En morgonrutin, en viktig del av dagen för detta är din startsträcka. Om du ska springa ett maraton lopp vilket du gör dagligen i livet så måste du ha en bra start som möjligt. Detta sätter nämligen ribban på dagen, vi har exempelvis presidenten i USA Mr Obama själv som går upp 3 timmar innan första schemalagda händelse. Detta gör han för att få en oövervinnerlig start på dagen.

Men vem som kan gå upp 3 timmar innan man ska till jobbet men vad gör han när han väl går upp? Han tränar ca 1 timme och äter en hälsosam frukost. En annan intressant sak han gör under dessa timmar är att undvika nyheter och andra negativa influenser. Detta lägger han tid på under dagens senare timmar för att få en så positiv start på dagen som möjligt.

Min morgon består av meditation, dusch och en hälsosam frukost. Meditationen för att de hjälper mig fokusera under dagen och hålla mig lugn under mina arbetsdagar som kan bli väldigt hektiska. En annan viktig del av min morgon är ett "morning pepp talk" oftast när jag borstat tänderna står jag i spegeln och förklarar för mig själv hur bra jag är och vad jag ska åstadkomma under dagen så jag går igenom det en sista gång innan det är dags att möta dagens utmaningar.

Många säger att de inte har tid med en morgon rutin och stressar ofta igenom varje morgon detta leder till att dagarna blir sämre än om de gått upp 2 timmar innan. Att den som säger att de inte hinner gå upp tidigare på morgonen är bara lata för kan tillockmed den mäktigaste mannen i den fria världen ha tid med det så hinner du också.

A morning routine, an important part of the day this is your takeoff. If you are going to run a marathon races which you make daily life so you must have a good start as possible. This puts namely the bar on the day, we have, for example, US President Mr. Obama himself going up 3 hours before the first scheduled event. He does this to get an invincible start to the day.

But anybody can go up 3 hours before going to work, but what does he do when he goes up? He trains about 1 hour and eat a healthy breakfast. Another interesting thing he is doing during these hours is to avoid the news and other negative influences. This time he puts on during the day's later hours to get a positive start to the day as possible.

My morning consists of meditation, a shower and a healthy breakfast. Meditation for helping me focus during the day and stay calm during my working days can be very hectic. Another important part of my morning is a "morning pep talk" usually when I brushed my teeth, I stand in the mirror and explain to myself how good I am and what I will accomplish during the day so I go through it one last time before it is time to meet the days challenges.

Many people say they do not have time for a morning routine and stress often through every morning, this means that the days are getting worse than when they went up two hours before. To those who say they do not have time to get up earlier in the morning is just lazy can tillockmed the most powerful man in the free world have time for it so you have time too.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Att le detta är detta är ett av de viktigaste i den retoriska delen av ett sälj. Varför ska jag le för att få mer retorik i min kommunikation? Jo för att om du ler så får du den andra att le och enklare att skratta. Detta gör att den personen du övertalar sänker sin gard ännu mer nu när ni båda ler eftersom detta skapar en starkare känslomässig kontakt eftersom leendet är en av de saker som väcker känslor. Leendet väcker så en positiv känsla precis som när du se ledsen ut så väcker det en negativ känsla.

Men hur ska man le för att ha detta vinnande leende? Jo du ska le ett genuint leende inte bara le så brett som du kan utan du ska le precis som du ser en gammal vän på stan som du var tvungen att flytta från som barn. Detta ska alltså vara ett växande leende när du får ögonkontakt med personen så börjar du le. Detta blir ett genuint leende men om du ler innan du har ögonkontakt får du inte samma effekt eftersom detta blir ett icke genuint leende.
Så när du vill vinna i en argumentation så le ett genuint leende som jag beskriver ovan. Helt enkelt det vinnande leendet för att

Likes

Comments

Har du någon gång i ditt liv hört ordet charm? Troligtvis vi hör det minst en gång om dagen. Men vad är det vad definierar en charmig person? Ett bra yttre? Nej för vi har mött personer som ser bra men inte känns vad vi känner som charmigt per definition.

Charm är när det känns som du är ensam i en bubbla med en annan person och ni vill bara ha mer av varandras uppmärksamhet och veta mer om denna människa.

Alla pratar om att man ska ha charm, hur får man det då och vad har det med ordet rapport att göra. Rapport är ju på SVT1 under dagarna? Ja det är på tv men denna rapporten uttalas "rapoor". Detta är när du speglar den andra människan utan att denne märker det och börjar känna sig bekväm med dig och göra som du vill. Ungefär så funkar det. Men hallå ska jag börja göra allt som den andra människan gör? Ja nästan, du ska när den andra personen gör något så gör du en liknande rörelse med en fördröjning på max 30 sekunder. Detta gör du för att skapa en igenkännings signal i den andra personen.

Rapport är charm. Att kunna skapa den så kallade "bubblan" mellan dig och personen framför dig är ett mäktigt vapen i sälj både privat och yrkesmässigt för alla gillar dig mycket mer om du har en rapport med personen.

Så slutligen spegla personen du vill charma. Tonläge, kroppsspråk, rörelser, ansiktsuttryck och man kan även ta andningen(överkurs).

Likes

Comments

Du vet nu att du är säljare! Men hur i all världen ska jag kunna sälja medvetet.

Det finns en gyllene regel i medveten försäljning oavsett om du är säljare i yrket eller om du är en anställd som bara försöker få högre lön. den gyllene regeln är som rubriken lyder, håll med alltid i alla lägen.

tänker du, vadå hålla med i även saker du inte håller med om?! nej jag säger inte att ni ska gå emot era personliga värderingar utan helt enkelt när det kommer ett argument som inte gynnar "affären"* alltså att den inte går igenom. så säger du bara något som kan förändra allt.

"ja absolut, jag förstår dig.

Detta visar att du håller med personen i fråga. nu har du personen i ett läge där du får hon att tro sig vinna argumentet. här är det viktigt att inte säga ordet men för då går personen in i försvarsställning direkt utan du använder det magiska ordet OCH. när du sagt ordet och då presenterar du din lösning eller vad du tycker för personen har garden nere och du kan nu kasta din högerkrok och komma ett steg närmre att lösa problemet, få högre lön, mer ansvar eller bara helt enkelt slippa den där fruktansvärda sysslan att tömma diskmaskinen.

så ut och "sälj" Träna på att hålla med. Så får du enklare det du vill ha. 


Likes

Comments

Bra attityd....

Två ord din chef, lärare eller vän säger till dig när det går dåligt och du bara suckar och ser hur dina arbetsuppgifter blir stora som berg, dina läxor blir jobbigare och dina utmaningar i livet blir svårare än de var innan du hörde de två orden.

Vad är bra attityd?
Attityd är ett ord som är svårt att greppa det är så mycket. Ett ord som är så svårt att greppa och har så stor inverkan på våra liv finns det inte så många vi känner till.

Attityd HAR och kommer ALLTID ha stor inverkan i våra liv oavsett om ditt liv går jättebra, du har den känslan att livet är din marionettdocka då har du automatiskt bra Attityd.

Attityd spelar störst sin roll när du vaknar en timme försent, du glömde ladda din mobil chefen har ringt och undrar var du är. Du stressar i morgonyrseln kastar i dig ditt morgonkaffe tar det du behöver och ut i bilen. Att vara glad låter nästan omöjligt i detta tillfället eller hur? Var glad att detta har hänt....

Nu tänker du VAD ÄR DET DU SÄGER?!! Vara GLAD när någon sånt här KATASTROF händer? Finns ju inte på kartan?!

JO det finns det, om du kan ha en bra attityd i sådana här lägen? Så kommer du klara den dagen 100 gånger bättre.

Med andra ord så blir inget bättre med en dålig attityd.

Men vad har attityd med sälj att göra? Jo för när du försöker få det som du vill alltså att någon annan ska tömma diskmaskinen, att du ska få mer pengar i månaden av föräldrarna eller av chefen..


Likes

Comments

Vem är säljare? Framförallt vem vill vara en säljare? Och varför ens bry sig?

Vi ska reda ut begreppen här, en säljare är en som sitter, står eller går i antingen ett kontor, en galleria eller i byn/ staden där du bor och försöker sälja allt han möjligtvis kan sälja till dig och din familj, via telefon, dörrknackning eller står i den lokala gallerian och nästan kastar mobilabonnemang efter dig. Det är väl en säljare eller?

NEJ!! Säger vi, en säljare är alla som någon gång i sitt liv viljat ha något och försökt få det... Tro inget annat.

Men jag är ingen säljare, jag är bara en elev, undersköterska, byggarbetare osv. Ja så kan man se det och har du viljat ha något i ditt liv och pratat för du ska få en den där löneförhöjningen, en längre deadline på skoluppgiften eller varför du ska få lite mer ansvar på jobbet? Eller vad som helst där du försökt få det du vill genom att prata för det?

Ja då är du en säljare, troligtvis en bättre säljare än du tror.

Har du fått det du pratat för någon gång? Grattis då har du sålt till en kund vare sig du vill inse det eller ej så är du en säljare.

Viktigast av allt, VARFÖR ENS BRY SIG?? Jo för du vill att livet ska vara som en marionettdocka där du styr allt ellerhur?

Men jag kan inte styra allt?! Nej självklart är det inte du bestämmer om bilen ska gå sönder eller att tåget är sent. All mänsklig kommunikation kan du bestämma utfallet för du ska bara lära dig hur.

Till sist vem vill vara säljare? Med tanke på att du läst såhär långt så är svaret. DU!

Så välkommen till en bättre värld, en värld full av säljare!
Likes

Comments