Hei kjære lesere!

Datoen 22/7-15 var det aller første innlegget jeg skrev på denne bloggen. Det føles ut som om det er en evighet siden - men det er jo bare to år siden. Denne tiden har gått så fort. Tenkte egentlig at jeg skulle legge dette ut den datoen, men dessverre gikk det helt i glemmeboken. Beklager så mye for det - hvis det i det hele tatt er noen som bryr seg om det.

Bloggen min har ikke mange innlegg. Hittill er det 47 innlegg - 48 med dette. Selv om det er noen innlegg jeg begynte å skrive, men ikke publisert. Det er av mange grunner egentlig. Noen ble jeg ikke ferdig med, andre klarte jeg rett og slett ikke å publisere. Det er mange innlegg som er veldig personlige - eller alle er egentlig det, men noen mer enn andre.

Mitt aller første innlegg var "Mine tanker og følelser". Det var egentlig et innlegg som handlet mest om terrorangrepet 4 år etter. Nå er det 6 år siden. På den tiden var jeg på en mørk plass. Angsten var ekstrem - panikkanfallene var ekstreme. Det var mye som ikke var som det skulle for å si det sånn. Jeg var redd, veldig redd. For alt.

Jeg var i et forhold som ikke var bra i det hele tatt. Jeg latet som om alt var bra hele tiden - men sannheten var at jeg var ødelagt. Jeg ble mer og mer ødelagt av å være i det forholdet. Han fikk meg til å føle at jeg ikke var verdt noen ting. Uansett hvor mange ganger han sa unnskyld så havnet jeg bare på en mørkere og mørkere plass. Jeg fortalte han at jeg elsket han - men helt ærlig så elsket jeg han aldri. Jeg var glad i han, men det var det.

To år etter er jeg i et nytt forhold, og jeg kunne virkelig ikke hatt det bedre. Min nåværende kjæreste her helt fantastisk. Ja, vi krangler og diskuterer. Men det er normalt. Hadde vi ikke kranglet og diskutert så vet jeg virkelig ikke om jeg ville vært i et forhold med han. Det viser at vi kan være uenige i ting og finne ut av ting til slutt. Noe som er helt fantastisk. Vi har det veldig bra sammen. Vi finner på mye gøy, reiser på turer eller bare slapper av hjemme og ser på tv-serier eller filmer. Og jeg elsker det, jeg virkelig elsker det. Og jeg elsker han, mer enn jeg noen gang har elsket noen. Han gjør meg hel, han får meg til å føle meg verdifull. Jeg setter så pris på han.

Jeg elsker alle gå turene vi er på, jeg elsker alle kjøre turene vi er på, jeg elsker å ligge i armkroken hans etter en lang dag, jeg elsker å våkne ved siden av han hver eneste dag, jeg elsker å legge meg i sengen og fortelle han at jeg elsker han hver kveld. Jeg elsker virkelig denne mannen og jeg vet virkelig ikke hva jeg skulle gjort uten han.

Fremover blir det mye jobbing på meg. Jeg har droppet ut av skolen på grunn av veldig personlige grunner som jeg ikke har lyst til å gå så veldig inn på nå. Men ja. Jeg jobber mye for å tjene inn penger, for det er en viktig ting å ha. Spesielt nå som jeg ikke får stipend lenger.

Har virkelig ikke så veldig mye mer å skrive om.

Hvis det er noe dere lurer på, legg igjen en kommentar så svarer jeg så fort jeg har mulighet!

God natt, xxx

Blogg med mobilen - Nouw har en av de beste blogg verktøy på markedet - Klikk her

Likes

Comments

Hei kjære lesere.

Tenkte å skrive litt om psykiske lidelser. Noe som også er et veldig tabu tema å snakke om. Men samtidig så trenger folk å lese om det.

Psykiske lidelser eller mentale lidelser er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen. Psykiske lidelser omfatter alt fra plager som enkelte fobier og lettere depresjoner og angst til alvorlige sykdommer som schizofreni, paranoia og bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse). Psykiske lidelser påvirker blant annet oppførsel og væremåte, tanker og følelser og kan få store følger for dagliglivet og omgivelsene.

Noen psykiske lidelser:
✖️ADHD
✖️Affektiv lidelser (psykisk plage med humørsvingninger)
✖️Angst
✖️Atferdsforstyrrelse
✖️Bipolar lidelse
✖️Depresjoner
✖️Mani
✖️Paranoia
✖️Personlighetsforstyrrelse
✖️Schizofreni
✖️Spiseforstyrrelser
✖️Tvangslidelser

Alvorlige psykiske lidelser der det foreligger vrangforestillinger, psykoser eller sinnssykdom. Psykopati er sinnslidelser eller personlighetsforstyrrelser med unormale avvik i vilje-, drifts-, og følelseslivet.

Hvis det er noen her som sliter med noe av dette og trenger noen å snakke med så legg igjen kontaktinformasjon i kommentarfeltet så tar jeg kontakt med deg.

Ha en fin dag videre, xxx

Likes

Comments

Hei kjære lesere.

Fikk en del respons på mitt forrige innlegg - så derfor tenkte jeg å skrive om et annet viktig tema.

Hva er seksuelt misbruk av barn?
Seksuelt misbruk av barn er ofte definert som kontakt eller samspill mellom et barn og en voksen hvor barnet er brukt til seksuell tilfredsstillelse av en overgriper. Seksuelt misbruk kan det også kalles om en overgriper er under 18 år, hvis overgriperen er vesentlig eldre enn, eller er i en posisjon hvor en har kontroll eller makt over barnet. Ofte involverer seksuelt misbruk en form for direkte fysisk kontakt - for eksempel seksualisert berøring og/eller kyssing, gnikking og/eller penetrering av kjønnsorgan eller anus. Noen overgripere stimuleres av å vise frem sine genitalier til et barn, eller ved å se på eller filme et barn som tar av sine egne eller overgriperens klær.

Barn blir ofte engasjert i disse overgrepsaktivitetene gjennom lek og oppmuntring - for eksempel "dette skal være vår lille hemmelighet..." eller bestukket med tilbud om penger, godteri eller tjenester. Noen ganger blir barnet truet eller skremt. Det er mer sjeldent det blir brukt fysisk kraft og vold. Det er viktig å huske at uansett om barnet blir "egentlig skadet", om barnet har protestert eller ikke, om barnet satte pris på det som skjedde eller ikke, så et slikt samkvem med en voksen, et eldre eller truende barn å betrakte som seksuelt misbruk.

Hva et konsekvensene når barn opplever seksuelt misbruk?
Barn som har opplevd seksuelt misbruk kan erfare et bredt spekter av følelsesmessige og atferdsmessige reaksjoner på overgrepet. Naturen og alvorligheten i disse vanskene kan avhenge av alder på barnet, identiteten til overgriper, omstendighetene rundt overgrepet og familiens reaksjoner på avdekking av overgrepet. Barnet kan få symptomer som indikerer angst og stress, som sengevæting, tilbaketrekning eller utagering, mareritt, skolevansker og å rømme hjemmefra. Disse vanskene ligner de problemer som barn har erfart andre former for traumer viser. Barn kan også vise symptomer som er mer spesifikke for seksuelt misbruk, slik som gjentagende seksualisert snakk og lek, seksuell atferd som ikke er typisk for alderen, redsel for spesifikke situasjoner og mennesker som minner dem om misbruket. I tillegg er det slik at noen barn ikke viser noen tilsynelatende vansker eller atferdsendringer selv om de har hatt slike erfaringer. Med en gang seksuelle overgrep er avslørt og satt en stopper for, er det noen barn som vender tilbake til relativt normal atferd og et fungerende følelsesliv. Støtten og beskyttelsen fra de som er dem nærmest er veldig viktig i hjelpen med å komme tilbake til dagliglivet.

I motsatt fall er det noen barn som har symptomer som vedvarer lenge etter at misbruket er avslørt og har blitt avsluttet. Det er faktisk slik at et betydningsfullt antall barn som hat vært utsatt for seksuelle overgrep viser symptomer på posttraumatisk stress. Dette er grunnen til at det er så viktig at barn som har erfart seksuelle overgrep får mulighet til å ta i mot en psykologisk vurdering og, om nødvendig - behandling.

Hvem blir seksuelt misbrukt?
Seksuelt misbruk av barn forekommer på tvers av alle sosiale lag og religiøse grupperinger. Både gutter og jenter utsettes. Forskning antydet at ved fylte 18 år har en av fem jenter vært utsatt for et seksuelt overgrep samt. Nesten hver tiende gutt.

Hvorfor forekommer seksuelle overgrep?
Dette spørsmålet stilles ofte av de som utsettes for overgrep, men det fins ikke noe enkelt svar på det. Det viktigste å huske på er at barn og ungdom som utsetter som overgrep ikke har noen skyld i det som har skjedd. Ansvaret for seksuelle overgrep ligger helt og holdent hos den som utsetter barnet for overgrepet, uansett hvilke problemer som kan ha bidratt til overgriperens atferd.

Hvorfor forteller ikke barna oss hva som skjer?
Seksuelt misbruk av barn er, av natur, hemmelighetsfullt. Det skjer nesten alltid når et barn er alene med en overgriper. For at den seksuelle aktiviteten skal kunne fortsette er overgriperen avhengig av at barnet holder dette hemmelig. Det kan forekomme direkte trusler om å skade barnet, kjæledyr, familien og så videre hvis barnet forteller om overgrepene. Ofte blir barna ledet til å tro at det er deres egen skyld at overgrepene forekommer og at de vil bli gjort ansvarlige, utstøtt, avvist og ikke trodd om de forteller. De føler seg skamfulle, flaue og redde både i forhold til overgrepet og hemmeligheten de bærer på. Det er faktisk slik at mange barn som opplever seksuelle overgrep blir voksne uten å fortelle noen om overgrepene, av frykt for avvisning, straff og hevn.

Når bør du mistenke seksuelt misbruk?
På grunn av at overgrep av natur innebærer hemmelighetskremmeri, og fordi reaksjonene kan være så forskjellige på overgrep, er overgrep ofte vanskelige å oppdage. Barn som her vært seksuelt misbrukt kan likevel ofte identifiseres fordi de ved et "uhell" eller med hensikt forteller eller avslører. Noen barn avslører overgrepet ved å vise seksuell atferd som hører hjemme i voksenverdenen eller ved å dele kunnskap om sex som ikke er vanlig i deres aldersgruppe. Noen barn kan komme med en vag avsløring til en venn som så forteller en voksen. Voksne bør være årvåkne ved plutselige forandringer i atferd.

Hvordan bør jeg reagere om jeg mistenker at det barn blir seksuelt misbrukt?
Det er naturlig for foreldre å føle seg veldig stresset om en oppdager at ens eget barn har blitt seksuelt misbrukt. Det kan være vanskelig, men det viktigste man som forelder kan gjøre i forbindelse med en slik avdekking er å forsøke å holde seg rolig. Barn, inkludert ungdom, er veldig sensitive til foreldres følelsesmessige reaksjoner, og om de ser og merker hvor opprørt og sint su er kan de ble redde og "stenge av".

Om du mistenker at et barn utsetter for et seksuelt overgrep bør du snarest diskutere denne mistanken med noen fra det offentlige hjelpeapparatet. En slik mistanke er tung å bære alene. Det er også slik at om det norsk borger har kunnskap om at en forbrytelse er i gjære eller det foreligger fare for gjentagelse av en forbrytelse har du plikt til å gjøre hva som står i din makt for å avverge forbrytelsen.

Det er politiets oppgave å konfrontere en mulig overgriper med en mistanke. Du bør altså ikke selv som privat person konfrontere en du mistenker for overgrep med din mistanke. Politiet har egne metoder for slik konfrontasjon, det blir mindre mulighet til bevisforspillelse og bedre mulighet til å planlegge beskyttelse av barnet om politiet står for denne jobben.

Håper dere tar dere tid til å lese dette. Det er veldig viktig at slike ting kommer ut.

Ønsker alle en fin dag videre.

Snakkes. xxx

Likes

Comments

Hei kjære lesere.

I dag vil jeg gjerne ta opp et veldig viktig tema. Håper alle liker det.

Barn som vokser opp i hjem preget av rusmiddelbrukere har forhøyet risikoen for en rekke problemer og symptomer. Dette kan vise seg allerede når barna er små.

På skolen kan barna slite med konsentrasjon, læring og sosialisering. Vanskene kan følge barna inn i ungdomsårene. Sammenliknet med andre unge voksne har barn som har vokst opp i familie med rus økt risiko for å utvikle emosjonelle, sosiale og psykiske lidelser. Dette kan gi utslag i depresjon/angst lidelser, spiseforstyrrelser og psykopatiske lidelser hyppigere enn hos normalbefolkningen.

Det er også i større grad enn andre i risikoen for å utvikle egne rusproblemer.

En dansk undersøkelse understreker at alvorlighetsgraden i vanskene barn av alkoholmisbrukere kan ha i voksen alder. Der fant de en økt risiko for tidlig død, psykiske lidelser, voldelig kriminalitet, tenåringsgraviditet og selvmordsforsøk.

Jeg vil så gjerne at folk deler dette innlegget. Dette er et tema som blir snakket lite om - og jeg ønsker at alle vet dette.

Håper alle har en fin dag videre.

Snakkes senere. xxx

Likes

Comments

Hei kjære lesere.

I dag er det regnvær. Trist og grått. Dette er en dag hvor det er deilig å sitte inne med en kopp te eller kakao og lese en god bok eller se på favorittserien. Det er hvert fall det jeg skal gjøre når jeg er ferdig på jobb.

Det har ikke skjedd så mye i det siste. Alt går egentlig veldig bra. Jeg jobber og storkoser meg med det. Kan bli litt lange dager når det ikke er noen folk - men da er det bare å rydde litt og ordne i butikken.

Endre litt på klær - kombinere det med smykker og forskjellige farger. Det er veldig gøy.

Har egentlig ikke så veldig mye annet å si. Skrivelysten er ikke helt på plass enda. Så innleggene blir veldig rotete. Men sånn er det noen ganger dessverre. Og jeg beklager veldig for det. Men dette er på en måte min dagbok så det er bare mine tanker som blir skrevet ned her. Og siden hodet mitt er veldig rotete så blir det som sagt veldig rotete innlegg. Igjen - beklager.

Håper dere har en fin torsdag videre!

Er det noe dere lurer på - still gjerne spørsmål.
Hva er høydepunktet deres denne uken?

Hadebra. xxx

Likes

Comments

Hei kjære lesere!

Nå er det lørdag, og jeg har ligget på sofaen i hele dag. Det er så deilig å ha noen sånne dager. Kjæresten min spiller Xbox og jeg ser på. Og Gud så deilig det er.

Tenkte jeg skulle fortsette litt på "Girl Online Going Solo" og slappe av resten av dagen. Hvis ikke det er noe annet som plutselig dukker opp. Men tviler på at det skjer egentlig.

Dagen i dag har egentlig vare gått ut på å slappe av under teppet i sofaen. Vi så litt av en film tidligere i dag - men siden jeg nesten ikke har sovet i natt på grunn av store smerter i magen så sovnet jeg selvfølgelig under den. Har hatt smertefri magen noen dager nå. Vet ikke hva det er, men i natt tok de skikkelig av. Jeg klarte ikke å ligge i sengen - prøvde å gå på do flere ganger men det hjalp ikke. Heldigvis fikk jeg sove litt til slutt men det varte ikke lenge. Så når jeg stod opp fylte jeg en sokk med ris og varmet den litt i mikrobølgeovnen og plasserte den på magen. Og det hjalp! Takk Gud for det! Har ikke merket noe etterpå!

Jeg tror nok det blir take away middag på oss i dag siden vi begge later oss på sofaen.

Dette ble et kort innlegg dessverre. Men tenkte det var greit å gi litt lyd fra meg.

Ønsker dere en fin lørdag videre

Ha det bra! xxx

Likes

Comments

Hei kjære lesere!

Nå er det endelig fredag. Helgen begynner snart - og det skal bli godt. Har ikke noe planer for helgen enda. Blir nok bare å slappe av tenker jeg!

Ellers er det ikke noe spesielt som skjer i livet mitt. Alt er egentlig veldig bra nå. Føler meg bedre - har det bedre hjemme og har det utrolig bra på jobben. Ja, du leste riktig - jobb. Jeg har fått jobb. Og det er veldig deilig å ha noe og gå til om dagen. Istedenfor å bare sitte hjemme og ikke gjøre noen ting, er det veldig deilig å ha noe å gå til. Dette er en jobb hvor jeg har ting å gjøre nesten hele tiden. Og det er så deilig.

Jeg har også begynt å lese igjen. Endelig. Jeg har lest ut boken "Girl Online On Tour" av Zoe Sugg. Og jeg ELSKET den! Det er andre boken av en triologi hun har skrevet. Første boken jeg leste var "Girl Online" og den leste jeg ut på 2(!!) dager! Da er den ganske spennende. For tiden leser jeg den siste av triologien som heter "Girl Online Going Solo" har ikke kommet så veldig langt i den enda, men fyy så spennende den er!

Her er bilde av bøkene. Jeg anbefaler virkelig å lese de. Girl Online handler om jenta fra Brighton møter gutten fra Brooklyn. 15 år gamle Penny har en stor hemmelighet. Ingen vet at det er hun som er bloggeren Girl Online. På bloggen deler Penny alt som er viktig i livet: vennskap, gutter, forelskelse og panikkanfallene hun sliter med. Hun får sitt livs eventyr når familien tar henne med til New York. Her møter hun Noah, som er alt det hun har drømt hun. Men Noah har også en hemmelighet, og snart koker det i sosiale medier.

Girl Online On Tour handler om Penny som er forelsket og gleder seg vilt til å være med Noah og bandet hans på Europa-turneen. Men turnelivet blir ikke helt slik Penny trodde. Å være kjæresten til en superpopulær rockemusiker er ingen dans på roser. Noah er travel, og Penny har ikke like høy stjerne verken blant bandmedlemmene eller fansen. Pennys hjemlengsel og savn etter å blogge, setter kjærligheten mellom henne og Noah på prøve.

Girl Online Going Solo handler om at Pennys liv er tilbake til det normale. Som Penny starter i skoleåret, er hun klar til å møte verden - alene. Noah har gått av radaren etter å ha avsluttet sin verdensturné tidlig, og ingen, inkludert Penny, vet hvor han er. Så når hun aksepterer Megans invitasjon til å besøke sin scenekunstskole, virker det som en mulighet til å få nye venner. Å hjelpe alle andre synes å være det rette middelet. Elliot trenger hennes vennskap mer enn noensinne, og hun møter Posey - sliter med sceneskrekk og trenger støtte. Men er sjarmerende skotske gutt Callum den riktige typen distraksjon? Og kan Penny virkelig gå videre når Noahs skygge ser ut til å hjemsøke henne rundt hvert hjørne?

Zoe Sugg aka Zoella, er en av verdens mest kjente YouTube-stjerner. Hennes blogginnlegg og videoer om skjønnhet, mote og livsstil har millioner av følgere verden over. Hun har flere ganger blitt kåret til årets blogger. "Girl Online. Penny har en hemmelighet" er Zoe Suggs første bok, og slo alle salgsrekorder da den kom ut i Storbritannia. Boken er solgt til 37 land. Zoe Sugg bor i Brighton i England.

Så her har dere litt lesestoff!

Hva er deres planer for helgen?
Har dere lest noen av Zoe sine bøker?
Har dere sett YouTube videoene hennes?
Legg igjen kommentar da vel!

Ha en fin dag videre! xxx

Likes

Comments

Hei kjære lesere.

Nå begynner ting å bli litt bedre. Jeg får i meg mat, og jeg er ikke like nedfor lenger. Jeg har fått vasket klær - tatt oppvasken og ryddet litt i leiligheten.

Jeg føler meg litt bedre. Knekker ikke like fort sammen lenger. Som sagt får jeg i meg litt mat - uten at det kommer opp igjen.

Så ja, har ikke så mye annet å skrive.

Ha en fin dag videre! xxx

Likes

Comments

Hei kjære lesere.

Forrige innlegg var rotete. Det var mye som ikke var skrevet - som burde blitt skrevet. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg. For hele hodet mitt er rett og slett et stort kaos. Men jeg skal prøve så godt jeg kan.

Klokken er nå 04:20 - kjæresten min sover, men jeg får ikke sove. For som jeg skrev tidligere er hodet mitt er stort kaos. Jeg vurderer å ta et bad - frem til i morgen tidlig. For jeg orker ingenting.

Jeg har sykt mye jeg egentlig vil gjøre og må gjøre. Jeg må rydde leiligheten - vaske klær - ta oppvasken - skifte sengetøy - og mye mye mer. Og siden hodet mitt er kaos vil jeg gjøre det nå. Men siden kjæresten sover - kan jeg ikke. For det bråker. Jeg kan vaske klær, for det bråker ikke. Så kanskje jeg skal gjøre det. Ja, jeg gjør det etterpå. Kanskje jeg tar en dusj først. Vi får se.

Disse to bildene oppsummerer meg ganske bra nå. And I have a confession to make.

Dette er hvert fall vanskelig å skrive - men jeg hopper bare i det kun fordi det er viktig for meg å få det ut. Og det positive med det er at det er veldig få som vet hvem jeg er. Så her kommer det.

Spiseforstyrrelsen min er tilbake. Jeg kastet opp for under en time siden. Og holder på å kaste opp igjen. Jeg klarer ikke holde noe nede. Jeg drikker vann - men det kommer opp igjen. Uansett hva jeg trykker i meg så kommer det opp igjen. Jeg føler meg bra når jeg gjør det - men det er det som er så skummelt. Og nå er den dessverre tilbake for fullt. Enda jeg prøver så godt jeg kan å stoppe det.

Jeg føler meg ikke bra nok for noen. Føler jeg er for feit. Ikke pen nok. Ikke langt nok hår - ikke lange og slanke nok bein. Ikke noe thigh gap. Føler sminken aldri er bra. Jeg sitter med tanken på at jeg vil slette min personlige Instagram fordi jeg ikke ser ut som mange av de jentene der. Selv om jeg vet at mange av de bildene er skikkelig photoshoppet. Men uansett - jeg vil se ut som de.

Sminken skal være "on point" øyenbrynene skal være "on fleek" highligteren skal også være "on point" du skal helst ha falske øyenvipper og lipfillers. Kanskje hair extensions også. Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor må vi være "perfekte" hvorfor må vi være tynne som stilker? Hår langt ned til rumpa, ha sminke on point and so on.

For det er nettopp det gutter liker. De liker petite jenter med sprettrumpe som ser jævla bra ut hele fuckings tiden. Har utrolig lyst til å legge ut bilder av jenter som ser ut som jeg har beskrevet de. Men velger å ikke gjøre det, fordi det ikke er greit.

Wow. Nå har jeg skrevet dette innlegget i 30 minutter. Men jeg kunne skrevet i mange timer. For å få ut alt jeg vil - men jeg klarer ikke mer. Jeg føler at jeg bare marer og marer.

Absolutt alle er perfekte på hver sin måte - tykk - tynn - høy som lav! Ikke la sosiale medier forme den du er! Se deg selv i speilet og se hvor fantastisk DU er! Sosiale medier er med på å ødelegge ikke bare kvinnekroppen - men også herrekroppen. Jenter skal liksom være tynne som fyrstikker - og herrer skal ha magemuskler og være sterke som bjørner. Sånn skal det ikke være - elsk deg selv for den du er! 👏🏽

🖕🏽 - sosiale medier

Dette er hva sosiale medier gjør med folk. Dette er en kommentar jeg skrev på et blogginnlegg for litt siden. Den kom rett fra levra. Og jeg sparte ikke på kruttet i det hele tatt.

Nå burde jeg virkelig prøve å gjøre noe - eller prøve å sove. Jeg vet ikke. Kommer ikke til å vaske klær i kveld - heller ikke bade. Jeg skal se på how i met your mother frem til jeg sovner. Mens jeg hører på kjæresten sove godt. (SNORKE) Jeg koser meg når han snorker - da vet jeg han er i drømmeland noe jeg også håper at jeg også er i etterhvert.

God natt, sov godt. xxx

Likes

Comments

Hei - god morgen - god kveld - god natt.

Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Har vært alt for lenge borte. Har ikke skrevet på lenge. Jeg har egentlig ikke hatt noe å skrive om.

Jeg er ødelagt. Alt er ødelagt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ting går virkelig ikke som det skal. Skulle ønske jeg kunne fikse det, men det kan jeg dessverre ikke.

Vet ikke hva jeg skal skrive. Har ikke skrivelyst.

Hadebra.

Likes

Comments