Levin Juristbyrå hjälper dig i Norrköping och Linköping som söker hjälp från en Notarius Publicus! Vi tar emot uppdrag av de flesta storlekar och finns att besöka både på kontor i Linköping och Norrköping. 

Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och motsvarar en ”offentlig sekreterare”.

Notarius Publicus Linköping
Notarius Publicus Norrköping Norrköping

Likes

Comments

Vi på Levin Juristbyrå hjälper till med rättsliga frågor angående familj, fastighet och hyra, skuld och konkurs, tvister och myndighetsbeslut.

http://www.levinjuristbyra.se/

Likes

Comments