- informativt, - Skolinlägg

För att hitta den rätta källan bör man ha lagt upp några frågor även punkter kring den information man vill ha. Så att man kan på ett lättare sätt förstå om källan är äkta eller inte.

Här är några exempel på både frågor och punkter:

Äkthet

- Är källan som den utger sig att vara?

- Eller är det en förfalskning

- Endast äkta källor har något att berätta om händelsen

- Men man kan lära sig något av en förfalskning

Tidsamband

- Hur lång tid har gått mellan själva händelsen och berättelsen

- Ju kortare tid som förflutit - desto mer tillförlitlig blir källan

- Ju längre tid som förflutit - desto mindre tillförlitlig blir källan

- Vi glömmer snabbt

- Vi blandar ihop

Beroende

- Primärkällor är mest tillförlitliga (alltså den som var med om händelsen)

- Värdet minskar om:

- Berättelsen har gått i flera led

- Berättaren har varit kontakt med någon annan och diskuterar

Tendens

- Helst ska en källa vara opartiska (mycket sällsynt) alltså ska källan vara neutral

Likes

Comments

- informativt, - Skolinlägg

Källkritik, vad menas egentligen med det? Handlar det om källare? Vatten källor?

Nej! Meningen med just källkritik är kring källor på internet, om vart ifrån man tar sin fakta och information. Att kritisk välja rätt källa.

Ska man välja första bästa eller ska man leta sig djupare efter rätt information?

Wikipedia vet nog alla vad det är, det är sidan som innehåller information om nästintill allt. Det är lätt att tro att just sidor som den har den rätta informationen, oftast är det så men inte alltid. Just Wikipedia i fråga, kan man själv göra ett konto och ändra informationen på sidorna. Som om jag skulle rabbla upp dem bästa chips smakerna under Donald Trumps sida, och säga att Diktatur är bäst under sidan om demokrati.

Gruppchatter på flashback, någon sa det i korridoren eller du kanske läste det på en blogg, vi skulle var källkritiska va? Då ska du skrota dessa källor lika bra som du skrotar fuckboys, för sådant skräp vill vi inte ha.

Likes

Comments