Oppstart av et firma innebærer mange utfordringer. En av mange er hvordan man skal finansiere oppstarten.

Når man ønsker å starte opp et eget firma, så er det mange utfordringer å forholde seg til. I noen tilfeller trenger man ikke nødvendigvis å bekymre seg for at det er altfor kostbart å komme i gang, men det avhenger av hva man ønsker å gjøre. Det er mange løsninger som krever en god del finansiering for at man skal kunne starte opp på en konkurransedyktig måte. For eksempel trenger man ofte å leie et lokale, eller man trenger ansatte eller en varebeholdning. Når man starter opp butikk, en produksjonsbedrift eller man ønsker å selge egenutviklet programvare, så er det vanskelig å komme i gang uten å investere en del i forkant. Selv når man skal utvikle programvare, og man selv er eneste utvikler, så må man investere i tiden som trengs for å produsere et resultat.

Noen ting, som å starte opp en konsulentvirksomhet hvor man allerede har første kunden klar, så kan man investere etter hvert som man kommer i gang og etter hvert som de første fakturaene blir betalt. Et annet alternativ er at man starter opp noe ved siden av en annen jobb. På den måten trenger man ikke nødvendigvis tilleggs-finansiering, men det krever mye arbeid og innsats å gjøre det på den måten. Økonomisk finansiering kan for eksempel gjøres med forbrukslån.

Utfordringer med oppstart av firma

Det er ikke bare finansiering man må tenke på ved oppstart av et nytt firma. Man må forholde seg til regnskap, lokale, konkurranse, markedet osv. Men finansiering må på plass i bunnen slik at man kan bruke tiden man trenger for å håndtere alle de andre utfordringene, enten i form av oppspart kapital eller for eksempel forbrukslån. Man må vite en del om markedet hvis man skal lykkes med en oppstart. Det holder ikke å bare bestemme seg for å gå i gang og håpe at man skal lykkes. Alt er avhengig av at timinga er riktig. Det finnes mange eksempler på bra produkter som ikke fikk den oppmerksomheten de fortjente fordi timingen var dårlig, og senere kan man oppleve at noen andre tar markedet med storm med nesten samme produkt.

Gradvis bygge opp kapital

Den mest praktiske oppstarten økonomisk, er at man gradvis bygger opp kapital. I stedet for å finansiere med forbrukslån, så investerer man minimalt i starten, og bruker opptjente midler til investering underveis. På denne måten slipper man å innhente finansiering på samme nivå som man ellers ville måtte gjøre.

Alternativer for finansiering

Det finnes flere måter å finansiere oppstart av et firma på. Man kan velge å stille egen eiendom som sikkerhet. Dette er på den måten man kan få det rimeligste lånet. Alternativet er å benytte seg av et rammelån eller et forbrukslån. For å vurdere hvilken tilbyder av forbrukslån man ønsker å benytte, så kan man sjekke smålån for å finne det beste tilbudet for lån.

Likes

Comments