Serratus anterior: den sågtandade muskeln.

Ursprung: Costa 1-9 lateralt på bålen.

Färste: margo medialis scapuale.

Innervation: C5-C8 N.Thoracicus longus PI. Brachialis

Fuktioner: Abduktion av scapula,stabiliserar scapula mot thoraxväggen tsm med Mm: Rhomboideii. Depression av skuldran och scapula. Accesorisk inandningsmuskel vid inpiration. Elevation av scapula, inåtrotation av scapula.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments

Pectoralis major: stora bröstmuskeln, brukar delas in i tre delar.

Pars claviculars: delen närmasre clavicula (nyckelbenet) Ursprung: claviculas mediala 1/2.

Pars sternocostalis: delen närmast sternum och revbenen. Ursprung: övergången mellan cartilago costae och sternum i höjd med revben 2-6.

Pars abdominalis: delen närmast magmuskelerna. Urprung: via en flik från rectusskidan.

Gemmensamt fäste: Crista tuberculi majoris humeri.

Leder som påverkar och passerar: Art: humeri, Art: thoracoscapularis, Art: sternoclavicularis, Art: acromioclavicularis.

Innervation: Pars clavicularis: C5-C6 N. Pectoralis lateralis PI Brachialis.

Pars sternocostalis: C6-C8 N. Pectoralis lateralis PI Brachialis

Pars abdominalis: C8-Th1 N. Pectoralis medialis. PI Brachialis.

Huvudfuktioner för hela muskeln: Horisontaladduktion i art.humeri, inårotation i Art:humeri, abduktion av scapula.

Fuktioner för pars clavicularis: Anteflextion i art.humeri, flextion i Art: Humeri.

Fuktioner för pars abdominalis: adduktion i Art.Humeri, Depression av scapula och skuldran,Accesorisk inandningsmuskel vid inspiration.


Likes

Comments

Pectoralis minor: den lilla bröstmuskel

Ursprung: costa 3-5 (3-5 revbenen)

Färste: processus coracoideus på scapula (korpnäbbsutskottet på skulderbladet).

Leder som passerar och kan påverka pectoralis minor: Art: thoracoscapularis, Art: acromioclavicularis, costavertebralleder 3-5.

Inneqrvation: C(6)7-Th1 N. Pectoralis medialis PI. Brachialis.

Muskel är en accesorisk andningsmuskel vid inspiration.

Fuktioner: depression av scapula och skuldran. Inåtrotation och abduktion av scapula. Stabiliserar scapula mot thoraxväggen. Framåttippning av scapula (anterior tillt).Likes

Comments