Depression är förödmjukande. De förvandlar intelligenta, vänliga människor till zombies som inte kan laga en maträtt eller byta sina strumpor. Det påverkar förmågan att tänka klart, att känna något, att fungera som vanligt. Du avstår från att umgås med vänner , för att du helt enkelt inte kan se någon glädje i något. Du mår dåligt, du känner att det blir värre och du har ingen möjlighet att stoppa den nedåtgående steget.

Väldigt ofta så känner man att det absolut inte kan bli bra, absolut inget och ingen kan rädda dig ur den mörka tunneln utan slut. Just när du tror att det inte kan bli värre, så blir det ändå det. Att känna sig helt ensam och även känna sig som att ingen förstår vad man går igenom är väldigt vanligt. När jag var i den djupaste perioden i min depression så kände jag precis så: Att INGEN- absolut ingen förstod mig eller min situation. Nu när jag kollar tillbaka så inser jag att jag aldrig haft så fel i mina år som människa. För det finns en som alltid kommer förstå, alltid en som kommer vara där och alltid en som kommer tro på dig. Och det är Gud.

Jag har varit med om hur det känns att tro att man inte är vacker.

Jag har varit med om hur det känns att tro att jag inte är värdefull.

Jag har varit med om hur det känns att tro att jag inte är speciell.

Jag har även varit med om hur det känns att tro att ingen gillar mig, att jag är värdelös.


Och det är väldigt lätt att ha dessa tankar om sig själv. Speciellt som ung tjej. Man ser snygga kvinnor på reklamer överallt som fyller samhällets krav på en perfekt kvinna. Och för många tjejer som växer upp i ett sådant samhälle så blir det svårt att ha bra självförtroende när man inte får ha finnar, inte vara för kort eller för lång, inte ha en viss frisyr, inte vara si eller så. Många får dåligt självförtroende, och det är främst tjejer. Ett sätt för mig att boosta mitt självförtroende och självkänsla var att öppna upp bibeln och kolla vad Gud tycker


Första Mosebok 1:27

” Gud skapade människan till sin avbild”


Alla människor är en avbild av honom. DU är en avbild av den största, coolaste och mest kärleksfulla Gud som finns. Han skapade just dig för att han vill ha dig.

Han skapade dig till en vacker, stark och underbar människa. Du är perfekt precis som du är, eftersom Gud skapade dig till den du är.

När jag talar om Gud, talar jag också om mig själv. Gud är här, i min kropp. Därför tänker jag: Min kropp är helig. Allt som finns i min kropp vill bli accepterat som det är. Jag behöver inte hela tiden prestera och ta mått på mig själv. Och jag ska inte sätta krav på andra människor. Gud har gjort det heligt att vara människa genom att själv bli människa. Just därför att Gud finns i dig och mig kan jag inte skada mig själv eller dig utan att skada Gud.


Om du går igenom en svår period nu, dåligt självförtroende, självskada eller annat så vill jag att du ska veta att du är vacker. Inte bara i mina ögon men även i Guds ögon.


Psaltaren 139:14

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.

Jag går fortfarande igenom jobbiga stunder. Som vilken människa som helst så kan jag ha dagar då jag verkligen inte mår bra, i sådana stunder brukar jag tänka på att Gud och jag, vi är ett team. Vi kan klara alla utmaningar. Och jag hoppas att du kan tänka så också.

Kom ihåg, Någon ser hur det här tär på dig. Någon krigar för din skull och finns alltid där för dig. När du stupar nästa gång vill någon bära dig. Någon är din soldat. Och viktigast : Någon älskar dig oändligt.Andra Korinthierbrevet 4:16

"Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig,"

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Likes

Comments

Jobs book in the bible is telling us about this man named Job. He is a very religious man and he is also wealthy. He had one wife, seven sons and three daughters. He also had alot of animals. He tried to always do the thing that was best and he was very faithful to God. Job was blessed with happiness, health and a lovely family. A pretty nice life, I would say.

Later in the story of Job, we can read that all ”God’s sons” are in God’s throne room and a meeting is currently going on. But not only are the sons there. ”The accuser” is there aswell (Satan).

God asks Satan if he have meet Job. God tells him that Job is a very good man which Satan answers with a snort. Job? A loyal man and a good follower? ”Ofcourse he is” Satan says. ”You have given him everything he could ever ask for, and you have kept him from evil. Remove everything that Job holds dear and he will curse you!”

God said ”okay, We’ll see if you’re right. Do what you want with what belongs to Job. - But don’t you touch him.”

And then everything begins : Catastrophies of different kinds affects Job. His animals are being taken away by bandits. Then a storm comes and destroyes his house- with the family inside, and everyone dies. - You guys get it, it wasn’t that he hit his little toe or forgot his wallet somewhere and got mad. The stuff that happend to Job were pretty brutal.

So, was Satan correct? Did Job accuse God for the things that had happend? Nope. Instead he shaved his head, teared his clothes and said: ”The Lord gave, and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord.” ( Job 1:21 )

More disasters come Job’s way and even his friends get upset. They say that Job had made God upset and he also have insulted God. But Job doesn’t agree and tell them that ”We recieve the good things from God when he gives them to us. Should we not take the bad?”

Job decides to trust God and see what happends. And the story ends with God- once again bless Job and give him a new fmaily with kids and he also lives for a long time.

There are many many manyyy different ways to interpret this story about Job. What I think of is: How much didn’t Job love God, despite these horrible events- still turn to God and not loose faith. I know that I can get frustrated and angry sometimes at God, angry over things that have affected me in a negative way. ”why did you do this to me, God?” or you know, just get upset at him.

I would say that I’m pretty steady in my faith, I know where I stand and I know how to talk with God etc.. And very often it feels like I can’t grow more in faith as I already have. ”I can’t get any closer to God than I am”.

But when I read about Job I begin to think, and I realize how much more I can grow. How much more I can love and how much more I can trust in God, much more than I already do.

It’s not easy to be as strong as Job was. But oh, I hope to be just as strong in faith as he was. Just imagine how much you can accomplish and how you see stuff then, from a completely other perspective. A much more easy, exciting and loving life. I wish I  can have that.


JOB 42:2

I know that you can do anything, and no one can stop you.


God, help me to grow in faith, day by day. Inspire me with the beautiful things you do. Inspire my friends, family and strangers. God, let people see your love.

Amen

Likes

Comments

Jobs bok i bibeln handlar om just en man som heter Job. Han är en djupt troende man som är mycket rik. Job hade en fru, sju söner och tre döttrar. Han hade även massor med olika djur. Han försökte alltid att göra det som var bäst och han var mycket trogen Gud, han var välsignad med lycka, hälsa och en fin familj. Ett rätt nice liv kan man säga.

Senare i berättelsen om Job, läser vi om att alla "Guds söner" är i Guds tronssal där ett möte pågår. Det är inte bara sönerna, "Anklagaren" är också med (Satan).

Gud frågar Satan om han träffat Job. Gud berättar även att Job är en god man. Satan svarar med att fnysa. Job? En lojal man och god efterföljare? "Såklart han är det" säger Satan. "Du, har gett honom allt han skulle kunna önska sig och bevarat honom från ont. Ta bort allt som Job håller kärt så kommer han förbanna dig."

Gud sa "okej, Vi ska se om du har rätt. Gör vad du vill med det som tillhör Job. - bara du inte rör honom själv."

Och så börjar allt: Katastrofer av olika slag som påverkar honom. Hans djur blev stulna av banditer. Sedan kom en storm och vräkte omkull hans hus medans familjen var inne i huset och alla dog, - Ni förstår, det var inte bara att han slog i tån och glömde sin plånbok någonstans. Sakerna som hände Job var rätt brutala.

Så, hade Satan rätt? Anklagade Job Gud för allt som skett? Nej. Istället så rakade Job sitt huvud, rev sönder sina kläder och sa: "Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn" (Job 1:21).

Mer saker sker Job och hans vänner blir också upprörda. Dem säger att Job gjort Gud upprörd och att han även förolämpat Gud. Men Job håller ej med och säger att "Vi tar emot det goda från Gud när han ger det till oss. Skulle vi då inte ta det dåliga?"

Job bestämde sig för att lita på Gud och se vad som händer. Berättelsen slutar med att Gud återigen välsignar Job och ger honom en ny familj med barn och han lever länge.

Det finns många sätt att tolka berättelsen om Job. Det jag tänker på är: Hur mycket älskade inte Job Gud, för att trots alla dessa hemskheter- fortfarande vända sig till Gud och inte tappa tron. Jag vet att jag kan bli frustrerad och arg ibland på Gud över saker som påverkat mig negativt, "Varför gjorde du så mot mig Gud?" eller bara bli arg på honom. Jag tycker att jag är väldigt säker i min tro, det känns som jag inte kan växa mer i tron som jag gör. Men när jag läser om Job så tänker jag, och inser hur mycket mer jag har att växa i tro. Hur mycket mer jag kan älska och hur mycket mer jag kan lita på Gud än vad jag redan gör.

Och det är inte enkelt att bli så stark som Job var. Men åh vad jag hoppas på att bli det. Tänk vad mycket man kan åstadkomma och hur man ser på saker då, från helt annat perspektiv. Ett mycket mer enkelt, kärleksfullt och spännande liv.


JOB 42:2

Jag vet att du förmår allt, inget du föresatt dig är omöjligt för dig.


Gud, hjälp mig att växa i tro varje dag. Inspirera mig med det vackra du gör. Inspirera mina vänner, familj och främlingar. Gud, låt folk få se din kärlek. 

Amen.​

Likes

Comments

Jag går fortfarande igenom jobbiga stunder. Som vilken människa som helst så kan jag ha dagar då jag verkligen inte mår bra, då jag inte känner mig älskad. Då jag inte känner mig värdefull eller motiverad. I sådana stunder brukar jag tänka på att Gud och jag, vi är ett team. Vi kan klara alla utmaningar.

Går du igenom en tid i ditt liv eller har du en dålig dag, så kom ihåg: Någon ser hur det här tär på dig. Någon krigar för din skull och finns alltid där för dig. När du stupar nästa gång vill någon bära dig. Någon är din soldat. Och viktigast : Någon älskar dig oändligt. Denna någon är Gud. Alla går igenom tider då man inte mår bra, vissa längre, vissa kortare. Men när man vet att Gud har allt under kontroll och att Gud tror på dig- så verkar alla bekymmer på något sett inte lika stora längre. Ta ett steg i taget, men försök att ta det steget med Gud. Då är jag säker på att allt kommer gå bra.

Filipperbrevet 4:13

Jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus, som ger mig styrka och kraft.

_ _ _ _

I still go through hard times. Like any human being on this earth, I can have the days when I simply just don't feel good, and when I don't feel loved, and when I don't feel special valuable or motivated. In those times I usually think that me and God, we are a team. We can conquer every challenge coming ahead of us.

Are you going through times right now that are hard? Or maybe just a rough day? Remember, someone sees how this tears you apart. Someone is fighting for you and is always there for you. When you can't take it anymore and fall- someone is catching you. Someone is your soldier. And most importantly: Someone loves you endlessly. This someone is God himself. Everyone will go through times when you simply feel like crap, for some it will be long and for some it won't be. But when you know that God has everything under control and that God believes in you- then it seems like all the worries become smaller. Take one step at a time, but try to take them with God. Then I'm sure it will turn out just fine.

Philippians 4:13

I can do all this through him who gives me strength.


God, Thank you for giving me strength. Amen.

Likes

Comments

What are you going through right now that's making you doubt? What are you experiencing that's becoming a burden in your life? What fear are you allowing to keep you from walking in your God-given destiny? Whatever you may be going through, I want you to know that you can trust God. His words says, He is constantly working things together for the good of those who love Him and have been called according to his purpose. This may sound like the most stupid thing ever, but:

Something good is coming out of your tears. Something good is coming out of your pain. Something good is coming out of the confusion. Something good is coming out of your loneliness and depression. Something good is coming out of your low finances. You don't have to worry or try to figure out the pieces to your life, because God already worked it out for you.

Romans 8:28

And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.

_ _ _ _

Vad går du igenom just nu som gör att du tvivlar? Vad går du igenom i ditt liv just nu som blir en börda för dig? Vilken rädsla låter du komma ivägen och håller dig från att gå i ditt gudagivna öde ? Vad det nu än är du går igenom, så vill jag att du ska veta att du kan lita på Gud. Hans ord säger, Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Detta må låta som det dummaste någonsin, men:

Något gott kommer ut av dina tårar . Något gott kommer ut av din smärta . Något gott kommer ur förvirringen . Något gott kommer ur din ensamhet och depression . Något gott kommer ur din dåliga ekonomi . Du behöver inte oroa dig eller försöka lista ut bitarna i ditt liv, eftersom Gud redan har allt planerat för dig.

Romarbrevet 8:28

Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Det är hans syfte med våra liv.


Likes

Comments

For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.

Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.


Likes

Comments