Utifrån vår enkät har vi fått intrycket att de flesta tycker att minoritetsspråk är något positivt, men att de inte har bra koll på hur minoritetsspråken ser ut i Sverige. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Vi anser att det är viktigt att värna om minoritetsspråken eftersom att det främjar mångkultur och skyddar människor som är av en etnisk minoritet i landet. Genom att värna om dessa fem minoritetsspråken stärker vi deras möjligheter till inflytande samt stödjer deras historiska minoritetsspråk och kultur. Om vi inte skyddar minoriteterna kommer de tillslut dö ut, likaså deras språk och kultur. Med tanke på att dessa minoriteter har blivit väldigt förtryckta genom tiderna, både i Sverige och internationellt, är det också viktigt att skydda samt uppmuntra minoriteterna, för att förhindra att det skulle bli så igen. Regeringens minoritetspolitik har även hjälpt den svenska befolkningen så att alla kan känna sig inkluderade inom ett kulturellt perspektiv, då de anvisar på att alla är lika mycket värda.

Det negativa med minoritetsspråk kan vara att det faktiskt inte är svenska språk, och om man vill värna om sverige och hålla det så svenskt som möjligt är minoritetsspråk inte ett bra alternativ. Isåfall skulle det enda minoritetsspråket vara Samiska, eftersom det är Sveriges ursprungsspråk och att värna om det kan hjälpa till att värna om den ursprungliga Svenska kulturen.

Vi tycker alltså att minoritetsspråken är en väldigt positiv aspekt då de innebär att vi inkluderar etniska minoriteter, vi tycker också att det är viktigt att beskydda dem. Ur ett nationalistiskt perspektiv kan det dock vara negativt då dessa etniska minoriteter inte har mycket gemensamt med den svenska kulturen.


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments