Projekt 1Inspiration


Jag gick på Kungsbacka torg och såg två konstnärer som var inne på ungefär samma tanke. Jag hade planerat ganska bra vilket ledde till att jag höll mig till planen i stor del hela tiden. Jag valde att arbeta på detta sätt eftersom jag ville visa att människor på ett kusligt sätt ofta har många olika sidor varav vissa är negativa utan att man vill visa dem till allmänheten. Genom att placera ett monster i liknande form visar att det finns otäcka sidor i även de snällaste människorna. Man gömmer dem bakom galler, som i mitt arbete blev ett hönsnät. Bakgrunden symboliserar dem finare sidan och att dem ofta är majoriteten av en människas sidor, onde är relativt lika. Även de uppvikta kanterna belyser de olika sidorna och stärker budskapet ytterligare.


Start


Det var lätt att komma igång med själva arbetet då jag hade tanken. Det svåra var att planera och veta hur jag skulle bygga upp mitt arbete. Fokus i mitt arbete låg att det skulle vara väl genomfört och inte små spontana fel överallt, vilket ledde till noga planering. Att skapa bilder om hur det ska se ut innan jag gjort det är alltid en betydande del i min planering. Med fantasivärlden kan jag skapa en tanke som inte är teoretiskt då jag alltid behöver både en bild och text för att kunna bygga upp mitt projekt.


Teknik & material


Min teknik involverade Photoshop, fotografi, hönsnät, passeparteous (kartong), och att rita med färgpennor. Jag använde dessa tekniker samt material för att de gav en kuslig känsla och de gör det lättare att relatera till konstverket. Jag använde mycket Photoshop för att det är väldigt snyggt med collage och man kan lätt bestämma och ändra layouten utan behöva t.ex måla om hela konstverket. Fotografiet gav en mer realistisk känsla då den är tagen här från skolan och set inte har så mycket med fantasi och vad jag anser vara lite tramsigt, då jag är en realist.


Problematik


Jag körde fast några gånger men misslyckades gjorde jag nog inte. Det var svårt med att fästa hönsnätet på kartongen och få in det photoshopade monstret i bakgrunden. De flesta problemen löste jag med hjälp av läraren eller kompis med större kunskap inom ämnet. Jag ville utmana mig själva med svåra och komplicerade uppgifter, som samtidigt gör processen roligt och skapar kreativitet. Att kunna få en kuslig känsla baserat på en neutral bakgrund var en riktigt utmaning och att få rätt storlek på de olika delarna, som t.ex den svart a bakgrunden på min passeparteous mm.


Göra om


Om jag fick chansen att göra om hade jag gjort det på precis samma sätt för jag blev väldigt nöjd med resultatet. Jag skulle nog ha tvingat upp kanterna eller mörklägga för att ge en mer läskig och relaterar känsla. Även att skapa en mer partisk bakgrund för att stärka temat. Kanske en till faktor med kuslig känsla hade kunnat få bort den neutrala och tråkiga bakgrunden med en onödig ställning.


Projekt 2Inspiration


Till projekt två fick jag min inspiration från världssituationen vi lever i just nu. När världen splittras genom krig så måste organisationer som exempelvis EU finnas och skapa gemenskap i världen för att länderna ska känna att det finns ett samspel med andra länder. Den symboliserar också det hur viktigt det är att världen arbetar tillsammmans när det kommer till andra viktiga icke-våldsliga problem som de negativa aspekterna av globaliseringen. Då många länder utnyttjas i öst så har alla länder, som stjärnorna representerar ett gemensamt ansvar att inte låta världen splittras upp i ekonomiska och sociala klyftor. Även texten där det står, "United we are stronger" förtydligar detta budskap.


Start


Jag gillar att ha allt planerat och därför ändras ofta få grejer under min arbetsprocess. Jag har blivit uppfostrad till att göra saker ordentligt och det ser alltid bra ut när projekten flyter på som rinnande vatten, utan en massa kanter. Projekt 2 blev väldigt indelat i olika delar som visar olika delar av processen som skapar en dedikerad planering utan större spontana och oplanerade områden.


Teknik & material


Jag använde mig till stor del av akvarell och akvarellpapper. Skildringen kommer vid de olika metoderna av akvarellmålning som vått i torrt, vått i vått och rispa. Genom detta kunde jag skugga teckningen genom akvarell vilket jag aldrig sett förut. Denna teknik använde jag både på armarna och i bakgrunden. Jag arbetade mycket med positiva och negativa riktningar genom armarna i verket vilket visas ganska tydligt. Den vänstra armen visar en positiv riktning medan sen högra visar en negativ. Detta har mycket att göra med budskapet eftersom det starka endast vinner om man arbetar tillsammans då den positiva riktningen är starkare än den negativa i min bild.


Problematik


Jag hade lite fler problem än vad som var bekvämt i denna arbetsprocess. Anledningen till detta är att jag för första gången testade akvarell vilket var ovant för mig och jag var tvungen att försöka många gånger innan jag fick en fungerande slutprodukt. Speciellt armarna var svåra då man skulle skugga med en ganska komplicerad färgblandning. Stjärnornas proportionalitet var svårt att framställa trots att jag hade en mall att följa då de var tvungna att följa en cirkel som ska symbolisera EU. Fingrarna var också svårt att få rätt storlek på dem samt att positionen ska vara där rätt med rätt färg på både händer och naglar, vilket är väldigt svårt.


Göra om


Om jag skulle ha gjort om mitt projekt idag så skulle jag testat några fler gånger innan jag började med själva konstverket. Det skulle ge mig ett exaktare känsla och tydligare budskap. Jag blev väldigt nöjd och det är få saker jag skulle vilja ändra, en är dock att vara noggrannare med naglarnas färg och storlek. Att få ramen runt verket snyggare hade också varit ett plus. Jag skulle också ha varit mer detaljerad vid fingrarna och se till att fördelningen av färger generellt skulle varit lite bättre.

Mvh Alexander "Mellbo" Melbostad 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Känslor

Dagens lektion bestod till stor del av akvarellmålning och försöka förbereda mig för att avsluta detta projekt nästa lektion. Jag änvände mig av olika metoder som vått på torrt och vått på vått och jag fick oväntat bra resultat. Problem var sällsynt denna lektionen men en sak var att skuggningen av akvrellfärgen skulle bli korrekt och det var lite svårt. Jag löste detta genom att läsa i en akvarellbok som läraren gav mig. Där stod det väldigt noga hur man kan bemästra olika metoder varav de jag använde mig av idag.

Likes

Comments

Konstnären jag har valt heter Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. Han föddes den 15 juli, 1606 i Leiden och dog den 4 oktober, 1669 i Amsterdam. Han levde till stor del i Leiden där han också gick i grundskola men i sina senare år flyttade han till Amsterdam. Då Rembrandt var färdig med grundskolan och latinskola så kom han in på en filosofilinje. Hans utbildning inom filosofi varade inte så länge eftersom han förälskade sig i konst och hoppade av året efter. Den nyblivne konstnären hade en favoritstil som han själv sedan målade, klärobskyr. Han älskade att blanda in kristna budskap och figurer i sina målningar. Levandes under barocken så ägnade sig Rembrandt väldigt mycket till starka intryck, färger och ljus. Höga kontraster och tydliga riktningar är andra kännetecken för klärobskyren. Uppdelningar av konstverken med färger och intryck var viktigt inom denna målarstil som man tydligt ser i flera av hans målningar, tex nattvakten och stormen på galileiska sjön.

Nattvakten är en målning som jag beundrar stort. Vad jag tycker mest om den är dess lärorika värde. Jag lär mig extremt mycket om hur man såg ut, hur man betedde sig, och hur man värderade olika auktoriteter. Faktumet att kapten över kompaniet står centrerat i bilden, att ljuset centreras på honom och att det vanliga menige står bakom ger intryck om att man respekterade andra högre beroende på deras rank inom kompaniet. Färgsättningen ger också en adlig känsla och man ser att oljemålning var set rätta valet för denna bilden väldigt snabbt. Klärobskyr stil passar väldigt och bra och dess drag ger en mer historisk och verklighetstrogen uppfattning om hur man levde då. Rembrandts skicklighet är också en stor faktor till att just denna bilden är så perfekt och kontrasterna ger en så grym känsla att man nästan känner empati för personer i bilden. Som många andra skulle påstå är negativt med denna målning är att alla verkar oberoende av varandra och det inte finns någon gemensamt. Jag själv hade också resonerat så om det inte hade varit så att det på något sätt skapar en känsla om nyfikenhet och man ställer sig frågan, vad kollar alla på?

Flaggorna i bakgrunden ger bilden ett intryck av nationalitet vilket också gör mig glad då just nationaliteten blommade just då och allt blir väldigt trovärdig istället för många andra konstnärer som bara hittar på. Jag är kanske en realist.

Jag valde Rembrandt av anledning av hans skicklighet och hemligheter gömda i sina konstverk. Jag älskar att titta på hans målningar eftersom jag vet att det alltid finns en historia bakom dem. Hans konst blir mer som gåtor där man måste gissa hitta ledtrådar för att komma på vad han har tänkt. Hans målning stormen på galileiska sjön illustrerar denna tanke extremt bra då jag och många andra inte hade en aning om att det hade med det kristna budskapet att göra första gången jag kollade på den.

Jag har valt Rembrandts "Anatomilektionen" som min historiskt påverkade bild. Imperialismen härjade på 1600 talet och det påverkade Van Rijn att måla denna bild för att visa de extrema grymheter som skedde med rasbehandlingen av kolonialismens offer. Vita européer studerade afrikaner och andra länders urinvånare på grymma sätt och ville därför visa folket vad som egentligen hände bakom kulisserna i kolonialismens framgång. Målningen blev som propaganda för att få med folket mot de grymma metoderna som erövrarna använde. Målet var att äckla folket för att skapa missnöje och den första välgörenhetskampanjen hade startats kan man säga. Rädda urinvånarna skrek det politiska budskapet.


MvH Alexander "Mellbo" Melbostad

Likes

Comments

Konstverket heter Stormen på havet av Galilee men originaltiteln på engelska är "The storm on the Sea of Galilee". Bilden föreställer två båtar på ett stormigt hav och de måste kämpa för att inte kapsejsa. Det är därifrån jag tror att konstnären har blivit inspirerad till att välja just den titeln. I båtarna sitter 13 män, de flesta i vita kläder men andra i blått och rött. Havet täcker stor del och vågorna reser sig flera meter och slår vid flera ställen vid relingarna. I den övre delen så ser man en mörk himmel med en liten öppning bland molnen uppe till vänster. I mitten finns en stor mast med två stora och vita segel. På sidan av båtarna ser man flera åror och längs med huvudmasten finns flera rep som går upp mot toppen av seglen.

Hos mig väcker bilden väldigt starka känslor. Panik och utsatthet, samt en känsla av ensamhet är de som slår mig först. Som en båtälskare vet jag känslan av att kämpa för att stå mot flera meter vågor och inte sjunka. I sådana situationer blir det ofta en miljö där alla får klara sig själva vilket ger mig en känsla av att personerna är ensamma trots att de är omringade av andra utsatta. Panik är ofta en instinkt som slår in när man vet att man möter naturens otroliga krafter och man antagligen inte kommer att överleva vilket gör det väldigt enkelt att sympatisera med de som har avtecknats på bilden. Svaghet var något jag också tänkte på direkt eftersom vi människor är slavar av naturens krafter och det visas väldigt tydligt här. Jag tänker att dessa inte har haft respekt för havet och straffas därför genom att de får smaka på överlägsenheten som naturen har över oss. Hopp väcktes eftersom jag såg den ljusa gapet i molnen vilket tyder på att de kan kämpa sig ut de mörka molnen och komma till den ljusa himlen med mycket liv och bättre levnadsmiljö. Lite, ljuset vid slutet av tunneln, känsla med mycket symbolik.

Bilden är uppbyggd med stora nyanser där den vänstra sidan är mer ljus och livlig medan den högra och stora delar av den nedre delen är täckt av mörka färger och död.

Formerna är väldigt runda men samtidigt otroligt tydliga och man får en snabb upplysning om var ljuset kommer ifrån, vänster topphörn. Riktningarna i bilden är viktiga och det kan vara svårt att tolka om bilden är positiv eller negativ. Vågorna och ljuset tyder på att det är en negativ tolkning medan masten visar positivitet. Personligt tycker jag att det är lite av en blandning. Negativt uppbyggd är den i det nuvarande läget och hoppet speglas i de små positiva riktningsdetaljerna.

Mitt första intryck var de fina oljestrukturen och hur duktig denna konstnären var. Jag visste att det var denna målning jag skulle analysera sekunden jag såg den. Kompositionen och de dolda känslorna fascinerade mig och jag blev nästan lycklig när jag såg den, trots att den föreställer något så hemskt. Jag tycker att jag kan fundera och diskutera med andra om vad man ser och hur den tolkas. Något så uppenbart som antal båtar på bilden blir egentligen inte så uppenbart när man kollar nogare på teckningen. Det är vad jag älskar med att se på denna målning, inget är bestämt och det blir viktigt hur man tolkar den och eftersom vi alla är olika blir målningen olika för alla. Det som alltid drar till sig min uppmärksamhet är ljuset och jag måste nästan dra ifrån blicken för att titta på de mörkare och mer döljande sidorna, där hemligheterna ligger tätt. Målningen är en underbar skattkista!

Budskapet med konstverket har mycket med det kristna budskapet att göra. De tretton männen representerar Jesus och hans lärjungar. Rembrandt, som målat bilden har avbildat sig själv som en av lärjungarna, han som står och håller i repet och sin hatt. När livet stormar och faller samman så ska man veta att Jesus sitter i samma båt och kommer att stilla havet, dina problem och bekymmer. Så lyder hans egna budskap då enligt berättelsen bakom konstverket så reser sig Jesus upp och räddar lärjungarna som är i fara av stormen. Flera stormar kommer livet ut och det gäller att hålla ut tills Jesus kommer och stillar havet.

MvH Alexander "Mellbo" Melbostad

Likes

Comments

Idag har jag arbetat mer praktiskt än jag någonsin gjort sedan terminens start. Jag använde hela lektionen till att blyerts skissa fram min målning så att jag nästa gång kan komma till den efterlängtade akvarelltekniken. Jag kom väldigt långt idag och jag är nöjd. Jag stötte på ganska många problem med starten av detta projekt. Att få stjärnorna identiska var svårt och att kompositionen inte ska gå åt skogen så måste man ha tålamod, vilken var en sak jag lärde mig den jobbiga vägen idag. En annan utmaning var att kunna förbereda akvarellmålning, vilket jag inte har arbetat så mycket förut blev också nytt och lite svårt. Det funkade bra efter en stund eftersom jag fick hjälp snabbt av läraren och jag använd lite av min egna erfarenhet för att komma rätt till. Ett lite orelevant problem är att jag inte kan skriva i bloggens skriv verktyg eftersom den hackar så mycket och det tar så lång tid. Detta löste jag med att skriva i ett annat verktyg och sedan kopiera den i blogginlägget.

MvH Alexander "Mellbo" Melbostad

Likes

Comments

Känslor

På dagens lektion arbetade jag inte så mycket praktiskt utan jag planerade bara kommande två lektioner som kommer bestå av hårt och effektivt arbete. Jag har gjort en tankekarta och skiss. Min planering består av en affisch som innehåller två händer framför EUs flagga som symboliserar gemenskap. Detta är också mitt budskap. Man kommer alltid längre och utvecklas bäst tillsammans, detta görs genom känslan gemenskap, vilket också leder mig till mitt tema. Känslor. Jag har färdigt all planering och är redo för att börja arbeta nästa lektion!

Mvh Alexander "Mellbo" Melbostad

Likes

Comments

Identitet

Mitt tema är identitet och jag tycker att det är viktigt att visa att alla människor oberoende av hur positiva eller glada alltid har sidor som man försöker gömma eftersom dem drar upp sorg eller ilska. Jag har fokuserat mycket på att visa identitets olika sidor, den är inte bara ditt kön eller din etnicitet, utan också ditt inre. Många olika sidor speglar olika delar och upplevelser i livet och det tillsammans skapar en som person, vilket är viktigt som en enhet och inte som olika komponenter. Man ska inte bry sig om andra kollar konstigt på dig oavsett om vad du speglar utåt, då detta ofta sker om de ser dåliga sidor av dig och det är naturligt, vi har dem alla. Man måste kunna se en människa som ett system och bara det, annars vet man inte vilken människa man pratar om eftersom det är just det systemet, du, som gör just dig unik.


Vem är jag? Jag tycker att det ämnet är ganska förvirrande och konstigt vilket också är anledningen till att jag gjort mitt arbete på mitt sätt och det inkluderar mig. Jag får lättare att relatera till budskapet själv samtidigt som andra människor lätt kan se vad jag förmedlar vilket i detta fallet blir ganska sorgligt men också viktigt. Jag har mest sökt inspirationen i vardagen. Ibland ser jag människor som konstant försöker ta reda på vem de är och inte kommer ut ur det ständiga sökandet, varav jag fick tanken om hönsnätet runt bilden. Jag har också hittat inspiration i olika metoder, som fotografering och Photoshop vilket ledde till att jag använde en stor mängd olika tekniker i mitt arbete. Många olika metoder ger mig glädje och det blir ett skönt system och inte bara olika små komponenter som står individuellt.


Jag har hittat de olika idéerna från olika källor, fotograferingen fick jag från två fotografer som fotade när jag gick förbi på gatan, vilket också senare gav mig idéen om att fota på gatan. Min Photoshop-del kom jag på genom mitt intresse inom datorer och IT teknik, min bakgrund tog jag från det sorgsna budskapet. Jag anser att mitt uttryck och budskap från bilden framkommer oväntat bra. Till stor del uppfattar jag själv och andra som jag frågar om mitt arbete samma sak och det glädjen mig mycket, många lägger märke till den sorgsna sanningen i bilden. Jag har stött på problem i måttlig mängd.

Jag hade problem med att kunna kopiera in en bild bakom mig själv som figur men detta kunde jag lösa genom att experimentera och sedan hitta funktionen "magisk kopiering" eller liknande. Jag blev väldigt glad när jag hittade den efter lång tid av sökning och den passade perfekt för mig. Att kunna klistra på bilden på bakgrunden visade sig vara svårare än förväntat då det lossnade ständigt med det vanliga limmet. Jag fick sedan tipset att använda superlim och då fungerade det bättre men det krävdes till slut att jag la press på över en vecka så löste sig biffen. Hönsnätet var också svårt att få att fastna men jag krigade och använde tillslut häftpistol för att kunna tvinga ner det mot projektet. Att hålla upp kanterna för att skapa en reflekterande känsla var också svårt och jag var ständigt pressa den med ett starkt rep.


Jag blev väldigt nöjd med mitt arbete pågrund av att jag fick till det "dåliga komponent" känslan. Mitt system av tekniker skapar en känsla av att man har vissa dåliga komponenter, ironiskt nog, vilket jag är mest stolt av. Det jag skulle kunna förbättra var att fylla bilden med mer identitetskänslor och budskap, men jag är också glad att jag inte förvirrade till det med missledande budskap. Bilden är väldigt sorgsen men jag skulle kanske kunnat visat bättre att det inte bara finns dåliga komponenter utan också många vänliga och fina. Mina råd till andra som ska göra liknande är att tänka efter innan man går vidare, se till att allt är fast och fungerande istället för att ta tänka sig att man kan ta hand om det senare. Det funkar inte att tänka så! Göra ett klart budskap, ha klart för dig vad du vill förmedla och skapa inte små missledande moment som bortgår från budskapet vilket bara gör bilden förvirrande. Använd många tekniker och metoder! Man skapar "system" av komponenter och inte bara t.ex ett foto och sen är man klar. Systemet fördjupar bilden och det blir enklare och klarare tema.

Mvh Alexander "Mellbo" Melbostad

Likes

Comments

Identitet, Identitet, Identitet
Tjenare bloggen!

Denna lektionen har jag varit väldigt effektiv och praktisk. Mycket av det jag har planerat skriftligt fick jag gjort idag, mycket på Photoshop. Jag satte ihop mitt självporträtt och bakgrundsmonsteret, vilket blev väldigt bra. Det svåraste var att få monstret bakom mig i bilden, men med lite hjälp av Pernilla löste det sig snabbt. Det som återstår är bara att skriva ut bilden och sätta den på en bakgrund, samt att att omringa den med hönsnät. Tiden jag fått över från att den ska skrivas ut har jag skissat på att eventuellt utveckla mitt projekt med någon metod eller något material. Detta tyckte jag dock blev flamsigt och förvirrade budskapet, så jag tror att jag följer mig till planen och ser till att fullfölja den så bra som möjligt. Jag känner att jag kan bli färdig till nästa gång i tid, men allt kan ju hända. Ses nästa vecka!

🐇👍🏻 Mvh Alexander "Mellbo" Melbostad

Likes

Comments

Identitet, Identitet, Identitet

Jag vet att ni har saknat mig nu kära bloggläsare. Idag har jag varit mer praktiskt arbetande eftersom jag både har hunnit ta mitt självporträtt och lekt runt i Photoshop. Det var en lärorik lektion där jag lärde mig mycket, både inom fotografi och bildredigering. Jag gillar metoden jag har valt och om jag utgår från tankekartan så kommer detta bli bra! Temat är identitet vilket symboliseras bra genom att visa ens inre sidor, vilket jag gör med mitt projekt. På bilden sitter jag ensam i en skrämmande miljö vilket tyder på att oberoende av vem man är så har man alltid dolda och mindre bra sidor.
🐇👍🏻 MvH Alexander "Mellbo"

Likes

Comments

Identitet, Identitet, Identitet
Tjenare bloggen

Denna lektionen har till största del gått åt till vidare planering. Tankekartan blev färdig och bestod av många olika delar som budskap, material och metod. Enligt min planering så ska jag skapa en bild av olika bilder och sedan lägga ihop dem genom Photoshop, sedan sätta hönsnät över för att symbolisera instängdhet. Mitt budskap är att det finns olika sidor av olika människor, samt att alla har historier men bara från olika platser och tidpunkter. Jag planerade i början av lektionen att börja skapa de olika komponenterna till mitt arbete, så som självporträttet och bakgrundsbilden, detta försenades dock till nästa lektion eftersom vi varken har hönsnät eller kamera. Samtidigt kan detta vara positivt då jag får allt framlagt för mig nästa lektion. Jag spenderade den överblivna tiden till att hitta en passande bakgrundsbild mm. Nästa lektion blir det mer arbete, ses då.

🐇👍🏻 Alex

Likes

Comments