Akterhyttens ytterväggar börjar komma på plats. Två av panelerna var riktigt besvärliga. Där fick jag såga på alla sidor, fasa in i överkant samt se till att en del av panelen fick plats bakom en regel.
Håller för fönster är också ursågade.

Likes

Comments

Idag har jag gjort klart golvet runt roderstockarna och passat in sidoväggarna. Nu återstår att såga ut för fönstren.
Jag har gjort av med 49 marinplywood skivor och har en kvar. Räknade ut att jag behöver nog cirka 15 till.

Likes

Comments

Golvet börjar ta form. Hytten på Styrbords sida får en inspektionslucka så man kan se hur skrovet ser ut. Jag tog en ventilationsmuff till ett spirorör och borrade upp ett hål i golvet. Plywoodskivorna i ytterkanterna tvingades ner mot golvet med hjälp av en stötta från taket och skruvade fast. Detta för att få den rätta formen efter skrovet.

Likes

Comments

Nu har jag börjat att isolera akterhytterna. Hydraulslangen till rodret har hängts upp så att skav mm inte ska ske.

Likes

Comments

solnedgång över en isbelagd vik.

Likes

Comments

Idag fick jag hjälp av Thomas att bygga vägg på styrbords sida. Trevligt med lite sällskap när man arbetar.

Likes

Comments

Nu börjar väggskivorna sättas upp. Alla skivor måste anpassas till sin plats. Fönsterhålen är inte ursågade ännu.

Likes

Comments

Golvarbetet fortsätter. Ytterligare en lucka för att komma åt bogpropellern.
Totalt finns det 4 luckor i främre utrymmet. 1 för el och ventilation, 1 för vattentanken, 1 för förvaring och sist för bogpropellern.

Likes

Comments

Nu börjar golvet komma på plats. Jag har grovkapat det innan men nu ska allt finjusteras in. Golvet skruvas fast i balkarna med balkskruv som även här måste förborras.

Likes

Comments

Nu fortsätter isoleringen föröver efter att alla rördragningar blivit klara. Jag har dragit ventilation för till och frånluft, dragit eltunnlar för både svag respektive startsträcka,  el och styrkablar till bogpropeller, djupmätare samt dräneringsrlang.    

Likes

Comments