​Att uppnå en psykisk hälsa behöver inte alltid bero på hur man mår. Det kan handla om att man har återhämtat sig till ett stabilt tillstånd och genom detta kan man uppleva en psykisk hälsa. En person som har haft en tuff uppväxt samt fått lära sig det mesta i livet själv har ofta en dålig psykisk hälsa. Att vid ung ålder fått utstå situationer där man själv blivit utsatt eller fått se någon bli utsatt för dåliga situationer kan skapa en psykisk ohälsa för denna personen. Att en yngre person får utstå något kan ge konsekvenser och ångest. Denna persons försvarsmekanism kan göra att att personen kanske börjar agera på ett vuxet sätt i vissa fall. Det kan också leda till att personen får någon slags psykisk sjukdom där personen kan känna stor sorg kring uppväxten och allt som sker runt om en. Då kan en försvarsmekanism slå igång och personen kan göra förhastade saker som kan leda till konsekvenser som personen kanske inte vill hamna i. Jag ser att detta sympton är vanligare hos tjejer än hos killar då tjejer ofta är mer utåt med vad de tycker och tänker medan killar ofta håller sina tankar inom sig. För att man ska kunna uppnå den psykiska hälsan måste man ta del av olika funderingar kring hur man är som person samt hur man fungerar med andra människor. En person som psykiskt inte mår bra är ofta den personen man minst anar. Det kan vara vem som helst i din närhet och ibland kan det vara lätt att upptäcka och ibland kan det vara svårare.

Stress och stresshantering


Stress är ett begrepp som alla personen någon gång har upplevt och beroende på hur man hanterar den så kan det ge både bra och negativa konsekvenser. Det finns många sätt att hantera stressiga situationer. Sättet man hanterar stressen påverkar hur man klarar av vardagliga sysslor och i mitt fall skoluppgifter. Om jag har en stressig period försöker jag lugna ner mig sortera upp alla de olika uppgifter och prov jag har och jag försöker ofta beta av dom en och en för att inte stressa upp mig för mycket. Andra personer kanske skjuter upp olika saker som de måste hantera för att de inte klarar av att stressa vilket ofta leder till att de blir ännu mer stressade då de har andra viktiga saker som de måste göra under perioden. Det är ofta vanligt att man skjuter upp saker så mycket att det blir en ond cirkel där uppgifterna aldrig tar slut och man blir psykiskt stressad hela tiden och då kan jag koppla det till den psykiska hälsan då man överarbetar hela tiden men blir aldrig klar med något. Generellt sätt så hanterar vi stress på olika sätt i olika situationer. Hur man hanterar en stressig situation kan vara utvecklad genom hur ens psykiska hälsa är. Vissa personer som ofta är stressade kan vara på väg att skapa den psykiska ohälsan. Sättet man agerar under stressade situationer kan vara väldigt annorlunda än hur man vanligtvis agerar.


Kriser och krishantering


Krister kan vara både små och stora beroende på vad man anser att en kris är. Vissa kan kalla det en kris då under simpla vardagsituationer där man inte kan göra något åt situationen just under stunden. Jag tror att folket allmänt anser att en kris handlar om mer allvarliga situationer när man kanske har blivit allvarligt skadad eller att det har hänt något som har gjort att man inte lever på samma sätt som man gjorde innan krisen skedde. Kriser kan också utvecklas i olika former beroende på vad krisen handlar om. En vanlig kris är utvecklingskrisen och innebär att man har en kris utifrån hur man växer upp. Puberteten kan vara en väldigt vanlig kris bland ungdomar och bland äldre personer kan det finnas olika kriser där man försöker att ignorera att man blir äldre. En vuxen person som nyligen fyllt 50 år har ofta utvecklingskrisen och brukar handskas med problemet genom att exempelvis börja träna mer för att bevisa att man inte blivit äldre. Om man får en dramatisk kris agerar man ofta genom att försöka förtränga att det som hänt har skett. Man väljer att ta bort olika bilder av händelsen och man kommer in i en förnekelse och man ifrågasätter ofta det krisen handlar om. Man blir chockad och man har ofta svårt att ta in händelsen då man verkligen tror att det som skett inte har hänt.


Valfritt område inom psykisk ohälsa , Självmord i Sverige


Jag tror att den psykiska ohälsan är uppbyggt utav ens uppväxt samt hur man blivit behandlad av sina vänner. Enligt normerna är den psykiska ohälsan mer vanligt hos yngre tjejer en pojkar men jag tror inte på den normen. Det känns som att pojkar ofta väljer att hålla sina känslor inom sig och väljer att ignorera den känslan av att man inte passar in. Man inte visa sig svag då våra normer inte tillåter att pojkar ska vara de som ska ta in smärta och kunna gråta. Enligt normerna hos tjejer så kan de ta del av sina känslor till andra och visa smärtan de känner. Jag tror att det är mycket svårare att kunna se igenom en pojke gentemot en flicka. Kvinnor kan visa sina känslor utåt vilket gör att fler personer tar åt sig vad de faktiskt säger och kan hjälpa de som behöver hjälp. Om vi tänker i dagens samhälle så kan jag personligen se olika personer som lägger ut olika inlägg på instagram och snapchat där de visar sina känslor och ofta handlar det om att de mår dåligt ena dagen och mår bra andra dagen. När de gör detta når de ut till många och det är större chans att dessa personer blir sedda och kan få hjälp till att må bättre. 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

I de sociala sammanhangen så anser jag att vi formas genom hur vår omgivning ser på en. Det första intrycket är en viktig del i hur man blir sedd i en grupp. Jag personligen känner att jag har olika roller i olika grupper jag umgås med. I en viss grupp är jag mer lugn av mig och kanske inte lika framåt men är ändå med och visar att jag vill umgås med de personerna jag är med. I en annan grupp visar jag mig mer och styr gruppen då vi ska göra olika saker och jag tar för mig mer.

Jag tycker personligen att jag inte är den sociala personen när jag inte behöver vara det utan fokuserar med på att vara trygg med vem jag är. Förra året när jag befann mig på en arbetsplats försökte jag visa vem jag var men också visa att jag klarar att hantera olika situationer. Jag blir väldigt driven när jag befinner mig på en arbetsplats och gör allt för att visa framfötterna framför min chef och vill visa att jag kan hantera allt. Om något går fel så känner jag oftast att jag har svikit min chef vilket gör att jag förösker skaka av mig det och göra ännu bättre ifrån mig då jag vill visa min chef att jag är rätt person för jobbet jag gör. Genom denna lilla reflektion så kopplar jag detta till att min stereotyp förändras i olika sammanhang och platser jag befinner mig i. Just nu när jag sitter på krögen och skriver denna text så känner jag en frihet då jag kan koppla av och skriva denna text som avkoppling istället för ett stressmoment där det är viktigt att jag skriver det på en viss tid. När vi kommer tillbaka till dessa olika normer och de formella ledare så anser jag att det är en viktig att man har någon som kan vara lite mer framåt då det gör att man samlas och umgås. En liten detalj som jag tänkte på under Danmarksresan var att vi umgicks mycket med samhäll då märkte jag att det var en stor skillnad mellan deras och vårt beteende och de var mycket mer högljudda än vad vi var och vi blev väldigt påverkade av dom och vi började att efterlikna deras beteende och därmed försvann vårt lugna beteende. Då förändrades vårar gäng och vi skapade ett nytt sätt att umgås med samhäll.

Likes

Comments

Jag tyckte det var väldigt intressant att se den stigande maktkänslan som blev hos vakterna. Sättet de agerade skapade motstånd. De verkade hitta ett sätt att behandla fångarna väldigt illa oberoende på hur fångarna agerade. Vissa vakter ville göra så mycket psykologisk skada som möjligt för att se hur mycket deras fångar kunde hantera. Jag fick ett budskap genom denna film då jag kunde koppla detta med hur mycket miljön kan förändra hur lång tid man varit på en plats. I den psykolgiska världen är det en väldigt intressant att kunna se hur andra personer agerar i olika situationer och dessa personer var inget undantag. Beteendet de hade under tidens gång förändrades konstant i gradvis vilket gjorde att de inte kunde se vad som igentligen pågick. Jag kopplar detta med att stå i närheten av någonting som luktar illa eller att ha en svettlukt. Man känner inte av lukten som har fasnat på en då lukten har kommit gradvis och därmed känner man inte av vad man själv luktar på samma sätt som dessa fångar samt vakter inte känner av när de gått för långt.Likes

Comments

1.

Ett kognetivt schema är den första bilden man får i huvudet när man bemöter någon annan person. Jag anser att det kognetiva schemat är det första intrycket man får av någon person eller någon ny händelse t.ex första gången man åkte skidor. Vad var den första tanken man hade när man skulle åka på dessa skidor för första gången. Om man då ramlar väldigt mycket under första gången man åker skidor så kommer man få en dålig bild i huvudet när man ska åka nästa gång.

2.

Jag kopplar till alla innebandymatcher jag spelat och hur matcherna har utvecklats beroende på hur lagets humör förändrats under matcherna. Vårat lag är väldigt speceillt när det gäller negativitet, vi kan ha en väldigt bra dag och leda över ett topplag i serien men förändra vårt spel helt såfort de andra laget får till 1-2 mål emot oss. Då börjar vi bli oroliga och våra tankar förändras till negativa tankar. Detta leder till att vi brukar tappa matcher i sista perioden och ha svårare att vinna matcher.

3.

I mitt kognitiva schema finns en fördom som skiljer sig ifrån mängden och det är fördomen om muslimer. Personligen får jag helt fel bild utav muslimer då man första tanke är bombningar skräck och krig. Jag får upp bilder om hur deras religion skapar våld och en flyktingvåg som strämmar in över Europa pga av deras religion.

4.

Tidigare har jag haft ett grundantagande om mig själv att jag inte är bra på innebandy vilket har gjort att jag inte satsat på sporten så mycket. Detta har gjort att jag har nonchalerat sporten och inte brytt mig om hur det gick när jag spelade. Men under senare tid har jag verkligen försökt i alla lägen att göra det bästa jag kan och har utvecklats väldigt mycket inom innebandyn. Jag har blivit bland de bästa spelarna i laget och har utvecklat min fysiska form för att klara av att hålla en hög nivå när jag spelar.

5.

Psyklogisk konservatism är den förutfattade bilden man har av något t.ex om man inte tycker om att åka skidor så tänker man på alla de negativa delarna med att åka skidor t.ex de gör ont i benen, pjäxorna göra illa en, det är tråkigt osv.

6.

Kognitiv terapi är ett sätt att få patienter att bemöta sina rädslor och göra det dom inte trodde var möjligt och om dom lyckas med detta så kommer denna passiet att övervinna sin rädsla.

7.

Genom sokratiska frågor kan man få en passient att svara på olika frågor som kommer gå in på problemet och sen försöka måla upp en bild för passienten att den är bättre än vad den tror. Dessa frågors uppgift är att motbevisa vad passientens tankar och skapa en bra bild om passienten.

8.

Kognitivt beteende används för att förändra en passients tankar och beteende för göra så att passienten mår bättre.

9.

Jag har mycket erfarenheter kring mental träning och jag har jobbat med att försöka bättra mig mentalt då jag ofta har lätt att bli lite hängig med huvudet om det inte går speciellt bra under träningarna. Men jag har bättrat mig men jag har endå lätt att bli hängig om flera runt omkring mig har liknade känslor som jag. Under en träning blir alla påverkade om någon inte är helt hundra och det bästa man då kan göra är att peppa den som har en dålig dag och försöka få den personen att känna sig bättre.

RESONEMANG/FRÅGA 11 - resonera kring fördelar med att använda sig av kunskaper om vårt tänkande alltså det jag gått igenom. Var konkret och ge konkreta exempel. Ta även upp kritik, väcker detta några nya frågor, känner du igen detta från något annat ämne/ställe/erfarenheter? Hur hör det ihop? Tror du att du skulle tänka annorlunda pga kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning?

Kunskap om ett ämne skapar ofta stabil fakta och inte bara det som omgivningen tror om någonting utan mer om det som verkligen är rätt. Jag skulle vilja påstå att kunskapen om hur andra personer har det kan göra att man får en bättre bild om de personerna då många svenskar har väldigt lätt att dra alla över samma kant när det gäller olika problem som vi har i det svenska samhället. Vi är lättpåverkade då vi är lata och inte orkar ta upp hela sanningen om något. Ett tydligt exempel på detta är att invandringen gör Sverige farligt vilket inte stämmer. Att våldtäcktsanmälningarna har ökat bevisar inte att fler våldtäckter har skett utan att våra lagar har förändrats och att det är mycket lättare att anmäla för våldtäckt i dagsläget än vad det var förut. Detta gör att fler kvinnor vågar anmäla en våldtäckt och behöver inte betyda att antalet våldtäckter har ökat. Endå använder många personer denna faktan för att bevisa att invandringen inte är bra. Många har teorier om hur IS medlemmar har tagit sig in i det Svenska samhället genom invandring men de flesta IS medlemmar får stora summor pengar av sina ledare för att ta sig in det svenska samhället och bevisa för det svenska samhället att dom är ute efter arbete och sedan ta sig in Sverige på ett simpelt sätt.

När vi kommer till kön och etnisitet så anser jag att denna fråga kan besvaras med flera olika tankegångar. Det första jag tänker på är hur man särskiljer kvinnor från män i många länder. Många länder vill få kvinnor undergivna och detta har skett i Polen. En polsk toppolitker menade att kvinnor är sämre och dummare och borde därmed inte få ha samma jobb och därmed har dom sämre lön än männen pga av detta. Detta är en helt sjuk nyhet som har spridit sig vädlgit mycket. Jag anser att denna nyhet bygger på psykologi. Han förmodligen varit inmatad med en fakta sedan han varit liten då kvinnosynen inte var likadan som den är idag. Han är väldigt bestämd med det han påstod och när en kvinna bara några sekunder senare motbevisade hela hans teori så satt han och skrattade åt henne som om att hennes åsikt inte betydde något. I psykologisk väg är detta ett sätt att visa att han har ett gammalt tänk och att han alltid har kunnat nonchalerat kvinnor men så fungerar det inte i dagsläget och samhället kommer göra att denna gubbe kommer få stora konsekvensker kring hans sätt att prata.

Jag tror att många använder det kognitiva schemat när de bemöter någon som har en annan sexuell läggning än sig själv. Tillexempel om man möter två personer som är homosexuella så får man en direkt tanke på att dom kommer bete sig på det stereotypiska sättet som många homosexuella beter sig. Man tänker sig att de kommer använda mycket gester med armarna när de pratar och prata på ett lite annorlunda sätt. Det är så många tänker om dessa personer då det kognetiva schemat säger att homosexuella ska bete sig sådär. Men när man möter dessa personer med läggningen förändras tänket om dessa personer beroende på hur de agerar i olika situationer. En stereotypisk person som många känner igen är Farao som är en typsik person som passar in i detta schema. Han visar med gester och talar högt framför alla och visar i sina känslor väldigt starkt när han pratar. Eftersom att hans syns i både tv och på radion så får man känslan av att han är en stereotypisk homosexuell person och därmed dömer man andra utifrån det han gör.

Ge gärma respons på hur jag kan utveckla denna reflektion så kan jag kan visa mer tankar och funderingar :)


Likes

Comments

Jag har valt att skriva min sista del i bloggen. Jag anser att det vi håller på med just nu har varit intressant till viss del då jag får utrycka mina tankar genom att prata. Genom att prata får man ut helt andra sätt att utrycka sig då man inte behöver tänka på sammanhanget i det man säger utan mer att man bara pratar utifrån det man kommer på under stunden men personligen är jag duktigare på att visa mina tankar genom att skriva dem då jag inte är speciellt bra på att inprovisera på så snabb tid. Jag behöver mer tid för att kunna utföra en uppgift så gott jag kan och därför känner jag att denna bloggen är ett väldigt kreativt sätt att visa mina tankar på.

Likes

Comments

Jag anser personligen att själva kvalitén på mina inlägg inte ligger i att skriva på ett sådant snyggt sätt som möjligt utan handlar mer om att jag kan känna frihet att kunna skriva det som verkligen berör mig. Mina inlägg är väldigt varierande när det gäller utförlighet då jag inte hinner skriva så mycket under den tid vi har men jag försöker bearbeta mina arbeten så mycket jag hinner, När jag skriver inom psykologin får jag flera olika perspektiv i det jag själv nämner men det senaste vi gjort har mer varit en faktadel vilket har gjort att jag inte kunnat varit lika utförlig då det inte var mina tankar som skrevs. 10 min

Det vi gjort har enligt mig varit mer som en introduktion i vad psykologi är då vi aldrig haft psykolgi innan men jag hoppas att senare del av denna kurs kan bli mer intressant. Dock anser jag att man behöver en introduktion inom detta ämne för att vi ska kunna få en bild av vad psykologi är. 10 min

jag skulle vilja påstå att John skulle behöva gå till en psykolog som kan hjälpa personen genom två olika sätt som jag ansåg passade bäst i denna situation. De två metoder jag valt är avspänningsmetoden och Desensibilisering då han behöver slappna av och finna ett lugn som gör att han stänger ut hans rädsla. Men detta räcker inte för att hjälpa denna pasient. Han behöver också bli uppmuntrad av alla till att klara av hans hemska situationer som han får genomlida. HAn måste lära sig att föra bort sitt problem i små steg genom att tränga ut alla de dåliga känslor han har.

Räddsla är någon som finns hos alla och påverkar oss på olika sätt i vardagen. Det kan vara allt från att bli skrämd av en kompis till psykologiska drömmar som gör att man blir rädd när man sover. Det kan också vara att man blir rädd för olika läskiga filmer som skapar tankar i hjärnan och skapar en hemsk histora kring det man sätt eller hört. Just nu har jag en rädsla eller en såkallad nervösitet kring mina betyg och hur jag utvecklats som person. Men när jag var mindre hade jag mer rädslor kring olika skräckfilmer som jag då såg och kunde då vakna väldigt rädd om nätterna. En natt efter jag kollat på en skräckfilm så vaknade jag exakt samma tid som tiden stannade i filmen vilket gjorde mig väldigt rädd och jag hade svårt att somna den natten. Detta är ett typiskt psykoligsk sätt för hjärnan att memorera olika situationer och i detta fall var det klockan och därmed vaknade jag exakt den tiden som var i filmen. Denna sorts psykolgi har enligt mig ingen riktigt förklaring till varför det händer utan det händer bara utan anledning och det kopplar sig väldigt mycket till pyskollgin. Jag skulle vilja ha ett svar av dig om du vet vad som gör att man kan se saker och sedan göra dom sakerna efter eller få känslan av att någon iaktar en även fast det bara är en inbillning.

Likes

Comments

​1. Regression
Jag har ganska svårt att koppla denna situationen till de olika försvarsmekanismerna som finns att välja på men jag anser att denna ligger närmast Peters beteende. Jag väljer att skriva beteende då influensan gör att han känner sig svag och vill gå tillbaka till när han var liten och inte behövde tänka på något. Detta gör att han nästan blir förlamad då hans kropp reagerat på allt hårt arbete han fått göra under sin tid som chef. 

2. förskjutningen

Jag skulle vilja påstå att det är förskjutningsmekanismen som gör att Karin väljer att lägga all hennes skit på sina barn och hennes man för att hon inte kan slänga allt på hennes chef. Hon känner sig så pass stressad på hennes jobb att hon måste släppa ut allt för att sedan kunna lugna ner sig och förbereda sig inför nästa jobb. https://www.youtube.com/watch?v=YyHbcD_H_ns&t=583s (9.50)

3. Bortträngningen 

Bortträngningen passar bra in på denna situation då Jerker inte ville att hans nya flickvän skulle hamna i liknande situation som han gjorde ett par år tidigare och trängde därmed bort hans kompis för att vara på den säkra sidan. 

4. Reaktionsbindning

Hennes sätt att agera runt barn tyder på reaktionsbindningen då hon går emot sina känslor och ändrar sitt tänk när hon är runt barn. Hon vill få alla att tro att hon tycker om barn för att det är vanligt bland äldre människor. Jag tror hon skäms för att hon vill få sina barnbarn och andra barn glada fast hon själv inte är glad. ¨

5. Projektion 

Jag anser att det handlar om en projektion då han är en självupptagen men tycker om sin pappa väldigt mycket och väljer därmed att försöka klaga på alla som inte gör som han själv tycker.  Hans tankar kring deras sätt blir starkt då han vill försvara sin pappa så gott han kan och visa han att han faktiskt finns där för honom. 

6.förnekelsen 

Jag anser att hon har kommit in i en väldigt vanlig fas som sker hos nästan varje person när man hör något man inte vill höra och väljer att förneka att det hänt. Jag har nyligen upplevt en sådan händelse då min pappas kusin gick bort och man trodde att det var ett skämt för att det inte skulle kunna fått ske och man kunde bara säga att det inte var sant och därmed lever man i en förnekelse till att det hänt tills man fått bevis på att händelsen har inträffat. 

7. Rationaliseringen


Likes

Comments

3.

Wilhelm Wundt (1832-1920)

Han var de första som öppnade ett laboratorium där man kunde göra psykologiska undersökningar år 1879 i Leipzig. Han var den som startade den ” moderna vetenskapliga psykologin ”.

Det som Wundt ville få ut med undersökningar var att studera medvetandets innehåll med hjälp av försökspersoner. Wundt gjorde inga större framgångar i sina psykologiska experiment men har fått mycket beröm genom att avgränsa psykologin till en experimentell och empirisk vetenskap.


6.

Ivan Pavlov levde (1849-1936) och var en medicinsk forskare. Han visade att matsmältningen styrdes av nervsystemet, 1904 fick Pavlov nobelpriset för det. Han hade ett eget laboratorium i S:t Petersburg där han utförde experiment på hundar. Han opererade då in slangar i sina hundar för att utforska hur lång tid det tar för en hund att smälta sin mat. Hans experiment visade att hundarna visade signaler till maten och dessa hundar började producera saliv när de fick sin mat. Han forskade då vidare och satte in en klocka varje gång hundarna fick mat och kunde då insistera att hundarna började efter ett att bilda saliv så fort de hörde signalen.


7.

John B watson var den som förde palvos Ideér vidare och han blev känd då han utförde ett experiment på en människa. Han lät en 11 månader gammal unge att leka med en av hans försöksråttor. Efter ett tag slog han till med ett järnrör och barnet blev genast skrämd och efter det ville barnet inte längre leka med råttan då barnet betraktade råttan som farlig. Detta barn blev även rädd för andra djur. Han visade med detta eperiment att männsikan lär sig att hålla sig borta ifrån obejkt som kan betraktas som farliga och därmed blev hans eperiment grunden till en viktigt forskningsproccess.


10.

Abraham Maslow (1908-1970) var en av de största forsarna inom motivation och han är mest känd för sin behovstrappa som kommit till nytta för väldigt många. Det som gjorde att han skilde sig ifrån andra forskare var att han tog olika forskningar och förde dom samman från de olika ämnen som finns inom motivationen. Han var en förespråkare som för ett humanistiskt perspektiv och han hade egna tankar om att alla personer i grund och botten var goda människor som kom till denna värld med en egen medfödd uppgift. Trappan som Abraham beskriver kan förklarar genom hur de mänskliga behoven prioriteras.

Likes

Comments

Idag har jag kollat på en film där man visat hur kemin blivit kopplad till vardagen. Jag fick reda på om många olika myter kring rädsla samt hur kemin påverkar hur vi tänker i olika situationer. JAg tyckte att detta var viktigt att lära sig då man förtsår mer varför man beter sig som man gör.

Likes

Comments

Vilka är de olika trappstegen i Maslow´s behovstrappa och vad innebär de olika stegen? Hur långt upp kommer du på trappan? Förklara varför!

De olika stegen som Maslow beskriver är uppbyggda genom olika delar av varje enskild persons liv. Personligen anser jag att dessa olika trappsteg är sammankopplade till varandra. Hela vårt liv är sammankopplat till allt vi gör och alla våra känslor blir påverkade om någon av dessa trappsteg inte fungerar som de ska. Om man inte känner sig trygg i skolan eller andra platser som man befinner sig i så kan det påverka sin kontakt till sina vänner och andra personer i sin närhet. Om man inte har en egen vilja kan man ha det svårare att utrycka sina åssikter så andra förstår varför man beter sig på det viset man gör.

Jämför en bra dag och sämre dag i skolan eller en dag i skolan och en önskedag (hur skulle du önska att en dag i skolan var) i skolan med Maslow´s behovstrappa. Fundera och skriv hur du tänker. Har du någon kritik till behovstrappan?

Om man har en dålig dag i skolan kan det ha många olika orsaker. Man kanske har haft en stressig period vilket leder till att man blir allmänt irriterad på allt och alla och vill bara att dagen ska ta slut så man får komma hem och ta det lugnt.

En bra dag kan börja med att man känner sig pigg på morgonen och går upp och ser färskt bröd på bordet och man känner sig allmänt glad. Man kommer till skolan och hittar pengar i sitt skåp och går och köper sig något gott att dricka och på lektionerna känner man sig pigg och intresserad av allt som händer. Man sätter sig bland klasskompisarna och snackar och tycker att skolan är härlig och man har lätt att ta in all information som lärarna säger. Detta är ett ganska personligt exempel men min poäng med detta är att det är inte en detalj som skapar en bra dag det är små detaljer som sker under hela dagen som gör att en dag blir perfekt alla de små sakerna som är positiva och oväntade är oftast de som man blir gladast över. Den femman man hittade i skåpet kan vara så mycket mer värd än just 5 kronor och den kan förändra en dålig dag till något mycket bättre.


Likes

Comments