As Edgar Degas said, with art you can make others see what you want them to see. Art is important that way, because we can influence each other through art. I consider music as a form of art and think this event is perfect for our cultural city of Turku. Here's how I spent my day with the night of the arts festival!


------------------------------


Som Edgar Degas sade kan du med konst få andra att se det du vill att de ser. Konstens roll är betydande för att vi kan påverka och inspirera varandra genom konst. Jag tycker att musik är en konstform och evenemanget passar perfekt för vår lilla kulturstaden Åbo. Här får ni läsa hur min dag gick i konstens natt!

The culture center ALMA organized a creative event for kids and kidults to play with art and cirkus akrobatics in various ways. I love face paining and I really wanted one too! Even though it was a bit cool and moist outside there were a lot people on the university street.


---------------------------------


Kulturcentret ALMA ordnade ett kreativt tillfälle för både barn och barnasinnade vuxna att utöva konst och akrobatik på olika sätt. Jag älskar ansiktsmålningarna och jag bara kände att jag också måste ha en! Trots att det var lite svalt och fuktigt var det mycket folk på universitetsgatan.

Look at this cute wolf!


---------------------------------


Vilken söt varg vi har här!

Upstairs was the place for acrobatics and this man was killing it!


------------------------------


Uppe i ALMAs lokal fick man prova på akrobatik och se hur skicklig han är!

At ALMA you can try all kinds of things, such as Afro Brasilian dances and other cool things. Here you can listen to Mia playing makulele!


---------------------------------


Vi kulturcentret ALMA kan du prova på allt möjligt, som t.ex. afrobrasilienska danser och andra coola saker. I videon nedan spelar Mia makulele!

As usual, there's always some salsa involved! I let me feet sweep away with the music and I feel revived as never before! It's very addicting and I do admit that I'm very addicted to this rhythm haha.


-------------------------------


Som vanligt finns det alltid lite salsa! Mina fötter flyter iväg med musiken och jag känner mig mer levande än någonsin! Det är mycket beroendeframkallande, men jag medger att jag är beroende av den här rytmen haha.

The streets are filled with artists and street performers! I met this nice Ukranian girl who's playing an interesting instrument. Can you guess what it could be? That will be revealed in the next episode of unusual instruments. Stay tuned!


-------------------------------


Gatorna är fyllda med konstnärer och gatumusikanter! Jag träffade en trevlig ukrainsk tjej som spelar ett intressant instrument. Kan du gissa vilket det är? Det får du veta i nästa avsnitt om ovanliga instrument. Håll dig uppdaterad!

This is a perfect way to end a summer evening and I wish you all a nice week!


--------------------------------


Det här är ett utmärkt sätt att avsluta en sommarkväll! Önskar er alla en skön vecka!


Bisous

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

I got suddenly grabbed and saw a familiar, but frightened face. "Amira! Are you ok??" I was shaken from my own world and looked around me and saw scared people running for their lives. The first thing that crossed my mind was the Stockholm incident and thought that a person might be plowing the market place with a van or something. I froze for a second thinking of a way to escape a possible fire drill. But then I heard: "A man is stabbing people with a kitchen knife!".

It was shocking as I realized that there were people already on the ground bleeding to death. I was really lucky, gosh, really lucky. He might have started from my point and I would have been dead with an instant. Absorbed by my street music performance I wouldn't be able to realise.

Apparently, my friend was in the middle of the incident and as he realised that the stabber went towards me, he fought him off as he was almost stabbed multiple times. He rushed across the market place and luckily the attacker ran away to another direction. I felt sick to my stomach and appalled by the attack that just happened.

We always thought it was so safe here, and then THIS happens. Shocking is an understatement. A calm place that usually is filled with students partying or old people doing their daily visits to the square to get some fresh groceries. The first attack in Finland and I was in the thick of it... Not for a second would I think that I would be involved in it. It's shocking for my hometown Turku. It's still a small incident compared to other similar events around the world. It gives perspective to what happens everyday in other places. I'm not belittling this event, in contrary, it is especially scary when it happens in a calm place like Turku.

The people who helped out and stood up against the guy should be praised and I would love to meet them, especially when they saved my friend too. This sounds naive, but I would like to imagine the world where everybody lives in peace and appreciates each other. My heart goes out to those victims, I hope the injured will recover and I hope it never happens again. I honestly think Finland would be the last place for something like this to happen, and for me to be in the thickest of it, it is just unimaginable.


-------------------------------


Plötsligt blev jag tagen vid armen och såg ett bekant, men ett skrämt ansikte. "Amira, är du ok??" Jag vaknade från mina egen värld och såg runtomkring mig skräckslagna människor som sprang för livet. Det första jag tänkte på var Stockholmfallet och trodde att någon kanske höll på att plöja marknaden med en paketbil. Jag frös för en stund och tänkte på hur jag ska fly från möjliga skott, men sedan hörde jag att någon knivhugger folk på torget.

Det var chockerande när jag insåg att det fanns offer som låg på marken och blödde till döds. Jag hade tur, jästas vilken tur. Han kunde ha börjat där jag var och då skulle jag ha varit död på en sekund. Jag var alltför absorberad i mitt gatumusikuppträdande för att kunna märka någonting.

Tydligen hade min vän varit i mitten av allting och sedan såg han hur anfallaren var på väg åt mitt håll. Han försökte hindra honom medan han blev nästan knivhuggen flera gånger. Han rusade genom marknaden och lyckligtvis sprang anfallaren åt ett annat håll. Jag kände mig illamående efter vad som hade hänt.

Vi har alltid tänkt oss att det är så säkert här, men sedan händer något sådant här! Det finns inte ord för att beskriva chocken. Ett lugnt ställe som Åbo är vanligtvis fylld med festande studerande eller gamla människor som köper färska grönsaker på torget. Första anfallet i Finland och jag var en del av det... Jag skulle inte ha tänkt mig att vara en del av detta. Det är chockerande för min lilla Åbo. Det här är en liten händelse jämfört med liknande händelser i världen. Det ger perspektiv över ställen där detta sker varje dag. Jag undervärderar inte det som har skett i Åbo, tvärtom är det speciellt skrämmande när detta sker i en lugn stad som Åbo.

Det fanns många som hjälpte till och dessa hjältar borde högprisas. Jag skulle gärna vilja träffa dem, speciellt efter att de räddade min vän också. Det här låter barnsligt, men jag skulle vilja leva i en värld där alla kan leva i fred och var alla uppskattar varandra. Förhoppningsvis är alla som är skadade i bättre skick nu, men för de som har mist sina liv vill jag ge mina varmaste tankar. Vi får hoppas att detta inte sker på nytt. Ärligt sagt, tänkte jag att Finland skulle vara den sista platsen var detta skulle ske. Inte minst att man skulle vara en del av detta, det är bara ofattbart.

Bisous

Likes

Comments

The other day I was thinking about doing something I had never done before and came up with a crazy idea. I said to myself, Nah, that will NEVER work. But I actually pulled it off! It did require a great deal of planning because there's a lot of equipment to plug in, but in the end I was successful.

I didn't imagine myself playing on the streets one day, but it was an intriguing experiment.


-----------------------------


Häromdagen funderade jag på att göra någonting nytt och kom på en galen idé. Nää, det kommer ALDRIG att fungera tänkte jag för mig själv. Men jag lyckades genomföra det! Det krävdes en hel del planering för det finns mycket utrustning som måste kopplas in, men det lyckades till slut riktigt bra.

I wanted to use my mother's old microphone, but unfortunately it didn't work so I had to buy a new one. I'm still hoping that mom's microphone can be fixed!


-----------------------------


Jag ville använda min mammas gamla mikrofon, men tyvärr fungerade den inte så jag blev tvungen att köpa en ny. Jag hoppas fortfarande på att den går att fixa!

On the streets, I didn't know what to expect. Was it going to be a disaster or a success? That was the exciting part, the anticipation. And you never know until you try!


-----------------------------


Det var svårt att veta vad man ska förvänta sig när man ne gång är där på gatan. Kommer det här att bli en katastrof eller en succé? Det var precis det som var spännande! Man vet aldrig förrän man provar!

It's great feeling to see people smiling and enjoying themselves because of you. Many even came up to me and said: "We need more of this in Turku!". As an artist the most difficult part is to get recognized if you don't market yourself. Providing live music can be my best marketing strategy! Then your clients know for sure how you sound live and not just in the recording.


------------------------------


Människors leenden ger en härlig känsla, speciellt när glädjen kommer från att erbjuda lite kultur. Många kom upp till mig och sade: "Vi behöver mer sånt här i Åbo!". Som en artist är det svårt att bli känd om man inte marknadsför sig själv. Att spela live musik kan vara en av mina bästa strategier! Då vet dina kunder säkert hur du låter live och inte bara i en inbanding.

After my first day I left the market square with a smile on my face. I didn't know that music could have such an impact on people. Lots of inquiries for gigs and co-operations came thanks to this crazy idea.


------------------------------


Efter min första dag, lämnade jag torget med ett leende. Jag visste inte att musik kunde ha en sådan effekt på människor. Många förfrågningar gällande tillställningar och samarbeten dök upp tack vare galna idén.

Before the summer ends I'll be playing at the same place when the weather allows it! See you there me loves!


-------------------------------


Innan sommaren tar slut kommer jag att spela när vädret tillåter! Vi ses där mina kära!


Bisous

Likes

Comments

La vita è un equilibrio sopra la follia - Vasco Rossi

Life... it's crazy and full of surprises. Without a bit of craziness, life wouldn't be as interesting. Here I'm wondering about life as I walk through the Vatican museum admiring the beautiful pieces of art. Behind every art there is a story, an unknown story that we might not have heard.


------------------------------


Livet... är galet och fullt med överraskningar. Utan lite galenskap skulle livet inte vara lika intressant. Här funderar jag på livet medan jag jag går igenom Vatikanmuséet och beundrar alla dessa vackra konstverk. Varje konstverk har sin egen okända historia som vi kanske inte har hört talas om.

As I wander, I realize the importance of enjoying what we have, like the special moments that pop into our memory lane. There might have been some crazy ones too, but isn't that what makes you feel alive? Maybe Vasco Rossi is right, life is a balance with all the craziness around us.


---------------------------------------


Medan jag vandrar inser jag hur viktigt det är att njuta av det man har, speciellt fina stunder som dyker upp i våra minnesbanor. Kanske det finns några galna minnen också, men är det inte precis det som ger känslan att man lever? Kanske Vasco Rossi har rätt, livet är en balans med allt galenskap runtomkring oss.


A presto

Likes

Comments

Kulturvis, kul+turvis or kultur+vis, does it matter how you read a word? It could be fun + alternately or culture + wise, funny huh? This blog has shared a list about culture and I thought it has a perfect place here!


------------------------------


Kulturvis, kul+turvis eller kultur+vis, det finns väl inga fel på olika sätt att läsa ett och samma ord? Bloggen Kulturvis har delat med sig en lista om kultur och jag tycker att den passar utmärkt här!


1. What do you read on the beach or in the park?

Usually I have to read scientific texts, but now I finally have a "normal" book to read! A Nicholas Sparks book... about love, of course!


--------------------------------


1. Vad läser du på stranden eller i parken?

Vanligen måste jag läsa vetenskapliga texter, men nu har jag äntligen en "vanlig" bok på gång! En Nicholas Sparks bok... om kärlek förstås!

2. Any festival lurking around the corner?

Yes, but this time it's We Love The 90's festival! I haven't attended many still, all the corny 90's music is calling me back...


---------------------------------


2. Blir det något festivalbesök?

Ja, men den här gånden blir det We Love The 90's festival! Har inte varit med om många festivaler ännu, men nu har jag fått kallelsen att lyssna på kornig 90-tals musik...

3. What serie do you binge watch in marathons during rainy days?

I'm more of a movie person, but I have a severe weakness for detective series like Agatha Christie's Poirot or other puzzel and murder mysteries...


--------------------------------


3. Vilken serie maratonar du under regniga dagar?

Jag brukar oftast se på filmer, men min stora svaghet är detektivserier så som Agatha Christies Poirot eller andra pusselmysterier...

4. Whose summer podcast do you listen to?

I don't know any podcasts at the moment. But I'm looking for good suggestions!


-------------------------------


4. Vems sommarprat lyssnar du på?

För tillfället känner jag inte till något program. Letar ändå efter goda förslag!


5. Are you looking forward to watch a movie at the cinema?

Wonderwoman! But I would also want to watch the movie "Trolls" due to the famous soundtrack. Apparently it's quite high on the Billboard list, isn't it? Who doesn't love animated movies?


-------------------------------


5. Ser du fram emot någon film på bio?

Wonderman! Men jag skulle gärna också se filmen "Trolls" p.g.a. den kända musiken. Tydligen ligger albumet högt på Billboardlistan för filmmusik, eller hur? Vem skulle inte gilla ritade filmer?

6. What bands & artists belong to this summer's soundtrack?

Bruno Mars's funky music of course! Salsa music is actually even better for a hot summer night! Especially when you have tons of good dancers to dance with at all the good salsa events this summer! One of my favorite salsa artists is Marc Anthony!


------------------------------


6. Vilka band & artister utgör sommarens soundtrack?

Bruno Mars funky musik förstås! Egentligen skulle salsamusik passa ännu bättre en het sommarnatt! Speciellt när det finns en massa bra dansare att dansa med på alla intressanta salsaevenemang i sommar! En av mina favoritartister i salsamusik är Marc Anthony!

7. What journal do you take with you to the summer place?

Usually I just glance at the journals at the cottage, like Donald Duck series from the 70's or the "Home" magazine with recipes and stuff (also really old).

------------------------------


7. Vilken tidskrift tar du med dig till villan?

Brukar oftast läsa de gamla tidningar som finns där, t.ex. Kalle Anka från 70-talet eller hemtidningar (riktigt gamla sådana).


8. Are you going to visit any summer plays?

No, not this summer. I have actually never been to one before. Next summer might be my first time!


-----------------------------


8. Ska du besöka någon sommarteater?

Nej, inte i sommar. Jag har faktiskt aldrig varit på sommarteater tidigare. Kanske nästa sommar blir min första gång!


9. Do you have any suggestions about events in your hometown?

Oh, this summer has been full of interesting events! You can read about the amazing Tall Ship Races or about the annual medieval market by the beautiful river in the middle of Turku. Looking for events in Turku? Check out this page! I might be going to the Turku jazz festival too, seems like an interesting event!


----------------------------


9. Kan du tipsa om något evenemang i din hemort?

Åh, denna sommar har varit fylld med en massa intressanta evenemang! Du kan läsa om det otroliga Tall Ship Race evenemanget eller t.ex. om den årliga medeltida marknaden vid Aura ån i Åbo. Letar du efter evenemang i Åbo? Kolla den här sidan! Jag är kanske på väg till jazzfestivalen också! Verkar vara ett intressant evenemang!


That's it for today folks! Stay tuned for the more exotic posts about music and traveling!


----------------------------


Det var allt för idag! Förbered er på mer exotiska inlägg om musik och resor!


Bisous

Likes

Comments


Oh, the streets of Rome are filled with rubble,

Ancient footprints are everywhere.

You can almost think that you're seein' double

On a cold, dark night on the Spanish Stairs.

Bob Dylan

I couldn't find the darbuka man, but I did discover amazing places!

A friend of mine told me: "Unless you have visited the Spanish Steps, you haven't seen much of Rome!" This place was a perfect ending for my trip. From here you can see people sitting on the stairs taking pictures or maybe a couple holding each other lovingly as the walk to a gelateria nearby. Yet, I came to a conclusion that my time has come. Time to go back home to Finland. It was more of a statement than a conclusion. In my mind I was frantically trying to make up excuses to miss my flight. I really didn't want this day to come. Well, there will be a next time for sure!

Apparently, I'm not the only one admiring this place. Bob Dylan rushing to meet a pretty girl from Greece or Audrey Hepburn exploring her freedom in the classic movie "Roman Holiday" show that the list of admirers is endless. Dylan's story continues here in his song "When I paint my masterpiece".


-------------------------------


Jag kunde inte finna darbukamannen, men jag upptäckte fantastiska ställen!

Min vän sade till mig att "om du inte har besökt de spanska trapporna så har du inte sett något av Rom"! Det här var en perfekt avslutning till mitt lilla äventyr. Härifrån kan du se människor ta bilder på trapporna eller kanske ett par som håller ömt om varandra när de går i samma takt mot den närliggande glasskiosken. Jag kom till slutsatsen att min tid har kommit. Dags att åka tillbaka till Finland. Det var mer ett påstående än en slutsats. I mitt huvud försökte jag komma på alla möjliga orsaker för att missa mitt flyg. Jag ville inte att denna dag skulle komma. Men, det blir säkerligen en ny resa hit!

Tydligen är jag inte den enda som beundrar stället. Bob Dylan rusar iväg för att träffa en vacker tjej från Grekland eller Audrey Hepburn som utforskar sin frihet i den klassiska filmen "Roman Holiday" är tydliga tecken på att beundrarlistan är lång. Dylans berättelse fortsätter i låten "When I paint my masterpiece".


Bisous

Likes

Comments

A week in Rome is way too short! Especially when you're trying to discover all the beaches. I stumbled upon this site with a great list of beaches near Rome to visit and I decided to visit as many places as I could.

Once on the beach, we realized the sand was sizzling hot and there was no choice but to go swimming immediately! We threw our clothes in the air and went in for a cool dip.

There are many things that make can make a beach special like clean water, beautiful views and what else? The ambience too! Also, the background music can have a significant impact on how it feels to be on the beach. Imagine if you were on a beautiful beach, but all they played was “Despacito”? Since I’m curious about these things I tried to observe what kind of music they played on these different beaches.

Let me share my experiences with you.


------------------------------


En vecka i Rom är alldeles för lite! Speciellt när man försöker upptäcka alla stränder. Jag hittade en intressant sida om stränder i närheten av Rom som man måste besöka. Det kändes som en god idé att försöka prova på så många ställen som möjligt.

När vi var på stranden märkte vi att sanden var så het att det inte fanns någon annan möjlighet än att gå direkt och simma! Kläderna flög i luften medan vi rusade mot vattnet för ett svalkande dopp.

Det finns en del orsaker som gör en strand speciell som t.ex. rent vatten, vackra vyer och vad annat? Stämningen också! Bakgrundsmusiken kan påverka strandupplevelsen mer än vad man skulle kunna tro. Tänk att du sitter på en vacker strand, men allt vad du hör från högtalarna är "Despacito"? För att lätta på nyfikenheten så tänkte jag kolla lite på hurdan musik som spelas på dessa olika stränder.

Här delar jag med er min erfarenhet.

Anzio

This historical beach welcomed us with breathtaking sceneries and the beach was full of people sunbathing and swimming. This is where the alliances landed during the second world war. Fascinating huh? Imagine being at the same place where wars took place. I wonder if they hid in the mysterious caves by the beach?


------------------------------


Den historiska stranden välkomnade oss med enastående utsikter och stranden var kryllade med solbadande folk som njöt av simningen. Det är här allianserna landade under andra världskriget. Är det inte fascinerande? Tänk att man är i en plats där det en gång har varit krig. Jag undrar om de gömde sig i grottorna vid stranden?

I barely saw any tourists in Anzio, just maybe one? I felt almost like being one of the locals, because there was nobody trying to sell me things that were aimed for tourists. The beach was embraced with Italian music, mostly songs I haven’t heard before. I couldn’t find a more relaxing place!

This place is gorgeous and I also found some really good pizza here!


-------------------------------


Det fanns knappt några turister i Anzio, kanske bara en? Jag kände mig nästan som en del av den lokala befolkningen när ingen försökte sälja någonting som var ämnat för turister. Stranden omgavs av italiensk musik, för det mesta obekanta låtar. Jag kunde inte hitta något ställe som skulle vara mer avslappnande!

Det här stället är en skönhet och jag har också hittat bra pizza här!

Santa Marinella

According to the list Santa Marinella is one of the best just north of Rome. It’s conveniently close to the train station and the views here were stunning as well! As soon as I stepped off the train I felt all touristic somehow, maybe because I was surrounded by tourists? There is nothing wrong with tourists (I was that too), but sometimes I want to feel the local presence in a place too.


--------------------------------


Enligt listan är Santa Marinella en av de bästa stränderna i norra sidan av Rom. Avståndet till stranden är precis lämplig från tågstationen och utsikterna här är också fantastiska! Så fort som jag steg av tåget kände jag mig helt turistig av någon aledning, kanske för att jag var omgiven av turister? Det är inget fel på turister (jag var också en), men iblande vill jag känna mer av det lokala också.

It was lovely, but I was shocked to hear that the parasol and the chairs were double the price compared to Anzio! Anyways, as I tip toed really fast over the burning sand I felt the wonderfully cool water. This was what I needed! I’ve never felt this hot before, almost roasting in the sun. No wonder everyone’s so tanned!

The best part here was to climb over the rocks that were scattered in the middle of the sea. I felt like a kid again!


------------------------------


Det var härligt, men jag var shockad över priserna på parasoll och solstolarna, för de var dubbelt så dyra än i Anzio! Oberoende när jag sprang över den brännheta sanden kunde jag känna det svala vattnet. Det här var precis det jag behövde! Jag har aldrig känt mig så het, kändes som att jag rostade i solen. Inte undra på att alla är solbrända!

Den bästa delen var att klättra över stenarna som var utspridda över havet. Kände som att jag fick återuppleva barndomen!

This beach is really awesome in its own way, all kinds of people hanging out and enjoying summer to the fullest while the speakers were smoothly pounding on the notes of well recognizable songs. The music list was very different from the one in Anzio. Here was mostly American mainstream music, while Anzio played their Italian favorites. I didn’t mind as long as they didn’t repeat the same things over and over again… like "Despacito"!


------------------------------


Stranden är väldigt cool på sitt eget sätt, olika människor njuter av sommaren medan högtalarna spelar välkända låtar. Musiklistan här är definitivt annorlunda, nämligen för det mesta amerikansk mainstream musik, medan i Anzio spelade de sina italienska favoriter. Det störde inte mig så länge som de inte repeterade samma låtar om och om igen... som "Despacito"!

Sperlonga

When the local bus of Sperlonga took us to our new destination I couldn’t imagine I would see such wonderful hills! As we approached we just went further downhill and trust me, you wouldn’t want to miss the return bus because it is quite the uphill to get back.


--------------------------------


När den lokala bussen i Sperlonga tog oss till vår destination kunde jag inte förvänta mig att se vackra kullar! Ju närmare vi kom deto längre ner kom vi och tro mig, du vill inte missa returbussen för annars får du gå upp en ordentlig backe.

With beautiful white washed houses surrounded the place and I felt like I was in a tropical place with beautiful hills. This is a great place to spend a weekend in, because the town itself is enchanting!


--------------------------------


De bleka husen omgav stranden och det kändes som om jag var i ett tropiskt ställe med vackra kullar. Det här är ett bra ställe att vistas under en helg för stan i sig själv är förtjusande!

As always, I loved the ice cream here too. The beach was calm crowded too, and the music wasn’t as loud as in Santa Marinella. I could hear a mix of different music, but I was amused to hear some 90’s too. Especially this one!


-------------------------------


Som vanligt älskade jag glassen här också. Stranden var packade, men ändå lugn och musiken spelades sakta i bakgrunden. Det var mycket högre musikvolym i Santa Marinella. Det spelades lite allt möjligt, men jag var road av att få höra lite 90-tals musik också. Speciellt denna låt!

Ladispoli

The dark sand on this beach surprised me! Its golden black glitter almost made me as excited as a cat discovering a butterfly. The “hot lava” game was certainly on this time! No way you could be in one place for more than a milli second without burning your feet (even with your flip flops!!).


-------------------------------


Den mörka sanden överraskade mig! Dess svartgyllna glitter fick mig att bli lika ivrig som en katt som har upptäckt en fjäril. "Den heta lava"-leken är nu igång på allvar! Inte en chans att du skulle kunna stå en millisekund på ett och samma ställe utan att bränna dina fötter (ja även med fliflops!!).

This huge beach was divided into different segments of private and public areas. The most therapeutic thing you can experience is just hearing the waves hitting the shore. I felt like there was no need for music when you can hear the waves only! But you know what they say. Bigger waves require more caution when swimming.


--------------------------------


Den stora stranden var indelad i olika segment med privata och offentliga områden. Den mest terapeutiska känslan är att lyssna på plaskande vågor. Det kändes som att ingen musik behövdes när du hörde endast vågorna! Men som det sägs kräver större vågor också mer försiktighet när man simmar.

There’s an awesome gelateria (ice cream shop) in the center! I tasted all kinds of flavors there, some of which you might not have heard of before. Like kinder, oreo and many, many more…

I’m happy to have visited four very different beaches! I loved all of them, but if I had to choose I would go for Anzio or Sperlonga. As I mentioned before, music does impact the feeling a little bit, but there isn’t always need for music especially when you can listen to nature!


-------------------------------


Det finns ett härligt glasställe i centrum! Jag smakade på allt möjligt, även en del smaker du kanske inte har hört talas om, som t.ex. kinder, oreo och många fler...

Jag är mycket glad för att ha kunnat besöka fyra väldigt olika stränder! Jag älskade dem alla, men om jag måste välja så skulle jag föredra Anzio och Sperlonga. Som jag nämnde tidigare har musiken en inverkan på stämningen, åtminstone lite grann. Man behöver inte alltid musik, utan man kan också lyssna på den vackra naturen!

Like what you see? Comment and share! Until next adventure ;)


-----------------------------


Gillar du det du ser? Kommentera och dela gärna! Till nästa äventyr ;)


Bisous

Likes

Comments

The rabab is a lute like instrument introduced to me by a dear friend from Afghanistan. The land famous for goat polo. It’s a cultural symbol of the Afghan tribes, the Pashtoon as they call themselves. The instrument is plucked and is very different in construction. Since it is my friend’s birthday today I decided to introduce you guys to the Rabab!

Here is a demo.


----------------------------


Rabab är en luta, ett stränginstrument som jag fick bekanta mig med via en god vän från Afghanistan. Landet är känt för sin traditionella hästsport Buzkashi. Rabab är en kulturell symbol för de afganska stammerna. De kallar sig själva som folket för Pashtoon. Unik som det är har detta instrument en annorlunda uppbyggnad och spelas genom att plocka strängarna. Eftersom det är min väns födelsedag idag tänkte jag presentera rabab åt er!

Här får ni provlyssna.

Haven't had enough? You can listen to a more modern version of the Rabab.


-----------------------------


Du har inte fått nog ännu? Här kan du i så fall lyssna på en modernare version av rabab.

Maybe a little more is in order for you to get a full feel of the instrument.


-----------------------------


Kanske lite till så får ni en bra tumkänsla på hurdant instrumentet är.

Like what you see? Comment and share! I promise to read all comments and write more interesting blogposts.

Until next time!


-------------------------------


Gillar du vad du läser? Kommentera och dela gärna! Jag lovar att läsa igenom alla kommentarer och skriva fler intressanta blogginlägg.

Till nästa gång!


Bisous

Likes

Comments

These songs make me jump around the house like an elephant on the loose! I hope the neighbors won't kill me when the whole house shakes like an earthquake!


------------------------------


Dessa låtar får mig att studsa omkring som en elefant i huset så att hela huset skakar! Hoppas grannarna inte tar kål på mig den här gången!

Let's shake it off a bit with some afrobeats!


-------------------------------


Nu låter vi de afrikanska rytmerna svepa iväg oss till dansgolvet!


A presto

Likes

Comments

There's always at least one song that travels with you no matter where you go. I have been playing this song since my teens and it's funny how differently you can play one and the same song. This song has been requested many times so I thought I'd share it with you.

I want to also share a beautiful saxophone version of this song! So here they are, two versions of Can't Help Falling In Love by Elvis Presley!


------------------------------


Det finns alltid en sång som vandrar med dig oberoende vart du går. Jag har spelat den här sången så länge jag minns och det är kul hur man kan spela en och samma sång på flera olika sätt. Den här sången har önskats flera gången så tänkte dela den med er.

Jag vill också dela med mig en vacker saxofon version av sången! Här är de, två versioner av Can't Help Falling In Love av Elvis Presley!

Wise men say

Only fools rush in,

But I can't help falling in love with you.

Likes

Comments