Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Vad är skillnaden på fotografiska verk och fotografiska bilder? Vad har fotografen för rättigheter? Vad och vem får man lov att fotografera? Jag hade tänkt försöka bryta ner detta för er på ett enkelt sätt.

1993 instiftade man en ny fotolag, upphovsrättslagen. Då bestämde man att fotografier skulle delas upp i två kategorier - fotografiska verk och fotografiska bilder.

Fotografiska verk är skyddade utav upphovsrättslagen. Detta säger er kanske inte så mycket men det är likställda med exempelvis filmverk, musikverk och litterära verk. Detta skapas i första hand utav professionella fotografer. Men vad krävs för att det skall räknas som ett fotografiskt verk då? Jo, det krävs att två fotografer oberoende av varandra vid ungefär samma tidpunkt inte har skapat likadana fotografier.

En fotografisk bild är en helt vanlig bild som vem som helst kan ta. Dem bilder du har på din mobil eller dem bilder som sitter i ditt fotoalbum där hemma i den gamla bokhyllan är fotografiska bilder.

Exempel på fotografiskt verk.

Fotograf: Albert Watson

Exempel på en fotografisk bild.

Tagen utav Fredrica Nilsson (mig) i New York.


I samma sekund som ditt fotografiska verk har skapats har du ensamrätt till det. Vad innebär då detta? Det betyder att det bara är fotografen som har rätt att sprida, göra exemplar av, överföra eller på annat sätt göra fotografiet tillgängligt för andra personer. Det är också bara fotografen som får lov att ändra i bilden. För att få lov att använda sig av ett fotografiskt verk krävs det att du har fått fotografens tillstånd. Om man nu använder sig utav ett fotografiskt verk skall man alltid ange fotografens namn.

Vad är då upphovsrättslagen? Det är en lag som skyddar fotografers verk. Enligt lagen är skyddstiden för ett fotografiskt verk 70 år från det att fotografen har avlidit. För fotografiska bilder är skyddstiden 50 år från dess att bilden togs. Detta skulle innebära att ingen skulle få använda sig utav mina bilder förens år 2064 då jag fyller 67år. (Jag är 17 år just nu.)

Men nu kanske ni undrar hur det är med motiven på en bild? Får man fotografera människor utan att fråga dem först? Eller får man ta bild på någons hus tillexempel?

Man får ta bild på vem man vill och vad man vill så länge det är på offentligt område och så länge det inte går emot landets säkerhet. Så man får inte fotografera militärbaser eller liknande. Så att fotografera byggnader, privata och offentliga är enligt lag tillåtet så länge fotografen befinner sig på en allmän plats. Fotografen har då också rätt att publicera bilden i trycksaker och tvådimensionella former. Det krävs dock tillstånd att fotografera på privat mark. Som exempel H&M.

Men vad händer då om du fotograferar en person, har inte denne något att säga till om då? Jo, samtycket av den avbildade krävs normalt sett vid tre tillfälle. Det är om bilden enligt personuppgiftslagen anses vara en personuppgift. Även vid beställda porträtt bilder behövs beställarens samtycke (upphovsrättslagen 27§). Det sista skälet är om bilden skall användas i någon slags reklam.​


Jag hoppas att jag kanske har lyckats göra det hela en aning lättare för er. 

Likes

Comments