Happy Independence Day!

Today is an exciting day! Finland is turning 100 years old and what would be a better way to celebrate then to listen to music from those times? In honor of the independence day we'll listen to music from each decade starting from 1917 to 2017! Please comment below your recommendations about Finnish songs!


------------------------------


Glad självständighetsdag!

Det är en spännande dag idag! Nu fyller Finland 100 år och hur skulle man bättre kunna fira än att lyssna på olika stycken under alla dessa år? Nu till självständighetsdagens ära kommer vi att lyssna på musik från varje decennium sedan 1917 till 2017! Ni får gärna kommentera egna förslag på låtar!


1917

"Joulupukki" was composed by P. J. Hannikainen and he also wrote the lyrics of this Christmas song about Santa. This was performed by Peipposet in 1956.


------------------------------


P. J. Hannikainen skrev lyriken och komponerade "Joulupukki"som handlar om julgubben. Peipposet framförde denna sång 1956.

1927

This poem "Slumrande toner" was published as a part of Alexander Slotte's poem collection in 1918. In 1929 it got its own melody and was found in the song collection under the title home and motherland.


-------------------------------


Dikten "Slumrande toner" publiserades i Alexander Slottes diktsamling 1918. År 1929 fanns sången med i sångsamlingen under rubriken "Hem och fosterland".

1937

Saima Harmaja was an amazing poet with many beautiful poems in the 1930's. She led a tragic and very short life, that might be one of the reasons why her poems are sensitive and beautiful. Tapani Suonto has composed a song in the 1970's with on of her poems "Siipeni Murtuneet", meaning my broken wings. Here's a song with one of her poems!


---------------------------------


Saima Harmaja var en fantastisk poet och författare med många dikter skrivna under 1930-talet. Hennes dikter var känsliga och vackra, man antar att det beror på hennes tragiska liv som slutade alltför tidigt. Tapani Suonto komponerade en sång på 70-talet och använde hennes dikt "Siipeni Murtuneet" som betyder mina brutna vingar. Här få ni lyssna på låten med en av hennes dikter!

1947

Kids in the 1940's might have sat in their mother's lap hearing about the war ending. After the war ended, better times were coming and brightness increased in everyday lives. Here's Georg Malmstén and an orchestra.


-------------------------------


Barnen på 1940-talet satt kanske på sina mödrars famnar när de fick höra om att kriget höll på att ta sitt slut. Efter kriget, blev det så småningom ljusare tider. Här är Georg Malmstén med en orkester.

1957

This song has been a part of me since I don't know when. It reminds me of the summer days at our summer place in Bromarv, Finland. Such lovely memories. Otto Palmgren composed this song in the 1950's, while Jarl Hemmer wrote the beautiful lyrics, "Spegling" means reflection. In the right you can hear me singing the song while enjoying the summer breeze in Terjärv, a small place quite up north in Finland. In the left there's a rhythmic instrumental version with various instruments.


--------------------------------


Den här sången har varit en del av mig sedan länge, minns inte längre när allting har börjat. Låten påminner mig om de härliga sommardagarna på sommarstugan i Bromarv. Sådana härliga minnen. "Spegling" har komponerats av Otto Palmgren, medan Jarl Hemmer skrev den vackra lyriken. Nere till höger får ni höra mig sjunga medan jag njuter av den sköna sommarbrisen i Terjärv. Till vänster får ni lyssna på en rytmisk instrumental version.

1967

Usko Meriläinen introduced many beautiful work such as the graphically elegant Piano Sonata III. Here you can listen to summersounds arranged for flute and grasshoppers. Listen to this one, it's quite amazing!


------------------------------


Usko Meriläinen hade flera fina verk som t.ex. den grafiskt eleganta Piano Sonata III. Här kan du lyssna på sommartoner för flöjt och gräshoppor. Lyssna på denna, den är jättefin!

1977

In the mid 1970's my grandfather Gottfrid Gräsbeck introduced a new song "Yksin" (eng. alone) to the choir world. He used to conduct this choir for a long time and was composing music with various techiniques. Brahe Djäknar is a male choir at Åbo Akademi University, there is also a very talented female choir called Flora kören. Today we have Ulf Långbacka directing the choirs.


------------------------------


I mitten av 70-talet presenterade min morfar Gottfrid Gräsbeck sången "Yksin" (sv. ensam) till körvärlden. Han var länge dirigent för både Brahe Djäknar och Flora kören vid Åbo Akademi. I dagens läge har vi Ulf Långbacka som dirigent för dessa körer.

1987

My mother is my biggest inspiration. Her song "Ilonhelmet" (eng. beads of happiness) is one of my favorites. It has beautiful lyrics about happiness, small things in life, and disappointment. Here's a short translation:

"Life give small beads of happiness, but they are too heavy to carry. I was too happy, I was too big. We gave all the gifts, unwrapped and enjoyed them." ... "tried to give love, something more beautiful. My dreams didn't carry on..."

Too beautiful to carry on. In the memory of her I'd like to share this.


-----------------------------------


Min mor är min största inspiration. Hennes sång "Ilonhelmet" (sv. glädjepärlor) är en av mina favoriter. Den har vacker text om glädje, små saker i livet och besvikelse.

"Livet get små glädjepärlot, men de är för tunga att bära. Jag var för glad, för stort. Vi gav alla gåvor, öppnade dem och avnjöt dem."... "jag försökte ge kärlek, någonting mera vackert. Mina drömmar höll inte..."

För vackert att fortsätta. Till hennes minne vill jag dela denna med er.

1997

In the 1997, the band Apulanta was one of the most popular bands in Finland. Here's their album "Kolme" (eng. three).


-------------------------------


Under året 1997 var bandet Apulanta en av de mest populära banderna i Finland. Här får ni lyssna på deras album "Kolme" (sv. tre).

2007

I don't knnow how many people remember this song that was one of the greatest Finnish hits. Can you guess which one? Drumroll...

"Pauhaava Sydän" (eng. beating heart) by Lauri Tähkä and Elonkerjuu.


--------------------------------


Jag vet inte hur många som minns den här låten som hör till bland de största finska hitlåtarna. Kan du gissa?

Trumvirvel...

"Pauhaava Sydän" (sv. slående hjärta) av Lauri Tähkä och Elonkerjuu.

2017

This year the most popular artist is JVG. According to Iltalehti they are the most populat Finnish artist on Spotify. The throwback of 100 years ends here with JVG. I wish you all a happy independence day!


---------------------------------


I år är den mest lyssnade artisten JVG. Enligt Iltalehti är de populäraste finska artisten på Spotify. Denna throwback på 100 år tillbaka slutar här med JVG. Jag önskar er alla en glad självständighetsdag!


Bisous

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments


Bruises fade, but the pain remains the same

- Christina Aguilera


Today is an important day. Today is the day that all women in the Swedish speaking community in Finland have had enough. Violence against women is the biggest human rights violation in Finland. Even though there are also other victims, women are still an overwhelming majority of victims. During autumn 2017 the campaign #metoo brought immense attention, but no action was taken in Finland. It has almost been frowned upon. "It can't apply to all women," they say. Sadly, it does. In one way or another people have faced belittling sexism, sexual harassment, and violence. So many things happen to women, just because of their sex. Sexist rules are applied to them for example, "don't wear clothes which are too revealing" etc. These rules are unwritten but they represent a majority sexist mindset. Because, apparently if a man can't control his sex drive, it's the woman's fault. How stupid and sexist is that? Men are also human and can't be dehumanized either, but the problem in Finland as in the entire world is that men are usually the aggressors. Everybody should be responsible for their own actions. #dammenbrister


------------------------------


Idag är en viktigt dag. En historisk dag där finlandssvenska kvinnor har fått nog och visar sitt missnöje genom detta uppror #dammenbrister. Enligt Amnesty International är våld mot kvinnor Finlands största människorättsproblem. Trots att det finns andra offer, är kvinnor trots allt den största offersgruppen. På hösten 2017 svämmades över sociala medier med #metoo och detta har medfört mycket uppmärksamhet, men ändå ingenting har hänt förrän nu. Folk såg nästan ner på #metoo kampanjen och påstod att det inte kan gälla alla kvinnor. Tyvärr stämmer det. På ett eller annat sätt har personer fått bemöta förlöjligande sexismer, sexuella trakasserier och våld. Så många saker får kvinnor utstå bara p.g.a. könet. Sexistiska regler som att "du kan inte klä dig så här för det är för avslöjande" etc riktas speciellt mot kvinnor. Dessa oskrivna regler representerar till det mesta ett väldigt sexistisk tankesätt. tydligen kan en man inte kontrollera sina drifter så det blir kvinnans fel. Hur dumt och sexistiskt är det inte? Män är också människor och kan inte heller förliknas till djur, men i Finland precis som i andra länder är det vanligen män som utför dessa trakasserier. Alla borde vara ansvariga för sina handlingar. #dammenbrister


Music has a powerful impact in educating people about important issues. I have been tremendously lucky to have been raised in a loving home and having faced very little harassment during my life. However, there have still been many occasions where I've been afraid to look back because there was someone following me and watching my every footstep.

The worst thing about these cases is that the perpetrators aren't facing consequences for their actions because these things are minimised. I was lucky to have been spared, but how about other people out there who face instability at home, school, work or outside while trying to have fun. Music has power, and I found this powerful and beautiful ballad describing Christina Aguilera how she survived her childhood with an abusive father. Let's take a stand and end this. No harassment or violence towards anyone!


-----------------------------


Musik är ett kraftigt medel för att utbilda och påverka människor om viktiga saker. Jag är lycksalig för att ha blivit uppfostrad i ett hem fylld med kärlek och har inte upplevt grova trakasserier under mitt liv. Trots det, finns det flera tillfällen som jag har varit rädd för att kolla bakåt när någon har följt mig och vaktat mina steg som en hök.

Det värsta med dessa fall är att angriparen får sällan möta konsekvenserna för sitt agerande, p.g.a. att det som har skett förminskas. Jag hade tur som blev sparad från detta, men hur är det med andra människor som måste gå igenom ostabilitet i hemmafronten, i skolan, på arbetet eller ute när man försöker ha det kul. Musik har sina krafter och jag tänkte använda det genom att visa er en kraftig och vacker ballad om hur Christina Aguilera klarade genom sin barndom med en våldsam far. Låt oss få ett slut på tystnaden. Inga trakasserier eller våld mot någon!Bisous

Likes

Comments


"Say nighty-night and kiss me
Just hold me tight and tell me you'll miss me
While I'm alone and blue as can be
Dream a little dream of me"


When I'm not doodling and humming around I think about creative things through the eyes of a scientist. A previous coworker told me that music and research have a lot in common. I thought to myself, "no, that can't be possible". But as a matter of fact, it is possible. He was working in product development, while I was having a completely different task it was there when he told me this.

So, what do they really have in common?

Creativity. As you think about how to construct a melody your creativity is the heart of it. The same goes for research development. Think about a product as a song where you need to have all the parts of the melody. The verses, the chorus, and the lyrics can be considered as different parts of scientific research such as method and ingredients. It's quite fascinating!


-------------------------------


När jag inte svamlar och nynnar omkring, tänker jag på kreativa saker från en vetenskapskvinnas synvinkel. Min föredetta kollega berättade åt mig att musik och forskning har mycket gemensamt. Jag tänkte för mig själv, "nej, inte kan det vara möjligt". Men det är fullt möjligt. Han arbetade med produktutveckling, medan jag hade en helt annan uppgift när han berättade åt mig om detta.

Så, vad har de riktigt gemensamt?

Kreativitet. När du komponerar en ny melodi är det kreativiteten som är grunden till allt. Det samma gäller med forskning och utveckling. Tänk på att en produkt är en sång där du behöver olika delar av melodin. Verserna, refrängen och texten kan ses som olika delar i vetenskaplig forskning som t.ex. en metod och råmaterial. Det är ganska fascinerande!

I tried to read a dissertation in German, but it felt like all information just flew across my mind. Even having a multilingual brain I couldn't process this scientific text in German. It helped to daydream a little bit. Let's listen to "Dream A Little Dream of Me" and daydream away!


------------------------------


Jag försökte läsa en doktorsavhandling på tyska, men det kändes att all information kom in i ena örat och ut i andra örat på en millisekund. Trots min mångspråkighet hade jag svårt att luska ut någonting av den vetenskapliga texten. Det hjälpte lite med att dagdrömma. Låt oss lyssna på "Dream A Little Dream of Me" och dagdrömma iväg!


Bisous


Photographer/Fotograf: Humans of Finland

Likes

Comments

FLASH ALERT! I bought a new vinyl player.... well newish. It's from the 80's but it looks pretty new and it definitely wasn't cheap. I and a few friends listened to funky music before heading out into the cold dark infinity of Friday night. We'd heard of a rapping event happening not far from my apartment so we decided to check it out. It was definitely something to write about, I thought since I sometimes make my boyfriend cringe with bad rapping (like putting soap and dope in the same sentence... you don't wanna get me started).

The first thing which struck me about this vegetarian restaurant Keidas were the lights from the outside and people nodding their heads like bananas in a banana tree... it was really funny, trust me!


------------------------------


FLASH ALERT! Jag har köpt en ny vinylspelare.... hmm ny ish. Den är från 80-talet, men ser ganska ny ut och den var definitivt inte billig. Tillsammans med vänner lyssnade vi på funk musik innan det var dags att gå ut den kalla och mörka fredagskvällen. Det gick rykten om ett rap evenemang i närheten så vi bestämde oss att kolla läget. Det var verkligen värt att skriva om det här, speciellt med tanke på hur mycket jag irriterar min vän med hemsk rap (blandar in på engelska soap och dope i samma mening... du vill verkligen inte att jag fortsätter).

Det första som jag märkte när vi närmade oss Kasvisravintola Keidas var de varma ljusen och folks huvud som svängde i takt som bananer i ett bananträd... det var mycket lustigt, tro mig!

Someone else opened the door right as we approached and dragged out the smooth beats with them. I had a hard time finding my seat even though there was a lot of space because I couldn't tear myself away from this rapper who captivated me. She was rapping so fast! But at the same time she was talking about very important things. She said things about war and love and how society is corrupt but she said it so fast and with such conviction that I didn't wanna miss out on it just because I wanted to put my jacket away. All of it was coming from such a deep place that it was almost like she was in a trance. She just went on and on, until she finished and moved to the bar.


-----------------------------


Någon kom ut precis när vi anlände och drog med sig ut musiken med sig. Jag hade svårt att hitta min sittplats trots att det fanns mycket utrymme, för att jag inte kunde lösgöra mig själv från den här rapparen som fängslade mig med sina ord. Hon rappade så snabbt! Samtidigt talade hon om viktiga saker, som t.ex. krig och kärlekt samt hur samhället är korrupterat. Hon sade allting så snabbt och med övertygelse att jag inte ville missa någonting bara för att lägga undan jackan. Allting kom från djupt inifrånoch det verkade nästan som hon skulle ha varit i en trans. Hon bara fortsatte tills hon slutade och gick till baren.

After the girl some guys passed the mic around and kept rapping. Here's a sneak peak.


-----------------------------


Efter tjejen gjorde några killar freestyle och passerade mikrofonen sinsemellan. Här får ni en smygtitt.

And the DJ was killing it with the scratching as you can hear from the video above.


------------------------------


DJ var så duktig med "scratching" som ni kan höra från videon ovan.

The group of rappers who shared the two mics were really artistic. The contrast between them was astounding because one rapped in English someone else rapped well thought out verses and the third rapped about just random things in his immediate surrounding. THAT was really funny (better than my soap dope lyrics at least). He rapped about the ceiling, the table and then turned towards my Minnie mouse ears. Of course, I looked around pretending he was talking about someone else. He then rapped about how my photographer was trying to get a good shot when he captured this picture with the rapper pointing down at him, and everyone laughed because he really was lying down on the floor!

My guess is they were all freestyling and what was so great about them was their eagerness to rap and the look on their face, the look of passion, the look easily recognizable when someone does something they love. The feeling they gave out was very warm and we nodded our heads just as they all nodded on to support their comrade in arms, all nodding part of one big happy family, all nodding bananas in one big banana tree.


------------------------------


Rapgruppen som delade mikrofonen sinsemellan var mycket skicklig. Det fanns en trevlig kontrast när en rappar på engelska och någon annan rappade väluttänkta verser, medan en annan rappade om random saker i omgivningen. DET var kul (bättre än mina soap och dope lyrik). Han rappade om taket, bordet och sedan mina Minnie mus öron. Förstås kollade jag annanstans och låtsades att han talade om någon annan. Sedan rappade han om hur min fotograf försökte få en bra bild när han tog den här bilden nedan. Alla skrattade för han tog bilden medan han låg på golvet!

Det som var coolt var hur ivriga de var att rappa och blicken de har är enkelt att känna igen hos någon som gör någonting de gillar. Känslan de ustrålade var varm och vi nickade tillsammans med resten som visade stöd åt deras kamrater. Alla nickade som en del av en stor familj, alla nickade som bananer i ett enda stort bananträd.

All in all, I never thought I would find this event so utterly enjoyable! In the end, it gave a feeling of deep intimacy and it felt like we were in a big apartment of a friend where we knew everyone. All part of a one big banana tree. It's very hard to imagine that these guys only started rapping a few months ago, hard to imagine them having stage fright, but they sure got skill now and they skillfully teleport you into their world. The climax of the evening was my walk back under the full moon reflecting on the river Aura. Walking and thinking, shame on me as a child for thinking adults have a boring life!


------------------------------


Hade inte tänkt mig att det skulle ha varit så trevligt! Slutligen fick jag en varm känsla som om man skulle ha varit i en stor lägenhet med vänner där man känner alla. Alla en del av ett stort bananträd. Det är svårt att inbilla sig att killarna började rappa bara för några månader sedan. Svårt att tänka sig att någon skulle ha scenskräck, men de är nog skickliga som kan teleporta en till deras värld. Kvällens höjdpunkt var min kvällspromenad hem under fullmånen som reflekterade på Aura ån. Promenerade och tänkte, vilken skam att jag tänkte att vuxna har ett tråkigt liv!


Bisous

Likes

Comments

I'm really excited to tell you guys some good news! (drum roll)
I've got a new camera that I'll use for my upcoming pictures ^^ It's an awesome Nikon d5500! So excited to see what this beauty can do. To get this camera I had an adventureous hitchhiking trip to Tampere where I also found a kizomba/west coast swing party (surprise). Here's a summary of the Halloween themed party!

----------------------------


Jag är så ivrig för jag har goda nyheter! (virvlande trummor)
Nu har jag skaffat mig en ny kamera som jag kommer att använda i mina bilder härefter ^^ Det är den coola Nikon d5500! Jag ser framemot att se vad denna skönhet kan åstadkomma. För att hämta kameran blev det en äventyrlig resa till Tammerfors där jag råkade hitta en kizomba/west coast swing fest (vilken överraskning). Här får ni en liten glimt över festen!

There's a tendency that I zone out sometimes, usually thinking about music. Different melodies go through my head and as I fade out of my daydream, into reality I see people dancing and having fun. The kizomba music is something that keeps going on and on in my head . The deep beats remind me of throbbing heart beats. Sometimes the connection to a song can be so strong that the feeling of dancing to that smooth beat is indescribable.


------------------------------


Ibland har jag tendens att flyta iväg i mina egna tankar, vanligen när jag tänker på musik. Olika melodier passerar mitt huvud och när jag kommer tillbaka till verkligheten ser jag folk dansa och ha det kul. Kizomba musik är nog någonting. De djupa slagen påminner mig om hjärtslag som dånar i mitt bröst. Ibland känner jag en sådan stark koppling till en sång som är svårt att beskriva, speciellt när man låter fötterna sväva med rytmen.

As I came to the corner of the dance floor to watch people dancing, I heard a friendly voice asking me for a dance. I was surprised, because usually I need to ask people to dance otherwise I won't dance at all since there are so few leaders in parties. Here in Tampere though... you didn't need to wait at all there were so many people dancing and I was nonstop on the dancefloor. Oh how I loved this!

------------------------------


När jag gick till hörnet av dansgolvet för att titta på när alla dansar fick jag höra en vänlig röst som frågade mig om en dans. Jag var överraskad, vanligen måste jag själva fråga folk att dansa, annars blir man nästan utan dans den kvällen när det finns så få ledare i sådana fester. Dock här i Tammerfors var det helt annorlunda... Man behövde inte vänta överhuvudtaget när det fanns så många dansare i evenemanget. Härligt att få vara nonstop på dansgolvet!

If you're curious about what the dances look like, please check out the lovely dance by Jose and Lisa! Then there are two other songs worth listening to! And, I love this version of Chandelier, check it out!

------------------------------


Om du är nyfiken på hur kizombadansen går till, kolla gärna den här sköna dansen av Jose och Lisa! Sedan har ni två fina låtar att lyssna på! Jag diggar verkligen den här versionen av Chandelier, ta en stund för att lyssna på dessa!
The kizomba dance is both sensual and very subtle dance where each move is made with grace. I love the feeling captured in these images, since they depict perfectly those moments. Photo credits to Humans of Finland!

----------------------------


Kizombadansen är både sensuell och en väldigt förfinad dans där varje rörelse är gjord med tanke. Jag älskar stämningen i dessa bilder, för de beskriver så väl dessa stunder på dansgolvet. Den fina fotograferingen utfördes av Humans of Finland!

Bisous

Likes

Comments

It's been truly amazing weather lately. Everytime I see the colourful leaves and the bright sun I get this itchy feeling to get out. No matter how, I just need to get out and enjoy that beautiful weather! Bike trails by the Aura river in Turku are amazing.


-----------------------------


På sistone har det varit otroligt vackert väder. Varje gång jag ser de färgglada löven och solskenet får jag en kliande känsla att gå ut. Det är ingen skillnad hur jag gör det, men jag måste direkt ut och njuta av vädret! Cykelrutterna längsmed Aura ån är härliga.

The bike ride was quickly interrupted when I saw this place. Who wouldn't love to have a cup of coffee at this place? After reviewing some art I went for a treat at the small café in Koroinen. I've passed this place so many times before, but never have I stopped by this café! It might also be due to the fact that they're only open on Sundays.


-------------------------------


Cykelturen avbröts så fort som jag såg detta ställe. Vem skulle inte vilja ha en varm kopp här? Efter att ha kollat på keramiska konstverk var det dags för en kopp kaffe i Koroinen. Jag har gått förbi flera gånger detta stället och det har alltid kommit i mina tankar att man borde besöka stället, men det har sällan hänt förrän nu! Det kan också bero på att det är öppet endast på söndagar.

Lost in thought... As usual haha.


-------------------------------


Försjunken i mina tankar... Som vanligt haha.

The Finnish beauty never disappoints me. The further I go, the more beautiful views I'm facing. The feeling is the same when you meet a handsome stranger for the first time. Nature, maybe we're perfect strangers, maybe we'll stay together or maybe we'll walk away...


-------------------------------


Den finska skönheten är aldrig en besvikelse. Ju längre fram jag vandrar, desto vackrare vyer får jag möta. Det är lite samma känsla när man möter en stilig främling för första gången. Natur, kanske vi är totala främlingar, kanske vi förblir tillsammans, kanske vi går iväg...


Bisous

Likes

Comments

The cool breeze reminded me that autumn is here, but the sunshine embraced me with such warmth that made me all happy and fuzzy from the inside. Colourful leaves were playfully flying around me as I biked towards the medieval castle in Turku. Haven't been there for a long time, but this visit made me look at this historical place in a new light.


------------------------------


Den svala brisen påminde mig om att hösten har anlänt, men solen värmde så skönt att den fyllde hela min kropp med värme och glädje. Löven som svävade i luften blev allt färggladare ju längre vi går intill hösten. Cykelturen till Åbos medeltida slott omgavs av färgglada löv och mycket folk på en söndag eftermiddag. Jag har inte varit till slottet på länge, men detta besök fick mig att se det historiska stället från en annan synpunkt.

There's something in this castle that makes me wonder how people were back in the days. We have a great deal of research about the medieval times, but then I wonder how it truly was during that time. There's a mysterious feeling about the whole castle, maybe after reading a novel that was placed here. Unfortunately I don't remember the name of the novel, but it was about a woman who was first a mistress, but then Queen of Sweden. The famous Karin Månsdotter. Even if this was mostly a fictional story it sparked my interest about history. Funny, huh?


-------------------------------


Det är någonting i slottet som får mig att fundera hur människor var på den tiden. Många undersökningar har gjorts om medeltiden, men ibland undrar jag hur det egentligen var under den tiden. Det finns en mystisk känsla i slottet, kanske det delvis beror på efter att ha läst en novell med centrala händelser i slottet. Tyvärr minns jag inte vad boken hette, men den handlade om Karin Månsdotter, den kända svenska drottningen som varken var kunglig eller adlig. Trots att novellen var mestadels fiktiv, ökade mitt intresse för historia tack vare boken. Lite lustigt, va?

Enya's beautiful enchanting melodies intertwine together to a beautiful ensemble with slightly mysterious feeling to it, just as the castle does. Music is in my opinion even more mysterious considering how far back one can trace the roots to music. Medieval is quite far back, but is it possible to trace our music roots way back? Do we want to do that? Why not? It's very intriguing to know how we have developed our musicality during the years. This is indeed a mystery to me, yet. Maybe one day I'll be a little bit smarter and I might tell you what I have discovered. Stay tuned!


--------------------------------


Enyas vackra melodier flätas samman till en vacker helhet som ger en känsla av mystik, precis som slottet. Musik är trots allt mer mystisk än slottet med tanke på hur långt bakåt det går att spåra musikens rötter. Medeltiden är relativt långt tillbaka i tiden, men är det möjligt att spåra musikens rötter ännu längre bakåt? Vill vi göra det? Varför inte? Det är väldigt intressant att veta hur vår musikalitet har utvecklats under åren. Det här är fortfarande ett mysterium för mig. Kanske en dag blir jag lite klokare och berättar eventuellt åt er mina fynd. Får se!


Bisous

Likes

Comments

I felt like rolling down the shopping street in Pargas after eating so much. Why can't I learn to stop before I get too full?? Well that's impossible when you get such amazing food!

Yesterday's brunch at Café Hallonblad was exquisite! The tables were filled with all kinds of things such as chantarelle pie, delicious salads and amazing desserts. As they say: "Life is short, eat dessert first", so I did that.

After rolling down to the car I bumped into this sunflower field and I felt like summer never left!


--------------------------------


Efter att ha ätit så mycket skulle man kunna rulla nerför gågatan i Pargas. Varför kan jag inte sluta äta i tid innan man blir för mätt?? Nåja, det är omöjligt när man får sådana delikatesser!

Gårdagens brunch hos Café Hallonblad var sannerligen utsökt! Borden var fyllda med allt möjligt som t.ex. kantarellpaj, härliga sallader och mumsiga desserter. Som det sägs är livet kort, börja med efterrätten! Jag löd och gjorde precis så.

Jag kom rullandes ner till bilen och stötte sedan på en massa solrosor! Det kändes som att sommaren hade aldrig lämnat oss!


"Blessed are those who see beautiful things in humble places

where other people see nothing"


Stevie always makes happy with his music! This song played in my mind while adoring the golden sunflowers. I've never seen so many at the same time, such beauty!

In October I'll be playing at Café Hallonblad, stay tuned!


---------------------------------


Stevie gör mig alltid glad med hans musik! Den här sången spelade i mitt huvud medan jag beundrade de gyllna solrosorna. Jag har aldrig sett så många på en gång, vilken skönhet!

I oktober kommer jag att spela hos Café Hallonblad, var förberedd!


Bisous

Likes

Comments

It’s officially autumn now. I don’t know if I should laugh or cry. No, just joking. Autumn isn’t that bad, huh? Nothing’s wrong with autumn, it’s just that I barely said hello to summer before it disappeared. Believe me or not, so many fun things have happened and now when I know that summer is over I think that this is a perfect opportunity to have a small throwback over past events. Let’s go!


-------------------------------


Det är officiellt höst nu... Inget fel på hösten, men det känns som jag inte har haft möjligheten att hälsa på sommaren innan den var förbi. Tro eller ej, det har varit en massa roliga saker och nu när jag säkerligen vet att ingen sommar är längre här är detta ett perfekt tillfälle att ha en throwback på sommarens händelser. Häng med!

After moving back to Turku it was nice to visit the tiny village where I once used to live in. A small village in the deep forests of Osterbothnia. People with sisu (strong mind and courage) and hearts of gold. That’s something I’ll remember when I think of Terjärv. Being a part of this event Tärjärock where local artists and bands are attracting people from villages around was an experience of its own.


------------------------------


Efter att ha flyttat tillbaka till Åbo var det kul att besöka lilla byn där jag en gång har bott. En liten by i Österbottens djupa skogar. Folk med sisu och hjärtan av guld. Det är någonting som jag alltid kommer att minnas när jag tänker på Terjärv. Att få vara med på ett sådant evenemang som Tärjärock

där lokala band och artister samlar folk från olika byar var nog en trevlig upplevelse.

Performing on the streets is something I’ve always wanted to try. I’m happy that I actually did it! Unfortunately my last gig didn’t end that well because of the attack at the market place. Luckily I was safe.

------------------------------


Gatumusicerande

är något jag alltid ha velat prova på och det är otroligt att jag faktiskt gjorde det! Tyvärr var min senaste spelning inte helt lyckad p.g.a. dådet på torget. Lyckligtvis var jag säker.

Since I didn’t meet summer in Finland, I had to head to Rome for warmth and delicious food! The beaches were amazing and I was completely lost in the beauty of Rome!

------------------------------


Eftersom jag inte hann hälsa på sommaren här i Finland var det härligt att njuta av värmen och den goda maten i Rom!

Stränderna var absolut härliga och jag var alldeles bortsvept av stadens skönhet!

First time feeling like a true sailor! This picture was taken just outside the beautiful café Skatafé in Padva, near Turku archipelago!

------------------------------


Första gången jag kände mig som en äkta seglare! Här var vi utanför Skatafé i Padva!

It doesn’t matter if it’s sunny or rainy or if I’m sad or happy. I’m always in the mood for some salsa dancing!

------------------------------


Det är ingen skillnad om det är soligt eller regnigt eller om jag är ledsen eller glad. Jag vill alltid dansa salsa oberoende av mitt humör!


Bisous

Likes

Comments

Some weeks ago I felt this urge to jam with a friend of mine and we headed straight to Aura river through beautiful Turku. We went to the sunnier side of the river and found a bench that was perfectly under the sun. We hade an awesome time in the sun where we played a bit of everything and I loved the feeling of my fingers strumming the guitar.


-------------------------------


För några veckor sedan kände jag att jag måste jamma med min kompis. Vi gick direkt till Aura ån som går genom härliga Åbo. Den soliga sidan är alltid bättre så dit är det bara att gå. Blev glad att det fanns en ledig bänk i solen. Vi hade skönt i solen där vi spelade lite allt möjligt och jag gillade känslan när fingrarna knäpper strängarna på gitarren.

Unfortunately I've been sick for a while, but I've got a surprise for you guys next week! Inspiration gets you sometimes when you're down and that's what I'm going to show you! Here's something for the weekend!


-------------------------------


Tyvärr har jag varit förkyld, men jag har en överraskning åt er nästa vecka! Ibland tar inspirationen över när man är nere och det är precis vad jag ska visa er! Här är någonting för helgen!


Bisous

Likes

Comments

Instagram@ladolcemusica