mojdnevnik

Pun sam mana, ali imam i poneku vrlinu. Stanujem u Rijeci, divnome gradu.

Blog