It's no surprise that I love blog lists and now I've found another list I'd like to share with you. Bumped into this list thanks to @shinelikeapearl and thought I would answer these questions too!


------------------------------


Det är ingen överraskning att jag älskar blogglistor. Nu har jag hittat en till lista som jag vill dela med er. Tack vare @shinelikeapearl tänkte jag också svara på dessa frågor!

Today's mood:

Happy and cheerful, but still tired. Quite a paradox, huh?
Today's feeling:

Feeling recovered after the marathon in Budapest!


------------------------------


Dagens humör:
Glad och ivrig, men också trött. En liten paradox eller hur?

Dagens mående:
Bättre, känner mig återhämtad efter maratonloppet i Budapest!

Today's must:

Hmm... I should go through some new songs to add to my repertory. What would you like me to play?

Today's plans:

During the days I'm a mad scientist and the evenings are a bit less mad with me sipping my tea and eating chocolate.


------------------------------


Dagens borde:
Hmm... jag borde gå igenom vissa nya låtar som jag lägger till i repertoaren. Vad tycker ni att jag ska spela?

Dagens planer:
På dagarna är jag en galen vetenskapskvinna och på kvällarna slappnar jag av med en kopp te och choklad!

Today's material needs:

Nothing special, I'm not materialistic to my nature. I prefer experiences!

Today's addiction:

Panda licourice. They're too delicious!

Today's song:


------------------------------


Dagens materiella vill ha:
Ingenting, är inte materialistisk till min karaktär. Föredrar erfarenheter!

Dagens beroende:
Pandas lakrits. De är alltför goda!

Dagens låt:


Bisous

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Kulturvis, kul+turvis or kultur+vis, does it matter how you read a word? It could be fun + alternately or culture + wise, funny huh? This blog has shared a list about culture and I thought it has a perfect place here!


------------------------------


Kulturvis, kul+turvis eller kultur+vis, det finns väl inga fel på olika sätt att läsa ett och samma ord? Bloggen Kulturvis har delat med sig en lista om kultur och jag tycker att den passar utmärkt här!


1. What do you read on the beach or in the park?

Usually I have to read scientific texts, but now I finally have a "normal" book to read! A Nicholas Sparks book... about love, of course!


--------------------------------


1. Vad läser du på stranden eller i parken?

Vanligen måste jag läsa vetenskapliga texter, men nu har jag äntligen en "vanlig" bok på gång! En Nicholas Sparks bok... om kärlek förstås!

2. Any festival lurking around the corner?

Yes, but this time it's We Love The 90's festival! I haven't attended many still, all the corny 90's music is calling me back...


---------------------------------


2. Blir det något festivalbesök?

Ja, men den här gånden blir det We Love The 90's festival! Har inte varit med om många festivaler ännu, men nu har jag fått kallelsen att lyssna på kornig 90-tals musik...

3. What serie do you binge watch in marathons during rainy days?

I'm more of a movie person, but I have a severe weakness for detective series like Agatha Christie's Poirot or other puzzel and murder mysteries...


--------------------------------


3. Vilken serie maratonar du under regniga dagar?

Jag brukar oftast se på filmer, men min stora svaghet är detektivserier så som Agatha Christies Poirot eller andra pusselmysterier...

4. Whose summer podcast do you listen to?

I don't know any podcasts at the moment. But I'm looking for good suggestions!


-------------------------------


4. Vems sommarprat lyssnar du på?

För tillfället känner jag inte till något program. Letar ändå efter goda förslag!


5. Are you looking forward to watch a movie at the cinema?

Wonderwoman! But I would also want to watch the movie "Trolls" due to the famous soundtrack. Apparently it's quite high on the Billboard list, isn't it? Who doesn't love animated movies?


-------------------------------


5. Ser du fram emot någon film på bio?

Wonderman! Men jag skulle gärna också se filmen "Trolls" p.g.a. den kända musiken. Tydligen ligger albumet högt på Billboardlistan för filmmusik, eller hur? Vem skulle inte gilla ritade filmer?

6. What bands & artists belong to this summer's soundtrack?

Bruno Mars's funky music of course! Salsa music is actually even better for a hot summer night! Especially when you have tons of good dancers to dance with at all the good salsa events this summer! One of my favorite salsa artists is Marc Anthony!


------------------------------


6. Vilka band & artister utgör sommarens soundtrack?

Bruno Mars funky musik förstås! Egentligen skulle salsamusik passa ännu bättre en het sommarnatt! Speciellt när det finns en massa bra dansare att dansa med på alla intressanta salsaevenemang i sommar! En av mina favoritartister i salsamusik är Marc Anthony!

7. What journal do you take with you to the summer place?

Usually I just glance at the journals at the cottage, like Donald Duck series from the 70's or the "Home" magazine with recipes and stuff (also really old).

------------------------------


7. Vilken tidskrift tar du med dig till villan?

Brukar oftast läsa de gamla tidningar som finns där, t.ex. Kalle Anka från 70-talet eller hemtidningar (riktigt gamla sådana).


8. Are you going to visit any summer plays?

No, not this summer. I have actually never been to one before. Next summer might be my first time!


-----------------------------


8. Ska du besöka någon sommarteater?

Nej, inte i sommar. Jag har faktiskt aldrig varit på sommarteater tidigare. Kanske nästa sommar blir min första gång!


9. Do you have any suggestions about events in your hometown?

Oh, this summer has been full of interesting events! You can read about the amazing Tall Ship Races or about the annual medieval market by the beautiful river in the middle of Turku. Looking for events in Turku? Check out this page! I might be going to the Turku jazz festival too, seems like an interesting event!


----------------------------


9. Kan du tipsa om något evenemang i din hemort?

Åh, denna sommar har varit fylld med en massa intressanta evenemang! Du kan läsa om det otroliga Tall Ship Race evenemanget eller t.ex. om den årliga medeltida marknaden vid Aura ån i Åbo. Letar du efter evenemang i Åbo? Kolla den här sidan! Jag är kanske på väg till jazzfestivalen också! Verkar vara ett intressant evenemang!


That's it for today folks! Stay tuned for the more exotic posts about music and traveling!


----------------------------


Det var allt för idag! Förbered er på mer exotiska inlägg om musik och resor!


Bisous

Likes

Comments

Blev inspirerad av ideala catariinas inlägg och tänkte också fylla i Sevendays musiklista när musik är så nära mitt hjärta. Jag undviker att begränsa mitt musiklyssnande till vissa genre, utan försöker lyssna på olika sorters musik.

Här får ni mina svar på listan!


------------------------------


Recently, I got inspired by the post of ideala catariina and thought I would also give my answers to Sevendays music list since music is so close to my heart. I avoid limiting myself to certain genres, instead I try experimenting with different kinds of music.

Behold! My answers to the list!

Musik för mig är ett sätt att uttrycka mig själv. Oberoende hur jag känner mig så kan jag uttrycka mig själv genom musik och det känns alldeles underbart. När jag är ledsen går jag över till Alejandro (mitt piano) och låter fingrarna svepa över tangenterna.

Jag lyssnar helst på: Ah så svårt att säga... kanske RnB & soul?

Den bästa låten att starta morgonen med: På morgonen brukar jag inte lyssna på någon musik, utan njuter av morgonens tystnad. Jag vet dock en låt som skulle passa perfekt för en god start!


-----------------------------


Music is for me a way to express myself. It doesn't matter what state of mind I am in, I can always express myself through music and it feels wonderful. When I'm sad I go over to Alejandro (my piano) and let my fingers sweep over the keys.


Music I prefer listening to: Oh so difficult to say... maybe RnB & soul?

The best song to start the morning with: In the mornings I usually don't listen to any music, instead I enjoy the morning silence. However, this song is perfect for a good start!

Ett instrument jag vill kunna spela: Saxofonen så klart! Och Darbuka (också känd som Dumbek)

En musikstil jag inte förstår mig på: Precis som Caroliina skrev på sin lista så tycker jag att ingen musikstil kan vara katastrofalt dålig om man får någonting utav det. Det finns dock några musikstilar som jag inte riktigt försötår mig på, som t.ex. hårdmetall (hur dansar man till sådant?) och sådan jazzmusik där man inte kan "greppa" melodin.

Det här blir årets sommarplåga: Allt som spelas oavbrutet på radion. Det är en av orsakerna varför jag inte lyssnar på radio!

En låt jag kopplar till ett minne: Det finns många! Både sådana som kopplar till goda och sorgliga minnen. Survivors "Burning heart" har jag lyssnat på otaliga gånger under d esista kilometrarna på mina maratonlopp. Vet inte om jag var sur eller glad haha

Spellistan som ger mig energi: Kygo remix!

Min mest spelade låt någonsin: Hmm.. Kanske någon låt av Michael Jackson?


------------------------------


An instrument I'd like to know how to play: The saxophone of course! And the Darbuka AKA Dumbek

A musical style I have difficulty to understand: As Caroliina said, I think also that no musical style can be disastrously bad if you can get something out of it. However, there are some musical styles that are difficult to understand, such as hard metal (not sure how you dance to it) or for example such jazz music where you can't grasp the melody.

This year's summer torture: Everything that the radio plays on repeat. It's one of the reasons I don't listen to radio!

A song that is connected to a memory: There are many, both for happy and sad memories! "Burning heart" by Survivor is a song I've listened to so many times during my last kilometres in marathon races. Don't know if I was happy or sad at that moment haha

The play list that gives me energy: Kygo remix!

My most played song ever: Hmm.. Maybe a song by Michael Jackson?


Bisous

Likes

Comments

Instagram@ladolcemusica