Header

En vanlig missuppfattning många friska människor har är att de likställer den utmattning de känt av negativ stress med sjukdomen utmattningssyndrom. Många vet hur det känns efter "en tuff arbetsvecka på jobbet" eller en "intensiv månad av stress". Det går dock inte att ställa ett likhetstecken mellan utmattningssyndrom och detta och det är just det jag tänkte förklara i det här inlägget.

Utmattningssyndrom kan likställas med en fysisk skada. Föreställ dig en löpare som springer regelbundet för att förbereda sig inför ett maratonlopp. Löparen är både exalterad och nervös inför maratonloppet, men innan han genomför det, så drabbas han av benhinneinflammation. Benhinneinflammation är någonting som man kan drabbas av om man utsätter benen för starkare fysisk belastning än vad de klarar av. Det sker ofta om man springer för mycket. Löparen har alltså drabbats av benhinneinflammation, vilket innebär att han inte klarar av att springa maratonloppet. Senare visar det sig att det rör sig om en kronisk benhinneinflammation, löparen kan alltså aldrig springa normalt igen.

Utmattningssyndrom kan likställas med löparen som sprungit för mycket. Utmattningssyndrom handlar nämligen ofta om människor som har arbetat för mycket. Det rör sig om människor som har utsatt sig för negativ, långvarig stress i minst ett halvår, som ofta resulterar i beständiga skador. Istället för löparen som sprungit för mycket, så har den utmattade arbetat för mycket. Likheten mellan de båda är att de har utsatt sig själva för en högre belastning än vad de klarar av; för den utmattade så har hjärnan slutade fungera som den ska och för löparen så handlar det om benen. De båda har drabbats av fysiska skador (vetenskapliga rapporter har konstaterat att utmattningssyndrom nämligen resulterar i riktiga hjärnskador). Det spelar ingen roll hur mycket löparen vill springa eller hur mycket den utbrända vill arbeta, de har nu en skada att reparera. Ibland blir vissa skador mycket långvariga eller permanenta.

Ser ni skillnaden mellan stress och utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är inte samma sak som negativ stress. Stress är inget farligt i sig förutsatt att det inte blir för starkt eller för långvarigt. Utmattning är slutskedet av för långvarig, negativ stress. Stress och utmattningssyndrom är alltså två begrepp som ligger väldigt nära varandra men är två totalt olika tillstånd. Det är därför så viktigt att man inte blandar ihop de två begreppen.

Så innan du relaterar till stress som du upplevt när någon säger att hen är sjuk i utmattningssyndrom, tänk då på löparen. Ifall du hade hört att någon hade brutit benet, skulle du då relatera till dig själv när du någon gång i livet hade haft ont i benet och säga att du också upplevt det?Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments