Vision or reality? Was it ever love if it ended? Was it ever real if we walked away? Our love story is history, the pages withering from turning theme over and over until they crumble into pieces in my hands. Our chapter is over, but my book goes on.

- XOXO T

**********

Verklighet eller vision? Var det någonsin kärlek om det tog slut? Var det någonsin på riktigt om vi gick ifrån?

Vår berättelse är historia, sidorna tynar bort i kanterna tills de smulas sönder i mina händer. Vårt kapitel är över, men min bok den fortsätter.

- XOXO T

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Min intention med 30 dagar utmaningen #nouw30daychallenge är att pusha mig själv att skapa fler uppmuntrande texter, poesi och inspirera andra som läser mina verk. Om jag så bara lyckas nå en person så är jag nöjd.

Länk till inlägget/tävlingen hittar ni här: http://nouw.com/magazine/boosta-din-blogg-och-vinn-resa-till-lond-4221

XOXO T

Likes

Comments

Din kärlek blev till en tom öken, en hägring som förvillade mig. En hägring som flyttade mållinjen varje gång jag kom nära.

Hägringen har nu tonat bort och min törst för din kärlek bränner fortfarande i halsen. Du sa till mig att vi alltid skulle vara tillsammans, men nu kommer vi aldrig att få chansen.

- XOXO T

Likes

Comments

Du förtjänar prioritet. Han jagade dig med sådan vigör och passion som om du var den enda kvinnan i världen. Men nu är ni främlingar och det är dags att ta hand om dig.

-XOXO T

**********

You deserve priority. He chased you with such vigour and passion like you where the only woman in the world to him. Yet now you are strangers so it is time to nurture yourself

-XOXO T

Likes

Comments

Love is trust, trust is love. You can't have one without the other.

Dear H, you broke my trust in you, what are we resting on if not our beliefs?

How am I going to love like I’ve never been hurt before?

XOXO T

**********

Kärlek är tillit, tillit är kärlek. Du kan inte ha det ena utan det andra. Kära H, du bröt min tillit till dig, vad vilar vi på om inte vår tro?

Hur ska jag kunna älska som om jag aldrig har blivit sårad förut?

XOXO T

Likes

Comments

I chose you, so bad mouthing you is bad mouthing me. You were a reflection of me, and your love was my heart's key.

They tell me I deserve better, they don't understand that I am you and you are me. Any ill word spoken on to you is an ill word spoken on to me. The day you stepped out of the sacredness of our relationship, you drove a blade into my chest, but that does not change the fact that I chose you.

I am sorry for my pain, but I am also sorry for yours. But ever since you stepped out, you are no longer a reflection of me. That is why I no longer can choose you.

XOXO T

**********

Du är mitt val, så skitsnack om dig är skitsnack om mig. Du var en reflektion av mig och din kärlek var nyckeln till mitt hjärta. Mina vänner säger att jag förkänar bättre, de förstår inte att jag är du och du är jag.

Dagen du stack körde du en dolk i mitt hjärta, men det förendrar inte faktumet att du var mitt val.

Jag är ledsen för min smärta, men jag är även ledsen för din smärta. Men ända sedan du stack så är du inte längre en reflektion av mig. Det är därför jag inte längre kan välja dig.

XOXO T

Likes

Comments