Det er allerede onsdag og oktober går mot slutten. Flott høst og fortsatt snøfritt i lavlandet. Egentlig veldig godt, selv om det er flott med snø og skiføre.

Akkurat nå sitter jeg med forberedelser til dagens viktigste arbeidsoppgave, nemlig å forelese for omlag 40 ansatte i Gjøvikregionen.

Agenda er kognitive tester. Dette er verktøy som brukes i kartlegging og utredning av mennesker med mistanke om demens. Når slike kognitive tester skal utføres, er det svært viktig at det gjøres korrekt, og at vedkommende som er testleder kan jobben sin fra A til Å. Dette er ikke en oppgave man kan ta lett på.

Det er et stort ansvar å påta seg å undervise i dette. Det er en helt ny versjon som ingen har brukt tidligere, og den skal ansatte nå få kunnskap om.
Dagen krever fullt fokus fra meg for å gjøre stoffet spennende og interessant for kursdeltakerne. Ingen ting er så kjedelig som å høre på en tørr og monoton foreleser, som ikke kan jobben sin.
Jeg ser fram til kurset, og håper på en lærerik og fin dag for både ansatte og undertegnede.
Jeg lærer noe hver dag, og er utrolig takknemlig over å ha en jobb der jeg kan bidra til økt kompetanse, for en bedre omsorg for de som trenger det mest.

Likes

Comments

Jeg leste nylig at unge mennesker får både angst og depresjon,fordi de ikke takler presset,og må gi opp karrieremålene sine.
Vi er tilbake til dette med forventninger. De unge stiller krav til seg selv, og de har forventinger, men det har også foreldrene. Krav og forventninger til sine håpefulle. Når de unge ikke takler presset, og må gi seg underveis, så kan skuffelsen være tung å bære, for den unge selv, men også for foreldrene. Det er en kjensgjerning at en del foreldre lever igjennom barna sine. Det de voksne ikke oppnådde i jobb, eller på idrettsarenaen,- det skal jammen meg barna klare. "Du kan bli hva du vil jenta mi". Da blir presset ekstra stort. Det trenger nesten ikke være uttalt engang, dette er faktisk noe man kan fornemme. Det er altså minst like viktig for foreldrene,som for barna, at det settes karrieremål, og at disse oppnås.
Når målene ikke oppnås så blir mange altså syke.
Tenk om alle kunne sett verdien i mennesket nettopp fordi det er et unikt menneske,- ikke fordi vedkommende har lest seg til en mastergrad. Det er neimen ikke rart om de unge får både angst og depresjon.
Jeg har selv opplevd skuffelsen ved å måtte avbryte en ønsket utdanning, på grunn av fysisk sykdom.Det var tungt, og ekstra tungt blir det når foreldrene forteller at de er skuffet. Jeg kan imidlertid forstå alle foreldre også, som kun ønsker det beste for barna sine. Men er det alltid det beste å slite seg syke for en bachelor eller en mastergrad? Er man ikke like god og like mye verdt, om man ønsker å jobbe i kassa på en matvarebutikkI? kke alle er teoretikere, eller kan bli det. Noen må også ha de praktiske jobbene, servicejobbene, for at alle vi andre skal kunne handle mat, fylle bensin og ha det rent og pent rundt oss. Dette er også viktige jobber!

Norge trenger mennesker med høyere utdanning, men det er ikke eneste vei til et godt arbeidsliv.

Tenk om vi kunne dempet litt på kravene til de unge, og latt de finne veien selv, og gjerne la de få bruke litt tid. Det er ikke lett å velge, og til og med velge riktig når man er 16-17 år.

Personlig synes jeg det er fint at de unge er ambisiøse og modige. Allikevel så mener jeg at man må være realistisk og fornuftig, i både valg og målsettinger.

Ingen er tjent med at de unge jobber seg syke og at de får både angst og depresjon for å nå en målsetting. Det viktigste er å være sunn og frisk, og å velge en utdanning som man kan klare, og en jobb som man trives med.

Jeg tror at de unge kan klare seg fint og ha et godt liv uten en mastergrad å sole seg i. La oss voksne bidra til å senke kravene og presset, slik at de unge i alle fall bevarer helsa!

  • 100 lesere

Likes

Comments

Hei alle Nouwbloggere💕Jeg ønsker å gi bort en nydelig bok om Mindfulness til en av mine nouwfølgere.
Det eneste du trenger å gjøre er å klikke "følg" på bloggen min her inne.

Boka har enkel og fin tekst og mange flotte fotografier.

Håper mange av dere vil delta i konkurransen😉Boka trekkes neste søndag, den 30.oktober.

  • 16 lesere

Likes

Comments

Det er lørdag, det er fri, og jeg har noen forventninger. Forventninger om en god fridag med de nære ting.
Vi har alle forventninger. For meg er forventning et positivt ladet ord, men det trenger ikke være slik for alle, og kanskje ikke alltid. Noen ganger har mange kanskje forventninger som ikke er positive?

Hva betyr det å ha forventninger? Er det akkurat det samme som å ha forhåpninger?
FORVENTNINGER er en forestilling om framtiden, en kognitiv innstilling. Før en forandring vil det være forventninger om framtida.
Forventninger er kanskje den sterkeste drivkraften for personlig utvikling.
FORHÅPNINGER er at man håper på noe, drømmer om, eller at det er en utsikt til noe. Det kan også beskrives som et von om noe. Eller det kan være at man formoder noe.
Det er altså litt forskjell på forventninger og forhåpninger.

Innledningsvis så sa jeg at man av og til også kan ha mindre gode forventninger. Forventningene er da preget av håpløshet, pessimisme og negativitet. De gode forventningene er preget av det motsatte, nemlig håp, optimisme og positivitet.
Vi har jo alle forventninger, enten til oss selv, til andre mennesker eller til andre ting. Vi forventer for eksempel at medikamenter skal virke, - ikke sant ? Da har vi en positiv forventning eller et håp. Men når vi er inne på det med medikamenter så er det også slik at forventningen om effekt av et medikament, det gir i seg selv effekt. Placeboeffekten.

For meg er det viktig med avklarte forventninger i ulike relasjoner, kanskje spesielt i et arbeidsmiljø. En leders viktigste arbeidsoppgave er å skape resultater. Dette gjøres ved å ivareta og utvikle sine medarbeidere og virksomheten. For at dette skal kunne skje må forventningene være avklart. Forventningene til leder, til ansatte, til oppgaveutførelsen og til resultatene. Nøkkelen til avklaring av forventninger er kommunikasjon. Avklarte forventninger skaper tydelighet i relasjonen. Dette er i første omgang et lederansvar. Utydelig forventningsavklaring gir rom for tolkning og antakelser. Dette borger ikke for gode resultater.

Når forventninger ikke innfris da kan man fort oppleve skuffelse. Enten det er i arbeid eller fritid. Men er det da slik at man etter å ha blitt skuffet slutter å ha forventninger, slutter å håpe, slutter å glede seg og se framover? Kanskje for noen og kanskje av og til. Noen kan bli så skuffet at de aldri våger seg på samme utfordring igjen.
Er det mulig å unngå forventninger? Kanskje, hvis man bare stiller seg åpen, uten å forvente noe. Spørsmålet blir da om dette er en form for "forsvar" som kan beskytte mot skuffelse, mot sorg og mot å kjenne på en psykisk smerte. Skuffelser er ikke til å unngå. Det er vondt, men det er ikke farlig, og det går som regel over. I alle fall så blekner det med tiden. Det hele kommer selvsagt an på hvilken betydning situasjonen har. Det er ikke mulig å generalisere.

Når jeg skal møte andre mennesker,uansett i hvilken situasjon, så velger jeg å ha en positiv forventning. Det kjennes godt, og jeg opplever sjelden skuffelse. Når jeg skal i pasientmøter tenker jeg alltid at dette vil bli et godt møte. For pasienten og for meg. Da er faktisk halve jobben gjort. Møtene preges av likeverdighet og gjensidighet.

Tenk at vi faktisk har mulighet til å påvirke hverdagen vår ved å ha positive forventinger.
Forventinger er for meg et fint ord. Når jeg sier ordet så kjenner jeg på en glede.
Tenk hvor godt det er å ha noe å se fram til. Det trenger ikke være store ting. For meg er de små tingene av størst betydning. Det å spise frokost i fred og ro, det å gå en tur i skogen, det å lese ei bok eller kjøpe meg garn til et nytt strikkeprosjekt. Dette er hverdagsforventninger og hverdagsgleder.

Akkurat her og nå er det lørdag formiddag, og jeg har forventninger. Store forventinger om små gleder.
Forventningene er kanskje aller best på forhånd.....når man gleder seg.....eller ser fram til noe.
Jeg er veldig enig med en av de klokeste jeg vet om, nemlig Ole Brumm. Han sier det så fint om forventninger:

" Selv om det å spise honning er en meget god ting,
er det et øyeblikk like før du begynner å spise,
som er enda bedre enn når du gjør det."

God helg med gode forventinger til dere alle :)

  • 56 lesere

Likes

Comments

Det prates så mye om holdninger og om det å ha gode holdninger. Spesielt innen for helse og omsorg, som er mitt fagfelt.
Men hva er en holdning?
En holdning er en mening, en oppfatning eller en innstilling som en person har. En holdning sitter ofte dypere enn en mening. Det er lett å endre på en mening, men allikevel henger meningene våre sammen med de holdningene vi representerer.
Holdningene våre utvikles i samspill med omgivelsene våre, og de påvirkes av erfaringene våre. Holdninger er også et resultat av oppvekst, oppdragelse, opplevelser og kunnskap. Det er fullt mulig å arbeide med holdningene sine for å endre de. Det handler først og fremst om bevisstgjøring. Bevisstgjøringen kan skje ved at man reflekterer over det man opplever og erfarer, eller ved at man tilegner seg ny kunnskap, men det kan også være at noen forteller en hvordan man oppfatter den enkeltes holdninger.
Holdningene man har påvirker oppførselen til den enkelte. Holdningene våre til en sak,eller til en person, kan være positive eller negative. Positive holdninger fører som regel til at man er åpen, imøtekommende, interessert, engasjert og respektfull. Negative holdninger kan føre til at man er motvillig, mistenksom, uinteressert, lite imøtekommende, fordømmende og at man trekker seg unna.
Å være uenig i noe, eller motstander av noe trenger ikke bety at man har en negativ holdning. Man kan for eksempel være uenig i et vedtak som er fattet på arbeidsplassen, men man kan allikevel utføre jobben sin på en god og positiv måte.

Som profesjonell yrkesutøver kan man ikke alltid gi utrykk for eller handle i tråd med egne holdninger og verdier. Da er man forpliktet til å følge de etiske retningslinjene som gjelder for det yrke man har valgt. Siden jeg er sykepleier så må jeg forholde meg til sykepleiernes egne yrkesetiske retningslinjer.
Når man jobber med mennesker innen helse og omsorg, må man derfor kunne skille mellom egne holdninger og de etiske retningslinjene som gjelder for jobben man skal utføre.
Holdninger er viktig når man skal kommunisere med andre mennesker. Dobbeltkommunikasjon, eller inkongruent kommunikasjon, oppstår som regel fordi man har holdninger som man selv ikke er klar over at man har. Dette kan ha med fordommer å gjøre. Vi har alle fordommer, selv om vi ikke alltid er så villig til å innrømme det. Disse kan vi også jobbe med når vi er bevisste at vi har de.

Det går an å forandre holdningene sine, og det er morsomt å jobbe med det også, selv om det kan være krevende. Å forandre en holdning innebærer en endring av seg selv, en liten forandring, som kan føre til at man blir en "ny person".
En liten oppfordring til alle interesserte er å kartlegge seg selv litt, forske på seg selv og sine egne holdninger. Plutselig en dag har man blitt et nytt og bedre menneske.
Ha en fin onsdag alle sammen ! Møt dine medmennesker med et åpent blikk, en åpen innstilling og et smil.

  • 473 lesere

Likes

Comments

Demens og samfunn

Det har etterhvert blitt mange som har engasjert seg i kampen mot demens. I Norge i dag er det over 70 000 mennesker som har en demensdiagnose, kanskje nærmere 90 000. Det er over 350 000 pårørende som er rammet av sykdommen. Om ca 30 år vil antallet med demens være doblet, - hvis man ikke finner noe som kan løse demensgåten. Hver høst arrangeres det en Demensaksjon, hvor innsamlede midler går til demensforskning. Kanskje man en dag kan glemme demens.
Det har av mange ulike årsaker vært lite åpenhet om demens, derfor vet dessverre folk flest fortsatt lite om sykdommen.
Hva er demens? Mange har hørt om det, men vet ikke hva det handler om. Mange tror at det har med en form for forvirring eller galskap å gjøre. Demens er faktisk allerede nevnt i Njåls Saga, og sykdommen har hatt mange navn. Noen har kanskje hørt snakk om åreforkalkning, alderdomsvås, om å gå i barndommen og om senilitet. Sykdommen har hatt mange ulike navn og den har mange ulike ansikter. Ingen mennesker som får en demenssykdom er like. Dette har jo selvfølgelig sammenheng med at vi er forskjellige i utgangspunktet. Vi har forskjellige personligheter som preger oss hele livet, enten vi er friske eller syke. Demens rammer både yngre og eldre.
DEMENS er ikke en sykdom, men det er mange forskjellige sykdommer som har det til felles at de rammer hjernen, slik at man får problemer med blant annet hukommelsen. Man kan godt si at demens er et sekkebegrep, eller en samlebetegnelse for en rekke ulike hjernesykdommer.
Den mest kjente demenssykdommen, den som mange har hørt om er Alzheimer. Denne sykdommen ble oppdaget av en lege ved navn Alois Alzheimer i 1901. Den første pasienten dr.Alzheimer beskrev var en dame på 49 år som het Auguste Deter. Også bare kalt Auguste D. Det var en meget syk og anorektisk dame. Hun døde da hun var 55 år gammel av sin demenssykdom.
De vanligste symptomene på demens er: Redusert hukommelse, sviktende orienteringsevne, språkproblemer, redusert evne til å planlegge og utføre praktiske oppgaver,redusert evne til å lære nye ting, passivitet, angst og depresjon. Alvorlige symptomer for den som rammes og deres nærmeste.
Forløpet varierer fra person til person, og ingen kan helt sikkert si noe om hvordan sykdommen vil utvikle seg hos den enkelte som får diagnosen. Sykdommen utvikler seg gradvis, og som oftest er demenssykdom en lang prosess, som kan vare fra noen få år og til omkring 20 år.
Pårørende har uttalt at det er som å være i en begravelse hver dag. De opplever stadig funksjonstap og nye symptomer som er vonde å forholde seg til. Pårørende forteller at det verste er nå pasienten ikke lenger kjenner de igjen og vet hvem de er. En stor sorg.
Noen lurer sikkert på hva som skjer i hjernen når man får en demenssykdom. Det som skjer er helt enkelt sagt at hjernecellene dør. Når de dør så virker ikke hjernen lenger som den skal. Det kan være ulike områder i hjernen som rammes, og derav også ulike symptomer. Et område som alltid rammes ved Alzheimer er Hippocampus området. Dette området har med hukommelsen å gjøre.
Det å få en demensdiagnose er en svært alvorlig beskjed å få, og mange går inn i en sorgprosess. De blir utrygge, redde og engstelige og mange lurer på hvordan livet skal bli, og hvordan de skal klare seg. Sannheten er at de vil bli helt avhengige av døgnkontinuerlig tilsyn for å klare seg.

Det er svært viktig hvordan demenssyke bli møtt i samfunnet og i lokalmiljøet spesielt,- og derfor har Nasjonalforeningen for folkehelsen/Demensforeningen startet en kampanje som er kalt "Demensvennlig samfunn". Dette er en folkeopplysningskampanje hvor de bedriftene som deltar på kurs blir sertifiserte demensvennlige bedrifter. All ære til de som ser betydningen av å delta på disse kursene rundt omkring i Norges kommuner.
Mennesker som rammes av demens er bare helt vanlige mennesker, som får en sykdom som rammer på verst tenkelige sted, nemlig hjernen vår. Det er derfor av stor betydning å møte disse menneskene slik som vi møter andre medmennesker, nemlig med respekt, og gjerne med en hjelpende hånd og et smil om munnen. DA gjør du hverdagen bedre for den syke❤️

Likes

Comments

Helse og livsstil

Elsk livet ditt. Tja.....kanskje litt store ord? Allikevel tror jeg det er viktig å akseptere livet sitt slik det er akkurat nå, faktisk elske det, selv om det kjennes litt tøft ut å være deg akkurat nå. Vi har bare dette ene livet her på jorda så lær deg å like det.

Ingenting er lett. Kjemp og vær sterk. Du kommer igjennom det som er vanskelig. Stå opp for deg selv, ingen andre gjør det for deg. Ikke vær redd, det ordner seg alltid. Livet er en prosess og hver dag er vi i utvikling,- framover. Ting blir uansett ikke de samme som i går.  Det er lov å være svak og å gråte. Det er ekte. Det ER deg. Ikke gjem deg bort og vær usynlig. Gjør bare ditt beste, det er godt nok. Aksepter de dårlige dagene dine, ingen dager er like. Noen dager er bare slik at du ikke klarer å gjøre alt du ønsker. Godta det. Du er bare et menneske. Sett grenser for deg selv og lær deg å si nei. Det er ikke realistisk å alltid si ja. Vær sjefen i ditt eget liv, sett deg i førersetet å ta kontroll. Smil og le, det gjør godt.

Ikke kast bort livet ditt, men gjør det beste ut av det. Tenk over alt du har å være glad og takknemlig for. Det finnes masse, selv om det av og til kan se mørkt ut.

Aksepter og elsk livet ditt slik det er akkurat nå. Da blir alt så mye bedre.

Ingen kan gå tilbake å lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt.

Ønsker med dette alle sammen en flott dag i livet❤️
Likes

Comments

Mindfulness en kilde til kreativitet og indre visdom. Dette er tittelen på en bok jeg skrev sammen med tre andre damer i 2014. Boka ble skrevet som en eksamensoppgave på høgskolestudier i "oppmerksomt nærvær" på høgskolen på Gjøvik.
Studiet og bokskrivingen var en prosess i å bli bedre kjent med meg selv på et dypere plan.
Mindfulness har sine røtter i buddhismen, som også er kalt verdens mest fredelige religion. Mindfulness har blitt praktisert i Østen i mer enn 2500 år, og kom til vesten for omlag 30 år siden. Mindfulness er faktisk enklere å praktisere enn å forklare. Et uttalt mål med mindfulness er ubetinget kjærlighet.

I dag brukes mindfulness i blant annet utdanningen av jagerflyvere, i lederutdanning, det brukes på skoler og i barnehager, og det brukes av privatpersoner.

Mindfulness er ikke noe mystisk,som noen kanskje tror. Det er heller ikke noe alternativt.Det handler rett og slett om å ha en bevissthet omkring sin egen tilstedeværelse. Det betyr å ha oppmerksomhet på seg selv og sine egne gjøremål. Det handler om å akseptere og å møte livet på en åpen og ikke-dømmende måte. Mindfulness kan være så enkelt som å kjenne solen mot huden, snøfnuggene på nesa, salte tårer på kinnet eller smaken på kaffen. Det kan også være det å kjenne på irritasjon i kroppen.
For å være oppmerksomt tilstede her og nå er det ikke nødvendig å gjøre noe annet enn å ta kontakt med PUSTEN, slik pusten er akkurat i dette øyeblikket. Kjenn på pusten, og du er tilbake i nuet, her og nå.
Noen lurer kanskje på hvorfor dette har noen hensikt, eller på hvilken måte det har noen hensikt?
Det å praktisere mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, gir oss uendelige muligheter til å oppøve større nærhet til sinnet. Når vi kommer mer nær oss selv vil det bli lettere å få tak i de indre ressursene våre, og det åpnes større muligheter for læring og utvikling, samt helbredelse av for eksempel traumer. Mange som praktiserer mindfulness finner en større mening og glede i livet.
I tillegg til å ta kontakt med pusten er det i mindfulness viktig å AKSEPTERE. Akseptere livet slik det er akkurat nå,- og det man uansett ikke kan få gjort noe med.Når man aksepterer kan man få det bedre med seg selv. Hvis man ikke aksepterer jobber kroppen med motstand og på sikt kan man bli syk.
Til slutt er det viktig å GI SLIPP. Gi slipp på det du ikke får gjort noe med og det som plager deg.

For å summere opp litt så kan man helt enkelt si at man kan oppnå større nærhet til seg selv ved å ta kontakt med pusten, ved å kun observere tankene og la de passere forbi, ved å akseptere livet slik det er, og ved å gi slipp i det man ikke får gjort noe med. Det kan også være å gi slipp på mennesker man ikke vil ha i livet sitt, eller mennesker man klamrer seg til.

Tenk at en så enkel metode kan være så virkningsfull!
Hvem ønsker ikke finne mer ro, bli mer harmoniske, bli vennligere mot seg selv og andre, og rett og slett få bedre livskvalitet?
Hvis du ønsker dette og mer til,- så begynn å kjenne på PUSTEN din. Du trenger ikke gjøre noe som helst for å puste. Pusten går jo helt av seg selv. Kjenn etter på innpust og utpust og du blir umiddelbart tatt tilbake til nuet. Du blir mer tilstede her og nå. Du blir mer MINDFUL.
Lykke til med å bli mere kjent med deg selv:)

  • 114 lesere

Likes

Comments

Helse og livsstil

Alt starter et sted, en dato og en fødsel. Og alt slutter et sted, en dato og en grav.
Livet starter med et innpust og det slutter med et utpust. Mellom disse åndedragene er LIVET. Ingen vet hvor lenge livet på jorda varer. Ingen vet når det er slutt. Det eneste vi vet er at livet er her og nå, akkurat i dette øyeblikket. Fortiden får vi aldri tilbake, framtiden vet vi ikke om kommer. Livet er NÅ. Det er nå vi puster og lever. Akkurat DETTE åndedraget får du aldri tilbake. Vi tar stadig nye innpust og stadig nye utpust. Den dagen vi tar det siste utpustet da er livet over.
Et liv går utrolig fort. Og jo eldre du blir jo viktigere blir eksistensielle spørsmål. I alle fall er det slik for meg.

Hva er meningen? Meningen med livet? Dette er et vanskelig spørsmål, og det finnes sikkert utallige svar. Noen finner svar i religionen sin, noen i vitenskapen, noen i det alternative og atter andre i andre ting.

For meg har det vært viktig å finne meningen I livet, i større grad enn meningen MED livet.
For meg er livet en personlig reise, der det er viktig å lytte til meg selv, - for jeg tror svarene finnes nettopp der, i meg selv,- og ikke alle andre steder.
Meningen er å gjøre gode ting for andre og for meg selv. Det er å lære nye ting, utvikle meg og mestre. Det er å gi kjærlighet og å motta kjærlighet. Meningen for meg er å leve i harmoni med meg selv og mine medmennesker. Det er å være tro mot meg selv og verdiene mine.
Å leve er å gjøre seg selv sårbar💕

Salvadore Quasimodo:
" Hver og en står ensom
på jordens hjerte
gjennomboret av en solstråle
og med et er det aften".

Likes

Comments

Helse og livsstil

Det er deilig å være i komfortsonen,- ikke sant? Der alt er trygt og godt, like trygt som i hjemmets lune rede.
Men har du tenkt på at komfortsonen kan være farlig? At ting kan bli farlig komfortable? Jo, de kan faktisk det. Hvorfor det spør du kanskje nå? Er det ikke godt å ha det komfortabelt da?
Jo, da,- det er godt, men det er lite utviklende og av og til veldig begrensende. Når vi gjør nøyaktig de samme tingene hver dag, år ut og år inn, så blir hjernen vår vant til det samme mønsteret, og opprettholder de samme " nervebanene". Hvis vi derimot våger å prøve oss på nye ting, - ting som vi kanskje innerst inne drømmer om å gjøre, men ikke tør, fordi komfortsonen er mest behagelig, da vil vi danne "nye veier i hjernen", og vi vil utvikle oss.
Det å våge å eksponere seg for sin innerste frykt virker frigjørende.
Har du opplevd at frykten har holdt deg tilbake, at du har vært helt skrekkslagen bare ved tanken på gjøre ting som ville fått deg til å vokse? Det har jeg!
Hva er det som holder oss tilbake da? Hva er det som gjør at vi holder oss innenfor komfortsonen?
Kanskje vi er redd for hva andre mennesker måtte mene?
Kanskje vi er redde for å dumme oss ut?
Kanskje vi er redd for å få kritikk?
Kanskje vi er redd for å miste kontrollen?
Eller kanskje det er helt andre årsaker?

Mye av dette er bare unnskyldninger, fordi vi er for glad i det trygge, for redde for å feile, eller kanskje vi bare er feige.
Når man begynner å finne unnskyldninger,- det er da man bare skal kaste seg ut i det, la det stå til og bare gjøre det!

Følg planen din,- det er ikke farlig. Etterpå vil du kjenne på gleden, på stoltheten og takknemligheten for at du våget. Neste gang du trosser frykten din blir det lettere, og så plutselig en dag så er du fryktløs, og våger å gjøre alt du drømmer om, og har lyst til.

Tross frykten, kom deg ut av komfortsone og bli FRI!

Likes

Comments