Header

Att visa hur du skall lösa något på din grafräknare kan vara svårt i text och jag rekommenderar därför att titta på videos. För att göra det så enkelt som möjligt för dig har jag därför länkat en film här under där du lätt kan lära dig hur du skall lösa ekvationssystem grafiskt.

Likes

Comments

Atomenheten: u (unit)

1 u= 1/12 av C-12 (en kol 12 atom), dvs en C-12 atom väger 12 u.

Varje isotop har en viss atommassa.

Atommassan för ett grundämne= genomsnittsmassan för isotopernas atommassor och står beräknat i det periodiska systemet. Det är dock endast de naturliga, alltså inte de konstgjorda isotoperna som räknas in.

Molekylmassa: massan av en molekyl (mäts i mol). Beräknas från atommassor av ingående atomer.

EX: Vatten (H2O) har 2 st väteatomer (2H) och 1 st syreatom (1O)

molekylmassan= (2*1,01+1*16,0) u = 18,02 u

Ex: Metan (CH4): (12+4*1,01) u = 16,04 u

Formelenhet: Minsta balanserade enhet. Exempelvis så består koksalt av massor med natriumjoner och massor av kloridjoner som är sammansatta med jonbindningar. Formelenheten är dock endast NaCl och består av endast en natriumjon och en kloridjon.

Formelmassa: Massan av en formelenhet.

EX: Natriumklorid (NaCl) (23,0+35,5) u = 58,5 u

Substansmängd: Anger antalet och mäts i enheten mol.

1 mol = 6,022 * 10^23 st

1 mol = antal kolatomer i 12 g C-12 (kol 12)

Vid frågor så är det bara att skriva en kommentar så svarar jag snarast.

Likes

Comments