Many Christian churches preach that the end is near, that we are living in the last days, and that the only thing before us is the Armageddon. But according to Bible we are just entering the God's Day, and there are many events to come before the End Times begin. Jesus warned that there will be people preaching that the end is near, and that we should not follow them: 'He said, 'Watch out that you don't get led astray, for many will come in my name, saying, 'I AM,' and, 'The time is near.' Therefore, don't follow them.' (Luke 21:8) We should watch what is happening and take action to avoid danger. God may help us if He sees some value in us, but also, we cannot do nothing and think that God will miraculously safe us. Jesus said: 'Do not put the Lord your God to the test.' Even Jesus fled when in danger, so did all God's servants depicted in the Old Testament as well as Jesus' followers in the New Testament. Wise words worth remembering: Proverbs 27:12 The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.' In Matthew 24:15-22 Jesus warns the first Christians of future events and advises them to flee to the mountains.

Bloguj z telefonu komórkowego - Nouw - jedna z najlepszych aplikacji do blogowania - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Hello, I'd like to share with you an information that is the most important right now. According to Bible, specifically the book of Daniel, Russia (depicted as 'king of the north') will return - regain influence. This means that many countries of eastern Europe will again be allies with Russia. After that Russia will enter somewhere south (it may be Georgia). This will begin the third world war because USA will come and oppose Russia (Da. 11.29,30). Jesus also mentioned this: 'nation will rise against nation, and kingdom against kingdom' (Mt. 24.7). This means that this war will start with an internal war, within one country, and then transform into a global war between two world powers. The book of Revelation adds that there will be used a great sword (Rev. 6:4), this means a great weapon, nuclear weapon. This won't be the end, but only the beginning. There are many more events to come, and they are all described in the Holy Bible. Right now, we will see the breakdown of NATO and European Union, as it is the only way for Russia to be back in the Eastern Europe. You may share it with anyone

And this is just a butterfly to draw your attention

Likes

Comments

Księga Daniela, perła wśród ksiąg prorockich, zawiera zapowiedź dotyczącą naszych dni. Znajduje się ona w jedenastym rozdziale, który kolejno, począwszy od starożytnej Persji, opisuje rywalizację między mocarstwami. Wygląda to tak:

2 Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu. (Da.11)

Aby zrozumieć o jakich władcach i królestwach jest mowa, należy poczytać trochę historii. Każdy szczegół musi się idealnie zgadzać, inaczej interpretacja tych wydarzeń się sypie.Proroctwo zostało przekazane Danielowi w trzecim roku Cyrusa (Da.10:1). Trzech kolejnych królów to: Kambyzes II, Smerdis, Dariusz I. Czwartym okazał się Kserkses I. W celu podboju Grecji zmobilizował ogromne zasoby Wschodu i ruszył przeciwko niej w roku 480 p.n.e., nie osiągając zamierzonego celu. Wizja ta nawiązuje jedynie do ważnych wydarzeń i osobistości. Pozostali królowie perscy zostają pominięci i następuje przeskok czasowy o prawie 150 lat, aż do czasu panowania Aleksandra Wielkiego 336-323 p.n.e. Podobne przeskoki w czasie wystąpią także w innych fragmentach tej proroczej wizji. Nie powinno to nikogo dziwić. Zakończenie proroctwa sięga bowiem aż do dni ostatnich i końcowego wielkiego ucisku.

14 Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni». (Da. 10:14)

Nie zamieszczę kompletnego opracowania, (jeśli ktoś zechce, to je wyślę) lecz skupię się na fragmencie opisującym nasze czasy.

Najistotniejsza część proroctwa zaczyna się w wersecie 28, oto jego treść:

28 I wróci z wielkim mieniem do swojej krainy a serce jego będzie przeciwne świętemu przymierzu. I będzie działał skutecznie i wróci do swej krainy.

I wróci – powrót Rosji – biblijnego króla północy po wygranej II wojnie światowej.

z wielkim mieniem do swojej krainy po zwycięstwie w II wojnie światowej w 1945r Rosjanie wracając zabierali wszelkie dobra z państw wrogich lub nawet sprzymierzonych przez które przechodzili - nazywając to trofiejne. Szczególnie wielkie łupy wywozili z Niemiec, gdyż Niemcy wcześniej grabili całą Europę.

a serce jego będzie przeciwne świętemu przymierzu – władzę w Rosji sprawowali przywódcy, których cechowało wrogie nastawienie do wiary w Boga oraz krzewienie ateizmu państwowego.

I będzie działał skutecznie – Po II wojnie światowej Rosja była aktywna na arenie międzynarodowej, odnosiła sukcesy na scenie politycznej - w 1955r ratyfikowano Układ Warszawski, czyli sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Środkowej i Wschodniej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego.

i wróci do swej krainy – W ostatnim fragmencie tego tekstu zapowiedziano powrót garnizonów rosyjskich do swego kraju. Do pełnej realizacji tego planu potrzebne było to, co wcześniej wydawało się niemożliwe: rozpad Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Dzięki temu szczegół ten także wypełnił się i to na naszych oczach począwszy od 1989r.

Werset 29 zapowiada już wydarzenia, które są przed nami:

29 W czasie wyznaczonym powróci z powrotem i wkroczy na południe, ale nie będzie jak wcześniej i jak później.

W czasie wyznaczonym powróci z powrotemkról północy = Rosja, odzyska utracone w wyniku rozpadu bloku wschodniego wpływy.

i wkroczy na południe – wiele wskazuje na Gruzję

ale nie będzie jak wcześniejzwycięstwa Rosji nad Gruzją 2008 r.

i jak późniejUkraina - tu także sukces i brak reakcji militarnej ze strony Zachodu.

Werset 30 zaczyna się od słów:

30 I ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim i będzie utrapiony i zawróci

I ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży KittimKittim w terminologii biblijnej oznacza daleki zachód. Zatem możemy się domyślać, że będą to głównie USA wraz z sojusznikami.

i będzie utrapiony i zawróci – Rosja otrzyma potężny cios, i przegra III wojnę światową.

Według tej zapowiedzi III WW zacznie się gdzieś u południowych granic Rosji, biorąc pod uwagą dotychczasowe wydarzenia najbardziej prawdopodobna jest Gruzja. Zanim jednak dojdzie do tego, Rosja odzyska utracone wpływy i powróci z powrotem. Obecny, pogłębiający się kryzys geopolityczny i gospodarczy nie wydaje się być dziełem przypadku. Analizując wcześniejsze zapowiedzi, nietrudno jest zauważyć, że od czasów starożytnej Persji wypełniły się one nie tylko w porządku chronologicznym, ale też dokładnie w całej pełni. Można więc być pewnym, że i ta zapowiedź wypełni się dokładnie "na full". Co to oznacza? Niektóre kraje będące niegdyś w rosyjskiej strefie wpływów weszły w skład UE i NATO. Aby Rosja mogła tam powrócić, nieuchronny jest rozpad UE oraz NATO.

Przed nami więc rozpad UE i NATO, a potem pełny powrót Rosji.

Według tego scenariusza, trzecie wejście Rosji na południe zakończy się konfrontacją militarną z USA i globalną wojną jądrową (Obj. 6:4).

Nie będzie to koniec świata, lecz jak stwierdził Jezus – początkiem bólów porodowych (Mt. 24:7,8).

Co w takim razie należy robić? Obserwować co dzieje się na świecie i myśleć nad bezpiecznym miejscem na nadchodzące wydarzenia, aby odpowiednio wcześnie opuścić miejsce zagrożone.

Likes

Comments

Zmartwychwstanie

Łk 23:43 Zaprawdę powiadam Ci dziś: będziesz ze mną w raju.

(Podobny sposób przemawiania występuje w Dziejach 20:26 Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi.)

Po zmartwychwstaniu Jezus nie został jeszcze zabrany do Nieba, więc nie mógł być w raju ze złoczyńcą, szczególnie, że przez trzy dni był w grobie:

J 20:17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"»

Poza tym raj oznacza ziemię, którą w przyszłości będą zamieszkiwali ludzie, którzy otrzymają życie wieczne.

Wiele fragmentów biblii przedstawia przyszłość ziemi, którą będą mogli cieszyć się ludzie, którym Bóg przywróci życie:

Mt.5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Ps. 37:9 Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię.

Ps. 37:11 Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Ps. 37:22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

Ps. 37:29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.

Ps. 37:34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; zobaczysz zagładę występnych.

Przy. 2:21 gdyż ludzie prawi ziemię posiądą, uczciwi rozmnożą się na niej;

22 nieprawych wygładzą z ziemi, z korzeniami wyrwie się przewrotnych.

Iz. 11:6-9 – przedstawiony obraz w tym opisie przyszłości jest obecnie niemożliwy i nie ma wątpliwości, że dotyczy warunków na ziemi.

Z biblii wynika, że część ludzi będzie żyło na ziemi, a wybrani, Ci którzy przejdą próby, wykażą się wyjątkową wiernością, sprawiedliwością, zrozumieniem prawdy i miłością do Jezusa i braci, będą rządzić z Jezusem w Królestwie Niebieskim.

Ap. 20:4,6

4 I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie],

i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,

i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi inie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu:

nad tymi nie ma władzy śmierć druga,

lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa

i będą z Nim królować tysiąc lat.

Kogo będą sądzić przez tysiąc lat? Dla kogo będą wówczas kapłanami? Nad kim będą sprawować władzę?

Paweł pisał: Gdyż nie aniołom bowiem poddał przyszłą zamieszkaną ziemię (οικουμενην), o której mówimy. (Hebr. 2:5)

Jeśli będą sędziowie, to będą też sądzeni. Jeśli będą rządzący, to będą i poddani. Jeśli będą kapłani, będą też korzystający z ich usług. O tych mowa jest w Hebr. 11:39-40

39 A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, 40 gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas.

Nie wszyscy, którzy zasłużą na zmartwychwstanie będą wybrani do królowania z Jezusem. Będą oni zatem dochodzić do doskonałości przez tysiąc lat pod panowaniem Królestwa Niebieskiego.

Wybrani do rządu z Jezusem czasami w biblii określani są małą trzódką/gromadką:

(32) Nie bój się, mało gromadko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. [Biblia Poznańska, Łk 12]

Lub należącymi do Chrystusa:

(23): lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. [Biblia Tysiąclecia III, 1kor 15]

(52): W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatnie jtrąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. [Biblia Tysiąclecia III, 1kor 15]

Dopiero po ofierze Jezusa ludzie mają szansę na wejście w skład wybranych do Jego rządu. Jan Chrzciciel umarł przed tą ofiarą i nawet on nie wejdzie w skład tych wybranych:

(11): Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. (12): A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. [Biblia Tysiąclecia V, Mt 11]

Ap. 7:9,14-17

‘Wielki tłum przed tronem i przed Barankiem.’ Kim są? Ci,którzy się oczyścili i otrzymali zbawienie. ‘Paść ich będzie Baranek’ (17) –Ich Królem będzie Jezus, i wraz z małą trzódką będzie im przewodzić.

Likes

Comments

Rz. 1: 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.

Powt.4:15 Pilnie się wystrzegajcie (…) 16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety (...)"

Dz. 17:29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.

Iz. 42:8b Nie oddam chwały mojej nikomu, ani czci rzeźbionym wyobrażeniom (Przekład hebrajsko-polski i słownik)

Mowa o tym problemie jest również w księdze Objawienia. Wynika z tego, że ludzie będą oddawać cześć stworzeniu aż do końca.
Ap.9(20) Lecz pozostali ludzie, nie wyniszczeni tymi plagami, nie porzucili dzieł rąk swoich; nie przestali wielbić demonów, bożków ze złota, ze srebra, ze spiżu, z kamienia i z drewna, idolów, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić

Te wszystkie przestrogi nie są skierowane do ludzi niewierzących w Boga, jakichś plemion afrykańskich, które same sobie stworzyły własne bóstwa, i które nie miały szansy poznać ewangelii, tylko do chrześcijan.

Ludzie usprawiedliwiają się, że nie czczą tych przedmiotów wyobrażające Jezusa i świętych. Gdyby to robili, łamaliby pierwsze przykazanie – ‘3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!’.
Natomiast poprzez otaczanie się takimi ‘pomocami w zbliżaniu się do Boga’, jak to niektórzy określają, łamią przykazanie drugie (Wyj. 20:4,5).

Tacy ludzie sami nie mają pojęcia, że robią coś okropnego:

Iz 44:9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą.

To Bóg pomaga człowiekowi rozumieć zagadnienia biblijne, ona otwiera oczy komu zechce (1Kor. 3:6,7). Jeśli komuś nie zależy na poznawaniu prawdy, i nie zacznie osobiście sprawdzać (Dz. 17:11), Bóg sam nie wyjdzie mu na przód i nie pomoże w zrozumieniu (Mt. 13:13-15).

Co mnie dziwi u niektórych osób zdających się rozumieć to zagadnienie jest fakt, że choć odrzucają figury i obrazy to zostawiają sobie krzyżyk. Toż to kolejny niepotrzebny przedmiot, niczym nie różniący się od reszty. W dodatku jest to coś, co ma wyobrażać narzędzie, za pomocą którego uśmiercono Jezusa. Biblia nie poleca abyśmy sobie tworzyli coś podobnego, nie powinniśmy więc ‘wybiegać zbytnio naprzód’.

Likes

Comments

Co dzieje się z człowiekiem po śmierci.

Po śmierci człowiek jest pozbawiony świadomości, Jezus przyrównywał to do snu (Łk.8:52;Mk.5:39;J.11:11), taka osoba czeka na zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie będzie miało miejsce w czasie przyjścia Jezusa, zaraz przed końcem tego świata i ustanowieniem Królestwa Niebieskiego (1 Kor. 15:20-24).

Człowiek jest w pamięci Boga. Zostało to zobrazowane w taki sposób, że każdy kto przychodzi na świat (już w łonie matki, por. Jer.1:4,5) jest zapisywany w księdze życia (Ap.3:5,20:12; Wj. 32:32,33; Flp. 4:3). Może on zostać z niej wymazany, co oznacza wieczne zniszczenie.

 Apostoł Paweł wyjaśnia, że są dwa ciała: cielesne i duchowe. Wybrani otrzymają ciała duchowe po zmartwychwstaniu: 1 Kor. 15:35 Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele?(..) 42 Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 43 sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; 44 zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe.

 Ludzie zaczęli wierzyć w życie po śmierci i duszę nieśmiertelną, gdy odeszli pierwsi chrześcijanie i przyszło odstępstwo. Przyszli ludzie, którzy zaczęli szerzyć fałszywe nauki. Podam fragmenty biblii mówiące o duszy:

1 P 3:20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

 Jeśli dusza miałaby być czymś nieśmiertelnym, ten fragment biblii nie miałby sensu. Można powiedzieć, że dusza to życie/istnienie.

Rdz 2:7 Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą. (biblia Gdańska)

 Apostoł Paweł nawiązuje do tego: 1 Kor. 15:45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Ez. 18:4 Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze.

Innymi słowy człowiek, który grzeszy, ten umrze.

 Tu Izajasz mówi o Jezusie: 53:12 Przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoję, a z przestępcami policzon będąc, on sam grzech wielu odniósł, i za przestępców się modlił. (Biblia Gdańska)

Więcej o duszy: Koh. 9:5,10; Dz. 3:23

 Żaden fragment biblii nie mówi o tym, że dusza jest nieśmiertelna, wręcz przeciwnie, może ona umrzeć, ponieważ symbolizuje życie. Z tych fragmentów wynika, że duszą jest sam człowiek.

Likes

Comments

Chrzest to osobista decyzja osoby, która zapoznała się z naukami Jezusa i uwierzyła w Niego. Taka osoba świadoma jest tego, że jej życie do tej pory było grzeszne i nie przynosiło chwały Bogu. Chrzest to symboliczna śmierć dla dotychczasowego grzesznego życia i rozpoczęcie nowego, dla Jezusa, w którym na każdym kroku myśli się czy to co się robi jest słuszne z perspektywy tego co uczy biblia.

Dzieje 8:
(36) A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Otowoda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? (37) Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

Wielu ludzi w różnych kościołach podczas chrztu wymawia słowa, które oznaczają nie tylko oddanie się Jezusowi, ale również samej organizacji. Gdy następnie ktoś odejdzie z takiego kościoła ponieważ nie zgadza się z pewnymi naukami, nie myśli o swoim chrzcie, i co on oznaczał, choć sądzę, że warto się zastanowić. Dz. 19:3-5 wskazują, że nie ma nic złego w powtórnym ochrzczeniu się. Jeżeli ktoś uważa, że mimo iż nawrócił się, to dotychczas trwał jednak w kłamstwie, zwodzony przez przywódców w organizacji, powinien zastanowić się, czy nie powinien dokładnie przeanalizować tematu chrztu, a być może zdecyduje się na to by ochrzcić się jeszcze raz, tym razem oddając się wyłącznie Jezusowi.

Więcej informacji na temat tego czym jest chrzest oferuje ten fragment: Rz. 6:2-11.
Dodatkowo 2 Kronik, rozdział 29 jest dobrym przykładem na to, iż warto "na nowo się poświęcić dla Pana" (2Krn 29:31)

Likes

Comments

Jezus nie jest Bogiem Ojcem, nie jest też Mu równy. Jest Synem Boga i ma godność Boską, jest naszym Panem, ale podlega Wszechmogącemu Bogu Ojcu.

Bóg jest jeden, i jest jednoosobowy. (Mk. 12:29)

Ga. 3:20 Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.

Duch Święty jest mocą Boga. (Dz. 1:5; 2:17,18)
Jezus jest pierwszym stworzeniem Boga, natomiast Bóg początku nie miał. Jezus jest nazywany w biblii Bogiem, jest to tytuł i należy rozróżnić, iż nie oznacza on tego samego co Bóg Wszechmogący, Ojciec Jahwe (Jahoueh). (Ps. 82:6)
Jezus mówi, iż jest w Ojcu a Ojciec w Nim, kto zna Jego, zna i Ojca, oraz 'Ja i Ojciec jedno jesteśmy'. I ja mogę tak powiedzieć, ponieważ jestem jednomyślny ze swoim tatą. Na takie rozumienie słów Jezusa wskazuje poniższy fragment:

J 17:11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

J 14:20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Wiele fragmentów jednoznacznie określa relacje Boga i Jezusa (1 Kor.11:3; 1 Tym.2:5; Ap. 3:12;
Hebr. 1:13 - Jezus po prawicy Boga;
Flp. 2:11 - Jezus przynosi chwałę swemu Ojcu, który większy jest od Niego - J 14:28).

1Kor. 8:6 'dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.'

J 14:15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze

Ap. 3:14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego

1 P 1:3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kol. 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Oto inna sytuacja ukazująca wyższość Boga Ojca nad Jezusem:

Mt. 20:20 Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. 21 On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 22 Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 23 On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Likes

Comments