Header

Inspo, Health and Workouts, Tips, Måndagstips

Har ni någon aning om vad denna veckas Måndagstips kommer handla om? Inte? Kan ni gissa?

Det är så random men ändå inte. Det är något helt nytt för mig, världsgammalt om du frågar andra då det är något som har utövats ända sedan uråldern.

Nämligen meditation. Jag tycker ju som ni vet att det är så fruktansvärt kul och intressant med både hälsa och träning. Hur man genom att göra små förändringar kan gå från hängig, trött och sjuk till pigg, energisk och glad. Givetvis ligger en hel del andra faktorer bakom detta, såsom träning, sömn och kost. Men ja, jag har länge hört andra prata om meditation. Allt ifrån kändisar i Hollywood, några av de mest framgångsrika människorna genom tiderna till svenska bloggare a la Kenza. Och alla mediterar. Det är liksom inte längre bara munkar som gör detta dagligen. Utan alla snackar om meditation. Jag har hört det på så många poddar det senaste att jag bara var tvungen att testa. Plus att jag vill också få alla de där magiska hälsoeffekterna.

Än så länge har jag gjort det i ca 2 veckor och försökt hinna med åtminstone 10 minuter åt gången. För vem har inte 10 minuter över liksom? Jag kan ju säga såhär, vissa dagar är lättare än andra. Jag ska vara ärlig och erkänna att i början blev jag ganska så stressad av att bara sitta still och det var svårt att inte ha en miljon tankar i huvudet på en och samma gång. Jag undrade vad jag gjorde för fel, tills jag läste att det är ganska vanligt att känna så i början. Tills man börjar lära sig hur man ska göra. Och jag måste medge att jag redan märker en markant förbättring och att det bara blir lättare och lättare för varje dag. Det är det första jag gör efter att jag har vaknat och jag tycker det är så skönt att starta dagen så. Sätter mig på min yogamatta ostört, tänder några ljus och startar upp appen på mobilen. Och ja jäklar var skönt det känns efteråt!

Efter bara 10 minuters meditation så känns det som att jag fått en hel natts sömn. Det är som ett lugn som sköljer över mig och jag känner mig mycket mer fokuserad resten utav dagen. Och jämfört med när jag började till nu så känner jag inte alls någon stress. Ni vet, man har så mycket att göra, så många att höra av sig till, mail att svara på osv osv. Jag har fortfarande allt det där och lite till att göra men stressen ligger inte alls och gror i magen längre. Man blir lite manana manana, på ett bra sätt. Skrolla ner för att läsa om 10 hälsoeffekter från meditation.

- - - - - -

Do you have any idea what this week's Monday tip is about? No? Can you guess?

It's so random yet not really. It's something new to me, world-old if you ask others because there's something that's been practiced ever since the beginning of time.

And that is: meditation. I think you know that I think it´s so incredibly fun and interesting with both health and fitness. How by making small changes can make you go from hanging, tired and sick to bright, energetic and happy. Of course, there are a lot of other factors behind this, such as exercise, sleep and diet. But yes, I have long heard other talk about meditation. Everyone from celebrities in Hollywood, some of the most successful people through the times to Swedish bloggers, a la Kenza. And everyone meditates. It's just no longer just monks who do this daily. Everyone are talking about meditation. I've heard so many podcasts lately talk about it and the benefits from it that I just had to try it out for myself. Plus I also want to get all those magic health effects.

So far, I've done it for about 2 weeks and tried to do it for at least 10 minutes at a time. Who does not have 10 minutes to spare as well? And I will admit: some days are easier than others. I will be honest and acknowledge that at the beginning I was quite stressed by just sitting still and it was difficult not to have one million thoughts in the head at the same time. I wondered what I did wrong, until I read that it's quite common to feel like that at first. Until one begins to learn how to do it properly. And I have to admit that I am already noticing a significant improvement and that it only gets easier and easier by each day. It's the first thing I do after I've woken up and I think it's so nice to start the day like that. Sitting on my yoga mat undisturbed, lit some candles and start up the app on the mobile. And damn how nice and relaxing it feels afterwards!

After just 10 minutes of meditation, I feel like I had a full night's sleep. It's like a calm that rinses over me and I feel much more focused for the rest of the day. And compared to when I started so far, I do not feel any stress at all. You know, you have so much to do, so many people you need to contact, mail to answer etc, etc. I still have all that and some more to do, but the stress that used to be deep down in my belly is just not there anymore. You become a little manana manana, in a good way. Scroll down to read about 10 health benefits from meditation.

10 HÄLSOEFFEKTER AV MEDITATION:

1. Minskar inflammationer

2. Stärker immunförsvaret

3. Förbättrar sömnen, speciellt djupsömnen

4. Aktiverar stamceller som hjälper till att förnya dina organ och celler

5. Skyddar telomererna

6. Ökar hjärtats frekvensvariation (HRV)

7. Balanserar ditt nervsystem

8. Gör hjärnan kraftigare (annars krymper den med åldrandet)

9. Minskar depression och stress

10. Förbättrar prestationsförmågan


Läser man dessa ovan så är ju meditation LIVSVIKTIGT. Verkligen något att införa i sin vardag! Så det mina vänner är veckans livsviktiga tips från mig till er. Ni hör ju bara hur grymma vi kan bli om vi bara tar oss tid till att vara en liten stund var dag. Dessutom får erfarna meditatörer förändringar i sin genetiska aktivitet efter bara en meditation. Det, är mäktigt. Men då undrar ni kanske: hur gör jag? Vart börjar jag? Är det någon idé? Tänk om jag gör fel? Oroa er inte. Nedan kommer tipsen till dig som är nyfiken och vill testa:

• Jag rekommenderar starkt att börja med att ladda ner apparna Calm och Headspace. Där får ni alla tips ni behöver, kom igång guide, videos och en röst att följa vilket gjorde det så mycket lättare för mig att kunna slappna av. Där finns det även olika superbra program som till exempel: 7 day meditation där du blir guidad genom dina 7 först dagar. Jättebra för oss nybörjare!

• I början kan det vara bra att göra det på ungefär samma tidpunkt varje dag för att lättare få in det som en del av sin vardagliga rutin. Det första man gör när man vaknat är en bra idé då man oftast inte är trött eller stressad då. Det räcker att du sätter ditt larm 10 minuter tidigare än du normalt skulle stiga upp.

• Sätt ingen press på dig själv. Ingen är perfekt första gången. Vissa kanske greppar tekniken efter några gånger och för andra tar det längre tid. Detta är normalt. Njut av processen.


Låt mig veta vad ni tycker! Är ni nyfikna att testa?! Om svaret är ja så får ni mer än gärna uppdatera mig om hur det går för er. Hade vart kul att få veta! Jag ska självklart fortsätta och kommer ge er en uppföljning om några veckor! ❤️

- - - - - -

10 HEALTH BENEFITS FROM MEDITATING:

1. Reduces inflammation

2. Strengthens the immune system

3. Improves sleep, especially deep sleep

4. Enables stem cells that help renew your organs and cells

5. Protects telomers

6. Increases heart rate variation (HRV)

7. Balances your nervous system

8. Make the brain more powerful (otherwise shrink it with aging)

9. Reduces depression and stress

10. Improves performance


If you read these above, then meditation is LIFE IMPORTANT. Really something to introduce in your everyday life! So my friends, this is this week's vital tips from me to you. You only hear how awesome we can be if we only take the time to just be for a little each day. In addition, experienced mediators will receive changes in their genetic activity after just one meditation. That, is powerful. But then you might wonder: how do I do? Where do I start? Is there any idea to start? What if I will do it wrong? Do not worry. Below are the tips for you who are curious and want to get started:

• I strongly recommend starting with downloading the apps called: Calm and Headspace. There you will get all the tips you need, read how to get started guides, videos and a voice to follow which made it so much easier for me to relax. There are also various super easy and simple programs such as: 7 day meditation where you will be guided throughout your 7 first days. Great for us newbies!

• At the beginning, it may be good to do it at about the same time each day for it to more easily become a part of your everyday routine. The first thing you do when you wake up is a good idea as most of us usually aren´t tired or stressed at that time. It's enough that you put your alarm 10 minutes earlier than you would normally get up.

• Do not put pressure on yourself. Nobody is perfect the first time. Some may grab the technic after a few times and for others it will take longer. This is normal. Enjoy the process.

What are your thoughts? Are you curious and want to try it out?! If yes, please hit me up with how it is going for you as I would love to know! I will of course continue and will give you a follow-up in a few weeks! ❤️

”Meditation är något av det bästa vi kan göra för vår inre harmoni. Att ta några minuter för meditation varje dag hjälper oss inte bara att bli lugnare, utan påverkar enligt forskning även våra hjärnor. Studier från Harvard Medical School i USA har visat att efter ungefär åtta veckors mediterande sker en förändring i delar av hjärnan som är särskilt viktiga för minnet, inlärning och känslor.”

- - - - - -

"Meditation is one of the best things that we can do for our inner harmony. To take a couple of minutes to meditate every single day is not only helping us to become more calm, but also according to science affect our brains. Studies from Harvard Medical School in America has showed that after only eight weeks of meditating that parts of our brains start to change. The really important parts like memory, learning ability and feelings."


Sources/Källor: Topphälsa.se (klicka här) och Epochtimes.se (klicka här)

#nouwoutfit #nouw30daychallenge

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Inspo, Everyday randoms , Todays, Mood boards

Hej favoriter
Ville bara kika in och önska er en härlig Söndagskväll. Jag har idag tillbringat dagen med att utöva liggande position i soffan varvat med att släpa mig till köket för att hämta mat. Har känt mig som en halvdöd zombie idag. Gick ut en gång och det var för att köpa hem sushi plus hämta ut tre paket från NA-KD. Iih så mycket fint dom skickat till mig! Längtar tills jag kan visa!

Gårdagen var i alla fall hur kul som helst på Mikaelas födelsedagsfest. Bilder är på väg!
Och ja, kollaget ovan är några godbitar från Pinterest som inspirerar mig atm. Jag är inställd på vacay mode redan. Men en jobbdag kvar imorgon bara sen blir det bikini life all over again! YAY! Puss & kram /mawl

- - - - - -

Hi favourites
I just wanted to peek in to wish you a wonderful Sunday evening. I’ve been spending the day practicing resting mode in the sofa mixed with crawling to the kitchen for food. I’ve felt like a half dead zombie today. I went out once to pick up some sushi and three packages from NA-KD. Iiih, they’ve sent me so many nice stuff! Can’t wait to show you!

Yesterday was really successful and I had so much fun at Mikaela’s birthday party. Pictures are on their way!
And yea, the pics above are some goodies I picked out from Pinterest that are inspiring me at the moment. I’m already in vacay mode. Only one more day of work tomorrow and then it’s bikini life all over again! YAY! Kisses & hugs /mawl

Likes

Comments

Travels, Cuba

I thought it was so cute that they had a popcorn machine in the middle of the streets. Loved that // Jag tyckte det var så himla gulligt att dom hade en popcornmaskin mitt på gatan. Älskar sånt!

Have I told you I’m that crazy cat lady? Yep, cats loves me. I love them. Period. // Sa jag att jag är den där galna katt ladyn? Yes, katter älskar mig. Jag älskar dom. Punkt.

Babes! Här kommer fler bilder från när vi var i Havanna! Jag insåg, när jag var i full rulle med att tömma mina minneskort inför Marocko att jag inte ens fört över hälften av alla bilder från Kuba än. Är det ett tecken på att man fotar alldeles för mycket? Hade glömt ett minneskort som låg i kameraväskan och gömde sig. Sneaky!

Jag och Tino hade i varje fall världens tur när vi landade i Kuba, jetlaggade och omtumlade efter lite olika naturkatastrofer i både Miami & Mexiko att Joe redan var på plats i Havanna för att möta upp oss! Han hade stenkoll på alla smågator, klubbar, what to do what not to do. Han hade varit där i några dagar innan vi anlände. Plus att han pratade flytande spanska hjälpte ju oss alla en hel del. Nu skulle varken jag eller Tino längre behöva nicka eller använda händerna för att göra oss förstådda hehe. Det är dom små grejerna som gör en lycklig!


Vi spenderade några dagar med att hänga på stranden, sola, bada i helt turkost vatten, gå på salsaklubbar, bli vän med några unga cykeltaxikillar som körde runt oss en hel natt till en massa olika ställen (det var en intressant utekväll vill jag meddela), kelade med massor av katter & hundar (ville typ gråta när en supersöt hemlös hund följde efter oss hela vägen hem till hotellet. Var riktigt svårt att lämna honom där), upptäckte alla delar av Havanna och åt massor av grå mat. Yep, första måltiden på stranden och jag frågade om dom hade något som var vegetariskt? ”Vegetariano?” Frågade servitören och jag nickade. ”Aha, sii” utropade han glatt och förklarade att det hade dom! Jajamensan! Vi har två olika typer av ris! Vitt ris blandat med brunt ris! Och så stekta bananer vid sidan om.
Oh yum, haha visste inte om jag skulle skratta eller gråta men japp jag levde i princip på ris, kokta ärtor och bananer under hela Kuba-vistelsen. Men så kan det vara ibland. Det var en riktigt kul erfarenhet och minnen som jag alltid kommer att se tillbaka på med glädje. 


- - - - - -

Babes! Here are some more pictures from our time in Havana! I realized, while I was busy emptying my memory cards before I go to Morocco that I haven’t even transferred half of all the pics I took in Cuba yet. Is that a sign telling me I take way to many photos? I had completely forgotten about a sim card that was hiding in my camera bag, sneaky!

Me and Tino were the luckiest people alive when we landed in Cuba, jet lagged and bewildered from the natural disaster in Miami and Mexico because Joe was already there waiting to meet us! He had been there for a couple of days so he knew all the little streets, clubs, places, what to do and what not to do. The fact that he speaks Spanish helped us all A LOT. Now me and Tino no longer had to communicate through nodding our heads and using our body language hehe. The little things that makes you happy!

We spent the days hanging a the beach, sun tanning, swimming in turquoise water, talked into visiting the salsa club, became friends with some of the young taxi bike guys who took us to all kinds of places in one night (interesting night out), pet a lot of sweet cats and dogs (my heart broke when a super cute dog had followed us all night all the way back to our hotel. It was so hard to leave him outside), discovered all parts of Havana and ate lots of grey food. Yep, the first meal at the beach and I asked the waiter if he had anything vegetarian. “Vegetariano?” He asked me and I nodded. “Ah, si!” He yelled with excitement! Of course! We do! He told me that they had white rice mixed with brown rice! And some fried bananas on the side! Oh yum, haha I didn’t know whether to laugh or cry but yeah I basically lived off rice, peas and bananas whilst in Cuba. But oh well, that’s life sometimes. It was such a great experience going to Cuba and I will always always look back at this trip with happiness and gratefulness.

#nouwoutfit #nouw30daychallenge

Likes

Comments

Everyday randoms , Fashion Inspo

Som sagt, 10 timmar av sömn var allt jag behövde för att vakna upp Fresh as a Daisy! Idag mår jag toppen! Har precis varit på gymmet och kört ett tufft HIIT flåspass (måste liksom passa på nu för tror inte jag hittar lika många gym ute i öknen sen). ;-) Och nu står kaffekoppen rykande färsk framför mig, ska bara beta av lite mail innan jag sedan sticker iväg på kvällsjobb. Och det är fasiken Fredag redan! Är det bara jag, eller har alla dagar bara suddats ihop sen nyår? Haha så förvirrad om vilken dag det är. Men hörrni, ha en GRYM Fredag!

- - - - - -

Like I said, 10 hours of sleep was all that I needed to wake up fresh as a daisy! Today I’m feeling great! I’ve just finished a tough HIIT cardio workout (kinda have to make the most of it as I don’t think the desert will have any gyms available). ;-) And now a cup of fresh coffee is waiting for me, I’m going to work through my emails and then head off for work. And damn, it’s friday already! Is it just me, or are all of the days blurred together since New Years? Haha so confusing of which day it is. But you guys, have an awesome Friday!

#nouwoutfit #nouw30daychallenge

Likes

Comments

Everyday randoms

Worked out nearly every single day so thought I deserved a little treat // Gymmade nästan varje dag så tyckte allt att jag förtjänade nya Nocco i guld efter ett svettigt benpass

Photoshoot for Scorett and now my pictures are in the store. So fun! // photoshoot för Scorett och nu är bilderna på mig ute i butik. Så himla kul!

Beanie weather so me and my babes tried on some funny ”Russian looking” faux fur balls! // Riktigt mössväder så jag & mina babes testade några roliga ryssliknande fluffbollar!

Left: Watched my boyfriend sleep like an angel. (Yep, he’s probably gonna kill me for posting this pic. But what you gonna do? Isn’t he just soo cute? <3) Right: Coffee dates are the best dates. // Vänster: Kollade på min pojkvän när han låg och sov som en liten ängel. (Yep, han kommer förmodligen döda mig för att jag lägger upp denna bilden. Men vad ska man göra? Han är ju så golliig <3) Höger: kaffedejter är dom bästa dejterna.

Veggie pizza in the making for a cosy Friday at home // Veggie pizza som ska in i ugnen inför en mysig Fredagskväll hemma. Pop pizzakit är en sån där tidsräddare när man inte pallar spendera en massa tid att laga mat.

Pizza is kinda my religion. 🙌🏻

Spent all my free time watching my newly found tv-show Sex & the city. Nope, not one year too late. // Spenderade alla mina fria timmar bänkad framför min nyfunna favvoserie Sex & the city. Nope, inte ett år försent.


#nouwoutfit #nouw30daychallenge

Likes

Comments

Everyday randoms , Todays

Den här veckan är det mest jobb och förberedelser inför Marocko som gäller. Har känt mig lite rosslig dom senaste dagarna så har inte kunnat träna som vanligt. Vilket suger då jag mår så mycket bättre när jag får röra på mig. Men ibland är vilan viktigare så jag har lyssnat på min kropp och sovit sjukt många timmar varje natt. Jag blir ju aldrig sjuk (peppar peppar) så när jag väl börjar känna att något är på gång så brukar jag kurera mig med massa varmt citronvatten med ingefära och SOVA sova sova. Det brukar göra så att förkylningen aldrig bryter ut så det är det jag hoppas på nu! Vill ju liksom vara på tipp topp inför semmen (semestern)! Men tillbaks till planerna för veckan: på Lördag är det 25-årskalas för Mikaela där det vankas party/firande på hög nivå! Och på Söndag är mina planer bara att packa packa packa. Bjuder på en söt fikabild på mig & Zoey från förra veckan i Alingsås. Hoppas ni mår bra hjärtan! <3

- - - - - -

This weeks plans contains mostly of work and preparations before Morocco. I´ve felt a bit like a cold is creeping up on me so the last couple of days I haven´t been able to work out like I normally do. Which sucks as I always feel so much better when I get to move and kill some energy. But sometimes resting is a lot more important so I´ve listened to my body and have been sleeping a lot of hours every single night. I never get sick (pepper pepper) so when I feel like something is on it´s way I usually stock up on hot lemon water with ginger and SLEEP sleep sleep. That usually helps and makes the cold go away before it even started and that´s what I´m hoping for this time! I want to be tip top for my vacay! But back to this week´s plans: on Saturday it´s time for Mikaela´s 25th birthday party and I´ve heard there will be huge party and celebration on a high level! And on Sunday my plans are to just pack pack pack. Sharing a cute pic of me and Zoey when we had a "fika" last week in Alingsås. I hope you´re all feeling good hunnies! xx

#nouw30daychallenge #nouwoutfit

Likes

Comments

Food, Måndagstips, Tips, Mawls Recipes, Health and Workouts

Den där tiden på dygnet. Eftermiddagssuget som är så förbaskat svårt att ignorera. Vissa dagar värre än dom andra. Men fear not my friends.
Jag har typ världens bästa lösning som jag ändå har fått för mig är hälsosam. Rätta mig om jag har fel. Allt du behöver är följande:
Havremjölk
Kakaopulver
Agavesirap
(ska ju vara något slags naturligt sötningsmedel från agaveplantan och plantor är ju nyttigt?)

Ta fram en kastrull och värm upp önskad mängd havredryck. Vispa i en hel drös med kakaopulver, ju mer kakao desto bättre enligt mig. Söta med önskad mängd agavesirap. Låt det inte koka upp utan häll upp i en kopp precis innan. Ta-DAAA: stillar sockersuget OCH är nyttigt. Den ni. Choklad gör en lycklig. Och jag har hört att det ska förlänga livet. You’re welcome.

- - - - - -

That time of the day again. Afternoon craving for sweet stuff that is so damn hard to ignore. Some days worse than others. But fear not my friends.

I have like the worlds best solution that I think is quite healthy as well. But right me if I’m wrong. All you need is following:

Oat milk

Cacao powder

Agave syrup ( which is some kind of sweetener from the plant agave which must be healthy. It’s from a plant, hello)

Heat up oat milk in a pot and whisk a whole bunch of cocoa powder in it. The more cacao the better according to me. Sweeten with some agave syrup. Don’t let it all start to boil, when it gets hot just pour it up in your favorite cuppa. Ta-DAAA: the sugar cravings are long gone. AND it’s healthy. You’re welcome. Chocolate makes you happy. And I’ve heard that’s supposed to extend your life.

#nouw30daychallenge

Likes

Comments

Instagram@maawl