Hej! Jag är en 16 år gammal flicka som kommer åka på utbytesår med Rotary nästa läsår. Ett utbytesår innebär att man i princip flyttar till ett annat land och går i lokal skola och bor i värdfamiljer under ca. 11 månader. När man ansöker om att åka på utbyte med Rotary är det inte säkert att man blir antagen utan man blir vald på basis av olika intervjuer. För varje elev som de skickar iväg kommer också en elev från något annat land hit. Det innebär att en elev kommer att bo hos min familj och hos några andra familjer under 1 år då jag är på utbyte. Denna elev kommer också gå i min skola under nästa läsår.

Trots att man bli antagen som utbyteselev får man inte välja till vilket land man åker utan man ska lista 4 olika länder som man binder sig att åka till. Jag listade Mexiko, Ecuador, Argentina och Chile, men jag får först i Februari veta vart jag slutligen slipper. Under utbytesåret kommer jag bo i ca 3-4 olika familjer, alltså kommer jag flytta familjer med 4 månaders mellanrum. Jag har velat åka på utbytesår sedan jag började högstadiet så det var en självklarhet för mig att jag skulle göra en ansökan. Under mitt utbytesår vill jag lära mig flytande spanska, uppleva en kultur som skiljer sig så mycket som möjligt från den finska, få massor av nya vänner och lära mig uppskatta Finland och mitt hem mer.


Moi! Minä olen 16-vuotias tyttö joka on lähdössä vaihtoon Rotareitten kautta ensi lukukaudeksi. Vaihtovuosi tarkoittaa sitä että nuori muuttaa ulkomaille noin. 11 kuukaudeksi ja käy siellä paikallista koulua ja asuu isäntäperheissä. Kun hakee vaihtoon Rotareitten kautta, ei ole varma että pääsee vaan he valitsevat vaihto-oppilaat haastattelujen perusteella. Rotareitten vaihto tarkoittaa myös sitä että jos lähtee vaihtoon joku ulkomaalainen oppilas tulee sinun sijalle Suomeen. Eli meillä ja 3 muussa perheessä tulee ensi lukuvuoden aikana asua ulkomaalainen oppilas. Tämä oppilas tulee käymään minun kouluani ensi lukuvuotena.

Vaikka hyväksytään vaihto-oppilaaksi, ei saa itse päättää mihin maahan pääsee vaan pitää listata 4 eri maata mihin sitoutuu lähtemään. Minä listasin Mexikon, Ecuadorin, Argentiinan ja Chilen, eli olen siis lähdössä Keski- tai Etelä-Amerikkaan. Lopullisen vastauksen mihin pääsen saan joskus Helmikuussa. Vaihtovuoden aikana tulen asumaan noin 3-4 isäntäperheessä eli tulen muuttamaan perhettä noin 4 kuukauden välein. Olen haaveillut vaihtovuodesta siitä lähtien kun aloitin ylä-asteen eli minulle hakeminen oli itsestäänselvyys. Vaihtovuoden aikana haluan oppia puhumaan Espanjaa sujuvasti, kokea kulttuurin joka erottuu suomalaisesta kulttuurista täysin, saada paljon uusia ystäviä ja oppia arvostamaan Suomea ja minun kotiani enemmän.

Likes

Comments