Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.​Reiki är friskvård

Reiki är en form av healing – ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat – men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte "tro på healing" för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. 

- Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

- Vad betyder Reiki?

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi" och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i "lägre" energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

​Reikibehandling på distans

​Vid en Reikibehandling på distans så tar du emot Reikienergierna där du befinner dig. Det är en kraftfull energiöverföring som fungerar precis som vid en fysisk behandling. Du sitter eller ligger avslappnad och ostörd under tiden och med intentionen att ta emot Reiki på högsta och bästa sätt. Det kan vara bra att dricka lite vatten före och efter du har mottagit Reikin. Du kan ha ett ljus tänt och lite avslappnande musik på i bakgrunden för att lättare kunna slappna av. Hur man upplever Reikin är väldigt individuellt men en del kan känna värme, kyla, stickande känslor, känslor av skratt eller gråt, och detta beror på vilken nivå som Reikin arbetar och och var du behöver energin just nu. Vissa känner inget mer förutom en avslappnande och skön känsla inom sig. ​Reiki kan aldrig skada! ​Vi inleder alltid behandlingen med ett samtal och efter behandlingen så hörs vi av lite kort och stämmer av och du är alltid välkommen efteråt med frågor som kan dyka upp. Reikin fungerar både för människor och djur. 

​En Reikibehandling ger dig bland annat; 

​• Ökad medvetenhet, kreativitet & ökad självkännedom (även ökad spirituell andlighet)

• Emotionellt lugn (harmoni och lugn)

• Balansering och förstärkning av energiflödet i hela kroppen 

• Smärtlindring vid t.ex kronisk värk och smärta 

• Hjälp att frisläppa jobbiga känslor eller jobbiga händelser 

• Utrensning av gifter och slaggprodukter 

• Snabbare naturlig läkning med hjälp av energin ​

Texten är tagen ifrån http://www.reikiforbundet.se/vad-ar-reiki/introduktion

Likes

Comments

Reiki behandling på bänk inkl. Samtal 60minuter - 550kr
Reiki behandling distans inkl. Samtal 45minuter - 350kr

​Vid intresse så kommer jag även att hålla egna kurser i Usui/Holy Fire II Reiki lite längre fram

Kontakta mig

För frågor eller för ev. tidsbokning så kontakta mig på min mail: nemo.eklof@hotmail.com

​Självklart är jag medlem i förenade Reikiförbundet och följer deras rekommendationer.

Likes

Comments