Enligt många är utbildning något av det viktigaste som finns. Trotts denna inställning sker ett drastiskt tapp i kunskap hos elever inom svenska skolan och av studenter som utbildar sig till lärare. Det är ett svårt problem att tackla och alla verkar ha rätt medicin för att lösa detta problem och som lärarstudent vid ett av universiteten har i Sverige får man självklart också en bild av detta problem.  Efter snart 3 år på ämneslärarutbildningen på gymnasiet blir det väldigt uppenbart snabbt vart ett av problemen till denna utveckling ligger. 

​Lärarutbildningen

Lärarutbildningen den utbildning som ska forma de som ska forma nästa generation är milt sagt patetiskt, det som ska föreställa ett fulltids arbete är för en normalt engagerad student en ansträngning på max 20 timmar i veckan. Detta gäller då inte i min mening inom ämnesstudierna utan präglar det som ska vara kärnan i denna utbildning. Det är alltså de allmänna kurserna som ska de som förbereder en för hur man ska gå till väga för att vara en bra lärare det vill säg en lärare som både kan sitt ämne och som kan lära ut det eller hur man ska möta en elev med problem. Det är för mig inte konstigt att lärarstudenter inom den naturvetenskapliga disciplinen är väldigt få då steget till ett jobb inom industrin är väldigt litet.  Varför ska man bemöda sig med fem års utbildning varav hälften är präglat av kurser som är värdelösa till största del och skulle lika gärna kunna hållas på högstadiet. En lärarutbildning borde vara inriktad på framkanten av pedagogisk forskning med inslag av hur det historiskt har sett ut inte bara det sistnämnda. Vad diskuterar man på forskningsnivå inom didaktik och pedagogik, vart finns problemen med att använda dessa idéer då de är på ganska lösa grunder efter som en människa aldrig är lik en annan. 

Om lönerna och arbetsbelastningen är toppen på det isberg som måste smältas bort är lärarutbildningen den del som är under ytan och vilket är grunden till vad toppen står på.

http://www.tam-arkiv.se/sites/default/files/styles/large/public/pictures/tam/generell/HHS,_Brunkebergstorg_2,_bild_II.jpg?itok=XDbffD6s

​Bilden avspeglar andan i dagens lärarutbildning. Ett kvarglömt program med understimulerad studenter. 

Likes

Comments