Einsteins universum. Titeln beskriver i sig bokens tema enligt mig. Hans fysikaliska upptäckter, formler, lösningar och iakttagelser. Allt ingår i det som författaren kallar Einsteins universum.


Boken tar upp mycket av det som Einstein gjorde under sin karriär. Allt ifrån Einsteins klocka till Galileis gåta får man som läsare ta del av. Dessutom förklarar författaren vad Einstein upptäckter lett till, vad de har betytt för fysiken och delvis även vilka upptäckter som beror av Einstein. Just detta är anledningen till att jag valt temat Einsteins universum, eller Einsteins fysik. Författaren behandlar inte bara fysiken utan även vad den bidragit med.


Innan jag började läsa så hade jag flera tankar om vad temat skulle vara. Det som jag valt, Einstein fysik, var ett av dem och de andra var huvudsakligen Einstein eller fysik. Båda dessa skulle kunna vara teman i boken, men det finns saker som tyder på motsatsen. Jag tycker att båda dessa teman inte beskriver bokens helhet på ett tillräckligt bra sätt. Boken handlar inte bara om Einstein då jag som läsare inte får veta mycket om vart han kommer ifrån, hur han växte upp och vart han studerade, det är ingen självbiografi. Likväl så kan jag inte säga att bokens tema är fysik. En bok om fysik skulle förmodligen vara otroligt lång då begreppet är relativt vagt och kan beskriva väldigt mycket. Boken handlar inte om all fysik utan den är specifikt begränsad inom ett visst område, Einsteins fysik.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

​När jag läser i denna bok fastnar jag direkt för de områdena där de nämner alla olika bakterier som praktiskt sett styr våran kropp. Hur viktigt det är att bakterierna är i mångfald, hur överväldigande stor roll tarmfloran har och hur viktig den är.

Våran tarm innehåller alltså 10 gånger mer celler än vi har i kroppen, alla med sin egen funktion och syfte. Det finns goda bakterier och det finns onda, det finns bakterier som styr hormoner och de som kan påverka vårt immunförsvar så vi drabbas av sjukdomar men även bakterier som har lugnande effekt.

Det som alltså blivit väldigt aktuellt är hur vi ska använda oss av den information vi nu har, hur vi på bästa sätt kan förbättra vårt mående genom dessa bakterier.

Hon skriver att många av våra hälsoproblem faktiskt kan lösas endast genom att ändra vår tarmfloran, att tillsätta de bakterier som saknas eller behövs. Oftast går dessa bakterier att få i sig genom att äta viss mat vilket är positivt för individen eftersom man själv kan styra över det. Men vissa bakterier kan saknas helt i vissa människors system.

Därför pratas det väldigt mycket om att vi i framtiden kan få utskrivet bakterier istället för medicin för vissa av sjukdomarna eller symptomen som man kan få. Ett vanligt exempel är bakterierna Lactobakterierna, L. helveticus och L. rhamnosus tillsammans med bifobakterien B.longum som visat kunna minska ångest och depression. Detta är bara ett av många exempel där bakterier kan vara det som hjälper. Detta kan man självklart vara skeptisk emot men jag blir även fascinerad av att ta reda på ännu mer.

Om någon tycker det jag pratar om låter väldigt intressant så är det bara att kolla upp boken, verkligen läsvärd om man är lika nyfiken som jag. Samtidigt som man lär sig nya saker om sin kropp och som sagt hur allt hänger ihop och hur du kan påverka.

Det är som bokens baksida säger ”Lär dig mer om hur du påverkar din egen tarmflora, läker inflammationer och förbättrar hälsan på naturlig väg.” (Magstarkt!, Pagina förlag, 2015)

//Lydia 

Likes

Comments

Einstein - en ikon för den moderna fysiken, en revolutionär och dessutom ett känt namn. Efter att ha läst Einsteins universum har jag nu en större förståelse för hans upptäckter och dess innebörd. Det jag funderar över är dock exakt hur mycket Einstein bidragit med? Vad har hans upptäckter, utöver det som tas upp i boken, betytt för fysiken? Hur mycket kan man säga är beroende av Einsteins fysikaliska avslöjanden?


Nigel Calder avslutar boken genom att beskriva Einstein med de exakta orden som Edmund Halley beskrev sin vän Isaac Newton: ”Närmare gudarna kan inge dödlig nå” (s. 236). Orden ger en bra bild och tolkningen som jag har gjort av Einstein, utifrån boken, stämmer väl överens med den avslutande meningen. Hans banbrytande iakttagelser under början av 1900-talet tar, än idag, fysiken till nya höjder. Men hans upptäckter sätts inte i perspektiv till all annan fysik och därav min huvudsakliga fråga: Hur mycket kan man säga är beroende av Einsteins fysikaliska avslöjanden?


Samtidigt som jag och förhoppningsvis ni nu sitter och klurar på hur stor Einstein egentligen var och är, så har jag ännu en fråga. En undran som förmodligen alla någon gång har tänkt. Hur mycket har våra fysiker upptäckt? Och hur mycket gömmer sig fortfarande i matematikens och fysikens labyrint?

Likes

Comments

​Det största temat i Magstarkt! är ju kroppen, både psykiska och fysiska sjukdomar tas upp och vi får orsaker och konsekvenser med dessa. Däremot är magen och tarmfloran också centralt eftersom att de sjukdomar som tas upp har faktiskt sin grund i magen och dess system.

Det som boken tar upp är ännu ett okänt ämne men också ofattbart användbar för alla. Genom att läsa denna bok får läsaren reda på viktig fakta om kroppen som ännu är helt nytt. Det finns så mycket i vår kropp och sinne som styrs av det som finns i våran mage. Detta är ett helt nytt sätt att tänka när det gäller hur våra kroppar fungerar och forskarna är helt fascinerade över alla upptäckter som görs.

Jag själv är i mitten av en utredning av just sjukdomen IBS vilket är anledningen till att jag valde just denna bok att läsa. IBS är också nytt för forskare vilket gör att det inte är många som har information om sjukdomen vilket gör detta ännu mer intressant. Detta är trots att IBS är den vanligaste sjukdomen efter förkylning till att folk sjukskriver sig. Självklart har jag fått lära mig mycket om hur jag ska hantera IBS. Men jag vet nästan mer om hur jag förbättrar min tarmflora så att jag inte rubbar balansen vilket kan leda till andra saker.

Boken tar ju även upp sjukdomar som kan komma som konsekvenser om tarmfloran tex har obalans. Trots att många kan få större förståelse för sin sjukdomar som tex diabetes eller Crohns när de läser boken riktar den sig inte bara mot denna målgrupp. Boken är minst lika hjälpsam mot de som inte har dessa sjukdomar eftersom den tar upp så många faktorer att ha koll på när det gäller detta område. Det finns många exempel på hur maten vi äter förstör för våra kroppar eller försvagar dem. Sen kan många av dagens hälsoproblem faktiskt kopplas till magen.

”Stress, övervikt, depression, diabetes, autoimmuna sjukdomar och ångest visar sig genom tarmflorans sammansättning och tarmslemhinnans utseende och generella hälsa.” (Magstarkt!,Pagina Förlag 2015, s38)

Stor del av det som står i boken är förklaring över all den nya forskning som gjorts. Det är också extra spännande att dessa nya upptäckter eftersom de redan har börjat göra skillnad. Både Autism och ADHD har tidigare varit väldigt svårförklarade men genom denna nya forskning har den inställningen faktiskt ändrats. Ett exempel är för autistiska barn, de har gjorts undersökningar på deras tarmflora där man kan se att de har annorlunda från människor som inte har autism. De får därför en kost som hjälper till att läka deras tarm vilket genererar i att de mår bättre och får färre autistiska drag.

Ett annat tema boken kan ha är självhjälp, det finns väldigt mycket tips och tricks för att på ett naturligt sätt förbättra sin hälsa. Denna bok är helt enkelt en riktigt bra bok att läsa om man vill veta mer om hur allt hänger ihop. Innehållet förklarar hur komplicerad våran kropp egentligen är, den visar också hur stor påverkan maten har. Därför tycker jag det är otroligt viktigt att veta vad som faktiskt sker i sin kropp. Att ha koll på hur man kan förbättra sitt mående med att bara ha lite extra koll på vad man stoppar i sig.

//Lydia

Likes

Comments

Jag har tyckt att denna boken har varit otroligt intressant att läsa. Texten som boken är tryckt i är tjock och lättläst. Många liknande böcker jag har läst har hur liten text som helst vilket leder till att man lätt tappar bort sig eller tappar intresse.

Dispositionen är väl genomtänkt vilket återigen underlättar läsningen. Även fast den är indelad i kapitel har varje stycke en underrubrik så att läsaren lätt förstår vad som kommer tas upp. Om stycket är väldigt långt har Johansson gjort indragningar så att läsningen får en liten paus. En annan aspekt på bra disposition är hur hon har lagt upp boken. Hon börjar i första kapitlet att ta upp hur magens alla organ är placerade och hur de fungerar men även hur allting hänger ihop med resten av kroppen. Sedan följer flera kapitel där hon redogör och förklara olika problem som kan uppstå i vår mage men också stort fokus på tarmfloran och hur den styr mycket vår kropp.

När jag började läsa boken hade jag svårt med vissa begrepp då det är många jag aldrig hade hört talas om. Vissa begrepp förklarar hon direkt men annars fick jag en positiv överraskning när det i bokens Appendix fanns en förklarande ordlista. Appendix innehöll även listor över sånt man ska undvika om man har en specifik magsjukdom, det fanns även självtester och andra olika tabeller som var väldigt intressanta att kolla igenom. I denna boken varvas lättläst text med informerande bilder. Trots att det låter enkelt så lär jag mig något nytt på varje ny rad jag läser. Författaren har verkligen lyckats med att skapa en lätt läsning som samtidigt är så otroligt lärorik. Martina Johanssons sätt att beskriva är tydligt vilket gör att oavsett om den som läser har förkunskaper eller ej så förstår man.

Johanssons språk är inte så formellt som man kan förvänta sig från en faktabok. Hon skriver på ett sätt som att hon pratar till en vilket jag tycker är trevligare läsning. När hon skriver använder hon sig av ”professor språk” men hon varvar detta med ord som läsaren fattar så fokus på information fortfarande är kvar.


”Tarmfloran har stort inflytande över både signalsubstanserna och hormonerna, vilket påverkar alla möjliga hälsotillstånd i kroppen - både psykiska och fysiska. De hormonella sambanden är väldigt intressanta eftersom de även inkluderar tarmflorans koppling till övervikt och fetma, infertilitet och andra hormonella obalanser. Detta ska vi nu ta reda på mer i nästa kapitel!” (Magstarkt!, Pagina förlag 2015, s31)


Något jag upptäckte var att boken inte går att läsa under en sittning. Boken innehåller så mycket information så man behöver lägga ifrån sig boken en stund och reflektera över vad man har läst. Detta är något jag inte är van vid då jag lätt ”slukar” böcker. Å andra sidan lärde jag mig mer eftersom det inte gick att kasta sig igenom den.

Något jag vill trycka på lite extra är att Martina Johansson har veklingen lyckats med att få in så otaligt mycket information på så få ord. Inget hon skriver har varit utfyllnad utan som jag sa, varje rad innehåller nya kunskaper.

//Lydia

Likes

Comments

Språket i boken var relativt förutsägbart. Med tanke på att boken handlar om Einstein och att den dessutom är skriven i ett utbildningssyfte så förväntade jag mig att språket skulle vara formellt och vetenskapligt, vilket det var. Det faktum att boken är skriven på detta sätt gör att jag som läsare blir tvingad att läsa noggrant. Ett formellt språk, såsom i boken, är oftast svårare att förstå än det mer informella som vi är vana vid. Dessutom är det ett vetenskapligt språk vilket kan göra det ännu svårare att fatta innebörden av orden och i förlängning även meningarna. Det märks dock att boken är skriven för den mer genomsnittliga läsaren och inte för vetenskapsmannen. Författaren förklarar vid flera tillfällen betydelsen av både ord och vetenskapliga teorier:

"Skälet till dopplereffekten ”iiii-åååå” är enkelt nog. Iakttagaren uppfattar ljudet från tågvisslan därför att tryckvågor med en viss frekvens rör sig med jämn hastighet från visslan till hans öra. om tåget rusar emot honom, så förändras inte ljudets hastighet genom luften, men varje ny våg får kortare väg till hans öra än vågen närmast."

Att Calder beskriver vetenskapen upplever jag som högst nödvändigt, även om förklaringarna ibland tenderar till att vara svårförståeliga.


Ytterligare något som utskiljer bokens språk och stil är att den inte är skriven i kronologiskt ordning. Som nämnt tidigare så är boken gjord för någon som önskar att utveckla sina kunskaper inom fysik. Detta märks dock inte bara på att författaren förklarar svårare ord och teorier utan även på bokens upplägg. Calder tar upp Einsteins teorier och upptäckter i den ordning som gör det enklast för läsaren att förstå och inte i den ordning som Einstein faktiskt gjorde dem. Detta medför att jag som läsare kan använda det jag läst tidigare i boken för att förstå det som jag läser nu.


Kort sagt så är boken skriven som Einsteins kända formel E=mc^2 Författaren förklarar något svårt med något krångligt


//Carl

Likes

Comments

Zlatan beskriver sig själv som en fruktansvärd vinnarskalle i mångt och mycket, vill vinna till varje pris. Vilket också har märkts av under hans fotbollskarriär där han kanske ibland gått lite väl över gränsen med hänsynslösa tacklingar, grova utskällningar av lagkamrater och många utvisningar. Zlatan har gjort många oförsvarliga handlingar genom åren och de flesta på fotbollsplanen men det har också sin förklaring. Han är inte uppfostrad enligt det klassiska svenska samhället som han beskriver i boken. Han är den som älskar killar som kör mot rött, alltså det vill säga att han tycker inte om den väluppfostrade, snälla, omtänksamma, kanske svenska mentaliteten, och det är kanske just det främst som han har fått mycket påhopp genom åren. Men man ställer sig då frågan, är det detta som krävs för att nå toppen?

Lite ”fighting spirit”? Något som Zlatan visat ett flertal gånger under in karriär och genom boken. Detta gör att när jag läser boken dras tankarna ständigt till min egen mentalitet. Kanske behöver man ibland sticka ut och våga arbeta mot våra mål. Samhället är uppbyggt av normer som säger vad som får göras och inte, killar ska ha blått, tjejer ska ha rosa, men det kanske är dags att bryta den mentala muren och faktiskt få vara sig själv?

Nu menar jag inte att vi ska göra uppror eller olagliga handlingar men kanske inom ditt egna samhälle? Inom dig själv? Bryt dig fri från dina egna normer och våga testa något nytt.


Vilket gör att vi kommer till min diskussionsfråga:

Tror ni Jantelagen och andra normer i samhället hämmar många möjlighet att nå framgång? Behövs Zlatans kanske lite osympatiska vinnarmentalitet för att vi ska nå våra mål/ bli bäst inom sport så som i vardagen och arbetslivet.


Likes

Comments

Inlägg 5

Något som är kopplat till bokens tema och som jag skulle vilja ta upp i gruppen är att alla är olika och har därför olika sovvanor. Det är inget påhitt att det finns morgon- och kvällsmänniskor. Jag har alltid varit en sån person som tycker att det är extremt jobbigt att gå upp tidigt på morgonen. Jag ligger hellre och drar mig till sen förmiddag, går upp och är vaken halva natten. Ibland under det mörka vinterhalvåret när allt är kallt gör det nästan psykiskt ont att gå upp tidigt ur sängen. Mellan klockan 03.00 och 09.00 tycker jag det är som skönast att sova. Men det är inte så vårt samhälle fungerar riktigt, de flesta jobben är mellan 07.00-16.00. Även när jag ska till skolan måste jag gå upp runt halv sju. Det var därför så skönt att få läsa det, svart på vitt, att olika människor har olika biologiska klockor. Jag skulle aldrig kunna vakna av mig själv en tidig morgon, oavsett hur länge jag har sovit är jag trött på morgonen. Oavsett hur lite jag har sovit är jag i princip alltid pigg på kvällen. Något som stod i boken är att för kvällsmänniskor blir det oftast för mycket av det goda. Med det menade författaren att det blir väldigt enkelt att skjuta fram dygnet tills man vänt på det helt, vilket inte heller är bra. Många menar att morgonmänniskor är mer produktiva, de går upp tidigt på morgonen, äter en nyttig frukost och tränar innan jobbet. Samtidigt som kvällsmänniskor bara sover bort dagen, men det är enligt mig bara en myt. Kvällsmänniskor kan också vara nyttiga och träna, men de gör det när deras kroppar fungerar som bäst, vilket inte är på morgonen.


//Linn

Likes

Comments

Några tankar som växt under bokens gång är tidigare nämnda i andra inlägg, men för att skapa en summering av dessa skriver jag nu detta inlägg.

En tanke som växte under bokens gång var att: Ska vi våga bryta våra egna normer och som Zlatan, våga vara oss själva och göra det vi brinner för? Detta är något jag analyserat vidare efter att boken var utläst och jag anser detta vara en viktig tanke då det är något som idag präglar samhället. Att sticka ut och göra din sak är något som skapar funderingar och rädsla hos omvärlden. Det jag funderat mycket på är om detta behövs för att nå den yttersta toppen? Behöver vi Zlatans omåttliga vinnarskalle och mentala styrka för att nå dit vi vill?

Ytterligare har jag funderat kring hur en kille från Rosengård med så mycket hat från omvärlden kunde nå toppen. Denna frågan fick jag dock svar på. Med mycket stöd från personer som ville Zlatan väl och återigen hans mentala styrka kunde han nå yttersta eliten inom fotbollen. Vägen var inte lätt men det får man kanske räkna med gällande allt här i livet, du måste arbeta för det, inget kommer på ett silverfat.


Detta är som sagt mina egna tankar och vi alla är olika och kan tolka boken på helt olika sätt men nu vet ni vad jag funderade och funderar på efter att jag har läst - Jag är Zlatan Ibrahimovic.

/ Lova

Likes

Comments

Bokens huvudtema är som tidigare nämnt att gå sin egen väg, att lyssna men inte lyssna. Detta budskap är något som speglas starkt i Zlatans berättelser om hans tuffa uppväxt som invandrare i ett starkt nationaliserat Sverige, vilket jag anser är det andra centrala temat i boken. Genom Zlatans perspektiv ser vi hur han blir behandlad i samhället. Genom sin något osvenska attityd och en tuff uppväxt blir Zlatan en parasit, ett gift som inte ska passa in. Men detta har inte stoppat honom från att göra en fantastisk karriär, lyssna men inte lyssna.

Ett annat tema som jag har funderat över som inte står direkt utskrivet i boken är Zlatans mentala styrka. Trots alla glåpord från mammor, pappor, tränare, journalister, jämnåriga, hela Sverige har han lyckats att fortsätta och ta sig ända till toppen.

Ett sista tema som jag anser väldigt viktigt för dagens samhälle är att det är okej att vara annorlunda, något som Zlatan själv påpekar många gånger i boken. För det är just det som tagit honom dit han är idag, till en av världens största fotbollsspelare.


Jag anser dessa teman viktiga för att det ger oss perspektiv, en förståelse i hur det faktiskt är att vara annorlunda och inte ”svensk”. Men även hur dagens normer formar oss och att vi ibland är för rädda för att sticka ut vilket gör att när någon väl gör det blir det skrämmande och för överilat. Jag vill även poängtera vikten av den mentala styrkan, vi alla kan lära oss av Zlatan och hans styrka som verkligen inte bara är fotbollen utan även det mentala. Jag tävlar idag på elitnivå och känner redan nu att det är många knep som kommer tas med och användas. Min rekommendation, läs boken, den är värd det.


Jag är Zlatan Ibrahimovic liknar ingen bok jag har läst tidigare vilket kan ha sin grund i att jag inte varit intresserad av självbiografier genom åren, vilket gjort att jag valt bort den, ett dumt val måste jag säga. Nu under senare år har jag blivit mer och mer intresserad av Zlatan och velat veta vad hans hemlighet är för att nå toppen, vilket gjorde att jag äntligen tog mig tiden att läsa den.

Jag kan relatera till mig själv när det kommer till ämnet om den mentala biten. Under mina tidiga tävlingsår har jag arbetat med min nervositet, vilket fick en riktig knäck under ett SM 2014. Efter det blev jag inte samma person och var nervösare än någonsin inför tävling. Men genom hjälp och stöd från familj och tränare har jag idag hittat tillbaka och tycker tävlingar är roligare än någonsin. Mitt knep var att se vad som gick fel analysera det och släppa det sen, gå vidare, göra det bättre nästa gång och inte gräva ner mig totalt över ett misslyckande.


/ Lova

Likes

Comments