Tiden har en förmåga att då och då göra sig till författare – den använder sina tänder för att skriva. Tuggar sönder, omformar, korrigerar till och med ibland. Ibland följer den mottot att flera kockar inte göra bättre soppa och boken ifråga försämras, men ibland har den slipat sin förmåga och åstadkommer något verklig originellt. Vi kan inte generellt säga förbättra, eftersom vi ju inte alltid vet hur originalet var stöpt från början. Tiden är inte bara författare, förstås, utan hon figurerar lika ofta i andra kretsar: vem kan så till exempel föreställa sig att Venus från Milo skulle vara lika fascinerande med sina armar? Eller helt det sargade Colosseum? Det är ingen annan än tiden som varit framme. Det märkliga är att hon arbetar i det dolda, och alltid oförutsägbart. När Petronius skrev sitt verk, för eftervärlden känt som Satyricon, var det naturligtvis inte den bok vi har framför oss han hade i åtanke. Men frågan är om den inte är bättre. Hur skulle Petronius utan sin medförfattare ha åstadkommit något som överträffar vad vi nu har att läsa? Såklart: vi vet inte, men det är frestande att tänka att, som det brukar heta. Med säkerhet vet vi inte vem Petronius var, men det spekuleras att han var ett slags smakdomare åt kejsar Nero och tvangs av densamme att begå självmord, eftersom Tacitus omnämner en sådan person vid namn Petronius i sina Annaler. Låt oss säga att det är sant. Man vet i alla händelser lite om författaren själv och boken han har lämnat till eftervärlden är kraftigt stympad. Vad som i sin helhet finns kvar är det berömda avsnittet om gästabudet hos Trimalchio samt fragmentariskt vad som händer innan och därefter. En prosa i jagform blandas med inslag av vers, i synnerhet av den fiktive poeten Eumolpus, men där förekommer också vers av Vergilius (och något enstaka citat från Horatius). Vi får följa den impotente Encolpius, som också berättar historien, på hans äventyr i mer eller mindre märkliga situationer. Med sig har han – i stora delar av berättelsen – sin slav Giton, en tämligen klok ung man, som också råkar vara ett riktigt kap. Encolpius är förälskad i honom, men han är inte ensam därom. Både män och kvinnor visar förstås sin åtrå och Petronius är inte rädd för detaljerade berättelser om deras promiskuösa äventyr. Det är omöjligt att redogöra med samma berättarlusta och närvaro om alla sekvenser och impulsiva händelser, men bland annat skildras i det längsta och mest välbevarade avsnittet den middag som hålls hos den frigivne slaven Trimalchio, som ställer till med ett sådant överflöd i avancerad matkonst för sina gäster att de häpnar. Det kommer in vildsvin i filthattar, Trimalchio själv kommer in i rummet buren av sina slavar medan han petar tänderna med tandpetare av silver, mer mat, det skryts, berättas vidskepliga historier, mat, nattvakter rusar in, sällan har ett etcetera känts så nödvändigt. Igen: detta går inte att återberätta med någonsomhelst värdighet. Men det är alldeles fantastiskt skrivet. Varför säger jag då om denne författare att det kanske är bra att delar av hans verk inte blev bevarade, tvärtemot det så kallade sunda förnuftet? Därför att de berättelser som omringar avsnittet om Trimalchio blir alldeles utmärkta som fragmentariska ögonblicksbilder som skänker en seriös underton till hela den absurda berättelsen. Detta är som jag tolkar det också Petronius avsikt: det är såklart inte bara något hafsverk, utan tvärtom är det nogsamt utstuderat vad som sker och varför. Seriös i betydelsen allvarligt menad. Med dessa avstyckningar skapas vidare faktiskt en modernistisk roman (kanske den första?) och genom dessa förstärks och förnyas bilder som annars kanske hade passerat obemärkt förbi. Så till exempel får den följande meningen stå som ett eget stycke: »Snälla du, sluta skrika, sade jag, jag ska ge dig en struts istället för gåsen.« Meningen betyder inte längre bara vad som där står, utan någonting mycket större (i avsaknad av bättre ord). Vad vill Petronius med denna roman? Först tycks han mig vilja upplösa inte samhällets normer såsom de uttrycker sig i det specifika samhället, utan istället upplösa idén om normer överhuvudtaget. Också därmed besläktade ord; planer, moralen, dygder, föreskrifter, lagar, plikter – ja, allt det som det romerska samhället i hög grad har kommit att representera för eftervärlden, uttryckt komprimerat i ord som virtus (’dygd’) och pietas (’fromhet’). Det geniala är inte bara att han betonar detta i romanen, utan romanens konstruktion som sådan saknar alla dessa element – det finns inget som helst dömande av karaktärerna, det finns ingen moral, inga plikter som man ägnar sig åt: folk lever. När de bråkar, försonas dem. När de kränker gudarna, hjälps de åt att dölja det för lagens långa arm – som man för övrigt i romanen lyckas undvika var gång den närmar sig. Hade författaren varit moralisk hade han sagt att detta är ingenting som vi bör eftersträva och huvudpersonen hade blivit osmaklig, Giton hade man värjt sig ifrån, Trimalchios middag hade man lämnat innan man hade tagit första steget in. Istället skildrar Petronius från ett moral– och sedeslöst perspektiv en dito verklighet. Man kan fråga sig: vadå för? Varför denna upplösning? Ett svar kan vara att verkligheten i Petronius värld inte är moralisk, pliktskyldig och driven av lagar och så vidare. Tvärtom är rådet att man inte bör »lita så mycket på sina planer, eftersom ödet har sitt eget sätt att gå tillväga…« Det är snarare det okontrollerbara (våra begär, lustar och vidare) som styr oss. Det leder till en till synes slumpmässig och impulsiv verklighet, i hög grad påminnande om den som Bob Dylan ger uttryck för bland annat i låtar som Bob Dylan’s 115th Dream, Maggie’s Farm och On the road again. Och precis som Dylan verkar Petronius betrakta detta kaos som »a friend of mine«. Ett annat svar skulle vidare kunna vara att det helt enkelt inte går att värja sig mot detta, det som av stockmoralen kallas för frestelser. Vi får denna poäng illustrerad i slutet av romanen. Det berättas då om en fru vars make har avlidit och eftersom hon är fromheten själv vägrar hon att lämna honom vid sin grav, utan måste också då ta hand om honom. En dag kommer en soldat där hon sitter vid graven, som ligger i ett underjordiskt valv, och tycker synd om henne. Denna fromma kvinna börjar till slut ge efter för lusten och soldaten går dit varje kväll (medan folket i staden tror att hon fortfarande fromt vakar över sin döde make). En kväll har släktingar till en man som blivit korsfäst tagit ned mannen ifråga för att han ska få en värdig begravning. Soldaten har ju inte varit där och vaktat, som han borde ha gjort, och han blir förskräckt. Kulmen och avslutningen i historien är när den fromma säger åt soldaten att hänga upp hennes man på korset, så att soldaten inte ska bli straffad. Berättelsen visar inte bara att vi inte kan värja oss mot dessa begär, utan dessutom att verkligheten är beskaffad med dessa element – att förneka detta är att förneka en del av den. Och idén om moral, dygd och vidare är alltså något förfalskat som människorna inbillat sig gäller för dem, men det är egentligen den stora lögnen: vi älskar att supa, njuta och knulla, och när problemen uppstår är tanken att det löser sig till slut. Jag skrev dock att det var så det först tycktes mig. Men som vanligt i de riktigt intressanta böckerna är det inte riktigt så enkelt – vi kan inte bara avskaffa någonting och nöja oss därefter. Diktaren Eumolpus sammanfattar sålunda: »Det som är tillåtet är ingenting värt, utan hjärtat gläder sig åt irrvägar och älskar det förbjudna.« Vi synes också behöva det förbjudna, om inte annat av den enkla anledningen att då ha någonting att kunna bryta mot. Men vad ska vi förbjuda? Och på vilka grunder? Och vilka vi? Det är sådana frågor som romanen lyckas ställa, genom att först avväpna samhällets seder och bruk, och den gör det med verklig finess. Det blir också en roman i väldigt hög utsträckning om ordningen (med begrepp som ovan) och oordningen (kaoset, begären) och om att båda är nödvändiga och behöver stå i förening, vilket har uttrycks väl i ett fragment av Horace Engdahl: gärna oordning, men på därför avsedda platser. Satyricon är en verkligt storartad bok, som förtjänar och också har en plats bland de stora klassiska verken från antiken. Och när vi alltså har ett sådant mästerstycke till hands, vad gör väl det då om författaren är Petronius blott eller om tiden också har tuggat det med sina vassa tänder?/E.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

CommentsDet kanske inte är märkligt, men det är ett fenomen: man har de i bokhyllan och först när de har dött börjar man läsa dem. Så har det varit för mig i flera fall, där dessutom författarna har kommit att betyda mycket för mig; José Saramago, Imre Kertész, jag tror också Lars Gustafsson (eller så började jag läsa honom ett tag innan han dog). Döden har en enorm kraft på den levande litteraturen och det är som om den i dessa fall påminner mig om att jag nu har missat något viktigt. Det är lätt att bli irriterad på sig själv i dessa lägen och man har ännu större anledning därtill när mönstret upprepas. För mig nu med Bodil Malmsten. Innan hon gick bort i år hade jag av henne bara läst ett förord till en bok av Thomas Bernhard, hört Ett bloss för moster Lillie med Lena Nyman, och haft en diktsamling i bokhyllan som jag sedan skänkte bort när jag flyttade. Det är likadant med de övriga författarna jag nämnde i början och det är detta som är märkvärdigt i fenomenet, om något är det. Att man inte bara börjar läsa dem efter deras död utan att man har haft för avsikt att läsa dem, men att det inte blivit av, under tiden de levde. Jag är väl ung och har väl mycket att lära. När Bodil Malmsten gick bort, eller dog som hon vill att man säger, i februari i år noterade jag naturligtvis detta, men gick ganska snabbt vidare med annat. Så, bara för ett litet tag sedan, såg jag bokryggen till hennes Loggböcker, samlade och utgivna av Modernista, men utan att veta att det var en bok av henne – jag drogs helt enkelt till bokens utseende. Hur skriver egentligen hon, tänkte jag, när jag såg att det stod Bodil Malmsten på ryggen. Jag slog upp första sidan: hänförd. Hon var underhållande, drivande, kvick. Allvarsam. Allt på samma gång. Det finns de gånger man känner »det där måste jag ha«, och så har man det.

  Malmstens Loggböcker utkom mellan åren 2006–2013 i fem separata utgåvor, alla med namn efter kända författare och poeter (Szymborska, Majakovskij, Aspenström, Brecht, Bodil Malmsten själv), namn som Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig eller Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag. Böckerna, om hundra sidor per bok, hämtar bland annat material från den blogg som hon skrev och här samlas iakttagelser och kommentarer om fransk politik, böcker som hon läser, om trädgårdsarbete och de envisa mullvadarna, om hennes grannar, om svensk politik, Försäkringsbolaget, sin älskade bil Rovern, om alla film och TV–serier som hon slukar, om sitt skrivande såklart, om de eviga resorna från Finistère – där hon ju under tio års tid levde i självvald exil – till Stockholm och tillbaka igen, och så vidare. Det är loggböcker, alltså inte dagböcker i traditionell mening, utan texter företrädelsevis av kortare omfång som »fastslår nuläget.« Detta är denna tanke som bär loggböckerna och är deras styrka: omedelbarheten i texterna, impulserna (inte sällan med humor), vilket frammanar en uppriktig ton i texten (de som exempelvis har svårt för överdrifter – även om de inte är så kraftfulla – kan snabbt förstå varför de uppkommer). De tre första delarna känns genomarbetade, kraftfulla, och är också mycket intressanta. I dem kan man nästa slå upp vilken sida som helst och få ett slags encyklopedisk kunskap över en människas ensamma delaktighet i världen. Så till exempel redan på första sidan, där hon skriver om de som anser att bloggandet – som hon mycket riktigt påtalar vara ett mycket fult ord – fördärvar språket. Själv anser hon det vara ett konstnärligt verktyg. Hon skriver: »En gång försökte jag slå ihjäl en man med en stekpanna, men inte var det någon som ifrågasatte stekpannans förträfflighet för det.« Även om jag delar hennes smak i litteratur (hon liksom jag är fanatiskt förtjust i Thomas Bernhard, hon tycker om Bolaño, Kertész, Bob Dylan, Vila–Matas etc., författare vilka det förvisso inte är särskilt svårt att behagas av) och hennes undantagslösa försvar för den så kallade lilla människan, den så kallade svage, behöver varken jag eller man hålla med henne i det hon säger, i själva verket är det långtifrån alltid man gör det. Det är ju inte heller poängen. Emellertid, och det förvånar mig verkligen, tycker jag att det händer något i de två avslutande delarna. Det kan vara så att språket blir en aning utmattat när man läser för mycket av det, att dess intensitet som är dess fördel vid kortare läsning kan ligga det till last vid längre sjok. Men samtidigt måste läsningen kunna gå till på det sättet med behåll (för att ta ett till Bodil Malmsten närliggande exempel fungerar Thomas Bernards Självbiografierna, också i fem delar, alldeles utmärkt att läsa efter varandra: där vill man dessutom ha mer), nu särskilt när de samlats i en volym. Böckerna följer dessutom på varandra kronologiskt, redan den därpå följande månaden (förutom sista delen, som bryter det kronologiska mönstret), och man följer jagets förändringar under tiden; flytterna, politiken, grannarna. Att då stöta på iakttagelser och formuleringar som känns generella, som gränsar till kliché (det kan, tycker jag, finnas spår av sådant också i de tre första, men där är de bättre maskerade), som till exempel följande, vilken berättar om hur en busschaufför trots snöovädret i Sverige lyckas köra den gamla bussen: »En buss som klarar en vinter i Stockholm, ett litet steg för mänskligheten, men a giant leap, ett jättesprång för oss och vår busschaufför.« gör att texten tappar stinget lite, förlorar sitt bett. Dessutom förekommer upprepningar av formuleringar som hon redan skrivit i andra tidigare delar och som man inte får känslan av vara ämnade som stilistiska upprepningar à la Bernhard utan fastmer som en återuppstånden tanke som formuleras såsom varande ny), meningar som känns hastigt skrivna och inte ordentligt genomlästa. En smaksak kanske, men till exempel: »Någon lust att sparka på möbler känner jag inte dock.« och »ett land där folk sitter på fält under blåbärsträd och där små pojkar i blåbärskostymer gå under blåbärsträd stora som äppelträd.« Jag upplever inte att meningarna flyter på, placeringen av »dock« känns konstig i den förra och i den senare är användandet av »blåbärsträd« andra gånger väl överflödigt. När exempelvis dylika formuleringar och dylika kommentarer och iakttagelser upprepas lite för ofta blir det för platt helt enkelt. Man kan säga att allas kommentarer och iakttagelser ibland är hennes kommentarer och iakttagelser, och då blir det bitvis segt, men lika ofta (om inte oftare) blir hennes kommentarer och iakttagelser allas kommentarer etcetera, och då blir texten plötsligt angelägen. Att de avslutande loggböckerna svajar till lite är lite besynnerligt, främst med tanke på hur bra hon visar att hon skriver i de tre förra, och vad anledning härtill är varken kan eller vill jag spekulera i. Det är dock på det hela taget mycket intressant att ha fått stifta bekantskap med denna författare, som förbaskar sig och gläds, hatar och älskar, plågas över livet och är lyckligare än någon annan samtidigt som hon ständigt är upptagen med frågan, som hon själv formulerar det, om hur man lever med det man inte kan leva med, detta det som alltför ofta uppfattas som sin egen värld, som jaget självt.


/E.


​​Boken kan köpas bland annat på:

http://www.bokus.com/bok/9789177011408/loggbockerna-2005-2013/
https://www.adlibris.com/se/bok/loggbockerna-2005-2013-9789177011408 
http://cdon.se/böcker/bodil_malmsten/loggböckerna_2005-2013-37487637 


​Bilden har skickats via mail från Modernista

Omslaget till boken finns både i rosa med gul text och i gul med rosa text.

Likes

Comments


Alla författare återkommer. Så kan man mycket kort sammanfatta det. Ibland har jag tänkt i något romantiska stunder, det medger jag (men vad gör väl det?), att författare får sitt tema liksom som en skänk från ovan, ungefär som när man drar en lapp ur en hatt med massa andra lappar i: vad som står på lappen råder bara den som skrivit lappen över, medan den som dragit den får medge att det nu är hennes lapp, en lapp hon tvingas förhålla sig till under den tid hon lever. (Eller han, såklart). Detta verkar ske innan hon stiger in i livet. Är man verkligt stor verkar man ha dragit alla lappar i hatten … Calvino kan givetvis inte vara ett undantag för denna princip, om det jag nu har sagt är sant, om vilket vi inte torde hysa några större tvivel. När jag nu har läst den sista delen i hans frihetstrilogi, om det är ett passande namn, nämligen (1959) Den obefintlige riddaren, ställer jag mig frågan: vad är det då som upprepas i den? Det är en fråga med flera svar, men som inte heller är särskilt svår att besvara, vilken betydelse de återkommande upprepningarna sedan har är något annat.
  Uppenbart är förstås att alla romaner är förlagda historiskt och att det i samtliga förekommer krig och religion som temata ständigt påverkande karaktärerna i trilogin: i Den tudelade visconten blir visconten ju mycket riktigt tudelad i ett krig med religiösa förtecken, i Klätterbaronen är det, särskilt i slutet, fullt av krig och i Den obefintlige riddaren slutligen rör sig större delen av boken i krigsmiljöer, ja huvudpersonen är ju riddare och ute i krig. Att, utan att förhasta sig i sina slutsatser, andra världskriget måste ha påverkat Calvino – som själv stred mot fascister och nazister – är väl ovedersägligt, vad för (eller snarare vilken) betydelse det har på hans verk har jag inte kunskaper nog att besvara, eftersom jag läst för lite av och om honom. Vad ser vi mer? Ja, naturligtvis naturskildringarna som uttrycks tydligast i Klätterbaronen, eftersom huvudpersonen rör sig bland träden däruppe, men också i Den tudelade visconten är det intressant att betona hur många som leker eller sitter i exempelvis ett mullbärsträd – intressant nog är det ingen trädklättring alls i Den obefintlige riddaren, som om Calvino har sagt vad han ville säga dessförinnan. Naturligtvis också: Calvinos huvudkaraktärer. Om Den tudelade visconten och Klätterbaronen har jag redan skrivit tidigare (se nedan), och i denna saga stöter vi på en minst lika säregen karaktär, nämligen den nitiske och noggranne riddaren Agilulf, som vilket titeln avslöjar är obefintlig. Han finns inte och under hans vita rustning är det ingenting: ändå rör sig rustningen, utför plikttroget alla sina uppdrag etc. Förutom riddaren får vi följa Rembalt, en till trupperna nykommen yngling som vill hämnas sin faders död (vilket han, även om han inte hade tänkt genomföra det på just det sättet, också får göra) och som blir fascinerad över Agilulf och förälskad i Bradamante, också hon en riddare som räddar hans liv, vilken i sin tur är förälskad i Agilulf (och dessutom, visar det sig men vilket man kan ha anat, bokens berättare). Till dessa kommer den märklige Gourdolou, som blir Agilulfs följeslagare och som inte vet om att han själv finns utan tror sig hela tiden vara något annat (läsaren möter honom utklädd till anka, sedan blir han groda, etc.).  Calvino har om denna roman talat om »ett erövrande av varat«. Om man följer detta citat så blir Gourdolou och Agilulf centrala karaktärer, eftersom det i deras fall är tal om dels en som inte finns, fastän han tror att han gör det, och dels en som faktiskt finns, men inte vet om det. Agilulf försvinner till slut och lämnar efter sig sin rustning till Rembalt och Gourdolou får bli Torrismonds följeslagare, en annan riddare som har av kejsaren i slutet av boken fått möjlighet att styra över en stad. Jag tolkar denna berättelse mycket som en fråga om identitet, gestaltat återigen genom ett motsatspar: Gourdolou och Agilulf. I Den tudelade visconten var det tydligt den tudelade visconten som utgjorde detta par, i Klätterbaronen skulle jag vilja säga individen och samhället och här alltså varat och icke–varat. En viktig del av dessa romaner rör idén om förening. Det handlar om i den första att förena människans inneboende så kallade ondska och så kallade godhet, i den andra om att förena individens rätt till individ utan att stänga sig ute från samhället och i denna tredje om att kanske förena sig med tanken om att vi faktiskt finns till. Detta gör han på två parallella sätt, som jag ser det, i denna roman: dels gör han det genom att låta Rembalt ta över Agilulfs rustning, Rembalt som »önskar att vara mannen som vet vad han vill!«. Här låter Calvino alltså Rembalt få sin identitetsönskan uppfylld. Men detta är på individplan, och han låter oss också – och här kommer mitt andra dels – visa ur identitet också betyder att identifiera sig med varandra. Den befolkning Torrismond har fått i uppgift att styra över vägrar acceptera honom, om det inte sker på lika villkor. Torrismond går tillslut, efter övertalning av sin nyfunna kärlek Sofronia, med på det hela, men frågar sig om det också måste innebära att Gourdolou ska ses som hans like – han som inte ens vet om att han finns. Sofronia svarar: »Han får lära sig … Vi visste inte heller att vi fanns till i världen … Man får lära sig det också.« Kort sagt, vi får lära oss att erövra varat, och att erövra varat innebär att – med självhjälpböckernas terminologi – finna sig själv men dessutom finna att andra är lika sig själv. Varför då denna förening? Därför att det är vägen till frihet, som jag tolkar denna trilogi. Det finns ytterligare en förening och det är förstås trilogin i sig. Låt oss säga att Calvino ställer frågan: hur uppnår vi frihet? Han verkar se, åtminstone, tre villkor för friheten. I Den tudelade visconten är rådet, så att säga, att erkänna hur vi är beskaffade, i Klätterbaronen att hitta sin egen väg (i samspel med samhället) och i Den obefintlige riddaren om att hitta sin identitet, eller att vi är beskaffade. Uppfyller vi dessa villkor når vi frihet. Ja, riktigt så enkelt är det förstås inte. Vi behöver Calvinos sista ingrediens. Lusten. Det som präglar alla tre böckerna, om inte annat blott i dess kreativitet och berättarlusta, är just lusten – också när lusten är något sensuellt, som inte spelar en obetydlig roll i romantrilogin. Men det är, tycks det mig, som han vill säga oss att förutan en grundläggande lust till livet kommer vi inte någonstans, då kan dessa tre villkor vara hur uppfyllda de bara vill. Vi kan se lusten efter frihet symboliserat i havet i framför allt de två första romanerna. Detta är kanske det fjärde villkoret. Att emellertid göra det såhär enkelt för sig är kanske inte helt rättvist varken mot romanerna eller mot sig själv, men att läsa Calvinos trilogi sätter i alla fall tankarna om ämnet i rullning.

  Avslutningsvis är det värt att säga något om berättarperspektivet. När man läser Italo Calvinos böcker, och andra med den originalitet och lekfullhet i handling och karaktärer som han bär på, kan jag tänka mig att det är väldigt lätt att fastna för huvudpersonerna i dessa böcker – vem har sålunda inte, läsande Den tudelade visconten, frapperats av honom som boken har sitt namn efter, fascinerats över vad som händer med honom och förundrats över hur vi egentligen ska tolka det, utan att kanske göra det för enkelt för oss. Likaledes: vem kan inte förundras över en tolvårig pojke, vid namn Cosimo, som i Klätterbaronen efter att bestämt ha vägrat äta sniglarna som serveras vid matbordet hos sin far baronen, efter att ha förvisats från bordet, istället för att slängt sig på sängen slänger sig upp i träden och stannar där – resten av sitt liv. Likadant, förstås, med en riddare som inte finns. Varför finner jag ändå mig någonstans vara mer intresserad av böckernas berättare? I alla tre romanerna är det ett slags krönikör som berättar historien om dessa fantastiska gestalter. De synes mig ha detta gemensamt, vilket lyfter ned mina fyra sätt till frihet till en grundläggande (och en smula utopisk) strävan, att alla betraktar ett sätt att leva som de själva inte lever – men kanske skulle vilja göra. I Den tudelade visconten är det den lille berättarpojken som, då han ser sin vän läkaren och upptäckaren på ett skepp ut mot havet, ropar: »Doktor Trelawney, ta mig med, lämna mig inte ensam kvar! Men snart hade skeppen försvunnit vid horisonten och jag blev där jag var, i den värld som var vår, en värld fylld av plikter och irrbloss.« I Den obefintlige riddaren nunnan (som alltså är samma person som Bradamante) som ser på Agilulf och söker det hon inte riktigt kan nå, i Klätterbaronen den yngre brodern som också vill klättra i träden men som inte vågar ta steget upp på grund av plikter som förbinder honom på livstid till jordelivet. Det är med dem människorna jag finner mig verkligen sympatisera, eftersom de har en känsla över sig att inte komma fram dit de vill, att stå i begrepp att, i likhet kanske med den stora massan människor som kan se andra människor – inte minst i vår tid – lyckas eller skenbart lyckas och få finna sig i att man står på marken och stampar. 

  Det är en svår konst att underhålla. Underhållning misslyckas ofta eftersom den för betraktaren tillslut upplevs inte som sensationsartad, utan tillslut som redan upplevd sensation: vad kan vara tråkigare? Det finns i mitt tycke ett spår av detta i Klätterbaronen, men även med detta i beräkningen är det en storartad trilogi, som det kan sägas betydligt mycket mer om än vad jag har gjort här, som i sagans tradition visar oss att det i grunden är fantastiskt att leva, att vi faktiskt gives möjligheter till strävan efter fullkomlighet (dock nödvändigtvis inte fullkomligheten), att vår värld, så »fylld av plikter och irrbloss«, trots allt är en sagolik värld – där, utan att vara alltför optimistisk, allt kan rymmas, och där allt kan hända.

/E.


 

​Läs om de andra böckerna i trilogin:

http://nouw.com/krikonflöjt/fullkomligt-ofullkomligt-calvinos-tudela-27148763 – Om (1952) ​Den tudelade visconten
http://nouw.com/krikonflöjt/forening-forgrening-calvinos-baron-klatt-27243976 – Om (1957) Klätterbaronen


​​Boken kan köpas bland annat på:

​​
http://www.bokus.com/bok/9789127147836/den-obefintlige-riddaren/
https://www.adlibris.com/se/bok/den-obefintlige-riddaren-9789127147836
http://cdon.se/böcker/italo_calvino/den_obefintlige_riddaren-37499805

Eller i Albert Bonniers klassikerserie.


Bilden är hämtad från:

http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/utlandsk-skonlitteratur/k/klatterbaronenden-tudelade-viscontenden-obefintlige-riddaren 

Likes

Comments


Det börjar direkt: Cosimo, ett av barnen till baron Rondò, vägrar att äta upp sniglarna som han har på tallriken. Istället för att, som vi vanliga skulle ha gjort: gå upp på vårt rum som vi blivit tillsagds av den upprymde fadern, klättrar Cosimo upp i ett träd och stannar där. Första kapitlet avslutas:


»Jag kommer aldrig ner! svarade Cosimo.

Och han höll ord.«


​Så stannar han i träden återstoden av sitt liv, eller rättare sagt: han beträder aldrig marken igen med sina fötter. Sara Danius, i ett bra förord till boken, skriver att Cosimo genom sitt beslut trotsar fadern och upplöser fadersauktoriteten och fortsätter: »Calvino säger det inte, men Cosimo har utropat republik.« Man kan säga att just detta är ett av bokens centrala temata, gestaltat både hos den så kallade lilla människan och i de stora sammanhangen. Romanen utspelar sig i slutet av 1700–talet och inpå 1800–talet, en tid under vilken den franska revolutionen både hinner utbryta och avslutas och under vilken folket i Frankrike, och utanför landets gränser, hoppats på frihet genom republik, men dock med det motsatta resultatet i form av Napoleons kejsardöme som en konsekvens. Dessa yttre sammanhang får vi också möta, i all synnerhet i slutet, också i Cosimos värld däruppe bland alla de olika trädsorternas kronor: han ordväxlar med Napoleon själv. Där får vi också följa hans möte och förälskelse med grannflickan, med äppeltjuvarna som klättrar runt i träden, hur han umgås med områdets mest okände bandit. När han blir äldre brevväxlar han bland annat med Rousseau, bildar sig och hjälper samhällen med diverse sysslor, slåss mot vargar, pirater och hans historier blir allt mer tillspetsade och berättaren, hans yngre broder, får stundom sålla bland flera versioner. Vad som är viktigt att emellertid betona i Calvinos fall, under hela trilogin, är att det inte blir otrovärdigt. Givet premisserna, alltså världen i vilken berättelsen utspelar sig, är dessa ting som sker fullt sannolika och trovärdiga händelser. Och eftersom de inte blir otrovärdiga blir de sällan tråkiga (även om det i mina ögon, men kanske dock av andra skäl, finns passager som kan kännas en aning sega – detta om man nödvändigtvis måste peka ut något, vill jag betona). Varför – alltså i mer, vad ska vi säga, filosofisk mening – klättrar Cosimo upp i träden och spenderar sitt liv där? Det är förstås en central fråga som romanen ställer, och inte heller enkel att besvara. I min recension av Den tudelade visconten (se nedan) föreslog jag att det handlar om ett slags förening (av det onda och goda) och jag tycker mig se ett liknande tema också i denna bok, liksom i trilogins sista del. Vad förenas? Eller rättare: vad är det som strävar efter förening med något annat? Vad jag finner enormt befriande och dessutom originellt i karaktären Cosimo är inte att han av några slags principskäl väljer bort samhället därnere och bestämmer sig för att aldrig har med det att göra igen. Inte heller drivs han av något samhällsförakt. Hade han gjort det hade han bara framstått som löjlig. En sådan karaktär verkar inte heller fungera i Calvinos romanvärld. Nej, inte ens upproret mot fadern är särskilt hårt, utan fastmer tar han emot mat som erbjuds honom från familjen, samtalar med fadern, hjälper som sagt till med diverse sysslor, låter folk komma upp i träder och umgås med honom, ja han framstår mer som en samhällsengagerad medborgare, mer än de flesta (alla) andra i boken. Flera gånger försöker han sätta i gång, grunda och hjälpa människor att starta föreningar och grupper (alltifrån frimurarorden till de Perfekta Skärsliparna eller de Upplysta Garvarna). Men vi finner följande citat:


»Det var idén om ett universellt samhälle han hade i tankarna. Och var gång han sökte samla människor, vare sig det gällde klart preciserade uppgifter som vakthållningen mot eldsvådor […] fick det karaktär av sammansvärjning, av sekretism och kätteri.«


Det som förmedlas är, vad det verkar, en samhällssyn präglad av ständiga försök att forma gruppen, men samtidigt lika präglad av misslyckandet att förmå en sådan sak. Vad går fel? Calvino själv pratar om att boken gestaltar »[…] en väg till ett icke–individuellt självbestämmande […]«. Kanske är också dessa ord centrala. För vad grupperna som Cosimo skapar, de grupper som krigstrupperna utgör (som hintar i bakgrunden) och så vidare är icke–individuella, men är de självbestämmande? Nej, det skulle jag inte säga, varken äppeltjuvarna eller frimurarorden. De är ständigt föremål för tvång som de verkar under. Jag kanske gör det för enkelt för mig, men: det som verkar glömmas bort är individen. För att vi ska kunna uppnå en självbestämmande grupp kräver det att människors individualitet, paradoxalt nog kanske, prioriteras hög(s)t. Cosimo tar del av samhället, han är ju till och med en aktiv del av det, men han är det hela tiden på sitt eget vis, med sitt krav om att vara i träden och göra det – att alltså vägen mot frihet, som Calvino också talar om som ett centralt tema för romantrilogin, för individen inte går genom att isolera sig, utan att efter egna villkor delta i samhället. Cosimo bestämmer sig för att det är såhär han måste leva, lever så, men utan att fördenskull göra avkall på människorna omkring sig. Precis som Calvino i Den tudelade visconten, och senare med ett annat tema i Den obefintlige riddaren, ser det goda och onda som nödvändigheter för att kunna uppvisa en sann och seriös bild av människan, verkar det som om han i Klätterbaronen vill visa på att någon verklig individualitet kan vi inte få utan att vara del i vårt samhälle, liksom vi inte kan uppnå ett samhälle utan att tillåta verklig individualitet. Detta är dessa ständiga (skenbara) motsatspar som på ett elegant sätt i hans romaner förenas till att bli utvägen och alternativet för människan. Kort sagt, det är inte himmel eller jord: det är träden som gäller.
  Vi stöter på liknande tankar lite varstans i boken, till exempel i det följande:


»Ja, han satte alltid upp för sig den underliga bilden av cavalier advokaten som ett exempel på hur en människa kan förvandlas då hon skiljer sitt öde från den övriga mänsklighetens och undgick på det sättet att någonsin bli som han.«


Cosimo vill inte isolera sig, han vill heller inte vara på marken. Att ständigt tillse att individen får vara individ i samhället och att vi med hjälp av en sådan tillsikt kan forma vårt samhälle, om det är riktigt, visar prov på en samhällsengagerad författare, som till skillnad från ideologiska idéer om idealstaten (till exempel fascismen och nazismen, mot vilka Calvino aktivt stred under andra världskriget) ser som mål allas bästa utifrån den enskildes bästa. (Hur nu »bästa« ska förstås). I mina ögon gör han sig till en samhällstänkare med realistiska förtecken – i klara verba: vi ska inte inbilla oss att samhällsbyggnad är en enkel sak. På så sätt kanske man till och med kan läsa boken i strid mot dylika tankar och förenklade samhällsvisioner. Samhället är komplext, redan från början eftersom enbart uppbyggnaden av individualitet är någonting komplext. Att sedan få dessa båda att samverka är att ständigt korrigera, tänka om, tillåta än detta, begränsa än det här och så vidare. Men att man genom att förena också kan förgrena sig vidare, precis som Cosimo tar sig ut på havet i romanens slut, mot friheten.
Ytterligare en orsak till varför han befinner sig i träden skulle så kunna vara att Cosimo där får chans att blicka ut över samhället som det är gestaltat och därför också se dess brister – och möjligheter. Eller så kanske vi överanalyserar alltsammans och resonerar för mycket, och för ovårdat. Kanske, som så många gånger förr, böckerna tjänar som ledtrådar till sig själva. I sådant fall är anledningen till att Cosimo lever i träden att


»[…] jag kan pissa mycket längre häruppifrån trädet! En fras utan mycken mening, men den gjorde tvärt slut på resonemanget.«

/E.
​Läs om de andra böckerna i trilogin:

http://nouw.com/krikonflöjt/fullkomligt-ofullkomligt-calvinos-tudela-27148763 – Om (1952) ​Den tudelade visconten
http://nouw.com/krikonflöjt/calvino-och-den-obefintlige-riddaren-sam-27257270– Om (1959) ​Den obefintlige riddaren


​​​Boken kan köpas bland annat på:

http://www.bokus.com/bok/9789127147812/klatterbaronen/
https://www.adlibris.com/se/bok/klatterbaronen-9789127147812
http://cdon.se/böcker/italo_calvino/klätterbaronen-37499862

Eller i Albert Bonniers klassikerserie.


Bilden är hämtad från:

http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/utlandsk-skonlitteratur/k/klatterbaronenden-tudelade-viscontenden-obefintlige-riddaren

Likes

Comments


Den afrikanska kontinentens litteratur är inte gammal, men det är dess berättande. Den svenska författaren Elin Wägners (för övrigt absolut fantastiska roman) Pennskaftet från 1910 betraktas knappast som en gammal roman, i ordets verkliga betydelse (min farmors mor och far föddes 4 respektive 6 år innan dess publicering). I relation till Homeros, Gilgamesheposet eller Bibeln bleknar dess ålder i den västerländska litteraturströmmen. Men den sydafrikanske författaren och journalisten Thomas Mofolos bok Chaka, publicerad 1925 men skriven 1910, är dock ett av de äldre verken, med skönlitterära kvalitéer, i den afrikanska litteraturens numera rika flora. Det muntliga berättandet, eller oraturen (orature, ett begrepp Ngugi wa Thiong'o använder) är naturligtvis betydligt äldre och mer oöverskådligt än vad den mänskliga förmågan tillåter.

Berättandet och i synnerhet det nedtecknade berättandets huvudfunktion har blivit att ge oss en historia och ett minne som är längre än vårt eget individuella och som i någon mån bevisar en tidigare existens. Avsaknaden av ett nedtecknat sådant är något författare från Afrika brottas med. Det låter påskina ett tidigare ickeexisterande. Ngugi wa Thiong'o, även om det inte var han som myntade begreppet oratur, försökte få in det muntliga berättandet som en del i The Department of Literature på universitetet i Nairobi men mötte hårt motstånd. Hans vilja: att ge röst åt vad andra kallat en tyst, mörk och historielös kontinent. Berättandet lever, har levt och kommer att leva.

Elechi Amadi föddes 1934 i Nigeria och dog i juni tidigare i år. För romanerna The Concubine (1966), The Great Ponds (1969) och The Slave (1978) som tillsammans utgör en trilogi med fristående delar är han mest känd. Förutom fler romaner har han också skrivit ett antal pjäser, essäer, poesi och en bok om sitt deltagande i Biafrakriget, Sunset in Biafra (1969).

Nigeria är ett av de länder i Afrika som har den rikaste litterära produktionen och framför allt under den så kallade första generationen med Chinua Achebe i spetsen, med sin fristående portaltrilogi. Wole Soyinka (nobelpristagare i litteratur 1988), Amos Tutuola, Chistopher Okigbo, Cyprian Ekwensi, Buchi Emecheta är några av den afrikanska litteraturens absolut stora namn från den äldre generationen, som nu bärs vidare av t.ex. Ben Okri, Chimamanda Ngozie Adichie, Sefi Atta, Chigozie Obioma, Chris Abani för att nämna några.

Slaveriet och kolonialismen är så pass stora historiska händelser (men fortsatt närvarande!) att litteraturen nästan inte kan undivka dem. Bearbetningsprocesserna är långa, och klyftan mellan Afrika och "Väst" syns tydligt i tematiken även i litteraturen i dag. Under 50– och 60–talet fullkommligt dånar en kör av tidigare instängda röster fram via författarnas pennor. Tystnaden är bruten och bryts med erfarenhetsskildringar naturligtvis riktade mot kolonialismen – med allt vad den innebär. Det sker såklart parallellt med att land efter land, med start i Ghana 1957, tar sin självständighet och frihet från Väst – även om den inte kommer innebära det man stridit för.
  På ett eller annat sätt, förhåller sig författaren nästan alltid till de vitas intrång och ockupering. Elechi Amadi är en av de som utgör undantaget.

Att vända sig till och skildra ett Afrika, eller Nigeria, som ännu inte berörts av kontakten med "det vita väst" är Amadi dock inte först med att göra i sin debutroman Konkubinen. Chinua Achebe gestaltar ett sådant Nigeria (och i sin symboliska förlängning, Afrika) i sin debutroman Thing Falls Apart (1958) men gör det i huvudsak för förstärka förfallet de vita orsakar Afrika (på alla nivåer) genom att i minatyr skildra själva ursprungets atomklyvning som grundar det Afrika i vilket han skriver och med den effektiva bild han skapar i någon mån lyckas göra ett obegripligt skeende begripligt. Amadis bidrag är speciellt i det avseendet att han egentligen ignorerar mötet med väst som ett litterärt tema, men inte helt, och på sätt och vis den direkt politiska tonvinkeln, som präglar litteraturen från Afrika på 60-talet.

Den litterära röst som reser sig i Afrika har karaktären av ett utåtriktad svar, vassa eggar mot Europa. Det sätter författarna i en fälla de själva identifierar
- frågorna är inte ställda av dem och därför riktar sig inte svaren till de som "ska" få dem, utan till européerna. Generaliserat: vi finns, lyssna på oss. Hör vår historia. På era egna språk.
  Amadi å andra sidan, vänder sig på sätt och vis inåt och därför på sätt och vis till en annan krets av läsare. Han böcker utgör inte ett svar på en fråga, utan snarare ett konstaterande av en verklighet. Det finns också gestaltat i han två romaner Konkubinen och De stora dammarna (båda utgivna på Modernista som åter gör en kulturgärning – tack!). Det är tonen, lugnet i berättelsen som signalerar ett sådant introperspektivt sökande. Böckerna är inte direkt slagkraftiga. Men samhälleligt, kontextuellt, indirekt slagkraftiga.

Det är bylivet som står i fokus. Och gudarna. Min uppfattning är att Konkubinen inte bör läsas som en "redogörelse" för seder och bruk specifika för en viss by (kontinent...) och defintivt ska den inte läsas som en skildring av något primitivt mänskligt urstadie. Amadi skildrar detaljrikt seder, regler och bruk i denna by (eller samhälle) men inte som instruktionskatalog för västerländska intressenter, utan för hur människans liv styrs av hennes yttre ramverk. Den expansiva kraft som ligger i det noggranna skildrandet låter idén sträcka sig över tid och rum och kan appliceras var helst man vill.
  Just det konkreta samhälle Amadi gestaltar är hårt präglat av åldershiearkier, könsroller och en stark religositet -och medföljande kuvande under de verkliga herrarna: Gudarna. Och vid dessa potentiella tematiska ämnen för behandling, skulle man kunna tro sig finna romanens kärna, men Amadi är inte särskilt kritisk mot dem (även om man kan hitta tendenser till det). De är snarare romanens skal, där dess verkliga kärna är: livet, döden och kärleken. De tre stora myterna och det omöjliga i att verkligen förstå och förklara dem.

Romanen är vacker. Karaktärarna, som utan att förlora personlig egenart, tvinnar i sin symbolik en livsbild som är mycket sorglig. Romanen är en tragedi. Tragedin består mångt och mycket i omöjlighet att verkligen nå Ihuoma, romanens kvinnliga huvudperson. Hon är den personifierade livsmyten som man aldrig får förenas med. Ju närmare man kommer henne, i kärleken och den livsskapande framtidens namn, desto närmare kommer man sin egen död. Männen som förälskar sig i henne (hennes vackra yttre och exemplariska karaktär drar till sig många) går nämligen sin fysiska död till mötes. Romanens fokusering ligger vid det tragiska att männen faller – på så vis blir Ihuoma en symbol för belastning – men personligen vill jag lika mycket se det som att hennes bundenhet vid vad hon står för är det verkligt tragiska. Hon är snärjd till en evig kärlekslöshet. Den fysiska döden framstår som en nödvändig frigörelse för männen att få uppleva kärlek.

Romanen är både socialrealistisk och mytologisk. De både ingångarna förstärker varandra. Det realistiska livet kretsar kring en regelbundenhet, en nästan förutsägbarhet, som gör att de oförklarliga skeendena exploderar i dramatisk kraft. Det pulsartade bylivet får verkligen normala skeenden, död eller besvarad kärlek, att blomma till verkliga krafter. Livskraften är stark närvarande i denna roman.

I Raoul J. Granqvists förord till De stora dammarna möjliggör han en mycket inressant läsning av kriget i nämnda roman som en allergori för kolonialkriget och Biafrakriget. Baserat på de kunskaper jag besitter, ser jag ingen tydlig sådan allegorisk koppling i Konkubinen. Men det historiska och sociala skeenden under vilken en författare verkar, kan knappast gå henom förbi. Något letar sig in. Både Konkubinen och De stora dammarna har fallet som en tydlig dramatisk struktur. Där liknar dem på sätt och vis Achebes Things Fall Apart, men snarare vad den historisk representerar. Möjligen kan man tänka sig att som – inte intellektuell konstruktion – men som en känsloskapande, att Gudarna i romanen står för den överhängande makt de vita kolonisatörerna besitter. Dialektiken Gud/människa är ju en tydlig maktordning med en – till viss del – svävande, obegriplig inverkan.

1966 publiceras ytterligare två viktiga romaner av nigerianska författare. Chinua Achebes A Man Of the People och Flora Nwapas Efuru. Det är en tumult tid i Nigerias historia i slutet av 60–talet och den politiska turbulensen, korruptionen osv. är föremål för Achebes roman, medan Nwapa i likhet med Amadi skriver en till synes motsatt roman. Efuru är litteraturhistoriskt viktig. Det är den första roman av en kvinna som publiceras i Nigeria. Förutom att den också vänder sig tillbaka till bylivet (men innehåller mötet med väst och kristendomen) är också Nwapas kvinnliga huvudperson bunden vid havsmytolgi precis som Amadis Ihuoma. Efuru ställer isället den kvinnliga gemenskapen som centrum för samhället, till Amadis motsats som, även om den innehåller en kvinnlig huvudgestalt, fokuserar mer på manligheten. Dessa likheter och olikheter öppnar för en intressant parallelläsning (som jag ännu inte gjort noggrannt). Signalerna som dessa två böcker sänder är dock tydliga: mannen och kvinnan fanns båda som subjekt innan de vita och vill inte skrivas varken som europeiska eller patriarkala objekt.

Amadis roman är en berättelse. Dess renhet, det målande språkets frånvaro, dialogens stora närvaro påminner om det muntliga berättandet där inte alltför avancerade ordkombinationer fokuseras. Ett tydlig närvaro av ett nu – ett ickekonstruerande – bosätter romanen. Historien, moralen, bärandet av ett kollektivt minne och inte minst underhållningen är alla viktiga aspekter som Amadi gestaltar. Det okonstlade i framställandet, både i historiens form och språkets klang och struktur, gör den mycket konstfull.

/O.Några övriga titlar som skönlitterärt behandlar ett förkolonialt Afrika:

​– Thomas Mofolo, Chaka (1910). Skriven på sesotho.

​​​– Aniceti Kitereza, Regnmakerens barn (1945, utgiven på svenska på Bokförlaget Tranan 2008). Den enda romanen skriven på kikerewe.

​​– Yambo Ouologuem, Våld (1968). Finns utgiven på svenska på Gidlunds förlag.

​​– D. T. Niane, Sundiata: an epic of old Mali (1960) 


Boken kan köpas bland annat på:

http://www.bokus.com/bok/9789176450390/konkubinen/
https://www.adlibris.com/se/bok/konkubinen-9789176450390
http://cdon.se/böcker/elechi_amadi/konkubinen-29799860


Bilden är hämtad från:

http://www.modernista.se/bocker/konkubinen

Likes

Comments

  
  ​​När man lyssnar till diskussioner beträffande Guds vara eller icke vara, vare sig det är i seriösa eller i mer avslappnade sammanhang, är ett vanligt argument från de som förnekar hans existens att hävda att, tvärtemot vad religiösa hävdar, vi inte alls är skapta med någon slags intelligent design: varför skulle i så fall våra ben få svårare att gå under ålderdomen och varför skulle månne våra ögon mista sin skärpa som de en gång ägt? Vore vi skapta till hans avbild, som ju är perfekt, är det svårt att se att dylika skapelsemisstag skulle kunna tillåtas, hävdar de. Det följande är inte ett ställningstagande för någon sida i denna fråga, utan ett försök att närma mig (1952) Den tudelade visconten av Italo Calvino, vars roman (om man följer det jag ska säga) kanske svarar på den svårighet som presenterats ovan. Det är den första delen i en trilogi, vars två andra delar är (1957) Klätterbaronen och (1959) Den obefintlige riddaren. Dessa tre, tillsammans med Calvinos debutroman, återutges i höst av Natur och Kultur och finns sedan tidigare samlade i Albert Bonniers klassikerserie i pocketutgåva.
​  Av oklara anledningar beger sig visconten Medardo, tillika berättarjagets onkel (morbror), hemmahörande i Terralba till Böhmen för att mot turkarna strida tillsammans med de kristna. Utan att, alltså, egentligen veta varför han är där och vad han ska göra går han ut i strid i någon slags avdankad likgiltighet. I striden blir han skjuten av en kanon och delad mitt i tu och den högra delen hamnar på sjukhus, där den plåstras om och frisknar till. Lämnande Terralba, får man tro, med denna likgiltighet återvänder han istället hem tudelad och skadad, stödjande sig på en käpp, och har ådragit sig ett fruktansvärt humör: han har kort sagt blivit ond. Brutalt, i egenskap av viscont, dömer han oskyldiga till döden, bränner ned fattigas hus (»Onkel Medardo fick smak för eldsvådor«) och lador och ägnar sig överhuvud åt elaka rackartyg. Berättarjaget är övertygad om att han står näst på tur och gång på gång befinner sig visconten i märkvärdiga situationer runtomkring honom. Så en dag märker han också att visconten, som alla vid det här laget fruktar och hatar, plötsligt börjar bete sig annorlunda, ja till och med kläderna han bär är inte längre desamma. På vad kan detta bero? Det visar sig småningom att viscontens andra halva, som man trott vara dött på slagfältet, inte alls har dött utan varmt omhändertagits av två eremiter och nu återkommit till staden. Den andra halvan är såklart god. Efterhand tröttnar också folket på honom. Under tiden har båda gått och blivit förälskade i samma flicka, Pamela. I olika omväxlingar tackar hon – naturligtvis medveten om att det är två personer – ja till att gifta sig med båda, men den gode hinner först till altaret. Men eftersom hon har valt att gifta sig med viscont Medardo hävdar den onde sin rätt till flickan, han är ju denne. En duell utbryter och med svärd snittar de upp varandras sidhalvor, blod flyter samman, och läkaren Trelawney syr ihop dem och de bli en person och får lugn i själen. Calvino berättar lustfyllt och lätt och utan tvivel känner man igen den klassiska sagans stilgrepp, samtidigt som han bevarar en sträng stramhet i berättelsen och samtidigt som han på största allvar behandlar människans ofullkomlighet.

  Calvino själv har sagt, vilket står på bokens baksida, att han med Den tudelade visconten och de övriga två böckerna i trilogin ville visa »erfarenheter av hur mänskliga varelser förverkligar sig: […] i Den tudelade visconten en strävan efter fullständighet bortom de stympningar samhällets utsätter en för […]«. Det är en rätt bra utgångspunkt när man tänker på romanen. För vad är det vi, via berättarjagets berättelse, får se gestaltat framför oss? Först är det alltså Medardo den onde (eller gemene, som han också kallas) som får sägas representera den fullständiga ondskan (ett sådant sagobegrepp passar bra i Calvinos fall) vi alla bär inom oss. Om vi låter den driva sig till fullkomlighet, visar Calvino, är det bara till förfång för en själv och för allmänheten: brutala mord och andra brott, eget vansinne och så vidare. Det är, om man tolkar det så, inte en särskilt originell tanke. Vad Calvino sedan gör är att också visa vad den fullkomliga godheten resulterar i. Den unga pojken som berättar historien låter oss få höra: »Så gick tiden i Terralba och vi blev likgiltiga och avtrubbade i våra känslor, för vi var hjälplöst utlämnade åt en ondska och en godhet som båda var lika omänskliga.« Varför då? Exempelvis har ett gäng hugenotter kommit in till landet, förföljda av franska kyrkan, som ägnar sig åt att sälja säd. Medardo den gode tycker att priset är för högt i denna hungersnöd och försvårar därför försäljningen för hugenotterna. Även om avsikten var god, leder den till problem för några andra. Den fullständiga godhetens och den fullständiga ondskans problem är alltså ett och detsamma: det finns någon som blir lidande av den. Hur kan vi lösa detta problem? Ja, så optimistiska som att säga att vi på något sätt kan bli av med det mänskliga lidandet kan vi inte vara. Men Calvino verkar säga oss att vi måste inse att den enda möjliga utvägen är att förena den fullkomliga godheten och den fullkomliga ondskan, vilket ju också är vad som händer i slutet, av den enkla anledningen att denna insikt också är insikten om hur människan är. Vi verkar sträva efter fullständighet, hur nu detta ska förstås, men det är fåfängt att inte se att ett sådant mål inte kan uppnås, för såvitt fullständigheten inte förstås i termer av ofullständighet. Det handlar om att stirra in i människans bristfällighet och acceptera den. Att vi är tudelade och att lära oss att leva med det. I ett samhälle utan för Terralba, en viss by Pratofungo, bor de spetälska som har blivit fördrivna från staden sedan deras sjukdom blivit uppmärksammad. De spetälska ligger i gräset, spelar musik, förlustar sig i sexorgier, ja kort sagt: de verkar lyckliga. De verkar, så tycks det mig, ha erkänt för sig själva både sina brister och sina fördelar och kommit till den förståelse att eftersom vi är lyckliga kan vi också vara olyckliga och likaledes tvärtom. På så sätt visar Calvino upp ett samhälle och en syn på människan som med sagans ord, som ondska och godhet, först gestalter sig som entydigt och klart, för att sedan successivt göras komplex och tvetydigt. Han verkar ge oss svaret: vi är fullkomligt ofullkomliga – och det är bra så: vi kan göra något därifrån, bara vi förstår det.
  När gudsdebatten låter höra argumentet som jag presenterat ovan kan vi tänka på detta. Om vi vore fullkomliga, skulle vi då verkligen ha behov av att exempelvis hjälpa andra? Eftersom vissa har synfel, behöver vi någon som gör glasögon, eftersom någon har svårt att gå, behöver vi någon som gör en rollator. På så sätt kan vi avancera framåt, vi bristfälliga varelser, och sträva efter fullkomlighet.


                                                                                                                                                                                   /E.Läs om de andra böckerna i trilogin:

​​
http://nouw.com/krikonflöjt/forening-forgrening-calvinos-baron-klatt-27243976 – Om (1957) Klätterbaronen
http://nouw.com/krikonflöjt/calvino-och-den-obefintlige-riddaren-sam-27257270– Om (1959) ​Den obefintlige riddaren


​Boken kan köpas bland annat på:

http://www.bokus.com/bok/9789127147829/den-tudelade-visconten/
http://www.adlibris.com/se/bok/den-tudelade-visconten-9789127147829
http://cdon.se/böcker/italo_calvino/den_tudelade_visconten-37499712

Eller i Albert Bonniers klassikerserie.

Bilden är hämtad från:

http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/utlandsk-skonlitteratur/k/klatterbaronenden-tudelade-viscontenden-obefintlige-riddaren

Likes

CommentsAtt det kan, som det brukar heta, ta emot ibland att slå sig ned och läsa en så kallad klassiker kan jag föreställa mig vara en inte särskilt ovanlig företeelse och i all synnerhet inte i Sverige, där klassikerna tycks mig ha följande funktion i bokhyllan: att stå på givakt och liksom scouten ropa »alltid redo« för att möta en ny läsares granskande blickar. Att läsa en bok är på många sätt stridartat: segrar läsaren är boken i regel bristfällig, men belägrar sig däremot boken sin läsare är den alltsomoftast – en klassiker. Eller så blir den det. Av allt döma tycks böckernas inneboende krafter bestämma ett sådant öde, säga vad man sedan vill om den saken. Det som tar emot: ständiga frågor: klarar jag av det? Vem inbillar jag mig att jag är som försöker mig på? Att beträda denna tröskel är på många sätt en befriande känsla och liksom när man stoppar handen i sötsakspåsen ständigt vill ha bara en till stiger klassikerna fram en efter en och, för att fortsätta på det kulinariska temat, man vill sluka dem, sluka allt vetande som de innehåller och bara ha mer. Skillnaden mellan sötsakerna och klassikerna är att man av den senare inte mår dåligt därefter. Man inträder faktiskt på många sätt en ny värld, på en ny väg som man vet att många förr har vandrat men som man samtidigt har en känsla av att beträdas för första gången. Så har jag slagit med ned och äntligen läst i sin helhet Vergilius Aeneiden. Vad jag har skrivit hittills torde väl tjäna som omdömde nog.
 Det finns en inställning hos vissa människor bland oss att dessa gamla gubbar (och de tänker väl på Homeros, Platon, Vergilius och gänget) väl inte ska vara bra för någonting och så läser dessa människor inte heller dessa böcker (som att det skulle ha något påverkan på gubbarna själva) – det är en inställning jag finner mycket osympatisk, i all synnerhet när man faktiskt läst vad de har att berätta. En kvinna jag träffade en gång, som läste retorik vid Lunds universitet, sade just detta om Cicero: det är svårt att ha en meningsfull konversation därefter. Låt det vara som det vill med den saken: Aeneiden berättar i alla fall på epikens versmått hexameter i tolv böcker, eller sånger om man så vill, om hjälten Aeneas som sedan hans hemstad Troja har satts i brand av grekerna (med Odysseus i täten) från densamma får fly får – i enlighet med gudarnas uppmaning och profetior – mot Italien, mot »det mäktiga Roma«. Rätt omedelbart efter att Vergilius har förklarat vad han ska sjunga om, med de berömda inledningsorden Arma virumque cano (»Vapen sjunger jag om och hjälten […]« i Björkesons översättning), kastas vi rätt in i historien. Då befinner sig Aeneas med övriga trojaner på havet omringat av oväder och söker närmaste strand, som visar sig vara Karthagos (utanför nuv. Tunis), där drottning Dido regerar. Aeneas välkomnas och ombeds under ett gästabud berätta om vad som fört dem till Karthago, även om man där inte är ovetande om Trojas fall. Det Aeneas berättar i andra boken är i mina ögon en av de mest exalterande passagerna dikten igenom; vi får bland annat läsa om Laokoons sorgliga öde, om den trojanska hästen, om Priamos förnedrande död, om hur Aeneas med sin far Anchises på ryggen och sonen Askanios i hand går ut genom Trojas portar, om dennes fru som blir lämnad kvar, borttappad i vimlet. Utan att avslöja för mycket och för att hålla beskrivningen kort får vi senare ta del av vad för läsaren borde vara Anchises plötsliga död och sedan förstås i bok fyra historien mellan Dido och Aeneas. Den är inte värd att avslöja, för den som ännu inte skulle veta. I alla händelser lämnar Aeneas och hans mannar Karthago och tar sig till Italien. Där går Aeneas med Sibyllan ned i underjorden och möter i paradiset åter sin fader (bland annat!) som siar om Aeneas och Roms kommande öde. Efter denna underjordsskildring i den sjätte boken följer sedan – i huvudsak – upptakten och sedan själva kriget mellan trojanerna och deras förbundna med Aeneas i spetsen och latinerna och deras dito med Turnus som ledare. Diktverket slutar kraftfullt och hur ämnar jag inte gå in på i denna del. Detta som en mycket kort sammanfattning av diktens handling: det finns fantastiskt mycket mer att berätta om, att gå in på detaljnivå och diskutera en specifik passage, händelse eller karaktär: verket synes mig därvidlag vara outtömligt. Bokens första del (bok 1–6) tycker jag dock är mer händelserik, uppfylld av starkare karaktärer (allra mest Dido) och Vergilius driver på litet extra här. Därmed inte sagt att bok 7–12 inte är bra: det är fruktansvärt bra, men passagevis kan han fastna i redogörelser som (om man inte har rätt sorts antikkunskaper) kan tendera att dra ned tempot något och med tanke på att han lyckas föra in så starka karaktärer i den första delen hade man kanske kunnat vänta sig litet mer av detta också i den senare (men då är man fåfäng: det vimlar av dem egentligen). Att Vergilius måste läsas på nytt, omtolkas, detaljläsas och njutas av gång på gång står utom allt tvivel (det kliar i fingrarna och man blir ivrig att berätta mer) – det är ett diktverk som inte kan lämna någon oberörd, väl man sätter sig ned och låter sig betagas av läsningen.
 Hur kan man då läsa Aeneiden? Som de flesta välskrivna verk inbjuder den till flera möjliga tolkningar, beroende kanske vartåt man lutar sin håg, och ingen verkar utesluta den andra. Man kan till exempel läsa den som en filosofisk betraktelse över människan; som en historia om inte helt driven så i alla fall full av kvinnliga karaktärer; man kan läsa den så att säga socialrealistiskt. Vi kan börja med den sistnämnda (nota bene: i kommande delar omnämns skeenden mer i detalj).


Aeneas. En flykting.

Jag är inte av den uppfattningen att ett verk så att säga måste kunna överflyttas i mer konkret mening till vår »verklighet«, men det kan knappast göra verket någon skada om så skulle vara möjligt. Och i Aeneidens fall är detta inte bara möjligt – numera är det kanske till och med oundvikligt. För vad är det egentligen som sker i denna berättelse? Ett krig utbryter i ett land, av orsaker som folket i landet inte kan råda över (nämligen det gyllene äpple som tvedräktens gudinna Eris kastar in under Peleus och Thetis bröllop, på vilket det stod skriver ’till den vackraste’. Paris, en prins av Troja, fick i uppdrag av Zeus att välja mellan Hera, Athena och Afrodite som bråkat därom och Paris väljer Afrodite, för att få den sköna Helena, som är vackrast på jorden. Han rövar bort henne till grekernas vrede och förtret och de invaderar och bränner slutligen upp Troja). En inkräktande makt – grekerna – sätter alltså till slut staden i brand. Aeneas, vars fru försvinner i förvirringen och dör sedan, tar som nämnts ovan med sig sin fader Anchises över axeln och sin son i handen och tillsammans med andra trojaner flyr de alltså landet, åker långväga över Medelhavet för att komma till Italien medan gudarna försvårar deras planer. Aeneas och de övriga är kort och gott, i en sådan tolkning, flyktingar strävande efter ett bättre liv. Jämförelsen med syriska flyktingar är uppenbar: också deras städer och hem sätts i brand av orsaker som står över deras huvuden – säg, också här stormakternas fåfänga gräl – och också de måste fly för sitt liv från hemlandet, inte sällan lämnande efter sig kvinnorna i landet, också de sökande, förstås, efter ett bättre liv, ja också de långväga och riskfyllt över Medelhavet till Italien. Gudarna, som i vår värld väl får vara den europeiska unionen, USA, Ryssland och så vidare, försvårar ständigt vägen för dem: belöning utan prövning gives icke. När de väl kommit till Italien med fredliga avsikter låter sig inte alla övertygas: Aeneas ska få gifta sig med Lavinia, dotter till kung Latinus, en ung flicka som också Turnus har kastat ett extra öga efter. Kort sagt: trojanerna lyckas inte integrera sig i samhället, på grund av vissa i samhällets ovilja, och krig utbryter ånyo. Med Vergilius ord (Aeneas talar): »[…] och till fiender har vi latiner / vilka har grymt förklarat oss krig, fast vi lever i landsflykt«. Att man kommer till sinnes från latinernas håll (genom bland annat Junos och Jupiters förtjänst) och lovar en långvarig fred får väl i sådant fall ses som en hoppfull, och en smula utopisk, vision och offer fattas inte: Turnus motvillig därtill dräps av Aeneas i den stora finalen.


Kvinnornas Aeneid


Det är bara att slå fast: de intressantaste karaktärerna i diktverket är tveklöst de kvinnliga – och de är många. Att det slutar med (åtminstone skenbara) nederlag för de flesta gör de inte mindre intressanta. Och en intressant karaktär så att säga par excellence är naturligtvis Dido, som givit upphov till massvis med målningar, flera operor, inspiration till författare och finns till och med i vår tid som en karaktär i ett dataspel. Hennes öde slutar följaktligen inte att fascinera. Hon gifte sig med kung Sychaeus som sedermera mördades av hennes bror, som från botten elak och ond avundas Sychaeus. När Aeneas kommer till Karthago verkar hon ha repat sig: hon bygger upp och grundar staden och verkar nästan ikläda sig ett av de klassiska romerska karaktärsattributen, nämligen virtus (ung. ’dygd’). När hon får se Aeneas och hans son, vars roll Apollon intagit för att trollbinda Dido, blir hon förblindat kär. Gudarna leker med henne och Aeneas och den senare ombeds, motvilligt (måste sägas), på uppmaning av gudarna att lämna Karthago. Villrådd och ovetande vad han ska säga bestämmer han sig för att inte berätta för Dido att han ska åka och gör redo skeppen. Hon får dock och förstås reda på det och känner sig föga förvånande bedragen. Hennes öde: självmord. Om och om igen kan man läsa fjärde sången: varför stannar bara inte Aeneas? Det är av ödet och av plikten som han måste vidare – hur många kvinnor har inte stött på detta sitt öde: att mannen ser sin uppgift som viktigare än att stanna med henne. Sett med sådana glasögon är Didos öde, att bli lämnad, också kvinnans. Man kan nästa se hennes självmord som ett trots mot en sådan värld. När hon och Aeneas träffas i underjorden vänder hon honom ryggen till och talar inte med honom.

 Men det är inte bara Dido, fastän man kan säga oändligt mycket mer om henne. Vi har naturligtvis Aeneas mor Venus, som under hela dikten hela tiden vakar över sin älskade son och står honom bi i de mest trängda lägen, läker bland annat i slutet av dikten Aeneas' av ett kastspjut skadade kropp, ständigt till hands och lika ofta med lyckade försök att övertala patriarken själv, Jupiter, om att genomföra (det hon anser) som bäst för honom. Också Askanios lägger hon sin skyddande hand över. Juno är likaså central, och hon är också den första guden eller gudinnan (ja, faktiskt karaktär, förutom Aeneas) som nämns i dikten, ilsken av kärlek till sitt Karthago och ständigt i färd med att smida ränker mot Aeneas och hans folk. Vad Juno också gör är att hon så att säga, tillsammans med Venus också förvisso, driver handlingen framåt, inte låter den stagnera (låt vara att också ödet spelar en ofantlig roll). Hon lyckas inte helt och Jupiter förbjuder henne tillslut att lägga sig i mer men hon får i alla fall sin sista önskan genomförd: att trojanerna ska sluta kallas just det och i stället bli en del av latinerna. Vi har också Sibyllan, som följer Aeneas ned till underjorden, kung Latinus maka Amata som i en drabbande scen troende att hennes käre vän Turnus är död hänger sig i en bjälke, krigerskan Camilla som också hon stupar i krig men som dessförinnan orädd våldsamt och bestämt slaktar massvis med trojaner och förbundna dem till. Medan männen ofta är drivna av samma sak: plikten, äran, ödet, krigslusten och så vidare, framstår överlag samtliga kvinnliga karaktärer som komplexa och, även i mindre roller (som furiern Alekto eller kung Latinus dotter Lavinia), framlysande. Således en, om ordet måste användas, tidig kvinnoklassiker som förtjänar synnerligen stor uppmärksamhet av just denna anledning. Man kan till och med gå så långt som att säga att Aeneiden utan kvinnorna inte vore någon Aeneid.


Människans öde och frihet


Låt mig inleda denna avslutande del med en sekvens i boken. Det var brukligt under antiken, har jag nu fått lära mig, att efter någons död – i det här fallet Aeneas far Anchises – hålla spel nio dagar efter frånfället. Efter att ha seglat, boxats och sprungit är det dags för bågskyttet och tre framstående skyttar stiger fram och ska försöka skjuta en duva som Aeneas bundit fast med ett rep vid en båtmast. Den förste missar och den andre träffar repet. Duvan ser sin chans att flyga bort och följande händer:


»Hastigt söker den fly mot mörka stormmoln från söder.

Genast åkallar då Eurytrion, som på den böjda

bågen har pilen klar, med bönelöften sin broder,

följer med blicken duvan som lycklig fladdrar mot rymden,
genomborrar den nästa stund under svartnande skyar.

Skjuten faller den ned, lämnar sitt liv bland himmelens stjärnor;

pilen som inträngt djupt i dess bröst följer med den i fallet.«

(Aeneiden 5.512–518)


Att skriva om Aeneiden utan att ta upp den roll ödet spelar är omöjligt. Jag är långt i från säker att jag har ödets betydelse klart för mig (stora hjärnor som Imre Kertész ägnar ett författarskap bland annat med denna fråga om ödet) och kommer inte kunna redovisa några slutgiltiga svar på en sådan fråga – naturligtvis. Liksom ryktet svävar det omkring under hela bokens gång, vart än karaktärerna är påväg och var än de befinner sig och det värsta: alla drabbas av det. I sång tio talar Venus och säger att Aeneas »får gärna […] bli kastad / redlöst, följande ödets väg, varthän den må leda /.« Och i sista sången håller Jupiter, när det står och hänger mellan vem av Turnus och Aeneas som ska dö, »i handen en våg med tungan i jämvikt / där han i skålarna lagt de bådas olika öden / för att se vem av dem som är dömd och nedtyngs av döden.« Ödet är obarmhärtigt: det tvingar bort Aeneas från Dido, det dömer Dido till döden, Trojas fall har det också bestämt. Frågan instället sig: är vi inkastade i denna värld, dömda att spela och följa den roll ödet har gett oss? När vi möter Aeneas, också mycket riktigt inkastad i världen, är det utan någon fast punkt: irrande på ett stormigt hav. Stad har han ingen och varken mor eller far. Venus visar sig då och då och i början bara i skepnad av andra, Anchises är då död. Det finns ingen lugn början, knappt någon upptakt: vi befinner oss omedelbart på ett stormigt hav. Och alltså bundna vid ödet, som en »lekboll till lands och sjöss för himmelska makter«, som det står i diktverkets inledning. Att anta denna deterministiska uppgift som ett filosofiskt problem, vägande goda skäl, argument och svårigheter, är inte vad Vergilius synes mig vilja göra, nej tvärtom verkar han vilja fastslå hur det faktiskt är: synd om människan, som aningslös vad som har skett och vad som väntar ändå måste finna sig i att just detta ska ske, att just detta har skett, att vi är bortom räddning. En plausibel tolkning kan i mina öron låta så. Gives inget hopp? Eller mer precist: är det att möjligt att medgiva frihet i en så strängt deterministisk värld? Vergilius verkar här leverera ett positivt–negativt svar. Friheten, i Vergilius ögon (enligt mina ögon), verkar bestå i vår förmåga att känna. I så måtto är passagen som citerats ovan en nyckelpassage, som diskret placeras in. För vad är det som händer? Duvan är dömd att dö, det förstår vi alla från början. (Kanske förstår till och med duvan det själv). Men det finns ett kort ögonblick, mellan det hon blir ​frisläppt och mellan hennes död som duvan känner och känner sig lycklig. Vi kan inte snacka bort att det här är tal om en äkta känsla. Det kan vara ödesbestämd, strängt taget, javisst, men det kan inte duvan känna, från duvans perspektiv är en sådan tanke omöjlig. Har vi fler exempel? Dido slutar sina dagar också hon med denna förmåga till fria känslor, som jag vill beteckna dem, friheten att ta sitt eget liv (ungefär den tankegång som Kirillov i Dostojevskijs Onda andar förespråkar) och därmed välja bort livet. Ödesbestämt, javisst, men hennes fria känslor råder, eftersom hon inte från sitt perspektiv kan vara medveten om denna ödesbestämdhet. Känslorna tar så att säga över. Likaledes avslutas hela Aeneiden på ett likadant sätt: Aeneas står över Turnus och, sedan han två gånger innan inte har lyssnat till böner från fienden och hänsynslöst dräpt dem, känner med Turnus vädjan om att få leva – och bestämmer sig också för att inte döda honom, men då han ser krigsbytet Turnus tagit från den av Turnus själv dräpte Pallas vredgas Aeneas och hugger honom i hjärtat med sitt svärd. Han känner och samma mönster upprepas. Detta blir som ett slags (kanske blott skenbar) paradox: vi kan inte känna att vi är ödesbestämda men vet ändå på något sätt att vi är det. Livet är dömt att ske, dömt att sluta i undergång (nämligen, som i alla fallen ovan, med den ofrånkomliga döden). Hur kan vi härda ut en sådan situation? I klara verba: hur kan vi orka att leva? Vergilius svarar:


»Una salus victis nullam sperare salutem.«


(»Slagnas enda räddning är den: att ej hoppas på räddning.«)


(Aeneiden 2.354)


/ E.

​​.

Boken kan köpas bland annat på:

http://www.bokus.com/bok/9789127132863/aeneiden/
http://www.adlibris.com/se/bok/aeneiden-9789127132863
http://cdon.se/böcker/vergilius/aeneiden-17616201

Bilden är hämtad från:
http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Skonlitteratur/Klassiker/VergiliusAeneiden/

Likes

Comments