Header

Grattis på din dag ❤️ älskar å saknar dej

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

  • 1292 readers

Likes

Comments

Dessa nätter och dessa fruktansvärda tankar, ska det verkligen vara så svårt att sova?!
Som sagt psykologen och läkaren den 22:a!
Måste ringa mobila teamet för att få något som hjälper mot denna ångesten och sömnproblemen!
Dock det ända som hjälper är narkotika klassat. Men har man intyg får man äta det.
Blir att ringa imorgon..

Min underbara älskling. Världens finaste. Såg detta nu. Helt tårögd
Vet ni hur jobbigt det är när ens kärlek sitter bakom lås och bom? Klart vi ska ses men blir inte på samma sätt som förut...

Jag tänker inte ge upp! Detta fixar jag! Slår mig vad du går med mig hela vägen..

  • 1457 readers

Likes

Comments

Jag har absolut ingen aning vad jag ska skriva om längre. Mina tankar står helt still just nu.
Som vissa vet har jag verkligen mycket att skriva ibland inte något. Så ska komma på något!

Och kom med förslag!

  • 1485 readers

Likes

Comments

MIN FÖREBILD, min älskade pappa 💘

  • 1518 readers

Likes

Comments

Detta är nog mitt "nya" drömjobb.
Något jag skulle älska med att jobba med!
Tack vare en kompis tipsa mej om det!
Bara att ta kontakt med chefen! Fråga om det finns något jobb inom det! HOPPAS!


Lekmannaövervakare är människor ute i samhället som har engagerat sig frivilligt för att vara en förebild och ett stöd för en dömd person. De är ett komplement till frivårdens personal.

Tanken är att en lekmannaövervakare genom att vara sig själv visar på ett alternativ till en kriminell livsstil. Han eller hon gör olika aktiviteter tillsammans med den dömde, till exempel fikar eller går på bio. Klienten ska kunna vända sig till sin lekmannaövervakare med problem och funderingar. Övervakaren kan också följa med på möten med myndigheter och vara ett allmänt stöd, även utanför kontorstid.

Lekmannaövervakaren har också en kontrollerande roll. Om klienten inte följer villkoren för övervakningen, måste övervakaren anmäla det till frivården.

För att bli lekmannaövervakare behövs ett starkt socialt engagemang och en tro på att människor kan förändras. Alla kan ansöka om att bli lekmannaövervakare. Det är sedan frivården som bestämmer om man är lämplig.

  • 1547 readers

Likes

Comments

Symtom
Symtomen på bipolär sjukdom är symtom på mani och depression. Oftast kommer de i olika perioder, men en del kan ha maniska och depressiva symtom samtidigt. Några har bara maniska sjukdomsperioder, men det är ovanligt.

Mani
Om du har en manisk period kan du vara

överdrivet glad och upprymd
överaktiv
ha ett extremt stort självförtroende.
De flesta behöver mindre sömn än de brukar. Vissa blir irriterade lättare än vanligt, eller till och med aggressiva.

Man kan få dåligt omdöme och göra ogenomtänkta saker, som att göra av med mycket pengar eller försätta sig själv eller andra i farliga situationer.

Om de maniska symtomen är lindriga och inte leder till konflikter eller får andra allvarliga följder, kallas tillståndet för hypomani.

Depression

Om du har en depression känner du dig sällan glad, inte ens när du gör sådant som du vanligtvis brukar gilla. Lusten och orken att ta itu med saker minskar eller försvinner, och även vardagliga sysslor kan kännas tunga.

Det är också vanligt att man

har svårt att koncentrera sig
har dåligt självförtroende
har obefogade skuldkänslor
har svårt att sova
inte vill äta eller äter mer än vanligt
känner hopplöshet
har minskad sexlust.
Om depressionen djupnar kan man få självmordstankar.
Du kan ha en depression utan att det handlar om bipolär sjukdom.

Läs mer om olika typer av depression och vad som kännetecknar dem.

Psykotiska symtom
En kraftig mani eller svår depression kan leda till att du uppfattar och tolkar verkligheten på ett annorlunda sätt än vanligt, en så kallad psykos. Symtomen vid en depressiv psykos kan till exempel vara att tro att man är utsatt för förtal eller förföljelse. Vid en manisk psykos kan det förhöjda stämningsläget med det starka självförtroendet leda till att man till exempel tror att man kan lösa världsproblem.

De psykotiska symtomen brukar försvinna i takt med att man börjar må bättre.

Lindriga symtom som inte är sjukdom
Alla människor svänger ibland mellan att känna sig nöjda eller mindre nöjda med sig själva och sina liv. Det är vanligt med perioder av lindrig nedstämdhet som inte kan betraktas som depression.

En del personer har dessutom återkommande perioder med glatt humör och kreativitet, bättre självförtroende och mindre sömnbehov. Symtomen är då så lindriga att du ändå har full kontroll över dig själv, och det hela går över utan några problem.

Det här kan vara ett förstadium till bipolär sjukdom, men det kan också vara så att du har ett temperament där humöret lätt svänger. Det kallas ibland för cyklotymt temperament. Det är då inte frågan om någon sjukdom, utan om en typ av personlighet. Många med den här sortens humörsvängningar har nytta och glädje av sin energi, kreativitet och sitt goda humör. Samtidigt kan man behöva lära sig hantera sina humörsvängningar.

Om du ofta har perioder med nedstämdhet kan olika stresshanteringsmetoder vara till god hjälp, till exempel att öka förmågan till medveten närvaro, så kallad mindfulness.

  • 1688 readers

Likes

Comments

Jag mår så fruktansvärt dåligt. För val jag gjort här i livet. Så otroligt dum många gånger.
Folk säger skydda dej , men det funkar inte. Som sagt
Mina val , mina bekymmer och min ångest efteråt.

Kan inte mer än börja säga älskar min fina dotter K så mycket! Min lilla prinsessa! Börjar bli stor nu!
Helt otroligt fort tiden går!

Men till saken. Jag väntade tvillingar! Mina små piff och puff. Dom som skulle finnas om cirka två månader i min famn. Två jäkla månader kvar!!
Men jag valde då, men min kille att göra abort. Jag måste fokusera på den lilla prinsessan jag har.
Är ingen barnfabrik och ploppar ut ungar hit och dit!!
Det måste kännas rätt, till viss del gjorde det men inte den andra delen.
Idag undrar jag om jag hade klarat det? Vart hade vi stått idag? Hur hade vi bott osv.

Jag valde , VI vakade att göra abort. För det du funkade inte. Än idag pratar vi om detta och försöker få att och förstå att vi gjorde ett bra val! Oavsett om jag är helt emot abort!

Ibland är det bara att inse vad som är bäst för det barn som ska föddas i denna värld!

Varför jag inte tagit upp detta innan är för jag exakt lagt dom känslorna på plats!

Idag har vi två ängla barn 💙❤️

  • 1796 readers

Likes

Comments

ADHD (inkl ADD)
Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. ADHD har neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att bearbeta information och att reglera beteende. ADHD förekommer ofta tillsammans med andra utvecklingsrelaterade eller psykiatriska tillstånd.
ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten. De som har ADD blir ofta blir lätt distraherade och tappar uppmärksamheten, men man är inte överaktiv. Istället kan de ha svårt att komma igång med aktiviteter och att få saker gjorda.
ADHD – Symtom
ADHD kan ge symtom inom ouppmärksamhet och/eller överaktivitet och impulsivitet. Eftersom tillståndet är utvecklingsrelaterat varierar symtomen med åldern. Hos yngre barn är överaktiviteten ofta tydligast, medan ouppmärksamheten dominerar hos de flesta från och med skoltiden och framåt tillsammans med planeringssvårigheter och impulsivitet. Hos äldre barn, ungdomar och vuxna kan överaktiviteten kvarstå men ta sig andra uttryck, som rastlöshet och bristande tålamod. Symtomen kan också variera beroende på sammanhanget som personen befinner sig i. Ouppmärksamhet vid ADHD kan visa sig genom att personen har bristande tålamod och uthållighet, svårighet att följa instruktioner och reagera på direkt tilltal samt svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. Överaktivitet och impulsivitet vid ADHD kan visa sig genom att personen har svårt att sitta still. Hos ungdomar och vuxna kan detta istället visa sig som en rastlöshetskänsla. ADHD kan yttra sig på olika sätt hos olika individer men också på olika sätt hos samma individ under olika åldrar.
Diagnos och behandling av ADHD
Det är vanligen svårt att komma fram till att ett barn har ADHD före fyra års ålder. Symtomen måste dock ha visat sig före 12 års ålder. För att ställa diagnos krävs en allsidig bedömning av ett team av läkare, psykolog och andra yrkesgrupper. I dagsläget är den vanligaste och mest vetenskapligt underbyggda behandlingen vid ADHD centralstimulantia eller annan medicinering i kombination med olika former av psykosociala eller beteendeinriktade insatser. Målet med de psykosociala och beteendeinriktade insatserna är dels att utbilda föräldrar och andra viktiga personer i barnets omgivning och dels att träna barnet på olika saker. Målet vid medicinering är att lindra de symtom som stör funktionen och utveckling. Stöd och hjälpmedel kan vara till stor nytta. Specialpedagogiska insatser är ofta nödvändiga i skolan.
Forskning
En lång rad studier har visat på avvikelser i hjärnans aktivitet i specifika områden hos personer med ADHD. Nyare forskning, bland annat med hjälp av olika hjärnavbildningstekniker, tyder också starkt på att många av symtomen vid ADHD hänger ihop med kommunikationen mellan hjärnans olika delar. Studier har visat att ADHD har en stark ärftlig komponent, men även olika miljömässiga faktorer har betydelse. Trots det starka ärftliga inslaget har jakten på specifika ADHD-gener ännu inte gett några svar. Bland miljöfaktorerna har låg födelsevikt lyfts fram som riskfaktor samt att ha varit utsatt för miljögifter, infektioner eller alkohol under graviditeten.
Visste du att
• ADHD har neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att bearbeta information och att reglera beteende.
• ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten.
• ADHD kännetecknas av svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.
• ADHD förekommer hos ungefär fem procent av barnen och tre till fyra procent av vuxna och är därmed den vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningen.
• ADHD är omkring dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor.

  • 1832 readers

Likes

Comments

  • 1832 readers

Likes

Comments

När ska detta ta slut? Att ha ständigt oro i kroppen när nästa anmälningar kommer från dessa sjuka människor.

Att jag bor i ett getto i Stockholm? Att du har det tio tusen gånger bättre än mig? Att jag inte får skriva på min blogg? Nämner inte ditt namn och folk kanske kan lista ut vem det är! Not My problem! Har man skämt ut sig så många gånger inför folk osv.. får MAN skylla sig själv och Ja Man får skriva vad man vill? Kanske isf borde kolla upp lagen.
För den andra , läs inte min Blogg om det är ett problem? Be inte folk kolla min Facebook eller insta, snap vad fan du nu än gör.
Men helt enkelt kan människa inte släppa taget .

Pratade med dej som en vuxen människa idag, de jag fick höra var att jag var en kossa, Horunge hora mm.. samt din syster? Är detta lämplig! Nej tyvärr!! Ingen stans.

Är så glad jag har bra kontakt
Med polisen som har hand om alla hot, inspelningar sms osv. Och en toppen advokat som kommer knäcka er till mitten.

Detta vill jag komma fram med att han förstör mitt liv och har gjort det i snart 4års tid! När ska detta ta ett slut? Kan en människa va så desperat att förstöra nån Annas liv?

Jag jobbar, börja skolan efter vintern. Har min lägenhet ? Så lägg av och kom hit
Med Era anmälningar och erat skit snack🔨

  • 1937 readers

Likes

Comments