Godmorgon❤️
Dagen har börjat med mys i sängen med lilleman för att sedan kliva upp och äta frukost.
Lillemans frukost bestod av Yoghurt, macka med kalkon och ett glas med mjölk.
Själv åt jag två rostade bröd med kalkon och aprikos juice själv. Då jag försöker att äta så lite vetemjöl som möjligt då mage annars kraschar.
Sedan fick vi sällskap av lillebror vid frukost bordet då han vaknade, så jag lät mamma sova vidare då pappa var ute på ärende. Sedan blev det dammsuga alla rummen förutom vardagsrummet då det ska göras strax, plus att jag hunnit hängt tvätt. Nu ska de bara bäddas rena lakan i min och sonens säng sedan dammtorka av några små ytor.
Så får vi se sedan vad som händer.
Ska försöka få in lite hemma träning för ben och mage med.

Men med två timmars sömn Max i natt så får jag se vad som hinns med och vad som måste prioriteras först och främst.
Ska även försöka leka av lilleman lite oxå.
Så ska jag se om jag tar med mig Valpen på en promenad när det blivit svalare.
Så kanske jag får en motion runda iaf.

Opps! Fick en massa annat att göra i ställe för o skriva klart 😂🙈

Men i kväll skriver jag ett inlägg till så får vi se vad som hänt under dagen då❤️

Puss o kram
The day has started with mys in bed with the lilleman and then climb up and have breakfast. Lilleman's breakfast consisted of Yogurt, Macka with turkey and a glass of milk. I myself ate two roasted bread with turkey and apricot juice myself. Then I try to eat as little wheat flour as possible then stomach otherwise crashes. Then we got a party of little brother at the breakfast table when he woke up, so I let my mother sleep on when Dad was out on business. Then it was vacuuming all the rooms in addition to the living room as it should be done right away, plus I had already left the laundry. Now they just have to clean the bed sheets in my bed and the bed, then dust dry off some small surfaces. Then let's see what's happening. Should try to get a little home exercise for the legs and stomach with. But with two hours of sleep Max tonight, I'll see what's up and what should be the priority first and foremost. Also try to play the lilleman little bye. Then I'll see if I take my puppy a walk when it's cooler. So maybe I get a motion round iaf. Opps! Got a lot more to do in place for o to write clearly 😂🙈 But tonight I write an entry to see what happened during the day, then ❤️ Kisses and hugs

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Hur kan livet vara så orättvist? Hur kan ens liv bara förstöras på en millisekund? Hur blir man bra i detta igen??
Jag trivs så himla mycket här men jag saknar min familj, mina vänner och den personen jag älskar mest. Att behöva lämna allt bakom mig och inte ens veta om jag kommer flytta tillbaka eller om jag stannar här, är en gåta för myig.

Men det bästa med att bo här just nu, är alla färska frukter, nära till havet, mina exem dyker aldrig upp och man blir brun. 😂
Det jag saknar mer är att få hålla på med är hästarna. Funderar på att kolla om det finns någonstans där jag bara kan få mysa och hjälpa till lite granna. Men jag måste ju hitta någonstans först i närheten av där jag bor.
Sedan så ska jag börja sätta mål på mig själv, som att jag definitivt suger på Engelska, ja men då pluggar jag det med mig själv. Jag ska börja röra mig mer, äta bättre, och försöka komma i säng i tid.

Men vi börjar idag med att medan sonen sover kör vi ett träningspass eller så går jag ner och simmar beror på värmen. Eller så tränar jag här hemma.
Sedan så måste jag äta lite bättre, ska försöka att äta mindre vitt bröd, inte så mkt mjöl, så får vi se sedan vad som händer med min kropp. Då min kropp strejkar för det minsta lilla så möte jag testa mig fram för och se vad som passar mig just nu.
Skulle även behöva veta varför jag är så himla trött hela tiden, jag orkar knappt något längre. Men jag ska sätta mina mål så får vi se sedan hur alt slutar.


Men hurrni. Det är ett helt underbart väder, solen steker på och jag ligger inne i sängen och latar mig. Hur fan duktig är inte jag då😂😂 (sarkasm)
Nä kanske ta och lägga sig ute en stund o sola och få lite färg på ryggen och baksida lår.
Sonen leker på stökar till och folk blir galna 😂😂
Ska även städa sovrummet idag för det måste, det ser så jävla stökigt ut. Men ska få en garderob så jag kan hänga in och lägga in mina kläder för det skulle göra allt så mkt enklare.
Så idag blir det en träning/städdag❤️

Gå och ta en kopp te och något att äta så får ni veta hur min dag varit i kväll!

Puss o kram ❤️How can life be so unfair? How can one's life be destroyed in a millisecond? How do you get well in this again ?? I like so much here but I miss my family, my friends and the person I love most. Having to leave everything behind me and not even knowing if I will move back or if I stay here, is a mystery of mystery. But the best thing about staying here right now is all fresh fruits, close to the ocean, my exem never pops up and you get brown. 😂 What I miss more is to keep up with the horses. Think about checking if there is somewhere where I can only get a mischief and help a little bit of fun. But I have to find somewhere first near where I live. Then I'll start targeting myself, like I'm definitely sucking in English, yes, but then I'll do it myself. I'll start moving more, eating better, and trying to get to bed on time. But today we start by saying that while the son is asleep we run a workout or I go down and swim due to the heat. Or, I practice at home here. Then I have to eat a bit better, try to eat less white bread, not so much flour, and then we'll see what happens to my body. When my body strikes for the smallest little, I meet to test myself to see what suits me right now. Should also need to know why I'm so badly tired all the time, I hardly feel anything anymore. But I'm going to set my goals so we'll see how everything ends. But hurrni. It's a very wonderful weather, the sun is steaming and I'm lying in bed and letting me down. How damn good are I not then? (Sarcasm) Maybe you go to bed for a while and sunbathe and have a little color on your back and back thighs. The son is playing on rods and people get mad 😂😂 Should also clean the bedroom today because it must look so damn messy. But I will get a closet so I can hang in and put in my clothes because it would make everything so much easier. So today it will be a training / cleaning day ❤️ Go and have a cup of tea and something to eat, so you'll know how my day has been tonight! Puss o hug ❤️

Likes

Comments

So good, I finally took my pic and packed and stacked. I did not hurry more, I wanted to let myself and my son restart our lives. So a week ago, I decided to move from everything and move abroad.
In this blog you will follow me and my children's daily lives abroad and how everything will work. Right now, I live with some close friends until we find my own and I'm wondering if I'm going to start my own or how to do for a healthy economy.
I left everything home in Sweden so now? How should I fix everything from here? I can not live on these two rests of the time I live here. If you want to help me, I will not get that bad.
We live so good, the area is absolutely wonderful and we have fresh fruit and green just around the corner.
Such as fresh figs, lemon, lime, peppers (chili), mint, basil, beets, olives, yes but everything. It's so nice and everything is organic.
Then we only have 3 minutes to the sea. It's so nice to just go for a walk to the ocean and get a dip if you feel it ❤️

My story will eventually come out of why I got to move abroad, but at the moment I want to fill the blog with so much joy so it's time to wait.

But here you will follow my training, my daily life and how everything works around us.

You will also get a lot of pictures on how everything looks. However, maybe not the best of them when I snap cards with my iPhone 6s, which is a bit like it, but I'll try to do my best.


Have sprung a kilometer today, when I have just taken the training and thought to start taking in from now on Monday, it got to be a short round and because it started to get dark and here people drive like idiots and there are wild dogs solve.
Meet actually two dogs today that was really cozy that you even got them.
I'm like this, they come out without any problems and just want to smell me as well as they can do, but if they start to make a run, I would not hesitate to defend myself either. Oh, then you can call me what you want, but of course I'll defend myself if they try to attack. But less about it now, even encountered a tortoise and before I understood what it was for something. Had to go close to the short button on it so thought about uploading a picture so you can see you again.

But you will also see pictures of nature and my training rounds, so you will see a lot of pastries.
It's so fun o be here where I am because you always have new hopes to wait.
Since the family I live with always makes wonderful food from scratch, you'll see everything, I promise ❤️

But now I'm going to walk in a shower while the son is asleep and then I'm going to have dinner tonight.

Puss o hug ❤️


Copyright to the pictures when they are clipped by me ❤️

Likes

Comments

Så himla skönt, äntligen tog jag mitt pic och pack och stack. Jag orkade inte med mer, jag ville låta mig och min son starta om våra liv. Så för någon vecka sedan bestämde jag mig för att flytta från allt och flytta utomlands.
I denna blogg kommer ni få följa mig och min sons vardag utomlands och hur allt kommer funka. Just nu bor jag hos några nära vänner tills vi hittar eget och jag funderar på om jag ska starta eget eller hur jag ska göra för att få en skaplig ekonomi.
Jag lämnade allt hemma i Sverige så nu då?? Hur ska jag fixa allt härifrån? Jag kan ju inte leva på dessa två resten av tiden jag bor här. Vill ju kunna hjälpa till lite iaf fast jag inte får så mkt.
Vi bor så himla fint, området är helt underbart och vi har färsk frukt och grönt bara runt hörnet .
Så som färska fikon, citron, lime, paprika (chili), mynta, basilika, rödbetor, oliver, ja men allt. Det är så skönt och allt är ju ekologiskt med.
Sedan har vi enbart 3 min till havet det är så himla skönt att bara kunna ta sig en promenad till havet och ta sig ett dopp om man känner för det ❤️

Min historia kommer komma ut så småningom om varför jag fick för mig att flytta utomlands, men just nu vill jag fylla bloggen med så himla mycket glädje så det får vänta.

Men här kommer ni få följa min träning, min vardag och hur allt funkar om kring oss.

Ni kommer även få en massa bilder på hur allt ser ut. Dock kanske inte dem bästa bilderna då jag knäpper kort med min iPhone 6s som är lite som den är men ska försöka göra mitt bästa.


Har i dag sprungit en km, då jag nyss tagit tag i träningen och tänkte börja ta i från och med nu på måndag så fick det bli en kort runda och för att det började bli mörkt och här kör folk som idioter och det går vilda hundar lösa.
Mötte faktiskt på två hundar idag som var riktigt mysiga att man till och med fick klappa dem.
Jag är såhär att kommer de fram utan några problem och bara vill lukta på mig så fine det får dem göra, men skulle dem börja göra utfall då skulle jag inte tveka att försvara mig heller. Oh då får ni kalla mig för vad ni vill men självklart ska jag försvara mig om de försöker attackera. Men mindre om det nu, stötte även på en landsköldpadda och innan jag förstod vad det va för något. Fick gå nära den och knäppa kort på den så tänkte lägga upp någon bild så får ni se ni oxå.

Men ni kommer även förutom att se bilder på naturen och mina tränings rundor så kommer nu få se en massa bakverk.
Det är så kul o vara här där jag är för man har alltid nya förhoppningar att vänta sig.
Då den familjen jag bor hos alltid gör underbar mat från scratch så ska ni få se allt, jag lovar❤️

Men nu ska jag kliva in i en dusch medan sonen sover och sedan ska jag själv göra kväll.

Puss o kram ❤️


copyright på bilderna då dem är knäppta av mig ❤️

Likes

Comments