Har du bestämt dig för att bli sommelier och ska inom kort göra WSET-provet? Med hjälp av följande tips kommer du att känna dig väl förberedd inför examen.

Innan du får din sommelier WSET-certifiering kommer du att testas i tre olika moment. Sammanfattningsvis kallas den första delen för blindprovning. Duska då kunna se sambandmellan ett vins utmärkande egenskaper ochlandet eller regionen den kommer ifrån. I teoridelenfokuserar man helt på geografi, historiaoch de klassiska vinerna, medan servicedelen av certifieringen består av hur väl du kan servera vintill gäster och förmedla dess karaktärsdrag på bästa sätt. En sommelierutbildning kan du gå på flera olika restaurangakademier.

Blindprovning

Att kunna koppla ett okänt vin till en viss region är A och O när det kommer till att lyckas med din certifiering. Detbevisar att du verkligen besitter djup kunskap om de olika vinsorterna. Därmed är det av största vikt att du övar på de klassiska vinerna för att klara provet. På Court of Masters hemsida kan du hitta en länk till the tasting grid för att öva mer inför blindtestet. Har du inte riktigt råd att köpa flera olika viner för att öva kan du gå ihop med andra vinintresserade vänner och starta en vinprovningsgrupp för att dela på kostnaden.

Teorin

Fördjupa dina kunskaper ytterligare genom attskaffa dig en eller flera böcker i ämnet. Googla gärna lite för att se vilka böcker som rekommenderas av branschens främsta experter. När det kommer till geografi räcker det inte alltid med att bara veta vilkenregion ett vin kommer ifrån. För att det verkligen ska fastna i minnet borde du även studera själva landskapet. Vilken är den största floden i regionen eller vilka städer ligger i närheten? Med dessa detaljer i huvudet kan du få en bättre insikt i hur ett specifikt vin påverkats av den närliggande miljön. Utöver detta får du inte heller glömma att memorera lokala termer kopplade till vinpå till exempel spanska och franska.

Service

Som vi redan nämnt så handlar denna del om serveringen av vin. Självklart går det bara att öva genom att faktiskt servera vin. En vinbar eller ettvinprovningsställe skulle vara det bästa stället för att öva upp dina kunskaper i detta moment.

Likes

Comments