Innan jag såg den här videon om Hälsa (nedan) trodde jag nog att jag visste. ...jag menar "PARADIGM SKIFTE" har man ju hört talas om - och med det menar man att världen håller på att förändras. Ett stort (och dramatiskt) paradigmskifte man brukar ta som exempel är när vi i västvärlden gick över från att tro att jorden var platt och låg i centrum av solsystemet -till att förstå att jorden snurrade runt solen.

Men själva ordet PARADIGM betyder att man kollektivt i liten eller stor grupp liksom "kommit överens" om en gemensam syn på något. Det kan t.ex. vara en gemensam moralisk, politisk eller kulturell "åsikt" vi kommit överens om, något vi "tycker" att så här ska det vara för att vi ska kalla det bra, att vi ska tycka det är kvalitet.

Paradigmskiftet inom Hälsa är att vi mer och mer sätter oss in i hur just Jag fungerar och söker förståelse i vad Jag kan göra för att uppnå hälsa. Vi går inte riktigt med på längre att "Social Styrelsen Rekommenderar 6 - 8 brödskivor om dagen" (jag formligen Älskar fotot från 70-talet!!)  Vi ser oss inte längre som en statisk grupp, där genomsnittet styr måttstocken. Att vi mindre och mindre förlitar oss blint på auktoriteter, och kräver att få vara medbestämmamde i beslut som rör vår hälsa.

Filmen: Kampen om Hälsoparadigmet: https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK7wPorjNdsM&h=ATP7MznW2ugnSldXkOuQAzT208OLVSr-JsXx43SBoA9mzW3oDr_80wackO7EsDPbstWAPEbQ9X4gtGsJ_cRJAMGmq76x9x2sC8Ux9klvtNk3ernjXT8tHL768q8koDQeiMySSEJU&s=1


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments