2007 oktober - Vanja föds på KK Mölndals Sjukhus utan komplikationer.

2014 04 13 - Vattnet går, v 31+1.

2014 04 14 - Transporteras med ambulans från KK Östra Sjukhuset (Göteborg) till KK Södra Älvsborgs Sjukhus (Borås) då de inte hade några platser på neonatalavdelningen.

2014 04 15 - Vera föds, v31+3. Mår bra, andas själv och läggs i öppen kuvös.

2014 04 16 - Det upptäcks att Vera har isolerad gomspalt.

2015 05 24 - Planerad operation av mjuka gommen på Sahlgrenska. Narkosen avbryts då man upptäcker att någonting blockerar för intubering.

2015 11 10 - Veras gomspalt opereras, operationen är lyckad. Vera svullnar upp i halsen.

2015 11 12 - Misslyckat försök till extubering, Vera får sin trakeostomi.

2016 januari - Vinga föds på KK Östra Sjukhuset utan komplikationer.