Markkinointi on yrityksen sydän ja aivot. Sekä kansalliset että kansainväliset yritykset hankkivat asiakkaita markkinoimalla tuotteitaan potentiaalisille ja jo olemassa oleville asiakkailleen. Harvoin yritys menestyy, jos sen tuotteista tai tarjoamista palveluista ei tiedetä.

Vaikka monelle yrittäjälle on itsestään selvää, että markkinointi on välttämätöntä, ei monella ole selkeää toimintasuunnitelmaa, kuinka tämä tulisi käytännössä toteuttaa. Myyntiä edistettiin ennen yksiviivaisesti valtamediassa, johon televisio, radio ja sanomalehdet kuuluivat. Yrityksen tehtävänä oli keksiä vetävä mainoslause tai -video, joka sitten löytäisi tiensä media-aalloilla tulevien ostajien ulottuville.

Nykyään markkinointi on laajentunut verkkoon, jossa kuluttajat aktiivisesti etsivät tietoa tarvitsemistaan tuotteista tai palveluista. Mainostaja ei niinkään etsi kuluttajaa, vaan kuluttaja löytää hänet verkkosivujen tai sosiaalisen median välityksellä. Tiedonkulku ei ole enää yksisuuntaista, vaan monikanavaista ja onnistuessaan erittäin tehokasta ja edullista markkinointia. Mutta asiat mutkistuvat ja tuloksena voi olla jopa konkurssi, jos markkinointikampanja epäonnistuu ja yritys saa kuluttajien vihat ylleen.

Kuvaan astuvat siis konsultointipalvelut, jotka myyvät yrityksille omaa markkinoinnin erityisosaamistaan, jotta edellä mainitulta kauhuskenaariolta vältyttäisiin.

Hanki asiantuntijuutta

Kukaan ei odota, että yrityksen toimitusjohtaja tekisi kaiken itse. Näin ei ole myöskään mainoskampanjoiden kehittämisen osalla. Vaikka talon sisällä olisi jo erinomainen sisällöntuottaja kirjoittamassa mainostekstejä ja terävä graafikko kuvittamaan kaikki mainostuotteet, voi markkinointikonsultti auttaa tunnistamaan ongelmakohtia, jotka liittyvät hintaan, myynninedistämiseen, itse tuotteeseen tai sen jakeluun.

Hyvällä markkinointikonsultilla on kokemusta eri alojen markkinointikampanjoista ja hän osaa yhdistää alan punaiset langat ja ennakoida, mitä kuluttajat kaipaavat. Hän osaa priorisoida ja nähdä kehityksen kannalta välttämättömimmät ratkaisut. Konsultti tuo mukanaan yritykseen tietotaitoa, joka jää yhtiöön myös konsultin poistuttua.


SEO, konversioluvut ja muut uudet markkinointikeinot voivat kuulostaa kiinalta, mutta konsultin tehtävä on osaltaan kouluttaa yritysjohtoa ottamaan alan uudet tuulet huomioon ja selventää, mihin heidän tulisi kiinnittää huomiota ja resursseja.

Kuuntele muiden mielipiteitä

Joskus myös yritykset ovat sokeita omille, jo vuosia muuttumattomina noudatetuille toimintatavoilleen, jotka kaipaavat kolmannen osapuolen tuoretta mielipidettä. Markkinointiviestintä on osaltaan myös yhtä kuin liikkeenjohdon konsultointi. Ihmisillä on tapana olla epäuskoisia muutoksia kohtaan, mutta ilman uutta ja tuntematonta ei myöskään tapahdu edistystä, vaan asiat jäävät junnaamaan paikoilleen. Ole yrittäjänä rohkea ja ihmettele, kyseenalaista ja kokeile toimintatapoja, joita ei ole – vielä – käytetty.

Ulkopuoliset konsultit voivat suorittaa myös käytettyjen markkinointitoimenpiteiden vaikutusten mittauksia, jotka arvioivat yrityksen myynnin ja mainonnan tuloksellisuutta. Tutkimus paljastaa myös menneen ja odotettavissa olevan kehityssuunnan ja analysoi markkinointikanavien toimivuutta vertaillen niiden keskinäisiä eroja. Kun voidaan päätellä, millainen toiminta vaikuttaa potentiaalisiin asiakkaisiin halutulla tavalla sekä miten markkinointiviesti voidaan välittää parhaiten, saadaan aikaan entistä tuloksellisempaa markkinointia.

On otettava huomioon, että markkinoinnissa on aina erilaisia näkökulmia, riippuen miten asiaa lähestytään. Esimerkiksi suhdemarkkinointia käytetään yritysmarkkinoinnissa, kun taas kuluttajamarkkinointi keskittyy edelleen suurissa määrin massaviestintään. Totta on, että organisaatioiden väliset markkinat ovat muodoltaan kuin hämähäkinseitti, ja vaikka yritystasolla ostaminen on luoteeltaan ammattimaisempaa, tavataan niin kutsuttua ”hyvä veli” -verkostoa edelleen. Läheiset ostaja-myyjä-suhteet eivät suinkaan ole yksioikoisesti huono asia ja nerokkaita ovat olleet viimeisimmät mainoskampanjat, jossa kuluttajille on puhuttu kuin vanhalle ystävälle perusbrändäyksen sijaan.

Muista kuitenkin, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle ja tässä markkinointikonsultti osaa asiantuntijuudellaan osoittaa oikean suunnan, vedota tunteisiin ja antaa elämyksiä pelkän mainoslauseen toistamisen sijaan.

Oma lukunsa on älymarkkinointi, jossa uudet tiedonkeruuratkaisut, kuten Google Analytic s ja Super Analytics tarjoavat yrityksen markkinointistrategian kannalta olennaista kolmannen osapuolen tietoa. Lähes reaaliaikaisesti saatavilla oleva data yhdessä digitaalisten kanavien helpon päivitettävyyden kanssa auttavat mainostajaa tekemään oikeita markkinointiratkaisuja. Älymarkkinointi on äärimmäisen taktista ja nopeatempoista. Markkinointikonsultti tekee yhdessä asiakkaansa kanssa kanavavalinnat ja mainontastrategiaa voidaan muokata lennossa lyhyellä reaktioajalla perustuen aitoon, koneiden toimittamaan tietoon kuluttajien ostokäyttäytymisestä.

Delegointi on osa onnistunutta liiketoimintasuunnitelmaa

Osa onnistunutta projektinhallinta on tehtävien onnistunut delegointi. Yrittäjät ja yritykset eivät voi lisätä tunteja päivään, mutta palkata itseään taitavampia yksilöitä suorittamaan tarpeelliset tehtävät, kuten tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin. Useasti lankojen pitäminen liian tiukasti kädessä aiheuttaa ylimääräistä tarpeetonta stressiä, kun sama asia olisi voitu hoitaa nopeammin, paremmin, tehokkaammin ja luotettavammin. Delegointi on paitsi loistava tapa saada tehtyä enemmän nopeammin, kasvattaa myös asioidenkäsittelyn kapasiteettia, eivätkä tarpeelliset tehtävät jää makaamaan työpöydälle. Ajatus voidaan kiteyttää toteamaan, jonka mukaan yrityksen omistaja on tuotteiden asiantuntija ja konsultti on liiketoiminnan asiantuntija. Yhdistämällä voimansa nämä kaksi saavuttavat parhaimmat hyödyt ja keskittyä siihen, minkä taitavat parhaiten.

Markkinointikonsultin palkkaaminen saattaa myös säästää yrityksen kustannuksia, jos ala on sellainen, ettei se tarvitse lyhyellä tähtäimellä usein muuttuvia kampanjoita ja strategioita. Sen sijaan että yhtiö palkkaisi kokopäiväiseksi työntekijäksi henkilön, jonka työpanoksen voisi suorittaa ennalta määritetyn aikarajan puitteissa, on ulkopuolinen konsultti edullisempi ratkaisu.

Markkinointikonsultin aiheuttamat kustannukset

Lause olisi hyvin voitu asetella toisin päin ja kysyä, mitkä ovat konsultin palkkaamisen aiheuttamat tulot. Kertainvestointina konsulttipalkkiot voivat maistua karvaalta, mutta pitkällä aikavälillä ottaen asiantuntijuuden, käyttöön otetut toimintasuunnitelmat ja ennen kaikkea uudet ideat, voidaan todeta, että konsultointi kannattaa. Aika, joka konsultin palkkaamisella jää muuhun käyttöön, on korvaamatonta.

Author: Malin AnderssonLikes

Comments