Hello!

Today we where visited a campus. At the time we got there we had to listen until a presentation about the school and what they had for different courses. Then we had lunch and after that we listen until another presentation and it was really good. She said allots of great things and it was very interesting. After that we played some game and then we would make our own game.

But in the afternoon me,my host family + Erica went shopping things to bring home to our families. That was a nice afternoon. We even go to Germany as well. Tomorrow we are going to visit a company and after that we are going to the city to eat together. After that we are going back to the school where we are going to have a culture evening. And on Friday we are going home. It will be nice. But still a little bit sad. Good night!

Hej !

Idag var vi och besökte ett campus. När vi kom dit fick vi lyssna till en presentation om skolan och vad dom har för olika kurser. Sen åt vi lunch efter det var det en till presentation och den var riktigt bra. Hon sa väldigt mycket bra saker. Sen skulle vi göra någon lek och sedan ett eget spel. Det tyckte inte jag var så kul.

Sen åkte jag och min värdfamilj + Erica och handlade lite saker att ta med hem till våra familjer. Det var en mysig eftermiddag. Vi åkte även till Tyskland. Imorgon ska vi åka till ett företag och kolla sedan ut och äta. Efter det åker vi tilllbaka till skolan och där ska vi hålla i en kultur-kväll. Sen är det fredag och vi åker hem. Det ska bli skönt. Men ändå lite tråkigt. Godnatt!

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Hello!

Today we was in Brussels. We where in the city and looked after that we walked to the European Parliament. When we where there we was doing a game. So we was different parties and we argued for what we wanted. That took 2,5h. And the bus ride was 3h long. So today we didn't do so much. But tomorrow going to be more fun. We are going to visit some campus in Holland. Then on Thursday we are going to have a culture evening. And now I'm really tired,it is so long day's. Goodnight !

Hej!

Idag var vi i Bryssel. Vi var på stan sedan gick vi till EU-Parlamentet. Där gjorde vi ett rollspel. Så vi fick vara olika parti och argumentera för vad vi ville. Men det tog ca 2,5h. Och bussresan var också jätte lång. Så idag har det inte hänt så mycket känns det som. Imorgon blir det mer. Imorgon ska vi besöka olika campus i Holland. Och på torsdag ska vi ha en kultur-kväll. Nu ska jag gå och lägga mig det är så långa dagar. Godnatt !

Likes

Comments

Hello!

To day was our first school day. It was different from my school and from the Swedish schools. We had a couple of lessons, then we walked to the city. We listened to the City Mayor. Then we had crazy photo-tour in Roermond. Then we had some free time. Then we got picked up and got home to our host family. And the girl I live whit had invited som other student to her house. That was nice.

On one lesson we did a drawing machine. I never thought we were going to make it me and my partner. But we did. We was so fast that we could make two. So that was really cool. Tomorrow we are going to Brussels. Now I'm going to go to sleep. Goodnight !


Hej!

I dag var vår första skoldag. Det var annorlunda från min skola och från den svenska skolan. Vi hade ett par lektioner, sedan gick vi till staden. Vi lyssnade på kommunalrådet. Sedan hade vi crazy photo-tour i Roermond. Sedan hade vi egen tid. Sedan fick vi skjuts hem till vår värdfamilj. Och tjejen jag bor hos hade bjudit några andra studenter till hennes. Det var trevligt.

På en lektion gjorde vi en drawing machine. Jag trodde aldrig att vi skulle klara det . Men vi gjorde. Vi var så snabba så att vi kunde göra två stycken. Så det var riktigt colt. I morgon ska vi till Bryssel. Nu ska jag sova. Godnatt !

Likes

Comments

Hello!

So now I'm ready to go to sleep. The family was super kind. And I truly believe that I will like it here. I've been so nervous all day long for this, now I'm here and it feels good. First day of school tomorrow. Exciting! It will be a long day. I do not really know what to say. It has not happened so much yet. All I want to do is go to sleep. More writing tomorrow. Good night !


Hej!

Så nu är jag redo att sova.. Familjen var super snäll. Och jag tror verkligen att jag kommer att gilla det här. Jag har varit så nervös hela dagen för detta, nu är jag här och det känns bra. Första dagen i skolan i morgon. Spänande ! Det kommer att bli en lång dag. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det har inte hänt så mycket ännu. Allt jag vill göra är att sova. Mer skrivande i morgon. Godnatt !

Likes

Comments

Hello! On the train to the airport. I do not think I understand that this is really happening. I'm nervous. I've never been in another country alone before. Flying to a country and live with people I do not know yet. I already miss my family and boyfriend. I do not want to be alone.

I will not be surprised if I have forgotten to pack half the stuff I will have with me. I always pack a few days before. And make a list of what I need. But not this time.


Hej! På tåget till flygplatsen. Jag tror inte att jag förstår att detta verkligen händer. Jag är nervös. Jag har aldrig varit i ett annat land ensam förut. Flyga till ett land och leva med människor jag inte känner ännu. Jag saknar redan min familj och pojkvän. Jag vill inte vara ensam.

Jag blir inte förvånad om jag har glömt att packa hälften av grejerna jag ska ha med mig. Jag gör alltid packningen några dagar innan. Och göra en lista över vad jag behöver. Men inte den här gången.

Working on our presentation !

Likes

Comments

Hello!
First post here. Here I'm going to write about my travels. Soon I will go to the Netherlands with my school. There will we meet other students and se how they go to school and how they live. I'm a little bit nervous.

We go on Sunday, March 19, we go home Friday the March 24.


Hej!
Första inlägget här. Här kommer jag att skriva om mina resor. Snart ska jag åka till Nederländerna med min skola. Där kommer vi att möta andra studenter och se hur dom går i skolan och hur dom lever. Jag är lite nervös.

Vi åker på söndag den 19 mars, sen åker vi hem på fredagen den 24 mars.

Likes

Comments