La vita è un equilibrio sopra la follia - Vasco Rossi

Life... it's crazy and full of surprises. Without a bit of craziness, life wouldn't be as interesting. Here I'm wondering about life as I walk through the Vatican museum admiring the beautiful pieces of art. Behind every art there is a story, an unknown story that we might not have heard.


------------------------------


Livet... är galet och fullt med överraskningar. Utan lite galenskap skulle livet inte vara lika intressant. Här funderar jag på livet medan jag jag går igenom Vatikanmuséet och beundrar alla dessa vackra konstverk. Varje konstverk har sin egen okända historia som vi kanske inte har hört talas om.

As I wander, I realize the importance of enjoying what we have, like the special moments that pop into our memory lane. There might have been some crazy ones too, but isn't that what makes you feel alive? Maybe Vasco Rossi is right, life is a balance with all the craziness around us.


---------------------------------------


Medan jag vandrar inser jag hur viktigt det är att njuta av det man har, speciellt fina stunder som dyker upp i våra minnesbanor. Kanske det finns några galna minnen också, men är det inte precis det som ger känslan att man lever? Kanske Vasco Rossi har rätt, livet är en balans med allt galenskap runtomkring oss.


A presto

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments


Oh, the streets of Rome are filled with rubble,

Ancient footprints are everywhere.

You can almost think that you're seein' double

On a cold, dark night on the Spanish Stairs.

Bob Dylan

I couldn't find the darbuka man, but I did discover amazing places!

A friend of mine told me: "Unless you have visited the Spanish Steps, you haven't seen much of Rome!" This place was a perfect ending for my trip. From here you can see people sitting on the stairs taking pictures or maybe a couple holding each other lovingly as the walk to a gelateria nearby. Yet, I came to a conclusion that my time has come. Time to go back home to Finland. It was more of a statement than a conclusion. In my mind I was frantically trying to make up excuses to miss my flight. I really didn't want this day to come. Well, there will be a next time for sure!

Apparently, I'm not the only one admiring this place. Bob Dylan rushing to meet a pretty girl from Greece or Audrey Hepburn exploring her freedom in the classic movie "Roman Holiday" show that the list of admirers is endless. Dylan's story continues here in his song "When I paint my masterpiece".


-------------------------------


Jag kunde inte finna darbukamannen, men jag upptäckte fantastiska ställen!

Min vän sade till mig att "om du inte har besökt de spanska trapporna så har du inte sett något av Rom"! Det här var en perfekt avslutning till mitt lilla äventyr. Härifrån kan du se människor ta bilder på trapporna eller kanske ett par som håller ömt om varandra när de går i samma takt mot den närliggande glasskiosken. Jag kom till slutsatsen att min tid har kommit. Dags att åka tillbaka till Finland. Det var mer ett påstående än en slutsats. I mitt huvud försökte jag komma på alla möjliga orsaker för att missa mitt flyg. Jag ville inte att denna dag skulle komma. Men, det blir säkerligen en ny resa hit!

Tydligen är jag inte den enda som beundrar stället. Bob Dylan rusar iväg för att träffa en vacker tjej från Grekland eller Audrey Hepburn som utforskar sin frihet i den klassiska filmen "Roman Holiday" är tydliga tecken på att beundrarlistan är lång. Dylans berättelse fortsätter i låten "When I paint my masterpiece".


Bisous

Likes

Comments

A week in Rome is way too short! Especially when you're trying to discover all the beaches. I stumbled upon this site with a great list of beaches near Rome to visit and I decided to visit as many places as I could.

Once on the beach, we realized the sand was sizzling hot and there was no choice but to go swimming immediately! We threw our clothes in the air and went in for a cool dip.

There are many things that make can make a beach special like clean water, beautiful views and what else? The ambience too! Also, the background music can have a significant impact on how it feels to be on the beach. Imagine if you were on a beautiful beach, but all they played was “Despacito”? Since I’m curious about these things I tried to observe what kind of music they played on these different beaches.

Let me share my experiences with you.


------------------------------


En vecka i Rom är alldeles för lite! Speciellt när man försöker upptäcka alla stränder. Jag hittade en intressant sida om stränder i närheten av Rom som man måste besöka. Det kändes som en god idé att försöka prova på så många ställen som möjligt.

När vi var på stranden märkte vi att sanden var så het att det inte fanns någon annan möjlighet än att gå direkt och simma! Kläderna flög i luften medan vi rusade mot vattnet för ett svalkande dopp.

Det finns en del orsaker som gör en strand speciell som t.ex. rent vatten, vackra vyer och vad annat? Stämningen också! Bakgrundsmusiken kan påverka strandupplevelsen mer än vad man skulle kunna tro. Tänk att du sitter på en vacker strand, men allt vad du hör från högtalarna är "Despacito"? För att lätta på nyfikenheten så tänkte jag kolla lite på hurdan musik som spelas på dessa olika stränder.

Här delar jag med er min erfarenhet.

Anzio

This historical beach welcomed us with breathtaking sceneries and the beach was full of people sunbathing and swimming. This is where the alliances landed during the second world war. Fascinating huh? Imagine being at the same place where wars took place. I wonder if they hid in the mysterious caves by the beach?


------------------------------


Den historiska stranden välkomnade oss med enastående utsikter och stranden var kryllade med solbadande folk som njöt av simningen. Det är här allianserna landade under andra världskriget. Är det inte fascinerande? Tänk att man är i en plats där det en gång har varit krig. Jag undrar om de gömde sig i grottorna vid stranden?

I barely saw any tourists in Anzio, just maybe one? I felt almost like being one of the locals, because there was nobody trying to sell me things that were aimed for tourists. The beach was embraced with Italian music, mostly songs I haven’t heard before. I couldn’t find a more relaxing place!

This place is gorgeous and I also found some really good pizza here!


-------------------------------


Det fanns knappt några turister i Anzio, kanske bara en? Jag kände mig nästan som en del av den lokala befolkningen när ingen försökte sälja någonting som var ämnat för turister. Stranden omgavs av italiensk musik, för det mesta obekanta låtar. Jag kunde inte hitta något ställe som skulle vara mer avslappnande!

Det här stället är en skönhet och jag har också hittat bra pizza här!

Santa Marinella

According to the list Santa Marinella is one of the best just north of Rome. It’s conveniently close to the train station and the views here were stunning as well! As soon as I stepped off the train I felt all touristic somehow, maybe because I was surrounded by tourists? There is nothing wrong with tourists (I was that too), but sometimes I want to feel the local presence in a place too.


--------------------------------


Enligt listan är Santa Marinella en av de bästa stränderna i norra sidan av Rom. Avståndet till stranden är precis lämplig från tågstationen och utsikterna här är också fantastiska! Så fort som jag steg av tåget kände jag mig helt turistig av någon aledning, kanske för att jag var omgiven av turister? Det är inget fel på turister (jag var också en), men iblande vill jag känna mer av det lokala också.

It was lovely, but I was shocked to hear that the parasol and the chairs were double the price compared to Anzio! Anyways, as I tip toed really fast over the burning sand I felt the wonderfully cool water. This was what I needed! I’ve never felt this hot before, almost roasting in the sun. No wonder everyone’s so tanned!

The best part here was to climb over the rocks that were scattered in the middle of the sea. I felt like a kid again!


------------------------------


Det var härligt, men jag var shockad över priserna på parasoll och solstolarna, för de var dubbelt så dyra än i Anzio! Oberoende när jag sprang över den brännheta sanden kunde jag känna det svala vattnet. Det här var precis det jag behövde! Jag har aldrig känt mig så het, kändes som att jag rostade i solen. Inte undra på att alla är solbrända!

Den bästa delen var att klättra över stenarna som var utspridda över havet. Kände som att jag fick återuppleva barndomen!

This beach is really awesome in its own way, all kinds of people hanging out and enjoying summer to the fullest while the speakers were smoothly pounding on the notes of well recognizable songs. The music list was very different from the one in Anzio. Here was mostly American mainstream music, while Anzio played their Italian favorites. I didn’t mind as long as they didn’t repeat the same things over and over again… like "Despacito"!


------------------------------


Stranden är väldigt cool på sitt eget sätt, olika människor njuter av sommaren medan högtalarna spelar välkända låtar. Musiklistan här är definitivt annorlunda, nämligen för det mesta amerikansk mainstream musik, medan i Anzio spelade de sina italienska favoriter. Det störde inte mig så länge som de inte repeterade samma låtar om och om igen... som "Despacito"!

Sperlonga

When the local bus of Sperlonga took us to our new destination I couldn’t imagine I would see such wonderful hills! As we approached we just went further downhill and trust me, you wouldn’t want to miss the return bus because it is quite the uphill to get back.


--------------------------------


När den lokala bussen i Sperlonga tog oss till vår destination kunde jag inte förvänta mig att se vackra kullar! Ju närmare vi kom deto längre ner kom vi och tro mig, du vill inte missa returbussen för annars får du gå upp en ordentlig backe.

With beautiful white washed houses surrounded the place and I felt like I was in a tropical place with beautiful hills. This is a great place to spend a weekend in, because the town itself is enchanting!


--------------------------------


De bleka husen omgav stranden och det kändes som om jag var i ett tropiskt ställe med vackra kullar. Det här är ett bra ställe att vistas under en helg för stan i sig själv är förtjusande!

As always, I loved the ice cream here too. The beach was calm crowded too, and the music wasn’t as loud as in Santa Marinella. I could hear a mix of different music, but I was amused to hear some 90’s too. Especially this one!


-------------------------------


Som vanligt älskade jag glassen här också. Stranden var packade, men ändå lugn och musiken spelades sakta i bakgrunden. Det var mycket högre musikvolym i Santa Marinella. Det spelades lite allt möjligt, men jag var road av att få höra lite 90-tals musik också. Speciellt denna låt!

Ladispoli

The dark sand on this beach surprised me! Its golden black glitter almost made me as excited as a cat discovering a butterfly. The “hot lava” game was certainly on this time! No way you could be in one place for more than a milli second without burning your feet (even with your flip flops!!).


-------------------------------


Den mörka sanden överraskade mig! Dess svartgyllna glitter fick mig att bli lika ivrig som en katt som har upptäckt en fjäril. "Den heta lava"-leken är nu igång på allvar! Inte en chans att du skulle kunna stå en millisekund på ett och samma ställe utan att bränna dina fötter (ja även med fliflops!!).

This huge beach was divided into different segments of private and public areas. The most therapeutic thing you can experience is just hearing the waves hitting the shore. I felt like there was no need for music when you can hear the waves only! But you know what they say. Bigger waves require more caution when swimming.


--------------------------------


Den stora stranden var indelad i olika segment med privata och offentliga områden. Den mest terapeutiska känslan är att lyssna på plaskande vågor. Det kändes som att ingen musik behövdes när du hörde endast vågorna! Men som det sägs kräver större vågor också mer försiktighet när man simmar.

There’s an awesome gelateria (ice cream shop) in the center! I tasted all kinds of flavors there, some of which you might not have heard of before. Like kinder, oreo and many, many more…

I’m happy to have visited four very different beaches! I loved all of them, but if I had to choose I would go for Anzio or Sperlonga. As I mentioned before, music does impact the feeling a little bit, but there isn’t always need for music especially when you can listen to nature!


-------------------------------


Det finns ett härligt glasställe i centrum! Jag smakade på allt möjligt, även en del smaker du kanske inte har hört talas om, som t.ex. kinder, oreo och många fler...

Jag är mycket glad för att ha kunnat besöka fyra väldigt olika stränder! Jag älskade dem alla, men om jag måste välja så skulle jag föredra Anzio och Sperlonga. Som jag nämnde tidigare har musiken en inverkan på stämningen, åtminstone lite grann. Man behöver inte alltid musik, utan man kan också lyssna på den vackra naturen!

Like what you see? Comment and share! Until next adventure ;)


-----------------------------


Gillar du det du ser? Kommentera och dela gärna! Till nästa äventyr ;)


Bisous

Likes

Comments

Instagram@ladolcemusica