Mina funktionsnedsättningar tvingar mig att omforma mitt liv på ett sätt som gör att jag många gånger inte känner igen mig själv. Jag kan ärligt säga att jag inte alls gillar vissa sidor av mitt funktionsnedsatta jag.

Bristen på energi tvingar mig att vara extremt fyrkantig och oflexibel. För ju mindre avsteg jag gör från min vanliga rutin desto mindre energi tvingas jag lägga på att planera och styra upp nytt.

Ljudkänsligheten tvingar mig att välja tystnad. Den är en konsekvens av överbelastning, men är liksom med alla sinnesintryck bidrar den också till att öka överbelastningen ytterligare.

Dysfasin som ger mig problem att hitta ord när jag talar, gör mig irriterad och otålig och det suger enormt med energi att föra en konversation.

Tröttheten och smärtan minskar mitt tålamod med andra människors brister och begränsningar. Jag har inte längre några marginaler att orka vänta och lyssna in.

De obefintliga marginalerna gör inte bara att jag har dåligt tålamod med andras brister utan även med mina egna, vilket går ut över mitt humör.

Mitt dåliga minne gör att jag glömmer bort vad människor säger till mig och jag är "helt lost" utan kalendern med påminnelser i min telefon. Min tidsuppfattning är annorlunda och jag känner mig ofta ganska förvirrad.

Belastningskänsligheten gör att jag har svårt att sköta min hygien och jag tvingas acceptera att vara smutsigare än jag vill vara i de flesta sammanhang. Att behöva göra avkall på något så basalt känns kränkande. Jag måste planera mina duschar, då jag blir helt slut, värmen och att jag står upprätt gör att mitt blodtryck sjunker drastiskt och pulsen ökar som som att jag sprungit ett maraton. Det blir lätt att jag får svimningsattacker, till att jag spyr av utmattning. Som oftast måste jag plantera duscharna till kvällen och inte gjort någon under dagen som tagit för mycket energi, för all min dagsenergi går åt till en dusch.

Att sitta upprätt triggar den sensitiserade smärtan och om jag inte lyssnar på kroppen då stänger min hjärna av och jag klarar inte av att följa diskussioner eller prata långa stunder utan att talet blir sluddrigt, tappar ord, gör egna nya ord eller vänder på orden. Det gör många situationer väldigt komplicerade. Det är därför ni ofta hittar mig liggandes i soffan och mitt sätt att kommunicera med er och omvärlden är via min blogg, där ett blogginlägg planeras och skrivs i omgångar.

Att ha tusen idéer, men bara en gnutta ork innebär att jag tvingas hårdgallra innan jag ens påbörjar något. Jag kan aldrig dra igång ett projekt som inte tål en triljon pauser och ett mycket uttaget förlopp. Ändå känns det som att det endast är en bråkdel av det jag börjar på som jag lyckas ta i hamn.

Jag tvingas dra mig undan från de jag älskar, på grund av utmattning, smärta och belastningskänslighet. Och jag måste som oftast tack säga nej till sociala sammankomster. Kommer jag äntligen ut på någon social sammankomst, får jag betala med att bli sämre en vänligt under de två första dygnen upp till en vecka.
Det rimmar väldigt illa med den sociala varelse jag är.

Jag blir mer intryckskänslig ju mer överbelastad jag är. Men mycket intryck kan också förvärra eller bidra till att skapa överbelastning.

Ju bättre jag mår totalt sett, desto tåligare är jag för intryck. Så att dra mig undan intryck hjälper oftast, men inte alltid mer än bara i stunden.

På grund av mina begränsningar är jag väldigt beroende av mina närstående och jag tvingas be om hjälp hela tiden. Jag avskyr att inte klara mig själv och att jag inte kan vara delaktig i livet på samma villkor som andra.

Mina funktionsnedsättningar gör mig inte personlighetsförändrad - jag är fortfarande som samma person inuti. Min utsida ser också likadan ut som innan jag blev sjuk. Ändå behöver jag ofta bete mig som en helt annan person än jag var tidigare, för att klara av min vardag.

Det är väldigt förvirrande för mig själv och säkert också för min omgivning.

Det flesta med Me/Cfs har en tröskelnivå när det gäller såväl fysiska som mental aktiviteter som om den överskrids leder till försämring. Hos svårt sjuka patienter med Me/Cfs utlöser minimala fysiska aktiviteter som att förflyta sig inomhus eller enkla vardagsbestyr denna försämring.

Kännetecknande för sjukdomen är en nytillkommen och oför- klarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort.
Typiskt är att den drabbade försämras även efter en liten ansträngning, ofta med fördröjd effekt. Detta kardinalsymansträngning, ofta med fördröjd effekt och försämringen kvarstår i minst ett dygn.
Detta kardinalsymtom kallas ”Post-Exertional Malaise”, ansträngningsutlöst försämring. De svårast drabbade är helt sängliggande.

Andra symtom är sömn-störning, influensakänsla, feber/feberkänsla, muskelsmärta, neurologiska besvär, återkommande infektioner, autonoma symtom som hjärtklappning och ortostatism samt problem med koncentration och minnet.
Någon bot finns inte idag men försök pågår i några europeiska länder med mediciner som lindrar ovan nämnda besvär.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments


Flera miljoner kronor till ME-forskning och utbildning saknas! De saknas miljontals läkare som behövs för att lära sig vad ME är, kunna diagnostisera och hjälpa patienter hantera sin sjukdom. Miljoner ute i samhället saknas på arbetsplatser, i socialt sammanhang, i familjer och i skolor på grund av denna svårt funktionsnedsättande sjukdom!

Tiotusentals svenskar saknas i sina egna liv!
En fjärdedel av alla drabbade är alltför sjuka för att lämna hemmet och många av dom kan aldrig lämna sina sängar. Människor med allvarlig ME/CFS har en livskvalité som har jämförts med cancerdrabbade som går inom kemoterapi eller AIDS-sjuka i slutskedet.
Vi med ME/CFS lever med dessa förutsättningar i årtionden.

Vem som helst kan drabbas av ME/CFS oavsett ålder, kön, klass eller hudfärg. Sjukdomen kan komma plötsligt och förvärras utan förvarning. Inte ens de lindrigaste sjuka av oss är friska nog för att protestera mot bristen på finansiering, medicinsk utbildning och forskning.


ME/CFS klassificeras som en neurologisk enligt världshälsoorganisationen (WHO). Vad som orsakar sjukdomen är oklar. Många som får den har haft en eller flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner och efter det aldrig återhämtat sig.


Idag görs protester över hela världen under hashtag "millions missing" för att öka medvetenheten kring ME. Skor kommer att läggas ut både bokstavligt och symboliskt/virtuellt för att representera alla miljoner som saknas på ett eller annat sätt.


Den #millionsmissing är 20 miljoner människor i världen lider av Myalgic encefalomyelit (M.E), som felaktigt kallas för kroniskt trötthetssyndrom.
De är studenter som inte längre kan delta i klassen. Föräldrar saknas från att följa sina barn till skolan och aktiviteter. Personer som behöver som inte längre kan utföra sina arbeten.
Nu instängda i sina hem eller sängar, de saknar arbete, personliga prestationer och sociala avgifter.

I årtionden har dessa patienter skjutits till marginalerna medicin, utan lika tillgång till behandling eller forskning. Med ingen röst, drabbades patienter utan hopp.

I september kommer 24 städer i 9 länder kräva förändringar för M.E. patienter. Denna typ av banbrytande, globala mass ansträngning har aldrig tidigare skådats för denna sjukdom. Våra krav på ökad forskning och medicinsk utbildning. Men för att växa denna rörelse, och för att #millionsmissing vill ha tillbaka till sina liv, behöver vi din hjälp.

Ge gärna en gåva till forskningen via patientföreningen RME:

Bankgiro: 136-7481
Swich: 123 056 33 95


Här kommer mitt bidrag till den virtuella protesten,
Dessa står och samlar damm, inte bortglömda men sällan använda...

Likes

Comments

Nu måste ni höra oss sjuka och skadade, vi som är drabbade av kaoset i sjukförsäkringen!

Detta blogginlägg är riktat till alla politiker oavsett partifärg, nu vill vi att alla blir medvetna om hur dagens sjukförsäkringssystem (INTE) fungerar.

Nu när ni ska börja era budgetförhandlingar inför hösten, bör ni se över dagens experiment med de utsatta i samhället.

Att leva med sjukdom eller skada är i sig en daglig kamp, att sedan dessutom ta upp kampen mot FK, den instans som egentligen finns för att hjälpa oss, gör inte stressen mindre. Ovanpå detta är det en kamp att överleva ekonomiskt och en kamp att få den hjälp man behöver i vården. Och allt detta sker i ett skede av livet då man absolut inte orkar eller kan kämpa. Nu måste ni ta detta på allvar och inte längre stoppa huvudet i sanden. Människor dör på grund av denna icke fungerande sjukförsäkring.

Det är inte rätt att människor med sjukersättning fortfarande betalar mer skatt än den som arbetar vid samma inkomst. Det är inte rätt att sjuka människor som saknar arbetsförmåga och som utretts i många långa år, idag har en sjukersättning som är under eller på gränsen till fattigdom.

Människor blir hemlösa, har inte mat för dagen, har inte råd med sina mediciner, sin vård eller sina hjälpmedel. Tandvård, nya vinterskor, en fika eller liknande kostnader är uteslutna. Att vända sig till Socialtjänsten är i stort sett meningslöst, då de tycks satt i system att neka människor de mest primära behoven. Likaså att försöka få igenom hjälp i tandvårdsförsäkringen, de flesta blir nekade gång på gång.
Ni måste ändra i sjukförsäkringen så att den återgår till att vara just en försäkring vid sjukdom.

Jag är kvinna och jag har idag 100% sjukersättning.
Jag vet att jag inte är ensam i min situation. Tyvärr är vi alltför många. Och de allra flesta av oss är kvinnor.

Jag är som många andra kvinnor som arbetat och slitit. Utbildat sig. Ställt upp för arbetsgivaren i tid och otid. Varit den duktiga flickan. Gjort mitt jobb och lite till.
Ofta också ställt upp för anhöriga och älskade i olika åldrar och livssituationer. Tills den dag vi stupade. Vi har försökt och försökt att komma tillbaka i arbetslivet igen. Men vi har inte lyckats. Till sist är sjukersättning det enda alternativ som är kvar.

Oavsett om det handlar om en man eller en kvinna, människa som människa, så är det vare sig rätt eller försvarbart i ett gott samhälle, att man när man drabbas av ohälsa, fysisk eller psykisk, som gör att man inte längre klarar att arbeta så som arbetslivet ser ut idag, att man förutom de förslitningar och bestående besvär man har fått, dessutom ska bli så ekonomiskt utsatt att man ibland är fattig. Inte bara idag. Utan resten av sitt liv. Detta gäller så klart också för de människor som föds in i obotbar ohälsa av något slag.

Jag är en människa som brinner för att få bort orättvisor. Jag engagerade mig mycket när det gällde att få bort det inhumana systemet.

Jag som många andra människor har fått uppleva utförsäkringen. De är som att säga att nej, nu är du frisk, nu har du vart tillräckligt sjuk, nu måste du ut i arbetslivet igen, om då så ska krypa ditt.

Tack och lov finns de inte längre.
Jag önskar att jag aldrig mer får uppleva att de kommer tillbaka. Där tog politikerna äntligen ett bra beslut.
Tokigheter ska man inte upprepa, även om vi människor ibland gör det.

Nu vill vi med sjukersättning att ni politiker ändrar på vissa saker till höstens budgetförhandlingar.

1. Beräkningsgrunden för sjukersättning måste förändras. Den s.k. ramtiden måste innefatta de år man yrkesarbetat, inte år man uppburit sjukpenning. Detta slår så fruktansvärt fel för de flesta av oss. Det måste räknas på vad vi skulle tjänat om vi fortfarande varit aktiva i vårt yrke och friska. Detta är en försäkring. Vi har alla varit delaktiga i att betala för både
oss själv och de som aldrig kommer att kunna arbeta. Försäkrad blir man alltid i befintligt skick, alltså skall det givetvis räknas på vilken inkomst man hade som frisk och arbetsför.

2. Höj procentsatsen från 64,7 % till 80 % av årsinkomsten. Det finns ingen som helst logik i att man skall få en så markant sänkning för att sjukdomen eller skadan är permanent. Detta innebär endast att man skall leva återstoden av sitt liv som utfattig.

3. Höj garantinivån. Det måste finnas en möjlighet att leva ett helt eller återstoden av sitt liv på sjukersättningen. Många av oss landar idag på garantinivå eller strax över och det innebär att man får ut ca 6600 netto/månad. Det finns ingen möjlighet att leva på den inkomsten. Vi skall leva med sjukersättning under resten av livet! Vi kommer upp i existensminimum om vi får bostadsbidrag eller försörjningsstöd och existensminimum är tänkt att klara sig någon månad på då man inte på annat sätt, för tillfället, kan försörja sig själv. Vi med sjukersättning skall klara återstoden av våra liv, vilket innebär förnyande av husgeråd, möbler, kläder osv.....något man i regel inte absolut måste om man går sjukskriven en kortare period.

4. Sluta utförsäkra människor som av sin behandlande läkare anses som för sjuka/skadade för att klara ett arbete. Om läkaren skrivit intyg på intyg om sin patient och gjort flera undersökningar och prover, så vet läkaren givetvis bättre än FK:s handläggare om patienten är kapabel att för närvarande klara av att arbeta.

Låt sjuka vara sjuka så att de får en chans att bli friska!

Att leva med sjukersättning idag är att leva utanför utanförskapet. Det finns ingen möjlighet för en sjuk/skadad människa att ens drömma om att delta i det riktiga livet, där alla andra människor befinner sig. Inte bara pga. sjukdomen/skadan utan även pga. samhällets brist på insatser och bristen på en ekonomi som ens räcker till livets nödtorft.

Detta är en försäkring vi alla betalt till, men när den dagen kommer då vi behöver ta del av den, då finns inga resurser. Många av oss sjuka/skadade med sjukersättning är tvungna att välja mellan att ha råd att äta eller att ta våra mediciner. Att beräkningssystemet ser till att vi alla hamnar på eller strax över garantinivå känns så väldigt uträknat. Detta eftersom den s.k.
ramtiden vid beräkning är samma antal år som man tvingas gå sjukskriven och genomgå den s.k. rehabiliteringskedjan, nämligen 5-8 år.

Under dessa fem till åtta år utsätts vi för en rehabiliteringskedja som om den fungerade som namnet antyder hade varit positiv. Istället används den som ett verktyg för FK s handläggare att neka så många som möjligt sjukpenning. Så dessa fem till åtta år går åt till att arbetspröva, utförsäkras, ompröva beslut, överklaga beslut och hela tiden kämpa för att hålla näsan över vattenytan, istället för att få någon egentlig rehabilitering.

Så när den dagen kommer då det är dags att byta sjukpenningen till sjukersättning är sjukpenningen så låg att du redan är nere på 65 % av din ursprungliga årsinkomst, eftersom du får 75 % av din SGI vi detta laget och dessutom betalar betydligt högre skatt, då du inte längre får något jobbskatteavdrag. Då räknas din sjukersättning på dessa år du varit sjuk, uppburit sjukpenning, varit utförsäkrad. Inte på de år då du var frisk och arbetade. Då räknas 64.7 % av ca 65 % av din ursprungliga årsinkomst som dessutom räknades ut 8 år tidigare. Detta innebär att många av oss i realiteten lever resten av våra liv på ca 40 % av den inkomsten vi försäkrades på. Vi landar allt för ofta på garantinivån som innebär 6600 kr/månad netto. Inte nog med att åren fram till pension är ekonomisk katastrof. Åren som pensionär får också framlidas långt under EU:s fattigdomsgräns.

EU har bedömt att fattigdomsgränsen i ett land som Sverige ligger på ca 10 800- 11200, alltså tusenlappar mer än vad den som blivit sjuk/skadad t.ex. i sitt arbete skall behöva överleva på. Det är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige att med vett och vilje se till att sjuka/skadade människor skall leva långt under denna fattigdomsgräns. Många har dessutom familjer som dras ner i fattigdomen utan att ha en möjlighet att förändra situationen, är man sjuk/skadad så kan man inte längre påverka sitt liv på samma sätt som när man var frisk, familjen kan inte förändra situationen och för detta straffas man både en, två och tre gånger.
Det är nu så många av oss med sjukersättning på garantinivå som får äta på stadsmissionen, bo hos släktingar, äta var tredje dag, hoppa över våra livsviktiga mediciner, låta bli läkarbesök, aldrig gå till tandläkaren, gå utan vinterkläder osv.

Den låga sjukersättningen gör att man riskerar att bli ekonomiskt beroende av en partner. Vilket i sin tur gör att man hamnar i den gamla tidens beroendeställning till en partner. Eftersom de allra flesta med sjukersättning är kvinnor, blir det alltså ofta en man som kvinnan blir beroende av. Ett så gammalmodigt system tycker jag att det är dags att vi gör oss av med en gång för alla.

Det parti som inte förändrar detta när de har makten att göra det, det parti kan inte påstå att man är ett parti som vill jämställdhet enligt mig.

Jag kommer att vara mycket besviken om inte regeringen förändrar detta under sin period vid makten. Säkert också många andra. Vilket i sin tur förmodligen kommer att påverka röstresultatet vid nästa val. Själv kommer jag så klart att rösta på det parti som vill jämlikhet och förbättringar i sjukersättningen nästa gång jag röstar.


Detta måste förändras! Det får inte se ut såhär längre nu!

Innan vi kommit fram till den punkt att det enda som återstår är att få sjukersättning har de flesta av oss tillbringat många år, i regel mellan 5 och 8, som sagt, i sjukskrivning. Vi har kämpat mot sjukdom eller skada och för att få den vård vi behöver. Vi har dessutom tvingats föra en kamp mot FK för att överhuvudtaget få sjukpenning.
Ni politiker är snabba att påstå att sjuktalen minskar, vilket är en ren lögn. Det är bara de godkända sjukskrivningarna som minskar. De sjuka finns kvar, men lever på anhöriga, socialen eller står som arbetssökande trots sin ofta svåra sjukdom/skada.

Det var positivt att stupstocken togs bort, men istället används idag rehabiliteringskedjan som ett verktyg för FK handläggare att neka människor sjukpenning. Inte till att hjälpa människor att bli så friska att de kan återgå i arbete.

Trots läkarintyg och intyg från specialister, sjukgymnaster, psykologer och annan vårdpersonal som säger att en människa är för sjuk/skadad för att klara ett arbete så kan handläggare med gymnasieutbildning inom barn och fritid som avslutades tre år tidigare sitta och fatta beslut som strider mot erfaren vårdpersonals uppfattning. Och därmed neka sjukpenning. Som sjuk måste man först få saken omprövad, sedan överklaga, sedan överklaga igen, en process som är långdragen och håller på i ca 5 år, med alla turer. Detta medan FK håller inne sjukpenningen så att den sjuke/skadade står helt utan försörjning.
Följden av detta blir givetvis att det finns inga pengar till hyra, mat, mediciner, vård eller advokat för att kunna föra sin talan mot hela Processjuridiska avdelningen på FK. Vilket leder till stora skulder, hemlöshet, svält, utebliven medicinering social isolering och mycket, mycket sämre hälsa!

Hur kan man kalla detta en rehabiliteringskedja?

Är det verkligen så här Sverige skall behandla försäkringstagarna i den allmänna och obligatoriska försäkringen vi kallar
sjukförsäkringen?

Kan det verkligen vara rimligt?

Finns det verkligen inte ekonomi till att ge oss sjuka/skadade ett drägligt liv?

Ta dessa frågor med er i höstens budgetförhandling för vi som har drabbats av sjukförsäkringens vansinne kan inte leva som vi gör längre för då överlever vi inte och du är delaktig i ett långsamt massmord av sjuka och skadade människor.

Jag skriver detta inlägg för alla mina med systrar och bröder, jag skriver detta för deras skull. För er skull. För din skull, du som läser. För att du ska kunna känna dig ekonomiskt oberoende av en partner oavsett hur arbetsför du är. För att du själv ska kunna välja om du vill stanna i en relation eller inte. Och inte behöva stanna kvar i en dålig relation därför att du inte har ekonomiska förutsättningar att ha ett bra liv utan en relation.

Jag skriver detta också för dig som är man och är i samma situation. Kanske är det särskilt tufft för dig som är man, eftersom det inte finns så många män i just den här situationen.

Jag skriver detta för ett samhälle där vi som människor har samma värde livet igenom oavsett hur arbetsföra vi är eller inte. Där vi beskattas lika vid samma inkomst oavsett arbetsförmåga. För ett samhälle där vi har rätten till en värdig inkomst och att vara ekonomiskt självständiga oavsett arbetsförmåga.

Jag skriver detta för en bättre sjukförsäkring för oss alla.

Jag skriver detta för ett bättre samhälle för oss alla med minskade klyftor mellan människor.

Idag den 15 september, var vi flera som inte längre kan se på när ingenting görs någon förändring till det bättre för oss som försöker överleva varje dag...
Så två personer ur Facebookgruppen " För en mänsklig sjukförsäkring" sammanställt ett brev som flera av oss kommer att skicka till alla partier, flera stora tidningar och radiokanaler.

För nu tänker vi bekämpa orättvisan!

#Förenmänskligsjukförsäkring

Likes

Comments

Nu när vi börjar närma oss den mörka årstiden på året, betyder det alltid att de kommer komma nya spännande tv serier, men även fortsättningen på serier. Många som känner mig vet att jag älskar TV-serier och filmer och min smak är väldigt bred allt från drama till Science-Fiction.Detta blogginlägg ska vara så spoilerfritt som möjligt... Men jag varnar för ett långt blogginlägg, men helt klart värt att läsa igenom om man gillar tv serier som jag gör.När det gäller drama gillar jag de mesta inom "kostymdrama" som jag kallar det, när serier eller filmerna utspelar sig bakåt i tiden, något som är extra bra är när det är historisk serier som tex Reign, som är en historisk, romantisk, fantasy-drama serie. Reign är en serie på CW och är löst (väldigt löst) baserad på verkliga historiska händelser. Serien följer den unga Mary, drottning av Skottland, som skickas till Frankrike för att gifta sig med den blivande prinsen Francis. Mary är långt hemifrån och inser snart att det finns mycket som hon inte vet om personerna i det kungliga hovet. Det är ju en typisk CW-serie som riktar sig mot ungdomar. Det kungliga hovet är inte mycket annorlunda från high school och det blir genast diverse draman för unga Mary. Och en kärlekstriangel. Med bröder! Serien är historiskt inkorrekt, samt saker som klädseln är är enligt epoken inte korrekt, men annorlunda på ett bra sätt anser jag, då de har gjort kläderna mer moderna, musiken är nutidens musik som är omgjord till att passa in mer på den dåtida epok. Hur man än vrider och vänder på det så är det i alla fall lite annorlunda, men bra. Just nu ska den börja med sin 4e säsong som planeras att starta 2017.  

Eller The Tudors som är en historisk, romantisk drama.
Passion, ärelystnad och svek är några av ingredienserna i The Tudors, som handlar om den första tiden av den ökände Henrik VIII:s 40-åriga regeringstid. Vid 19 års ålder tillträder Henrik VIII (Jonathan Rhys Meyers) tronen. Statsangelägenheter intresserar knappast den unga monarken och officiella ärenden överlåts till kardinalen Thomas Wolsey (Sam Neill). Allt medan Englands härskare ser efter sina egna omättliga lustar och roar sig kungligt med en strid ström av sköna damer. Serien är uppdelad i 4 säsonger.

Men jag gillar även drama tv serier eller filmer eller mer en extra tvist då något annorlunda händer som tex serien Outlender, som är en tv serie utspelat efter böckerna skrivna av Diana Gabaldon. Jag har skrivit om serien i ett tidigare inlägg.

Men jag gillar även spänning, men de ska vara med en tvist, lite annorlunda. Som tex The Americans. Den här serien utpspelar sig på 80-talet och handlar om Philip och Elizabeth Jennings. De ser ut som två helt vanliga amerikaner och bor i förorten utanför Washington, DC med sina två barn. Men det ingen vet är att de i själva verket är ryska KGB-spioner som bott i USA i många år för att bygga upp sin täckmantel. Deras äktenskap och barnen är bara en fasad de skapat för att i hemlighet kunna utföra farliga uppdrag för sitt moderland.
Dom har verkligen fått till det med kläder, tidsenliga saker mm. Det är en väldigt bra serie som kan vara så spännande i det tysta och stillsamma. Och man är så tveksam som tittare, ska man verkligen heja på huvudpersonerna? Jag tycker den blir bättre och bättre för varje ny säsong. Just nu pågår säsong 4.

Sen gillar jag spännande thrillers, men även där ska de vara en tvist, något annorlunda. Då kommer kan jag nämna om den annorlunda och spännande tv serien Orphan Black som är en Science-Fiction thriller.
Serien fokuserar på Sarah Manning, en kvinna som tar identiteten av en av hennes kolleger kloner, Elizabeth Childs, efter att ha bevittnat Childs självmord. Serien väcker frågor om de moraliska och etiska konsekvenserna av mänsklig kloning, och dess inverkan på frågor om den personliga identiteten .

Det som är fantastiskt är huvudskådespelaren Tatiana Maslany. Hon spelar flera roller och det är inte som i The Vampire Diaries där man hela tiden är medveten om att det är samma person man ser. Utan man glömmer det helt! Det är nästan svårt att tro att det är samma person, jag var helt övertygad om att de alla var olika. Hon är ruggigt bra och serien blir värd att se bara för det.
Serien finns nu ute i 4 säsonger, men nu har BBC gått ut med att de ska släppas en 5 och sista säsong någon gång under 2017.

Men de jag älskar mest i serier och film är Science-Fiction. Allt från häxor, vampyrer, varulvar till Marcel serier och filmer. Som tex tv serien Salem.
Som är en historisk, övernaturlig, skräck- fiction.
Den är baserad på den verkliga häxjakten som skedde i Salem under 1600-talet. Man kan verkligen känna lukten från sjukdomar, bli irriterad på hur kvinnans undanryckta roll, men framförallt få uppleva häxjakten på de oskyldiga, medan de skyldiga lever i de gömda inom de vardagliga livet. 3 säsongen släpps runt Halloween helgen 2016.

Och i serien Supernatural får man uppleva de mesta...
Den innehåller nog dom flesta genrer som action, spänning, mystik, fantasi och skrämmande.
De handlar om två bröder som följa sin fars fotspår som " jägare " som slåss mot onda övernaturliga varelser av många slag inklusive monster, demoner och gudar som strövar omkring på jorden.

Så helbilden av Supernatural? Ganska ojämn. Ibland har den varit riktigt bra, ibland riktigt dålig, ibland mitt emellan. Helt hemskt är det inte, även om man har en känsla av att seriens storhetsdagar är förbi. Jag hoppas på att de ska hitta en nytändning. Man kan väl säga att jag är fast nu, efter så många säsonger. Nu vill jag se hur det slutar.

Serien är nu inne i säsong 11, men redan den 13 oktober 2016 så släpps säsong 12. Så vill man ha något att se länge på så ska man se denna serie. Själv började jag se på den när jag insjuknade i min kroniska neurologiska sjukdom Me/Cfs. Jag är glad att jag är en av de patienter som kan se på tv utan att bli sämre.

En annorlunda men riktigt bra fantasyserie är Once Upon a time.
Once Upon a Time”handlar om Emma Swan, en tjej som blivit övergiven som bebis och levt större delen av sitt liv som en ensamstöring. Men en dag knackar en liten pojke på hennes dörr och säger inte bara att han är hennes bortadopterade son, utan även att hon tillhör en sagovärld – och är nyckeln till att bryta en långvarig förbannelse som ligger över alla dess invånare!

I den här serien är sagorna i fokus, det märks ganska fort. Fast det kanske man redan gissade ut på titeln! Det är lite av både det ena och det andra inslängt så gillar man sagor känner man säkert igen en och annan karaktär. Gillar man inte sagor så är min bästa tips att skippa denna direkt. Den utspelar sig både i sagornas värld, men även i den vanliga världen.

Den är ute med 5 säsonger, men kommer att släppa säsong 6 i slutet av september 2016.

När det gäller Marvel serier så gillar jag de flesta, men den som jag gillar riktigt mycket är Arrow. Arrow är en amerikansk TV-serie baserad på DC Comics seriefigur Green Arrow.

Den bortskämda miljardär playboy Oliver saknas och antas död när hans båt försvinner till havs. Han återvänder fem år senare en förändrad man, fast besluten att städa upp staden som en vigilante beväpnad med en båge.

Den finns 4 säsonger ute, men den 6 oktober drar den 5 säsongen igång.

Undertiden som Arrow går som en tv serie så har de även gjort en serie på DX Comics seriefigur The Flash och Supergirl och ibland går dessa tre serier ihop till ett avsnitt. Ifrån de två DC serierna så har de även dykt upp sido hjältar samt grymma skurkar och i tv serien Legent of Tomorrow, har man slagit ihop dessa karaktärer. Ibland är karaktärer så bra i en serie att handlingen inte spelar så stor roll. Inte för att den är dålig, men den är inte heller fantastisk....

Och om ni inte hört det redan så kommer det en MEGA-crossover i december, där hela fyra serier ska vara med. The Flash, Arrow, Supergirl och Legends of Tomorrow. Wow. Någon som tittar på alla fyra? Som julafton då!

Men sen finns de ju nya tv serier som jag ser fram emot att se är American Gods. Serien har varit otroligt efterlängtad för att den är baserad på en mycket populär bok av Neil Gaiman med samma namn. Kortfattat utan att spoila den för mycket så handlar det om ett krig mellan de äldre gudarna från gammal mytologi och de nya i vårt samhälle som pengar, media och droger. Mitt i allt hamnar huvudpersonen Shadow, spelad av Ricky Whittle från tv serien The 100. (Som även den serien är grymt bra.) Andra personer som kommer spela huvudroller inkluderar Ian McShane, Gillian Anderson, Emily Browning och Yetide Badaki. Känns redan så lovande för att självaste Neil Gaiman kommer att skriva några avsnitt för serien. Det blir nog riktigt bra det här. American Gods har inget premiärdatum ännu men beräknas komma tidigt 2017!

En serie som verkar väldigt annorlunda, men säkert värd att börja titta på är Westworld, även om det verkar vara en annorlunda blandning mellan western och Science Fiction. Men tror man att de går ihop då kommer man nog älska Westworld som är något så udda som en mix av dom båda. Den är baserad på filmen med samma namn som kom ut 1973.

TV-serien beskrivs som "en mörk odyssé om början av artificiellt medvetande och syndens framtid". Den berättar historien om en futuristisk nöjespark vid namn Westworld.

Den planerar att ha premiär den 3 oktober 2016.

Men jag ser även fram emot drama serien på 8 avsnitt med TV mini serien Victoria.

Den kommer handla om de tidiga liv av drottning Victoria, från sin anslutning till tronen vid späd ålder av 18 fram till sin uppvaktning och äktenskap med Prince Albert.

Den har haft premier på ITV redan den 28 augusti, men vi får se när den beräknas ha premiär så vi i Sverige kan se den.

Alla vet väll historism om Romeo och Julia, nu kommer fortsättningen som plockar upp handlingen efter Romeo och Julia dog, med de två rivaliserade familjerna fortfarande i konflikt. Serien är baserad på en bok av Melinda Taub och Shonda Rhimes är en av producenterna bakom och heter Still Star-Crossed. Den romantiska historien med två personer som tvingas ihop (och sen faller för varandra ändå?) är en historia man sett många gånger men å andra sidan…varför ändra på ett vinnande koncept.

Premiärdatumet på ITV var den 28 augusti, så får se när den släpps för att kunna ses i Sverige, troligen någon gång efter jul.

Alla har vi någon gång läst, tittat eller hört historien om kärleksparet Romeo och Julia, men vad hände sen...
Serien Still Star Crossed är baserad på en bok av Melinda Taub.
Den utspelar sig i 1600-talets Verona och plockar upp där William Shakespeares Romeo & Julia slutade.
Med de två rivaliserade familjerna fortfarande i konflikt, eskaleras kriget efter ungdomarnas död(ev spoiler för den som inte visste 😉) och vi kommer få uppleva förräderi, slott intriger och olyckliga romanser.
De sägs att den ska komma nu under hösten, men då jag inte finner något start datum så gissar jag på att den inte börjar förens efter jul.
Men sen kommer det komma en uppsjö av Marvel serier som ska börja på Nerflix som tex, Iron Fist. Marvel's Iron Fist, eller bara Iron Fist, är en kommande amerikansk webb-TV-serie om superhjälten med samma namn, som har Finn Jones i huvudrollen. Serien utspelar sig i Marvel Cinematic Universe och planeras att visas under 2017. Den kommer att handla om Danny Rand som har varit försvunnen och när han återvänder till New York, för att bekämpa korruption med kung fu och sina nyfunna krafter.

Eller The Defenders som kommer handla om DareDevil, Jessica Jones, Luke Cage och Iron Fist som alla har en egen serie. Nu ska de gå ihop som enade superhjältar istället för som i serie tidningarnas värld där några är emot varandra. Nu ska de bli några slags Avengers-gäng som rädda New York från ondskan, kanske de ska kämpa mot... Spoiler.... "The Hand" från DareDavil som de delvis handlar om i DareDavil, om man nu övertolkar trailern.
DareDevil som jag följer och är helt klart sevärd, Jessica Jones tv serie började jag titta på, men de var lite seg, så jag har inte fastnat för den, i den serien fick man även träffa på Luke Cage och hans förmågor och även den serien som kommer släppas den 30 september. Många karaktärer som dykt upp i DareDavil och Jessica Jones kommer troligen att dyka upp i The Defenders.
Nu har de inte kommit ut med ett premiär datum, men om man tyder trailern som jag gjort när jag gissa mig till vilka som skulle vara med utifrån de teasers på olika logor mm i trailern så kanske den har premiär den 12 maj 2017.

Jag kom ihåg när man tittade på den första tv serien Star Treak som första gången sändes 1966 och sedan dess har serien haft 5 olika serier inom Star Treak med olika namn och senast var det den 6 som heter Enterprice som fick i början av 2001-2005. Sen har de ju även vart några filmer där emellan.
Nu ska de komma en ny Star Treak serie som kommer heta Star Trek Discovery. De kommer bli nya karaktärer och ett nytt fartyg. Deras uppdrag : Utforska nya världar, ge hopp till en ny generation. Mycket troligt så kommer de vara grymt mycket bättre special effekter en den första från 1966.

Men självklart så ser jag fram emot en serie med vampyrer och de är Tv serien Van Helsing. Vi kommer få följa Vanessa Helsing ( Kelly Overton ), dotter till legendariska Vampire Hunter Abraham Van Helsing, som återuppstår för att hjälpa människor i deras kamp mot vampyrer. Premiärdatumet räknas till den 23 september.

En tv serie jag verkligen ser fram emot är tv serien Time after Time. Där G. Wells driver Jack the Ripper till 20-talet när serie mördaren använder framtida författarens tidsmaskin för att fly till nutid.
Premiärdatumet är ännu inte släppt, men troligen i början av 2017.

När vi ändå nämner en tv serie med tidsmaskiner så måste jag nämna ännu en serie som redan kommer släppas den 4 oktober 2016. Som heter Timeless. Som helt klart verkar sevärd och välgjord. Timeless handlar om amerikanska Homeland security tar hjälp av en historiker för att resa bakåt i tiden. Okej det låter kanske inte jätte bra men det är trots allt bra folk som jobbar på den så det kan vara värt en titt! Då det är producenterna av Supernatural och The Unit som gjort serien.

Nu finns de en uppsjö av tv serier som jag väntar på fortsättningen för att inte prata om nystart på många nya serier som jag inte nämnt. Men då skulle detta inlägg bli bra mycket längre en de redan är.

Vilken tv serie gillar du och som du ser fram emot kommande fortsättning eller är det någon serie som du ser fram emot premiären att se?

Tipsa gärna om tv serier...

Likes

Comments

Riksföreningen för ME-patienter, via POP-utskottet har inatt skickat pressmeddelande till mer än 300 mailadresser inom media och satt in på Mynewsdesk.
Nu håller vi tummarna att detta når ut i svensk press!
Så därför sprider jag vidare infon bl.a via min blogg.

Forskning inom metabolomik banar väg för ny kunskap om den kraftigt funktionsnedsättande sjukdomen ME/CFS. Cirka 40 000 drabbade i Sverige får nu hopp om bättre diagnosticering och behandling tack vare resultat som visar avvikande markörer i blodplasman. Forskarna fann biokemiska likheter med maskar i en slags skyddande dvala – en ny biologisk upptäckt?


ME/CFS har jämförts med en evig influensa. Patienterna lider av svår energibrist, feber, värk, minnesproblem och känslighet mot ljud och ljus. Tillståndet försämras av ansträngning och så många som en fjärdedel är hemma- eller sängbundna. Orsaken till sjukdomen är oklar och verksam behandling saknas - men nu tror man sig vara närmare en lösning.

Tack vare ny teknologi inom metabolomik, studiet av ämnesomsättningens biokemiska avtryck på cellnivå, har forskare från University of California, San Diego (UCSD) identifierat en potentiell biomarkör för sjukdomen. En avvikande biokemisk signatur i blodplasman särskiljer ME/CFS-sjuka från friska personer med hög säkerhet. Resultaten tyder på att ME/CFS är ett hypometabolt sjukdomstillstånd med kraftigt nedsatt ämnesomsättningshastighet och energiproduktion. Tillståndet har likheter med en slags skyddande dvala, så kallad dauer, som vissa maskar och insekter försätts i för att överleva livshotande miljöpåverkan.

Den biokemiska signaturen återfanns hos alla ME/CFS-sjuka i studien. ME/CFS bryter ofta ut i samband med en utlösande faktor, där den vanligaste är en infektion. Det finns dock flera andra utlösande faktorer, och ibland ingen känd faktor alls, men den biokemiska signaturen visade sig i studien oavsett vad som föregått sjukdomsutbrottet. Avvikelserna visade dessutom samband med sjukdomens allvarlighetsgrad - ju sjukare patienten var, desto större var avvikelserna. Nya studier för att bekräfta och vidareutveckla resultaten pågår redan.

Enligt den svenska patientföreningen RME, Riksföreningen för ME-patienter, är det här ett stort framsteg.

– Metabolomik som forskningsområde verkar överlag vara på frammarsch och för kunskapen om den svårt funktionsnedsättande sjukdomen ME/CFS är det här ett stort genombrott. Den ger hopp om att vi snart ska kunna diagnosticera ME/CFS på ett enklare och säkrare sätt och även hopp om möjligheter till effektiv behandling på lite sikt, säger Stig-Björn Rudolph som är ordförande i RME.

Han tror att det här kommer kunna göra stor skillnad för patienterna och slår ett slag för de ME/CFS-konferenser som föreningen anordnar under hösten.

– Våra medlemmar får idag ofta felaktiga diagnoser och ordineras att anstränga sig mer än de kan. Det gör dem sämre och det här förklarar varför. Vården behöver vara i linje med dessa nya insikter och vi är glada över att kunna erbjuda Sveriges vårdpersonal möjlighet att ta del av aktuell forskning under konferenserna i Umeå och Stockholm nu i oktober. Vi hoppas kunskapen ska spridas så fler ME/CFS-sjuka kan få den diagnos, vård och behandling de behöver.

Referenser:

http://www.pnas.org/content/early/2016/08/24/1607571113.abstract

https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2016-08-29-chemical-signature-for-chronic-fatigue-syndrome-identified.aspx

http://naviauxlab.ucsd.edu/science-item/chronic-fatigue-syndrome-research/

Likes

Comments

September månad är, månaden vi försöker sprida medvetenhet om kroniska smärta.

Till all slags vårdpersonal mfl.

Tänk dig att du träffar en patient som är rullstolsburen. Den beklagar sig över att inte kunna gå. Tänk dig att du då säger: ”Men har du provat att gå, har du försökt tillräckligt? Du kanske egentligen bara är orolig?”

Tänk dig att du träffar en patient som har sjukdomen Parkinson. Den beklagar sig över hur svårt det är att lyckas dricka kaffe. Tänk dig att du då svarar: ”Men om du slutar skaka så mycket skulle det gå mycket lättare.

Nej, svarar du. Så kan jag ju inte säga! De är ju sjuka och har problem de inte rår för. De behöver i stället få stöd i sin nya livssituation. Där har jag en viktig del i att sätta diagnos, förklara kroppens beteende och hjälpa personen att anpassa tillvaron på bästa sätt.

Det låter bra. Det är ett fint svar. Det är ett svar baserat på kunskap.September is chronic pain mounts awareness.

For all types of health professionals and others.
Imagine that you meet a patient who is in a wheelchair . It complains about not being able to go. Imagine that you then say, "But have you tried to walk , you tried hard enough ? You may just be worried? "

Imagine that you meet a patient who has Parkinson's disease . It complains about how difficult it is to manage drinking coffee . Imagine that you answer : " But if you stop shaking so much , it would go a lot easier .

No, you answer . So I can not say ! They're sick and have problems they can not help . They need instead to support their new life situation. There I have an important part in setting the diagnosis, explain the body's behavior and help the person to adjust life in the best way.

It sounds good. There is a fine answer. It is a response based on knowledge.

Tänk dig nu att du träffar en patient som beklagar sig över att den inte orkar någonting längre. Att den faktiskt orkar mindre ju mer den gör. Kanske blir sängliggandes efter en promenad. Den beklagar sig också över hjärtklappning, ont i halsen, ont i lederna. Vad svarar du nu? Säger du: ”Dina provsvar var bra men jag känner igen symptomen du beskriver och jag tror du har sjukdomen ME. Vi ska utreda det vidare men det är viktigt att du lyssnar på kroppen. Gör inte mer än kroppen tillåter dig och vila regelbundet.”

Det hade varit ett fint svar, ett svar baserat på kunskap. Men jag tror vi båda vet att det sällan är fallet. Svaret patienten får är i stället: ”Men har du provat att göra lite mer? Jag tror motion och arbete vore bra för dig.” ”Dina provsvar var bra så i det här läget får du träffa en psykolog.” ”ME? Men vad ska du med en sån diagnos till?”

Ibland kan kommentaren till och med bli: ”En sådan diagnos finns inte på vårt sjukhus.”

Tänk dig att vara allvarligt sjuk med svåra symptom. Tänk dig att du inte längre kan motionera, träffa vänner, arbeta eller umgås med din egen familj. Tänk dig att du knappt kan gå uppför trappan på egen hand och att du ibland behöver hjälp att duscha. Tänk dig att få svaret: ”Du ska inte vara rädd för att göra saker. Vi är här för att pusha dig.”

Välmenad okunskap kan göra stor skada på både kropp och själ. Välmenad okunskap är fortfarande okunskap. Varje patient, även de med sjukdomen ME/CFS, förtjänar att få behandlas utifrån kunskap.

Jag hoppas du vill bidra till det. Var snäll och läs på om ME/CFS.Now imagine that you meet a patient who complains that it can not manage anything anymore. To actually have less energy the more it makes. Maybe bedridden for a walk. It also complains of palpitations, sore throat, sore joints. What do you answer now? Do you say: "Your test results were good but I recognize the symptoms you describe and I think you have the illness ME. We will investigate it further, but it is important that you listen to your body. Do not do more than your body allows you to rest regularly. "

It had been a good response, one based on knowledge. But I think we both know that it is rarely the case. The answer patient gets instead is: "But have you tried to do a little more? I think exercise and work would be good for you. "" Your test results were so good in this situation, you see a psychologist. "" Me? But what are you going with such a diagnosis to? "
Sometimes the commentary even become: "Such a diagnosis is not in our hospital."

Imagine being seriously ill with severe symptoms. Imagine that you are no longer able to exercise, meet friends, work or spend time with your own family. Imagine that you can barely walk up the stairs on their own and that sometimes you need help showering. Imagine getting the answer: "You should not be afraid to do things. We are here to push you."

Well-intentioned ignorance can do great damage to both body and soul. Well-intentioned ignorance is still ignorance. Every patient, even those with the disease ME / CFS, deserve to be treated on the basis of knowledge.

I hope you want to contribute to it. Please read on for ME/CFS.

Likes

Comments

ᗷᖇEᗩKIᑎG ᑎEᗯᔕ

Med tanke på att vi är inne i september månad och september räknas som internationella kroniska smärt månaden, anser jag att detta inlägg verkligen passar in...

Häromdagen så publicerades en väldigt intressant ny studie inom ME, det har gjorts nya upptäckter i blodpasman, att vi har ämnen som liknar det som djur har när dom går i ide/dvala.

Detta tyder på att tillståndet kan vara en felrespons på omgivningen, med att kroppen av misstag går in i ett tillstånd för överlevnad i svåra förhållanden. Enligt denna teori, precis som allergier har överaktiva immunförsvar, kan ME vara ett överaktiv försvar av den metaboliska systemet.

Deras upptäckter visar oxå att sjukdomen verkar beröra/drabba många olika delar av kroppen o hjärnan och är väldigt komplex, vilket alla vi med ME vet, o gör sjukdomen så svår att leva med, och gör att alla drabbas så olika, det gör sjukdomen så svår att förstå för både oss, allmänhet, sjukvård o forskare.
Så här svarar Dr Naviaux som gjort studien på frågan om det dom hittar äntligen kan slå sönder myten om att ME (CFS) är psykiskt (som tyvärr en del fortfarande hävdar, märkligt nog):
"Den kemiska signatur som vi upptäckt är bevis på att ME (CFS) är en objektiv ämnesomsättningssjukdom som påverkar mitokondriell energimetabolism, immunförsvar, GI funktion, microbiome, det autonoma nervsystemet, neuroendokrina och andra hjärnfunktioner. Dessa 7 system är alla anslutna i ett nätverk som är i ständig kommunikation. Även om det är sant att du inte kan ändra en av dessa 7 system utan att producera kompenserande förändringar i andra, så är det språket i kemi och metabolism som förbinder dem alla."

Dom kemiska signaturerna man hittat tyder på att vi går i ide/ dvala / hibernation, ME liknar tillståndet som i nematodmaskar kallas Dauer, som dom har för att klara en svår/farlig miljö/omgivning, i detta tillstånd anpassar sig ämnesomsättningen genom att bromsa - något som möjliggör existens, men inte mycket mer.

Dauer "tillåter överlevnad och uthållighet under förhållanden av en 'farlig omgivning', men på bekostnad av kraftigt inskränkt funktion och livskvalitet ".

För många ME drabbade är det en träffande beskrivning av deras tillstånd, o på ett sätt känns det som det makes sense, min kropp har fullt upp med att klara sig igenom o överleva dagen, allt jag måste göra (sånt som andra tar för givet, gå upp, äta, gå på toa, prata, sova, osv osv, tar av den lilla eller icke existerande energi jag har.... Man klarar med nöd o näppe att existera.

Det här är väldigt intressant, o kan förhoppningsvis bli en biomarkör för ME eftersom det inte finns o ME nu är en uteslutsdiagnos, biomarkör vore fantastiskt för oss, o skulle förhoppningsvis få läkare o andra att tvingas att tro på o lära sig om sjukdomen (och hjälpa oss!)!!

I studien skriver man oxå att man tror att genom dom olika resultaten/variationerna på olika personers resultat lättare kan hitta individuella/inriktade behandlingar, man tror att det behövs en gemensam behandling för ME, men sen oxå en individuell behandling beroende på svaren i dom här testerna.
Resultaten visade sig oxå överensstämma med vilken nivå man lider av sjukdomen.
Det här kan oxå förklara varför vissa ME patienter blir bättre av vissa behandlingar medan andra inte blir det, tex Rituximab studien i Norge där 1/3 blir mycket bättre, 1/3 lite bättre o 1/3 blir inte bättre, vilket är märkligt, men här kanske vi har en början till svaret.

Men det behövs massa forskning först, det här var en första studie på 84 personer i Californien, varav ungefär hälften var friska kontrollpersoner, dom hittade skillnad på ungefär 20 olika ämnen (?) hos dom med ME o inget alls där hos friska, tyvärr så får ju ME extremt lite forskningsbidrag jämfört med andra sjukdomar, men här är det tackolov på väg med en större studie.

Det som gör den här studien extra viktig oxå är att alla CFS patienter som är med, som dom skriver/kallar det i studien, är ME patienter som är diagnostiserade efter Canada-kriterierna, dvs dom strängare kriterierna, många andra studier inriktar sig på CFS o använder mycket lösa kriterier vilket innebär att det är på diagnoser från ME, utbrändhet, kronisk trötthet, depression osv, o då blir det självklart väldigt konstiga o missvisande studier/svar eftersom det är helt olika sjukdomar!! Och sen publicerar dom resultaten som/om vad ME/CFS kan bli hjälpta av eller forskningsnyheter, vilket är väldigt skrämmande o farligt.... ingen skulle ju få för sig att göra en studie för vad som hjälper på cancer, aids, depression o MS tillsammans o tro att man ska få ett bra resultat för att behandla cancer....?!?

Så nu får vi bara hålla tummarna, kämpa för mer pengar till ME-forskning / skänka till ME-forskning, o hoppas på bra o 'snabba' resultat.

#cronicbadass #mecfs #forskning #stödforskningen #rituximab #minosynligaskugga #villblifrisknuuuuu

Likes

Comments

Tänk om det fanns en lag för oss alla som är multisjuka att vi kunde få semester. En lag som gav oss semester från våra kroniska sjukdomar under några dagar. Som gav oss möjligheten till att få fylla på våra energidepåer.

Så som det är nu så har jag under de 4 veckor som mina killar vart lediga från arbete och skola har jag gjort allt för att "leka frisk."

Jag har försökt att hänga med på de flesta dagsutflykter till badplatser, museum, vara på sevärdigheter, umgås med släkt och vänner. Flera gånger har jag fått vara kvar hemma för att återhämta mig, men många gånger har jag pressat mig ut i de yttersta och förbi vad min egentliga energikonto klarar av.

Jag misstänker att de är många som undrar hur klarar hon av det där, men inte att arbeta...

Men de som ni inte ser är hur jag kommer hem och lägger ifrån mig mitt "clowns ansikte" och tar fram mitt smärtsamma och trötta ansikte, de slutar med att jag hamnar i soffan eller sängen som en urvriden disktrasa utan energi, tagit ut av morgondagen energidepåer och kommande 48 timmars energikonto. Hur smärtan är uppvriden till max, halsen gör ont av ansträngning, huvudverken dunkar och ansträngnings febern kommer som ett brev på posten. Ibland snurrar de som en billig fylla, jag mår illa och i värsta fal så spyr jag eller kan svimma.
Allt detta pga av att jag en dag kanske tog mig till en museum med min familj.

Då jag verkligen har använt upp hela mitt energikonto, så kan de räcka med att jag bara går upp för trappan, så får jag ansträngnings domningar i mina läppar. Detta är ett nytt symtom som jag fått under sommaren. De är ganska vanligt att man får nya symtom när man pressat sig till de yttersta eller när och efter man hamnat i ett skov inom Me/Cfs.

För att inte prata om all extra verk i kroppen.
Då jag inte klarar av att träna pga min ME diagnos och EDS, så måste jag göra något förutom stretchingar, så får jag djupgörande massage och kiropraktik ca 2-3 gånger i månaden för att hålla igång kroppen från låsningar samt justera tillbaka olika kroppsdelar pga EDS. Men under sommarhalvåret är dessa två hjälpställen stängda. Det slutar med att jag blir stelare och stelare, kroppsdelar som hoppar och förskjuts som gör att jag spänner mig ennu mera och får ännu mer ont.

Detta gör att jag måste öka min smärtmediciner och avslappningsmediciner och de i sig gör att min IBS blir 10 gånger värre.

Då jag får ondare gör de att jag får svårare att sova och de gör att jag inte lika lätt kan fylla på mitt energikonto.

Som ni läser är de en enda ond cirkel...

Nu har båda mina killar gått tillbaka till arbete och skola och för mig känns det som jag bränt alla mina broar och behöver semester ifrån min kropp.
Kroppen känns som att jag håller på att få influensan samtidigt som det känns som att jag håller på att bli förkyld och alla andra symtom är på top och de finns ingen energi till någonting.
Nu är jag livrädd för att hamna i ett skov.,

Det flesta med Me/Cfs har en tröskelnivå när det gäller såväl fysiska som mental aktiviteter som om den överskrids leder till försämring. Hos svårt sjuka patienter med Me/Cfs utlöser minimala fysiska aktiviteter som att förflyta sig inomhus eller enkla vardagsbestyr denna försämring.Mina funktionsnedsättningar tvingar mig att omforma mitt liv på ett sätt som gör att jag många gånger inte känner igen mig själv. Jag kan ärligt säga att jag inte alls gillar vissa sidor av mitt funktionsnedsatta jag.

Bristen på energi tvingar mig att vara extremt fyrkantig och oflexibel. För ju mindre avsteg jag gör från min vanliga rutin desto mindre energi tvingas jag lägga på att planera och styra upp nytt.

Ljudkänsligheten tvingar mig att välja tystnad. Den är en konsekvens av överbelastning men är liksom med alla sinnesintryck bidrar den också till att öka överbelastningen ytterligare.

Dysfasin som ger mig problem att hitta ord när jag talar, gör mig irriterad och otålig och det suger enormt med energi att föra en konversation.

Tröttheten och smärtan minskar mitt tålamod med andra människors brister och begränsningar. Jag har inte längre några marginaler att orka vänta och lyssna in.

De obefintliga marginalerna gör inte bara att jag har dåligt tålamod med andras brister utan även med mina egna, vilket går ut över mitt humör.

Mitt dåliga minne gör att jag glömmer bort vad människor säger till mig och jag är "helt lost" utan kalendern med påminnelser i min telefon. Min tidsuppfattning är annorlunda och jag känner mig ofta ganska förvirrad.

Belastningskänsligheten gör att jag har svårt att sköta min hygien och jag tvingas acceptera att vara smutsigare än jag vill vara i de flesta sammanhang. Att behöva göra avkall på något så basalt känns kränkande. Jag måste planera mina duschar, då jag blir helt slut, värmen och att jag står upprätt gör att mitt blodtryck sjunker drastiskt och pulsen ökar som som att jag sprungit ett maraton. Det blir lätt att jag får svimningsattacker, till att jag spyr av utmattning. Som oftast måste jag plantera duscharna till kvällen och inte gjort någon under dagen som tagit för mycket energi, för all min dagsenergi går åt till en dusch. Min Fibromyalgi älskar varma långa duschar, men min ME klarar inte av värmen.

Att sitta upprätt triggar den sensitiserade smärtan och om jag inte lyssnar på kroppen då stänger min hjärna av och jag klarar inte av att följa diskussioner eller prata. Det gör många situationer väldigt komplicerade. Det är därför ni ofta hittar mig liggandes i soffan eller lånar en säng då och då.

Att ha tusen idéer, men bara en gnutta ork innebär att jag tvingas hårdgallra innan jag ens påbörjar något. Jag kan aldrig dra igång ett projekt som inte tål en triljon pauser och ett mycket uttaget förlopp. Ändå känns det som att det endast är en bråkdel av det jag börjar på som jag lyckas ta i hamn.

Jag tvingas dra mig undan från de jag älskar, på grund av utmattning, smärta och belastningskänslighet. Och jag måste nästan alltid säga nej till sociala sammankomster. Det rimmar väldigt illa med den sociala varelse jag är. De gånger jag är ute på sociala saker gör att jag kommer hem hamnar jag som oftast i ansträngningsutlöst försämring (Post-Exertional Malaise, PEM)
kommer hem inför ytterdörren. försämring (Post-Exertional Malaise, PEM).
Som gör att jag hamnar i onormal fysisk och mental uttröttbarhet efter denna sorts ansträngning. De slutar med snabb muskulär och kognitiv utmattning, ansträngningsutlöst sjukdomsmående och/eller extrem utmattning och/eller smärta samt en tendens att mina tillhörande symtom förvärras. Jag blir oftast inte bra dagen efter utan har onormalt lång återhämtningsperiod, oftast längre än 24 timmar.

På grund av mina begränsningar är jag väldigt beroende av mina närstående och jag tvingas be om hjälp hela tiden. Jag avskyr att inte klara mig själv och att jag inte kan vara delaktig i livet på samma villkor som andra.

Mina funktionsnedsättningar gör mig inte personlighetsförändrad - jag är fortfarande som samma person inuti. Min utsida ser också likadan ut som innan jag blev sjuk. Ändå behöver jag ofta bete mig som en helt annan person än jag var tidigare, för att klara av min vardag.

Det är väldigt förvirrande för mig själv och säkert också för min omgivning.

Det är så mycket i mitt liv jag vill kunna utföra.
Det är så mycket som det känns som att jag aldrig kommer klara av.
Jag vill kunna känna att jag kan leva ett liv utan att behöva planera min kommande dag och alltid behöva oroa mig om jag kommer att ha någon energi. Jag vill kunna planera in saker och även kunna göra det.
Jag vill kunna vakta upp och känns mig utvilad och gå till sängs utan att behöva kämpa mot alla mina symtom.
Spendera tid med dom jag älskar utan att behöva skämmas för min utmattning. Jag vill kunna känna mig vacker igen. Jag vill känna mig normal igen. Jag vill vara värkfri. Jag vill att det ska gå en dag utan att jag ska behöva en massa tabletter så jag ska få lite symtomlindring.
Jag vill så mycket!

OM SMÄRTAN HADE ETT ANSIKTE...

Om smärtan hade ett ansikte
Då skulle du väl se,
Demonen som bor,
Inuti mig.
Den knutna. trassel,
Monster,
Den eld och svavel,
Från denna smärta som jag är med.
Min kamp och misär,
Från min dagliga klättra,
Min omöjligt söker,
För jag kan inte hitta.
Mitt hopp och mina drömmar
De bara försvinner,
På grund av smärtan,
Jag lider varje dag.
Från piller för att böner,
På jakt efter ett botemedel,
Men den här kroppen är fortfarande trasig,
Bara smärta är säker.
Men, även om smärta är konstant,
Och så mycket verklig,
Ingen ser min kamp,
Hur det känns.
Den inre tortyr,
Den skuld och ånger,
Fram och tillbaks,
Och ler jag måste tvinga.
Så försök att inte döma mig,
Eller förnekar jag har ont,
Eftersom jag låtsas inte,
Jag har inget att vinna på det.
Respekt och medkänsla,
Kommer att gå långt,
Att göra livet lättare,
Ta mig igenom en dag till.
Då skulle du väl se,
Demonen som bor,
Inuti mig.
Den knutna. trassel,
Monster,
Den eld och svavel,
Från denna smärta som jag är med.
Min kamp och misär,
Från min dagliga klättra,
Min omöjligt söker,
För jag kan inte hitta.
Mitt hopp och mina drömmar
De bara försvinner,
På grund av smärtan,
Jag lider varje dag.
Från piller för att böner,
På jakt efter ett botemedel,
Men den här kroppen är fortfarande trasig,
Bara smärta är säker.
Men, även om smärta är konstant,
Och så mycket verklig,
Ingen ser min kamp,
Hur det känns.
Den inre tortyr,
Den skuld och ånger,
Fram och tillbaks,
Och ler jag måste tvinga.
Så försök att inte döma mig,
Eller förnekar jag har ont,
Eftersom jag låtsas inte,
Jag har inget att vinna på det.
Respekt och medkänsla,
Kommer att gå långt,
Att göra livet lättare,
Ta mig igenom en dag till.

Likes

Comments

Idag blev de första höstsminkningen med nya produkter.
Började med att prima ögonlocket med HM Global fusion eye pot i färgen Aubergine sheen. Jag älskar HM olika färger i deras global fusion serie. De är som kräm ögonskuggor som kan användas för sig eller bas. De brukar komma ut med olika nya färger när de kommer med olika kollektioner. För att inte prata om att de sitter som berget och är svåra att ta av med bara vatten.

Därefter tog jag mina nya ögonskuggor ifrån märket Back to Earth.
Jag började med Smoky över hela ögonlocket, sen tog jag Spicy Chocolad i yttre ögonvrån med hjälp av en mall så de blev en snygg kant. Den suddade jag ut på yttre ögonlockets vrå och en bit upp till bryn benet. I inne vrån tog jag BtE Champange.

Under ögat tog jag HM Global fusion eye pot i färgen Lemongrass och suddade ut och fäste den med Nyx Prismatic Shadows i färgen Jaded.

För att sudda ut kanterna tog jag Kicks singel ögonskugga i färgen Daytime.

Under ögonbrynet tog jag Tikeis highliyer Finishing Veil Glov.

Här nedan kan ni se swatch på alla ögonskuggor jag använt i min #skriv för att söka #skriv för att söka #höstsminkning. 🍁

I mitt andra blogginlägg om Back to Earth har jag skrivit om de ögonskuggor jag har och även gjort swatchs på de ögonskuggor jag har.

Likes

Comments

Outlander är en brittisk-amerikansk dramaserie baserad på bokserien med samma namn av Diana Gabaldon.

Jag har själv läst igenom i stort sett hela bokserien innan ens tv serien var på tänkt. Men de sista böckerna blir bara tjockare och tjockare och svårare för mig att läsa, men sen jag började med att lyssna på böcker genom Storytime, ser jag fram emot att läsa/lyssna de sista böckerna när jag är klar med den bokserie jag håller på att läser/lyssnar på.

Dessa böcker var verkligen några böcker som jag skulle vilja att de gjorde en tv serie på och inte en film för då kunde man missa så mycket detaljer.

Jag blev så glad när blev en tv serie. Samt att de verkligen hittade huvudpersonerna Claire och Jami som passar utifrån böckerna.

Claire Beauchamp Randall/Fraser spelas av Caitriona Balfe och Jamie Fraser av Sam Heughan.

Utan att avslöja för mycket så handlar serien om Claire och hennes man befinner sig på smekmånad i Skottland, strax efter andra världskrigets slut. Då Claire besöker en stencirkel skickas hon tillbaka i tiden, till 1743.

Här finns faktiskt det mesta av det som krävs för att en modern serie ska engagera: Kärlek, drama och en kvinnlig huvudrollsinnehavare, tidsresor, bra manus, dialoger, fantastiska visuella äventyr, underbara natur scener, överraskningar och dessutom en närmast trovärdig och genomtänkt dominoeffekt - det som händer får konsekvenser, både fysiska och psykiska. Inget lämnats åt slumpen.

Outlander brukar beskrivas som tv-världens sexigaste serie. Helt klart är i alla fall att Caitriona Balfe och Sam Heughan får det att spraka mellan Claire och Jamie och att det välgjorda historiska dramat fått en växande skara mycket dedikerade fans.

Första säsongen på 16 avsnitt har funnits ute sen 2014 och andra säsongen även den på 13 avsnitt har nyligen avsluts.

Men hur fint var det inte att läsa att Outlander får en säsong tre OCH fyra? Smackar på två stycken på en gång vilket är lika bra. De får ge dem hur många säsonger som helst för min del. 😍 Säsong tre kommer att skildra tredje boken "Sjöfararen" ”Voyager” och säsong 4 kommer att handla om fjärde boken "Trummornas dån" ”Drums of Autumn”

Jag älskar låten som de använder i tv seriens låt som de använder i början av serien.

Om du har läst böckerna eller sätt serien vad tycker du?

Likes

Comments