Header

Vi är två studenter vid YRGO, Reklam och marknadsföring som ska sätta igång med vårt examensarbete. Vi själva kommer ju att arbeta med reklam i framtiden. Därför har vi valt att grotta ner oss bland fördomarna i vår bransch. Varför har vårt val av yrke ett rykte om sig att vara dryga? Vad beror det på, går det att förändra, och i så fall hur? I vår blogg kommer ni att kunna följa vår process mot ett snällare reklamklimat.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments