I dagens samfunn er Internett blitt en arena hvor alle fritt kan ytre sin mening. Dette skaper enormt store debatter rundt om i verden. Enkelte kritiserer og hater,andre roser og oppfordrer. Dette fordi alle har forskjellige meninger. Jeg mener at det er positivt at vi har en arena hvor man kan ytre seg og si sin mening. Men skal vi akseptere alle former for ytringer i nettaviser og sosiale medier, eller bør det innføres strengere kontroll med hva folk får anledning til å publisere offentlig?

Ytringsfrihet er en menneskerettighet i Norge. Gjennom grunnlovens paragraf 100 har vi siden 1814 hatt denne rettigheten. Det betyr at vi som enkeltmennesker har frihet til å si og mene det vi vil uten innblanding fra myndighetene. Man kan ytre seg både negativt og positivt i aviser, på blogger og i kommentarfelt på sosiale medier.

.Det er ingen stater som har en absolutt ytringsfrihet og den begrenses ved formelle og uformelle regler. I Norge er det ikke lov å spre pornografi, rasisme, ærekrenkelserog bevisst villedning. Hver dag er det likevel noen som bevisst eller ubevisst utfordrer ytringsfriheten. På nettet kalles disse for «nettroll» og de er relativt enkleå avsløre fordi de har falske profiler og få venner på facebook. Andre skriver under fullt navn ting vi er totalt uenige i, men det er likevel tillatt etter norsk lov på grunn av ytringsfriheten. Problemet med ytringsfrihet på internett og sosiale medier er at altfor mange misbruker sin rett til å ytre seg og deter i dette grenselandet uenigheter oppstår.

Det er likevel ikke aktuelt med sensur i Norge og det er heller ikke ønskelig fordi ytringsfrihet er viktig i et demokratisk samfunn. Gjennom sensur ønsker man å forby bestemte meninger og hvem skal bestemme hva som er tillatt? Det sier seg selv at det ikke aktuelt i et land som Norge.

Fordi vi må tillate de fleste ytringer i media, er det viktig at enkeltmennesker har et bevisst forhold til negative ytringer og hvordan motarbeide disse. Det er viktig å være klar over at det som blir sagt og uttrykt forteller noe om deg som person.

Min oppfordring til deg som leser dette er å bruke nettvett når du skal bruke ytringsfriheten din på nett. Vær saklig, og ikke rakk ned på noe eller noen.Hold deg unna krenkende ord og uttrykk. Før man uttaler seg om noe eller noen,bør man tenke seg nøye om.

Tenk på hvordan du ville reagert om du leste noe slikt om deg selv. Hvilke utfordringer står denne personen ovenfor og hva har denne personen vært gjennom? Når du har tenkte gjennom dette, så kan det hende at du ikke lenger føler behovet for å rakke ned på denne personen. Du vet aldri hva en person har vært gjennom og hvor mye det du sier faktisk påvirker dem. Det er fornuftig å behandle andre slik man vil bli behandlet selv. Vær et godt forbilde for deg selv og andre!

(skoleoppgave)

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - klikk her!

  • 10 lesere

Likes

Comments

Hei igjen. Dette er da mitt første ordentlige innlegg på bloggen. Noe som føles litt rart, ettersom jeg aldri har blogget tidligere. I dag på skolen fikk vi vertfall i oppgave å redigere noen bilder og skrive litt rundt de.

Disse bildene er tatt i Puerto de Mogan, en helt idyllisk havneby her på Gran Canaria. Jeg valgte å holde det enkelt med redigeringen, ettersom jeg synes bildene er fine nok i seg selv. Det er derfor bare lysstyrken som jeg har gjort noe med.

Vi snakkes :)

  • 22 lesere

Likes

Comments

Hei og velkommen til min blogg!

Dette er ingen seriøs blogg, men en blogg som jeg skal bruke på skolen i faget medie og informasjonskunnskap. Jeg skal øve meg på skrive innlegg og legge ut bilder.

Vi snakkes :)

  • 25 lesere

Likes

Comments