Jag skriver detta inlägg för att jag har drömt en hel del om vargar och jag har fått upp en hel del bilder med vargar när jag har slutit mina ögon osv. SÅ jag var tvungen att söka runt lite om vad det kan betyda. Så om du har sett vargar i drömmar eller när du sluter ögonen, så kan det betyda något av detta. Du får fatta din egna mening med detta. Men detta är vad vargen står för. Hoppas att detta kom till någon nytta iaf!
Kraftdjur-Varg
Du har ett starkt sinne för familj och församling, en intutiv känsla för social ordning, och är mycket tillgiven dina vänner och din familj. Du skulle mycket hellre vilja undvika konfrontationer, men kan vildsint försvara  dig och dina närmaste när det behövs. Du är mycket uttrycksfull både verbalt och icke- verbalt och kan berätta en historia med en stor portion passion, uppriktighet och livlighet. Du är en naturbegåvning till lärare,delar med dig av kunskap basserad på upplevelser mer än från formell utbildning. Även om du är bekväm med dina närmaste vänner och familj så är du faktiskt ganska blyg i de flesta andra situationer.

Vargen:
Är kunglig, andlig, stark, vänlig,familjär, social,intelligent. Balanserar flexibilitet för att skapa harmoni och ordning i livet. Nya vägar och resor, frihet att flytta sig mellan världar av insikt och tillgivenhet. Lär oss förmåga att vara orubbliga och ha familjekänsla. Personifierar den fria, vilda och otämjda anden. Vargen guidar oss i att ta hand om våra resurser och balanserar harmoni tillsammans med visdom för att ha kontroll i livet.
- Står för unika egenskaper, stolthet och nya tankar. Du bär på många unika kvaliteter. Världen väntar på att få del av dom. Du behöver inte manifestera alla dina ideer men låt dom finnas utan undertrycka dom. Möt dina medmänniskor med den stolthet du förtjänar!
Prägelvarg:
Står för humor, självdistans och känslighet. När du är fri kan du skratta åt dig själv och världen. Det allvarliga och mörka förbryts i skrattets befriande skepnad. Glädjen ersätter beskymmerna och inga frågor finns kvar. Den befriades skratt skänker hopp i en vilsen värld!
Primitiva mytologier:
Vargen symboliserar jorden, ondskan, det förtärande och det vilda. Vargar och korpar är dödsgudarnas följeslagare i primitivamytologier.
Alkemistisk:Vargen tillsammans med hunden är symbolen för Merkurius och kvicksilvret.
Aztekisk: Den ylande vargen är dansens gud.
Germansk & Nordisk: Vargen är en segerbringare och Odens riddjur. Fenrisulven som fjättrade av asarna reprensenterar ondskan.
Egyptisk: Ett attribut till krigsguden Upuaut.
Hinduisk: Ashvinerna räddar dagens vaktel från nattens varg.
Judisk: Blodtörst och grymhet.
Kinesisk: Rovgirighet och lydnad.
Kristen: Ondskan, djävulen, de styvnackade,grymhet, list, kätteri. Men vargen är den helige Franciskus emblem eftersomhan tömjde vargen Gubbio.
Magisk:Häxor och trollkarlars riddjur och en av varulvens uppenbarelseformer.
Drömtydning-Varg
Vargen symboliserar en glupsk, grym och opålitlig person.
Se levande: Du blir utsatt för svek.
Se uppstoppad: Någon försöker lura dig till en dumhet.
Höra tjuta: Akta dig för en opålitlig vän.
Drömmer du att du dödar en varg betyder det att du ska besegra en motståndare med just dessa egenskaper.
Om vargen biter dig kommer den opålitlige fienden att triumfera över dig.
Drömmer du att du har en vargs huvud huvud är det ett förebud om att du ska lyckas genomföra dina framtidsplaner.
Om du drömmer att du ser en hel flock vargar är det ett varsel om att du ska bli bestulen.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Vad är auran?

Alla människor har en aura. Varenda en av oss har sett eller känt en annan persons aura. De flesta har bara inte vetat att det var auran de upplevde.

Auran är det energifält som omger den fysiska kroppen. Den omger dig i alla riktningar och är tredimensionell. Hos en frisk person är auran äggformad och sträcker sig några decimeter ut från kroppen.

Hur du lär dig förnimma subtila energier

1.När du rör händerna mot och från varandra några gånger byggs energin upp mellan händerna och det blir lättare att känna den. Om du koncentrerar dig på processen kommer du att märka att dina händer blir känsligare för att uppfatta dessa subtila energier.

2.När dina händer blir känsligare kan du använda dem för att försöka känna auran runt andra kroppsdelar. Det kan kännas som värme, ett lätt motstånd, en stickande känsla etc.

3.Håll din hand ungefär 40 cm ovanför din nakna underarm. Sänk sakta handen mot underarmen. Koncentrera dig på vad du upplever. Hur nära kommer du innan du börjar uppleva energifältet runt armen?

Kom ihåg att alla upplever energin olika och det kan kännas både varmt och kallt, som motstånd eller stickningar etc. Du kanske inte känner särskilt mycket första gången du provar, men något känner du säkert.

Var inte rädd för att upprepa experimentet – du känner förmodligen mer nästa gång. Du kommer snart att upptäcka vilken hand som är känsligast, men om du är högerhänt är det troligt att det är din vänstra hand som är din ‘mottagarhand’.

Färgernas betydelse

Färger kan påverka oss både positivt och negativt. De kan attrahera eller verka frånstötande, de kan till och med ha kvinnliga eller manliga övertoner. När de ryms inom auran kan de fungera som en karta för att avläsa en persons karaktärsdrag, humör, mognadsgrad och hälsa. Både fysiska, själsliga och andliga aspekter syns där.

Vi kommer här att titta på grunderna i färganalys av auran och se vilken sorts energier som motsvarar de olika färgerna. Du kan sedan studera och lära dig mer om subtila färgskillnader och nyanser.

De färger som finns närmast den fysiska kroppen motsvarar personens fysiska hälsotillstånd. De indikerar även energier som håller på att manifesteras.


Röd

Symbolik: Mod, hälsa, lust, passion, känslor.

Röd kännetecknar stark energi, eld och uråldrig skapelsekraft. Det är en livgivande och varm energi. Den kan indikera stark passion, mental förmåga och vilja. Denna dynamiska färg kan tyda på ilska, hat, oväntade förändringar, pånyttfödelse och transformation. Rött påverkar kroppens cirkulation, könsorganen (sexuell energi) och ett uppvaknande av slumrande förmåga/talang.

För mycket rött eller mörkrött/smutsrött kan tyda på överstimulering, inflammation eller obalans. Det kan vara tecken på nervositet, dåligt humör, aggression, impulsivitet eller upphetsning.

Orange

Symbolik: Känslighet, medkänsla, anpassningsförmåga, stimulans.

Orange är färgen för värme, kreativitet och känslor. Den tyder på mod, glädje, lycka och social talang. Orange kan även vara ett tecken på uppvaknande när det gäller att komma i kontakt med astralplanen.

Beroende på färgtonen kan det också tyda på obalans i känslorna eller oro. Vissa smutsiga färgnyanser kan vara tecken på stolthet, högfärd eller oro.

Gul

Symbolik: Attraktion, spådom, intellekt, studier, beslut.

Gul är förmodligen den färg i auran som är lättast att se. Ljusgult närmast håret kan vara tecken på optimism. Gult kännetecknar intellektuell aktivitet, inlärning, lätthet, vishet. Det är en färg som tyder på att man börjar komma i kontakt med sin mediala förmåga.

Mörkare och smutsigare gula nyanser kan tyda på överdrivet analytiskt tänkande, en tendens att vara kritisk eller dogmatisk, eller att man känner att man inte har fått det erkännande man förtjänar.

Grön

Symbolik: Harmoni, balans, förnyelse, healing.

Grönt kännetecknar barmhärtighet, kärlek och empati. Det är fridens, tillväxtens och sympatins färg. Grönt kan tyda på en person som är pålitlig och vidsynt.

Lysande grönt och blågrönt kännetecknar helande förmåga. Det är överflödets, styrkans och vänlighetens färg.

Smutsgrönt eller mörkgrönt kan tyda på osäkerhet och snålhet. Smutsgrönt kan även vara tecken på svartsjuka, brist på tillit till sig själv och andra samt habegär.

Blå

Symbolik: Lycka, healing, tålamod, lugn.

Blå är den färg som näst efter gul är lättast att upptäcka i auran. Det är en färg som kännetecknar lugn, hängivenhet, sanning, allvar och stillhet. Den kan tyda på utvecklad medial hörsel och telepatisk förmåga. Ljusblått tyder på livlig fantasi och god intuition.

Mörkare blå toner tyder på en känsla av isolering, vilket även kan vara ett tecken på en person som ägnar sitt liv åt att söka Gud. Mörkblått kan vara ett tecken på hängivenhet. Kornblått kan tyda på att en person är klar över sin kallelse i livet.

Smutsiga blå toner tyder på blockering av förnimmelseförmågan. De kan även tyda på melankoli, stress, oro, dominans, fruktan, glömskhet och överkänslighet.

Turkos

Symbolik: Healing, tålamod, lugn, harmoni, balans.

Turkos är en blandning av grönt (balans) och blått (kommunikation) och tolkas därefter. Läs om grönt och blått här ovan!

Lila och violett

Symbolik: Meditation, andlighet, intuition, klarhet.

Violett är en färg som kännetecknar transformation. Det är en färg som tyder på förening av intellekt och hjärta, det fysiska och det andliga. Det är en färg som reflekterar oberoende och intuition liksom dynamisk och betydelsefull drömaktivitet.

Det är sökarens färg. Lila färgtoner är ofta ett tecken på att personen klarar av att hantera saker på ett praktiskt och väl genomtänkt sätt. Ljusare och blekare nyanser tyder på ödmjukhet och andlighet. Rödlila är tecken på passion och viljestyrka.

Mörka och smutsiga färgtoner kan reflektera ett behov att klara upp vissa saker. De kan även tyda på erotisk fantasi. Tendenser till att vara högdragen, behöva sympati eller känna sig missförstådd kan också ses i de smutsigare nyanserna.

Rosa

Symbolik: Vänskap, ära, kärlek, universell kärlek.

Rosa är barmhärtighetens, kärlekens och renhetens färg. Den kan reflektera glädje, tröst och en stark känsla av samhörighet. Rosa i auran tyder på att personen är stillsam och anspråkslös. Det kan även indikera att personen älskar konst och allt som är vackert. Rosa i auran kan tyda på förälskelse eller kärlek till mänskligheten, samt att personen har fått en vision från Gud.

Beroende på vilken rosa nyans det rör sig om kan den även vara tecken på omogenhet, i synnerhet om det rör sig om en smutsrosa ton.

Guld

Symbolik: Hängivenhet, inspiration, förverkligande.

Guld är en färg som tyder på dynamisk andlig energi samt ett förverkligande av ens högre jag. Den gyllene färgen kännetecknar hängivenhet och stor inspiration – en tid av förnyad kraft.

Smutsiga guldtoner kan tyda på att personen fortfarande går igenom ett uppvaknande och inte har integrerat uppvaknandet i sitt liv. De visar att den alkemiska processen fortfarande pågår och att personen i fråga håller på att förvandla sitt liv till guld.

Vitt

Symbolik: Sanning, renhet, ärlighet, oskuld, kreativt uppvaknande.

Vitt syns ofta i auran som ett genomskinligt ”moln” runt personen. Vitt innehåller alla färger och när den vita färgen syns riktigt starkt i auran så är det ofta tillsammans med andra färger. När detta sker så kan du veta att det verkligen är energifärgen vit du ser och inte bara en ’suddig’ aura.

När den vita färgen dominerar är det tecken på sanning och renhet. Personen genomgår rening av jaget och får vara med om ett kreativt uppvaknande.

Grått

Symbolik: Invigning, upplysning, ökad intuition.

Grått är en invigningsfärg och kan vara tecken på att personen håller på att komma i kontakt med sin inre förmåga.

Silveraktiga gråa toner tyder på att kvinnliga energier håller på att vakna inom personen. Dessa energier gör att man får ökad intuition, kreativ fantasi och blir mer upplyst.

Mörkare grå toner kan vara tecken på fysisk obalans, särskilt om de ses på ett visst ställe nära den fysiska kroppen. De kan även tyda på att man har uppgifter som måste klaras av. Mycket grått i auran tyder på att personen är hemlighetsfull och något av en ensamvarg.

Brunt

Symbolik: Tillväxt, företagsamhet, hemtrevnad, djur/natur.

Brunt är vanligt förekommande i auran. En del tror att detta är tecken på brist på energi eller en obalans, men så är inte alltid fallet.

Brunt är jordens färg. När den visar sig i auran, särskilt runt huvud och fötter, kan det tyda på tillväxt. Brunt kännetecknar viljan att slå rot och att uppnå mål. Det är en färg som kan tyda på företagsamhet och organisationsförmåga. Å andra sidan kan brunt över ansiktet eller på huvudet tyda på att personen saknar omdömesförmåga.

Om brunt syns i chakrana kan detta tyda på att chakrana behöver renas, eftersom blockeringar har uppstått.

Brunt kan vara svårtolkat, eftersom det även kan tyda på kroppsliga hälsoproblem, men du bör vara försiktig med att dra några slutsatser. Feedback från personen du tittar på är bästa sättet att komma fram till vad det rör sig om.

Svart

Symbolik: Skydd, instängda känslor, dölja, förståelse för lidande.

Svart är en av de mest förvirrande färgerna i auraspektrat. Vissa hävdar att när svart syns i auran, så är det tecken på dödlig eller svår sjukdom. Detta stämmer inte.

Svart är en färg som ger skydd mot energier utifrån. När svart dyker upp i auran kan det vara tecken på att personen skyddar sig själv mot något. Det kan även betyda att personen döljer något. Detta är i sig inget negativt, såvida det inte går till överdrift.

Svart kan även ha innebörden att personen kommer att få en ny förståelse för lidande och uppoffringar.

Svart kan även tyda på obalans. Fysisk obalans visar sig ofta som svarta eller mörka områden i auran nära kroppen. Om dessa områden ses i aurans utkant kan det tyda på ett hål i auran. Detta kan bland annat ses hos personer som är starkt beroende av olika substanser eller som har utsatts för barnmisshandel.

Silverglitter

Symbolik: Kreativitet, fertilitet.

Ytterligare ett färgfenomen som är värt att nämna är det här med glimmande ljuspunkter. Ofta är de silverglittrande. Dessa ljus kan ha ett flertal betydelser. Ofta är de tecken på enorm kreativitet eller fertilitet.

Likes

Comments


Börjar med alla hjärtans dag.

Hade en jätte trevlig och mysig alla 💛 dag.
Min pojkvän (Mikael) kom hit. Vi mös en liten stund när han kom.Och sen spelade vi lite spel.
Sen gick jag, Mikael, min moster och min kusin till pizzerian för att käka lite.
Mikael skulle beställa en pizza som såg ut som 💙, men ingen av dom som jobbar där kunde tydligen fixa det, så det sket sig...
Men men, gott var det iaf.
Sen gick vi till affären för att vi skulle ha lite gott gott till melodifestivalen.
När vi kom hem så sjöng vi lite sing star. Jätte roligt var det.
Melodifestivalen efter det.
Linus Svennings låt var ju skit bra!!👍💜
När mello var slut så blev det lite mer spelande.
Efter att vi spelat så la vi oss i sängen och kollade på en film och hade det ännu mer mysigt.
Jag somnade i Mikaels famn.😍
I alla 💗 dag present fick jag en choklad rod, en lite finare choklad, en nyckelring som det står Älskar dig på och så fick jag en fotlänk. Mikael fick en jätte fin tröja utav mig.
En perfekt och mysig dag var det för min del.


Nu till Det okända.

För ett tag sen så mailade jag till Det okända för att jag och mamma ville vara med där.
Jag hade inte fått något svar på mitt mail, ingenting.
Men så idag så ringde som upp mig.
Jag fick berätta om jag har upplevt här hemma och lite så. Fick även skicka lite bilder om hur det ser ut här hemma och så och en bild på mig och en på min mamma.
NU återstår det bara att se om dom kommer hit och hälsar på oss. Hade varit skit roligt om dom skulle komma hit.
Kommer vi med så kommer info om det😃

Nu ska jag sova. Sov så gott alla!
GODNATT OCH PEACE OUT!😍✌💚

Likes

Comments

Idag är det 4årsen du lämnade oss. 
Det finns en sån stor saknad och en sån stor längtan.
Man bara längtar tills att man får träffa dig igen.
En vacker dag får vi det!
Alla minnen man har ifrån dig gammelfarmor och hur du var som person.
Jag minns hur jag alltid sprang runt på gården vid ditt hus,sprang runt huset, runt ladan.
Alla gånger som jag var med pappa eller någon annan inne i garaget. Hur man gömde sig där inne i mellan åt.
Den lilla gungan som du hade i ett träd som jag alltid gungade på.
Eller den lilla speciella leklådan som fanns i köket som man alltid lekte med. Alla gamla bilar och klossar och allt var det nu fanns där i.
Hur jag alltid satte mig vid ditt piano och spelade och spelade.
Alla filmer man såg i soffan, eller all god fika som man alltid fick.
Eller också den obehagliga övervåningen som man aldrig ville till.
Gammelfarmor, du var en stark och underbar kvinna. Du klarade av allt själv, ville aldrig ha hjälp. Du var så givmild och så godhjärtad mot alla. Du ville allas bästa och du ville alltid hjälpa till om du kunde.
Du ringde alltid och grattade mig på mina födelsedagar.
Men det sista så drabbades du utav cancer...
Du lyckades att få bort den, men den kom sedan tillbaka...
Du blev så svag, så orkeslös, så trött, ingen aptit, ingenting.
Det var riktigt jobbigt att se dig sån!
Speciellt när man aldrig har gjort det innan.
Jag är iaf glad för att jag hann och träffa dig innan du gick bort.
Du blev 87år gammal.
Ett tomrum och stor saknad så många av som inom sig bär.
Längtan om att få träffa dig igen!
Men en vacker dag kommer det.
Du får jätte gärna komma och hälsa på mig.
Har känt av dig ibland.
Hoppas att du har det bra där uppe bland änglarna.
Den ängel som du själv är!
❤ALLTID SAKNAD,ALLTID ÄLSKAD!
Vila i frid kära gammelfarmor❤

Likes

Comments

Ett halvår med min underbara älskling idag.
Dessa månader har varit dom bästa i mitt liv.
Jag blir verkligen bara mer och mer kär för varje dag som går.
Det finns verkligen ingen bättre känsla en denna!

Det finns inget bättre än att vara kär och lycklig på samma gång.
Alla mina dagar känns så mycket lättare när jag har dig vid min sida.
Du får mig till att orka, till att vilja göra saker,till att vilja leva och ha det bra. Du gör så att jag ser ljusare på saker och ting. Din närhet och din kärlek gör verkligen allt så mycket lättare!!

Jag vet inte vad jag hade gjort utan dig!!
Du har verkligen förändrat allt.
Innan mådde jag hur dåligt som helst, ville inte göra något, hade ingen ork, ingen energi och all skit som finns...
MEN nu, nu så vill jag göra saker, jag har en viss ork, jag lite mer energi, jag mår inte dåligt alls typ.
Mitt mående är så mycket bättre sen jag träffade dig!
Du har inte ens gjort något speciellt, mer än att du alltid finns där för mig och ställer upp för mig.

Älskling du är inte bara min pojkvän, du är även min bästa vän, den jag litar på mest, min styrka, min energi, min ängel, mitt hjärta, mitt liv,mitt allt verkligen!!

Du har fyllt upp mitt tom rum som jag en gång hade. Det finns inte kvar. Du har fått många av min "ärr" att läka.

Med dig kan man prata om allt, då menar jag verkligen allt!
Du lyssnar på mina problem, du förstår mig som ingen annan gör, du vet vad jag tycker om och inte. DU kan få mig att må hur bra som helst när jag är nere på botten. Du kan få mig att le när jag har gråtit.
Du får mig alltid till att skratta och må bra. Du får mitt hjärta till att slå snabbare.

Älskling du är verkligen det bästa som finns!
Det finns inget bättre än dig!
Du är sjukt jävla betydelsefull och värdefull för mig ska du veta!!
Du kommer alltid att finnas i mitt hjärta, vad som än händer!
Det finns ingen som dig, glöm aldrig det!

Dina ögon, ditt leende, dina kyssar, dina kramar, din värme, din närhet.
Att få ligga i din famn och höra dina hjärtslag och bara känna din närhet och din värme. Det är hel obeskrivligt!!

Jag kan skriva hur mycket som helst om dig och om oss.
Det finns inget stopp.

Men jag ÄLSKAR DIG med hela mitt hjärta!!
DU & JAG = FÖR ALLTID!!💛😍💙💜💗💚❤💓💘😘💋👄


Likes

Comments

Min dag idag blir lite dryg kan man väl säga...
Nu ska jag strax upp och göra mig i ordning, käka lite frulle och så. Sen blir det ett möte på arbetsförnedringen (arbetsförmedlingen) kl 13:00...
Kommer typ få sitta där 1-2timmar eller något.
Har inte alls lust med det!!

Sen blir det hemgång. Då får det nog bli plugga lite körkortsteori tror jag.
Det är dags att börja med det igen!
Vill ju ha mitt körkort snart❕😃

Efter det så blir det rätt lugnt. Kanske städa upp det sista på rummet om jag orkar haha😉
Annars blir det väl att jag glor på One Tree Hill eller något. Och väntar på att timmarna ska gå snabbare så att min älskade pojkvän kan komma hit senare ikväll😍

LÄNGTAR ju inte alls eller så😜

Detta blir min dag iaf. Hoppas att ni alla andra får en bra dag och ta hand om er❕

PEACE OUT❕😍✌💛

Likes

Comments

Min helg har varit perfekt!

I fredags hade jag och min pojkvän en mysig hemma kväll.
Vi tittade på film, vi hade morötter, gurka, dipp och cola.
Vi hade det allmänt mysigt bara.
(Den känslan av att få ligga i hans famn och höra hans hjärtslag😍)

I lördags åkte jag och Mikael in till Dalsjöfors för att umgås med min pappa,brorsan,syrran, min farbror Oskar, min kusin Jonathan och hans kompis.
Vi käkade lite pizza och drack lite och lyssnade på musik och hade det allmänt mysigt ihop. En del tjöt blev det också. Hade inte träffat min farbror sen jag tog studenten. Och min kusin var flera år sen jag träffade. Så det var roligt. Vi hade en jätte trevlig kväll.
Sen åkte jag och Mikael hem till honom. Det tog inte lång tid innan man somna, hahaha😜

I söndags så hämtade pappa,brorsan och syrran mig här hemma för att vi skulle åka in till Göteborg.
När vi kom in till Göteborg så mötte vi upp min farbror Emil och hans tjej Alice.
Pappa pajade sin bil hahaha 😜
Men sen fick han ordning på den,så vi kunde åka iväg till dit vi skulle.
Vi skulle till Bamboo och käka på restaurang. Vi käka buffe´. Gud va mätt man blev!
Vi tjötade lite,skrattade, vi hade jätte trevligt.

Sen skulle pappa,brorsan och syrran åka hem. Dom hade en liten bit att åka om man säger så 😜
Så jag fick vara med Emil och Alice tills att min buss skulle åka. Det blev inte en jätte lång stund, men ändå. Sen körde dom mig till bussen och jag fick sitta på bussen i 1tim och 25min... DRYGT som satan!! men tur att man hade musik!🎶🎵💃
Sen när man kom hem så var det bara att byta om och göra sig i ordning och så var det till att gå och lägga sig.

Jag hade en jätte trevlig och mysig helg iaf.
Det var inte alls fel detta.

PEACE OUT❕😍✌❤

Likes

Comments

Idag är det 5årsen du lämnade oss...
Med en stor sorg som många bär.
Med längtan och hopp om att du ska komma tillbaka till oss.
Ett tomrum...

Jag minns det som igår.. när jag fick reda på att du hade somnat in...
Jag och Martina (min moster) vi satt hemma hos mig medans min mamma och hennes pojkvän hade åkt till morfar för att kolla hur det var med honom. Mamma hade på känn att det var något,att han inte levde.
När det hade gått ett tag så sa jag till Martina såhär
- morfar är död
Martina: - säg inte så, det är han inte alls det!
- ledsen att säga det, men det är han...
Efter en stund så kommer min mormor och hennes man (min styv morfar) och berättar att mamma hittade han död i sin lägenhet och att hon beklagar.
- Vad var det jag sa, sa jag och så sprang jag in gråtandes på mitt rum.

Jag tog detta jätte hårt!
Jag träffade inte min morfar så ofta, max 1-2ggr om året. Speciellt på Skene Marten.
Jag minns att jag grät i flera dagar, mådde inte bra alls. Kunde inte äta,ingenting.

En dag skulle vi åka för att titta på han när han låg i ordning gjort i sin kista.
Det var så jobbigt att se alla gråta.
Dom hade inte fått stängt ögon på han riktigt så det såg ut som att låg och kollade lite. Det såg också ut som att han andades. Men det var ren inbillning. Man ville slå på han och skrik.a på han att han skulle vakna!
Han var jätte fin när han låg där.

Sen kom hans begravning. Morfar låg i en fin vit kista. Det fanns blommor på den, Nallar, kort på morfar, en marsipan rulle. Bara för att älskade marsipan. Det fanns massa med fina blommor runt omkring. Prästen läste upp ett brev som jag skrev och en dikt som Martina hade skrivit. Dom spelade upp 4st låtar. 3st av dom var hans favorit låtar. Man gick fram och la blomman på kistan. Se alla sitta där inne och gråta och sörja. Morfars mamma, min mamma, min mor. bror,mina mostrar, kusiner, alla som var där.
Jag klarade inte av att vara där inne till slut så jag fick gå ut ur kyrkan. Den paniken, den känslan, den sorgen, allt gråt, den besvikelsen, allt på samma gång!!

Jag vill bara glömma detta och hoppas på allt detta bara var en dröm och att vakna upp och se att du fortfarande lever!!
Men jag vet att det tyvärr inte kommer att bli så...

Jag minns hur hårt jag tog allt detta, och jag tar det fortfarande lika hårt...
Igår var en jobbig dag när du fyllde år, men denna dagen är ännu jobbigare...

Det går inte en dag utan att jag tänker på dig morfar!
Saknaden är så något enormt stor!!
Jag ska komma och hälsa på dig någon dag snart,det lovar jag!!
Hoppas att du har det bra där uppe!! Och hoppas att du besöker mig i mellanåt!
Känner allt av dig en del.
En vacker dag ses vi igen!
spara en plats till mig.
Ser fram emot att få träffa dig igen!

Alltid saknad, alltid älskad.
VILA I FRID ÄLSKADE MORFAR
❤HÅKAN JOHANSSON!❤

https://www.youtube.com/watch?v=xnbiRDNaDeo
https://www.youtube.com/watch?v=EQzxZ6CB27k

https://www.youtube.com/watch?v=bQQCPrwKzdo
https://www.youtube.com/watch?v=KwVltW5wejc

Likes

Comments

Idag har jag mailat till Det okända. Har skrivit till dom angående om att få vara med i deras nästa säsong. Gjorde detta för att vi har rätt många andar som är hemma hos oss och vi har en del aktiviteter här hemma. Vi har väldigt många energier här också för den delen. Jag gjorde för en kul grej och för att hoppas på att dom kanske kan hjälpa oss. Det finns frågor som man vill ha svar på och man undrar ju givetvis vem det är som är med oss och vad dom vill oss osv.

Jag ÄLSKAR att titta på detta program!!
Tittar på detta så fort det kommer. Varje avsnitt!
Det är sjukt bra!!

Nu hoppas man bara på att man får ett positivt  svar  och på att dom kommer hit och besöker oss. Dock kommer det att kännas konstigt att ha dom här, med kameror och dom filmar hos här hemma och ha medium här och så. Men det ska nog gå bra tror jag. 😄

Väntar med en stor spänning!!😄😌

Likes

Comments

Du skulle bli 63år idag.
Hoppas att änglarna sjunger för dig och firar dig ordentligt där uppe.
Jag ska tända ett ljus för dig älskade morfar på din dag idag.

Hoppas att du har det bra där uppe!
Det går inte en dag utan att jag tänker på dig!
Saknaden är så enormt stor!!

Ett stort grattis till dig morfar på din dag!
Hoppas att du får en bra dag där uppe!
Tänker på dig!

❤ÄLSKADE MORFAR!!❤

Likes

Comments