Header

Suede jacket: Asos / T-shirt: Adidas Originals / Jeans: H&M / Boots: Timberland / Cap: Asos / Watch: Calvin Klein

Uppför en trappa och så hittade vi denna ascoola location, med utsikt över hela Frihamnen! Kom nyss hem efter en hektisk dag på kontoret med mycket att göra, det känns verkligen som fredag idag dessutom men det är bara att bita ihop. Amelia hämtade mig direkt efter jobb och då åkte vi till en inredningsbutik för att kolla på köksbord, men det blir att vi beställer bordsskiva och stativ och designar ihop ett själva!

-

We found this cool location after climbing up some staircase and it had this amazing view over Frihamnen! I just got home and it's been a hectic day at the office with lots to do, it really feels like Friday but I'll have to hold on just one more day. Amelia picked me up after work and we went to an interior store to look at a table for our kitchen, but we decided that we will order tabletop and base and design one of our own instead!

Likes

Comments

Jacket: Monki / T-shirt: Tommy Hilfiger / Jeans: Asos / Sneakers: Adidas Originals

Jeans on jeans blir aldrig fel! Hittade den perfekta blåa jeansjackan med rätt slitningar som går bra att matcha med majoriteten av mina blåjeans! Åkte iväg till ett industriområde när vi var i Stockholm och fotade lite outfits, det var väääldigt blåsigt och kallt!

-

Jeans on jeans can never go wrong! I found the perfect blue denim jacket with just the right -slitningar- that goes well with most of my blue jeans! Whent to a industial area when we where in Stockholm for shooting some outfits, and it was veeerry windy and cold!

Likes

Comments

- Not my pictures, click on them for source -

Flytten till vår nya lägenhet är nära nu och det enda som snurrar i mitt huvud just nu är all ny inredning vi vill ha! Något som står högt upp på listan är denna klassiska stolen "Sjuan" från Fritz Hansen. Nu finns den även i helvit som ger en mer monokrom look och det gjorde inte valet lättare. Vi kan inte bestämma oss för om vi vill ha den helvit eller mer klassisk med vit sits och kromade ben... Jag är inte så mycket för krom egentligen.


-

Moving day to our new apartment is getting closer and the only thing I can think of is all the new interior we want! Somethings that's highly prioritated on our list is the this classic chair "Series 7" from Fritz Hansen. It's now available in all white, which gives the chair a more monochrome look, and this doesn't make our choice easier. We can't decide if we want it in all white or more classic with white seat and base in chrome... I'm not that much for chrome usually.

Likes

Comments

Fick hem ett gäng soppor och grytor från Spoons . Ett perfekt alternativ för er som vill äta näringsrik och hälsosam mat men inte alltid har tiden till att laga en ordentlig middag. Sopporna och grytorna är gjorda från grunden på färska råvaror helt utan tillsatser. Och helt ärligt, finns det något godare än en varm soppa eller gryta nu i kylan?
Ni hittar deras produkter på Ica, Coop och Hemköp, eller så kan ni beställa hem deras produkter från MatHem.se

I samarbete med Spoons .

-

Got some soups and stews from Spoons A perfect alternative for those who want to eat nutritious and healthy food but don't always have the time to cook a decent dinner. The soups and stews are made from scratch with fresh ingredients without additives. And honestly, is there anything better than a hot soup or stew now in this cold weather?

In collab with Spoons . .

Likes

Comments

Ni som har läst min blogg tidigare vet om att jag har flickvän sedan fyra år tillbaka. Men vad ni kanske inte vet är att jag innan dess bara har haft relationer med killar. Så i detta inlägget tänkte jag berätta mer om hur Amelia och jag träffades och hur jag berättade om vårt förhållande för vänner, familj och andra i min omgivning.

Amelia och jag började spela fotboll i samma lag. Då hade jag ingen aning om att jag var attraherad av samma kön. När vi började spela i samma lag var det som en hirarki mellan de äldre och de yngre i laget. Och i och med att Amelia är 2 år yngre än mig så umgicks vi inte direkt. Det var mest vi som var över 18 år som hängde med varandra. Sommaren ett år senare började vi i laget lära känna varandra lite närmre som en grupp. I denna gruppen hittade jag och Amelia varandra. Vår relation började med vänskap där vi skojade och drev med varandra. Amelia berättade då i förtroende till mig att hon attraherades av tjejer. Efter det började vi umgås mer och mer ensamma på fritiden och vår vänskap gick över till kärlek, för att sammanfatta det kort.

Alla pusselbitar föll på plats och idag kan jag skratta åt att jag inte insåg att jag är gay tidigare. Det var ju så uppenbart!

Min mormor har alltid sagt till mig så länge jag kan minnas att jag ska titta på människor med hjärtat och inte med ögonen. Jag hade aldrig haft en tanke på att innebörden av den meningen kunde ha med könet att göra.

Jag var jättenervös för att berätta för alla i min omgivning att jag träffat en helt fantastisk tjej! Idag önskar jag att jag inte gjorde en sån stor sak av det. Hur som helst, den första jag berättade det för var min storebror. Jag misstänkte att han redan förstått det, då jag sa till honom en dag att han inte fick vara hemma när jag kom hem för jag skulle ha en dejt med mig. När jag och Amelia klev innanför dörren står min förvirrade bror i köket, men snäll som han är så sa han inget utan försvann snabbt iväg. Och som jag misstänkte så hade han självklart redan förstått det. Det var väldigt skönt att få berättat det och få en sån positiv första reaktion. Det gjorde det lättare att berätta det för fler. Kort därefter berättade jag det för mamma. Hon blev nog ganska förvånad men tog det också väldigt bra och sa till mig att så länge jag är lycklig är hon lycklig. Det är det enda som spelar någon roll.
Jag fick ett halsband av Amelia med texten "min flickvän" ingraverat. När jag åkte hem till min mormor efter en träning bad jag henne hjälpa mig på med halsbandet. Då läste hon på texten högt och såg lite förvirrad ut. "Min flickvän? Står det så? Har du en pojkvän??" utbrister hon. Hon hade länge frågat mig när jag ska hitta en pojkvän och när hon läste texten blev hon helt lyrisk. Då svarade jag henne "Nej, men en flickvän. Jag tittade med hjärtat mormor, inte bara med ögonen."
När jag skulle berätta det för pappa var jag extra nervös, jag vet faktiskt inte varför... Men jag stod och klippte honom och när jag stod bakom honom så han inte kunde se mig berättade jag för honom om Amelia, som han kände sedan innan eftersom vi spelade i samma lag och pappa följde alltid min fotboll. Som jag förväntade mig tog han också det väldigt bra och positivt. Han var och är fortfarande glad för att han slipper ta hand om någon bråkig pojkvän haha. Men hans första svar var lite skämtsamt: "så länge du inte klipper kort hår och börjar använda keps". Och det skulle jag ju absolut inte pappa.... Haha!


Jag är väldigt glad för att alla i min omgivning tagit det så bra, även om det egentligen inte ska vara någon big deal. Men för många andra är det tyvärr inte lika lätt och med denna texten hoppas jag att andra inspireras till att våga komma ut och berätta för sina nära och kära och andra i sin omgivning. Idag har jag inga bekymmer med att nämna att min partner och sambo är en tjej och att jag attraheras av tjejer, det är en del av mig som jag aldrig mer kommer försöka undangömma! Gå inte och håll inne på detta om ni känner likadant, eller något annat heller för den delen, för det är bara du själv som mår dåligt av det. Om ni behöver en extra push eller bara vill snacka av er så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller skicka ett meddelande, jag finns alltid där!

-

Those of you who have read my blog before know that I have a girlfriend since four years back. But what you may not know is that before that I've only had relationships with guys. So in this post I want to tell you guys more about how Amelia and I met and how I told my friends, family and others around me about our relationship.

Amelia and I started playing soccer in the same team. I had no idea that I was attracted to the same sex. When we started playing in the same team, it was like a hierarchy between the older ones and the younger onies n the team. And since Amelia is two years younger than me we didn't really hang with each other. It was mostly we who were over 18 years that hung out together. The summer before we got together the team started to get to know each other closer as a group. In this group, me and Amelia found each other. Our relationship began with a friendship where we joked around together. Amelia told me in confidence that she was attracted to girls. After that, we started hanging out more and more just us two in our spare time and our friendship went over to love, to summarize it briefly.

All the pieces fell into place and today I can laugh about that I didn't realized that I was gay before. It was so obvious!

As long as I can remember my grandmother always told me that I should look at people with my heart and not with my eyes. I never thought the meaning of the sentence could have to do with gender.

I was really nervous to tell everyone in my surroundings that I had met a fantastic girl! Today, I wish that I didn't make such a big deal out of it. Anyway, the first person I told was my big brother. I suspected that he already knew, because I had told him one day that he could not be at home when I came home because I was gonna have a date with me. When Amelia and I stepped inside the door I saw my confused brother in the kitchen, but my brother is so kind so he said nothing and disappeared quickly. And as I suspected, he had obviously already understood what was going on. It was really relieving to tell someone and to get such a positive first reaction. It made it easier to tell more people. Shortly thereafter I told my mom. She was quite surprised but she also took it very good and told me that as long as I'm happy, she's happy. It's the only thing that matters.

I got a necklace from Amelia with the text "my girlfriend" engraved. When I went home to my grandmother after a workout, I asked her to help me with the necklace. Then she read the text out loud, and looked a little confused. "My girlfriend? Does it says so? Do you have a boyfriend??" she exclaimed. She had been asking me for a long time about when I was gonna find a boyfriend, and when she read the text she became quite lyrical. I answered her, "No, but a girlfriend. I looked with my heart grandma, not only with my eyes."

When I was gonna tell my father I was extra nervous, I do not know why ... I was giving him a haircut and I figured that if I told him as I stood behind him, he couldn't see me. I told him about Amelia, whom he knew from before since we played in the same team and dad always followed my football career. As I expected, he also took it very well and was positive. He was and still is glad because he doesn't have to take care of any troublesome boyfriend haha. However, his first response was jokingly: "as long as you don'tt cut your hair short and starts using a cap". And of couse I wouldn't dad... haha!


I'm very happy that everyone around me took it so good, even though it really shouldn't be any big deal. But for many others it's unfortunately not this easy coming out. I hope that with this text others will be inspired to dare to come out and tell their loved ones and others in their environment. Today I have no worries to mention that my partner is a girl and that I'm attracted to girls, it's a part of me that I will never try to hide away again! Don't go and keep this to yourself if you feel the same, or anything else for that matter, because it's only you who'll feel bad about it. If you need an extra push or just want to talk, just comment or send a message, I will always be there!

Likes

Comments

Filmade några korta klipp när jag hade denna outfit och klippte ihop det till en video! Gillar ni sådana här outfitvideos? Glöm inte att prenumerera på min kanal och gilla gärna videon!

-

Filmed a few short clips when I was wearing this outfit and put together this little video! Do you like this kind of outfit videos? Don't forget to subscribe to my channel and like the video!

Likes

Comments

Igår var vi och besökte Fotografiska, aldrig varit där innan och en kollegas släkting ställde ut och tipsade om det! Utställningen "We Have a Dream" var den som berörde mig mest, det var mäktigt att se porträtt på alla dessa otroliga människor och läsa deras tankar och historier kring hur de har vågat drömma och kämpar för att ta sig dit trots alla "hinder". Tyvärr var det sista utställningsdagen nu idag, men det är bara att googla om ni är intresserade av att läsa mer om det.

-

Yeesterday we visited Fotografiska, I've never been there before but a relative to one of my colleagues has an exhibition there now and advised me to go there! The exhibition "We Have a Dream" was the one that got to me the most, it was really powerful to see the portraits of all of these amazing people and to get to read their thoughts and stories about how they dared to dream and how they are fighting to get there despite all the "obstacles". Unfortunately today was the last day for this exhibition, but you can google if you're interested to find out more about it.

Likes

Comments

Baseball jacket: Vintage (similar) / Jeans: Zalando (DIY) / Sneakers: Adidas Originals

Igår såg vi The Weeknd inne på Globen och det var fett mighty! Inte så mycket framträdande av det hela, men med den där rösten behövs det inte mycket mer! Jag körde på rött tema på min outfit, som ni ser. Vi var på förfest som Christian Fang anordnat, verkligen perfekt pepp inför konserten med riktigt bra musik och stämning!

-

Yesterday we saw The Weeknd at Globen Arena and it was too mighty! Not much of a performance of it all, but with that voice you don't need much more! I went all red on my outfit, as you can see. We attended a pre-party that Christian Fang arranged, it was the perfect pre-concert pepp with nice music and vibes!

Likes

Comments

Full look will be up later today, stay tuned...

Likes

Comments

Jacket: Monki / Hoodie: H&M similar / Jeans: Asos (DIY) / Sneakers: Adidas Originals

Började dagen med bästa hotellfrukosten här på Quality Hotel, förmiddagen spenderade vi med att strosa omkring i stan och njöt av solen och hann även med en liten outfitshoot. Nu sitter vi på Kaffeverket och har precis avnjutit varsin matcha latte (favoriten här, tips!) och nu ska vi tillbaka in i stan. Senare blir det middag någonstans innan vi förbereder oss för The Weeknd!

-

Started the day with the best hotel breakfast here at Quality Hotel, we spent pre-noon walking around downtown and enjoying the sunshine and also took some outfit pictures. Now we're at the café Kaffeverket and just enjoyed a cup of their matcha latte (my favorite here, tips!) and now we're gonna head back downtown. Later today we're gonna have dinner at some place and then get ready for The Weeknd!

Likes

Comments

  • NETFLIX & SUSHI

    " Spenderat hela dagen i Stockholm genom att gå runt i stan, hunnit kolla in lite olika butiker samt…"

  • ON MY WAY TO STOCKHOLM

    " Nu sitter vi på tåget på väg till Stockholm! Börjar nästan kännas som min andra hemstad på något s…"

  • SUNRAYS

    " Coat: Zara / Cardigan: BikBok / Shirt: Asos / Jeans: Gina Tricot / Shoes: Vagabond / Watch: Calvin…"