Lektionsanteckningar

Industriella revolutionen 1750- 1800 något

( förändring inom teknik och vetenskap)

Ledde till
x befolkningsökning
x Dramatisk förändring över livsmedel
x förändrade oss mentalt

x värdera våra egna liv och våra sett att se på tillvaron

För att en industriell revolution ska fungera måste det dinnas

x arbetskraft
x råvaror
x rätt teknik
x efterfrågan
x kapital

Hur såg det ut före revolutionen? Alla jobbade på sin går för att försörja sig själv
 

Jordbruksrevolutionen - förändring i jordbruket
se powerpoint
- Husen flyttades till sin åkerbit istället för att alla hus låg i mitten
- Färre bönder kunde försörja en större mängd människor, det blev mer mat

många bönder sålde sin mark och flyttade in till städerna för att skaffa jobb.
gick från att vara självförsörjande till beroende av efterfrågan och få lön.
Spinna osv
x ledde till att befolkningen ökade drastiskt
 - mer mat, bättre immunförsvar
 - fler barn överlevde till vuxen ålder vilket skapade en befolkningsexplosion

Tygindustrin- ökad produktion
- spinna (skapar tråden)
- väva (när tråden skapar tyget)

Förlagssystemet i mitten av 1700 talet
- köpte in ull
- gav till spinnerskor
- sålde tyget
Allt gick igenom handelsmän
gick långsamt så man var tvungen att komma på något nytt

Uppfinningar
- spinning Jenny 1764 (åtta trådar samtidigt)
det effektiviserade arbetet och man hunds hantera större mängder ull.
Man ville ha något som kunde driva maskinerna
- vattenkraft
det fick igång produktionen
för att bygga maskinerna behövde man järn
för att hetta upp järnmalmen behövde man kol- använde sig av trädkol
träden tog slut så man använde stenkol
Fanns mycket stenkol i england

Man grävde så djupt i marken för att få fram kol så man byggde ångmaskin för att tömma vattnet i gruvorna.
mycket barnarbete då det var trånga gångar

 ångmaskinen kunde driva spinnmaskinoch vävmaskin också. men stenkolen var tung och manskierna var tvungna att ligga nära gruvorna. Det var jobbigt att frakta.
Mekanisk häst- tåg och järnvägar för att lättare transportera allt.

Nu var den industriella revolutionen igång

Effekterna av den industriella revolutionen
- gick från självförsörjande till lönarbetare
- spreds runt om i världen
- än idag är vi beroende av de bönder som finns


Varför startade revolutionen i SB
Teorier
- Vi är överlägsna
- vi hade den rätta vetenskapen och de rätta uppfinningar
- Lönerna var så höga att man var tvungen att komma på uppfinningarna
- Råvaror /Kol

Barnarbete :(
Barnen jobbade i gruvor och i industrierna.
Bestraffade
fick göra skitarbetet
använde barn från barnhem
från fyra års ålder fick ma jobba
9-11 h per dag
regler
- inte prata med någon
-inte lön
- bli slagen av järnpinne av övervakare

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments