداوند همان است که بعنوان روح مقدس٬ روح خداوند٬ یا نیروی آفریننده می شناسیم. اما آن یک نیروی خنثى می باشد. آن تنها ارادهٔ خلاق را اطاعت یا انجام می دهد...


برکت سوگماد بر شما مبارک باد.

برکت باشد.

آنچه می خواهم بگویم ماالگوهای ذهنیمان رادراوایل زندگی شکل می دهیم وبقیه عمررابراساس آن زندگی می کنیم امااگربخواهیم میتوانیم باکمی تلاش این عادات شکل گرفته راتغییردهیم انسان هیچگاه ازجستجوی خداوندو حقیقت ناامیدنمی شود.۲

اصول اک


سؤال:

شما به فردی که علاقمند عضویت در اک است چه توصیه ای می کنید و برای طی نخستین سال چه مواردی را به او نصیحت می کنید؟


جواب:

وقتی کسی وارد اکنکار می شود، می تواند خودش شخصاً آموزش نامه ها را مطالعه کرده و در صورت امکان در کلاس های ست سنگ شرکت کند. خیلی مهم است که به مرور به مطالعه اک بپردازد؛ چرا که هر کسی به روش خود حقیقت را در می یابد. مطالعۂ زیاد کتاب های معنوی باعث آشفتگی معنوی شده و عملاً موجب می شود که دسترسی به هدف خودشناسی و خداشناسی عقب بیافتد.

وصل اول در مرحلۂ رؤیا و توسط استاد رؤیا داده می شود. برخی از افراد متوجه دریافت این وصل می شوند و برخی خیر. در این وصل مراکز احساسی و عقلانی پایین با مراکز بالا مرتبط می شوند.

پس از آن که فرد به مدت دو سال آموزش نامه های اک را مطالعه کرد، وصل دوم را دریافت می کند. من از آن شخص می خواهم پیش از اتخاذ هر تصمیمی مقالات اک را مطالعه کند و دریابد آیا اکنکار مناسب نیازهای معنوی او هست یا خیر. این کار بخشی از آزادی در امور معنوی است.

علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد به آن شخص بگوئید زمانی را برای مطالعه دربارۂ اک اختصاص دهد و آنها را در زندگی و مسئولیت های روزمّره، در قبال خود و خانواده اش به کار برد.


سری هارولد کلمپ ماهانتا استاد زندۂ اک


از استاد بپرسید دو صفحۂ ۳۱۰


برکت باشد

Likes

Comments


🔸🔸🔸


کجا شد عهد و پیمان را چه کردی

امانتهای چون جان را چه کردی؟

چرا کاهل شدی در عشقبازی

سبک روحی مرغان را چه کردی؟

نشاط عاشقی گنجی است پنهان

چه کردی گنج پنهان را چه کردی؟

تو را با من نه عهدی بود ز اول

بیا بنشین بگو آن را چه کردی؟

چنان ابری به پیش ما چه بستی

چنان خورشید خندان را چه کردی؟

Likes

Comments

Likes

Comments