Grupparbetes tvång i skolan.

Erfarenhet avmisslyckade grupparbeten i skolan är något som de flesta har, vissa tycker ändåatt grupparbeten är bra och nyttiga, i synnerhet lärare.  Men jag är fullkomligt övertygad om attmerparten av eleverna i skolan INTE föredrar tvingat grupp arbete framförindividuellt arbete, och det gör inte jag heller. Men vad menar jag då med”tvingat” grupparbete? Jo att mot sin vilja bli satt på att lösa en uppgifttillsammans med en grupp personer som läraren valt ut.

Här har vi detförsta problemet för många.  Personerna igruppen och pressen att samarbeta. När personer till en grupp plockas på måfåså hamnar du med största sannolikhet inte med dina själsfränder. Nej, du läristället hamna med personer som har olika personligheter, olika åsikter och olikamycket kunskap att bidra med.  Niförväntas sedan komma överens och samarbeta för att lösa uppgiften tillsammans. Hur fan är det rimligt? Man kan inte komma överens med alla, och ävenom man i denna situation tvingas till detta blir resultatet aldrig lika bra somom man hade gjort det själv eller valt sin egen grupp, med personer man jobbarbra med.

Då säger en del(ofta lärare): Men i arbetslivet väljer man inte sina arbetskamrater. Nej, detär sant, men på ett företag görs inga grupprojekt om resultatet blir dåligt.Man sätter inte personer i en grupp som arbetar dåligt ihop, det är ologiskt. Ett företag låter inte sin expertforskare jobba med städarna. Så jag förstår inte varför man gör det i skolan.

Bedömningen avarbetet är det andra problemet som medföljer. Betyget som individen får påuppgiften blir rimligt vis gruppens gemensamma resultat, alltså samma betyg somde andra i gruppen får. Alltså blir alla (oftast) lika bedömda efter gruppensresultat. Trots att läraren inte vet vem som gjorde vad eller vem som gjordemest. För alla drar aldrig ett lika stort strå till stacken.

Så enligt mig ärgrupparbeten i sig inget problem. Med bra gruppkamrater och ett bra samarbetekan grupparbeten bli både av belastande och givande eftersom man kankomplettera varandra. Men så kallade tvångs grupparbeten är ju helt jävla bortkastat, och tränar ens tålamod betydligt mer än ens hjärna..  

 

Likes

Comments