Idag har jag, min syster, min dotter, min systerdotter, min mamma och min utbytesstudent hälsat på min moster och vi har haft en kreativ eftermiddag. Jag är så imponerad av min duktiga moster (och gudmor).

Hon arbetar med formgivning av mönster och gör handtryckta kollektioner. Idag fick vi prova på att designa och trycka på tyg.

Jag gjorde tre brickor (tryckte mönster på tyget som ska vara på brickorna) och temat blev "Swedish fika".

För att vara nybörjare blev jag ganska nöjd. Det ska bli spännande att se hur slutresultatet blir...

Vill ni veta mer om min mosters arbete kan ni gå in på hennes hemsida: http://www.yart.se/start

//

Today, my sister, my daughter, my niece, my mother and my exchange student have visited my aunt and have had a creative afternoon. I'm so impressed by my aunt (and godmother).

She works with design of patterns and make hand-printed collections. Today we got the chance to try to design and print on fabric.

I made three trays (printed patterns on the fabric for the trays) and the theme became "Swedish fika".

I think it went pretty good considering that I'm a beginner...

I will show your the results when I get the trays.

If you want to know more about my aunts work you can wisit her website:

http://www.yart.se/start

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Idag har jag hjälpt en bekant att spåna lite kring en dukning som hon ska på en middag för att fira sin specialistexamen.

Bloggen och mitt instagramkonto som jag har med inriktning mot temafester har bidragit till att bekanta har börjat höra av sig för att få tips och råd och använda mig som bollplank. Det tycker jag är så kul!

Bilden ovan är lite hur jag spånade kring dukningen. Middagen är i slutet av oktober så jag tyckte det var lämpligt att få in höstfärger med hjälp av löv, kottar m.m. Jag tipsade också om att man kan ha rosor med orangefärg och eventuellt rönnbär på borden också samt orangefärgade värmeljus. Det går också att använda kottar som placeringskortshållare.

Höstfärger är så tacksamma att duka med!

//

Today, I've helped a friend brainstorm around a table setting she's going to have at a dinner to celebrate her specialist exam.

The blog and my Instagram account that focuses on theme parties have made people contact me for tips and advice and use me for brainstorming when they plan a party. I think that's so fun!

The picture above is the result (not exactly but kind of the idéa) of the brainstorming today. The dinner is at the end of October, so I thought it could be great to use autumn colors with the help of leaves, cones etc. I also suggested that she could have orange roses and possibly rowan-berry on the tables as well as orange candles. It is also possible to use cones as a card holder for the names on the table (for the seating).

Autumn colors are so grateful to use in a table setting!

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Eftersom det börjar vara dags att planera in årets Halloween-festligheter tänkte jag berätta lite om förra årets tema. Förhoppningsvis ger det er lite inspiration...

Namn på festen/tema för festen

Halloween party (vi hade inte satt något speciellt tema för gästerna, men detaljera vi hade på festen gick i sjukhustema).

Aktiviteter

När gästerna kom möttes de av "spökhus-musik" och fick en välkomstdrink serverad i en spruta. De fick också nachochips med salsa och guacamole som vi serverade ur en pumpa som såg ut som att den spydde...

Eftersom alla gäster inte kände varandra fick de mingla runt med hjälp av ett mingelbingo som var anpassat utifrån "Halloween".

Efter mingelbingon fick gästerna ta ett halvt kort från en kortlek, röda kort för damerna och svarta kort för herrarna. Andra halvan låg utplacerade på borden. Detta blev ett lätt sätt att få till bordsplaceringen. Eftersom borden också utgjorde lag för tävlingar under kvällen blev det även en bra indelning för det.

När de satt sig vid borden fick de i uppgift att hitta på ett lagnamn och så hade vi en första tävling, en frågesport med frågor om Halloween, låttexter m.m. Under tiden lagen svarade på frågor dukade vi fram middagen.

Efter middagen hade vi fler lagtävlingar. Bland annat ett smaktest där en ur laget fick äta saker med förbundna ögon och gissa vad det var (vi försökte få till lite olika konsistenser, bland annat skalade vindruvor), vi körde även Beanboozled, blåsa upp en ballong tills den smäller och ett musikquiz under kvällen.

Alla fick också rösta på bästa utklädnad, så vi hade en prisutdelning lite senare på kvällen.

Mat och dryck

Till middagen dukade vi upp en buffé med kyckling, pastasallad, parmaskinka, basilikasås och bröd.

Till efterrätt hade vi en kladdkaka som vi dekorerat med godisormar och hallonsås som skulle likna blod. Vi ställde en kniv i den när vi serverade. Till det serverade vi kaffe och avec serverade vi i provrör. Senare på kvällen dukade vi upp snacks och godis.

Vi bjöd på fördrink och avec, övrig dryck hade gästerna själva fått ta med.

Detaljer

Vi hade hyrt en festlokal som ligger en liten bit in i skogen, så den i sig är en bra lokal för en Halloweenfest. Den är inte heller särskilt modern och det gör det ännu mer spöklikt. Vi försökte dekorera den med en del Halloween- och sjukhusdetaljer.

Vi använde också min rökmaskin och körde den inne i lokalen när gästerna kom. Det behövs inte så mycket detaljer för att få det att kännas lite läskigt. Den öppna spisen dekorerade vi massa udda blockljus.

Kvistar, fladdermöss i papper och belysning med hjälp av en ficklampa gör läckra skuggor på väggen...

Vi använde oss av svarta dukar och ganska lite dekoration på borden då de inte var så stora.

Vi hade också en projektor som spelade svartvita skräckfilmer i bakgrunden på en av väggarna. Jag har även en "häxkittel" som det kommer rök ur och som skiftar färg. Det gör att det blir lite läckra effekter också.

Jag använder mig av mycket ljudeffekter också när det är Halloweenfester. Bland annat så brukar jag gömma en liten musikspelare på toaletten med spökljud (skratt, skrik, dörrar som knarrar, ljud av oväder osv...).

Jag försöker också använda ljuskällor i olika former, ljusslingor, blockljus, värmeljus, kandelabrar, ficklampor m.m. Det är också roligt att använda sig av olika detaljer, t.ex. skriva ut bilder på ansikten och sätta dem i en stor burk och fylla med vatten, spindelnät och spindlar lite var stans, blodstänk på spegeln i badrummet, nån docka eller annat som kikar in från utsidan i ett fönster m.m.

Eftersom vi använde oss av mycket detaljer gällande sjukhus (vi hade klätt ut oss till sjukhuspersonal, hade kroppsdelar på några ställen i lokalen, provrör och sprutor med dryck i) hade jag också beställt "blodpåsar" från Wish. De fyllde jag med rött vin och bjöd gästerna på ibland. Vi hade också gjort avspärrningar och skyltar i festlokalen.

Sjukhustemat blev lyckat och doktor Martin skötte serveringen av avec i provrören mycket bra!

Mer info om mina temafester hittar ni på min hemsida:http://kicki-s-theme-parties.webnode.se/theme-parties/

//

Since it´s time to plan this year´s Halloween Party, I will tell you little about last year´s theme I had. Hopefully that will give you inspiration to plan a party this year.

Name of the party/theme for the party

Halloween party (we hadn't invited to a special theme, but we had decorated the party in "hospital theme".

Activities

When the guests arrived we played "ghost music" and they were offered a welcome drink served in a syringe. They also got nacho chips with salsa and guacamole served from a pumpkin that looked like it vomited.

All guests did not know each other, so we had a customized "Halloween" mingling bingo so all the guests had a chance to introduce themselves to each other.

After the mingling bingo the guests received a half card from a deck. Red cards for the ladies and black cards for the men. The other half was placed on the tables. This became an easy way to decide where the guests should sit at the tables. The tables also became the teams for the competitions during the evening.

When they all had find their seat they were given the first assignment - name the team. After that we had the first competition, a quiz with questions about Halloween, related lyrics etc. While they were answering the questions we prepared for the dinner.

After dinner we had more competitions. Among other things, a taste test where one from every team had to eat things with connected eyes and guess what it was (we tried to get some different consistences, including peeled grapes), we also had the game Beanboozled, blow a balloon until it snaps and a music quiz.

We also had everyone to vote for the best costume, so we had a prize ceremony later in the evening.

Food and beverages

For dinner we served a buffet with chicken, pasta salad, parma ham, basil sauce and bread.

For dessert we had a chocolate cake decorated with candy that looked like snakes and raspberry sauce that would look like blood. We put a knife in it when we served it. We also served coffee and we served avec in test tubes. Later in the evening we had snacks and candy.

The guests were offered a welcome drink and avec, other drinks the guests had to bring themselves.

Details

We had rented a party room that´s located in the woods, so it´s a good place for a Halloween Party. It´s also not very modern and it makes it even more spooky. We decorated it with some Halloween and hospital details.

We also used my fog machine in the party room when the guests arrived. It does not require much details to make it feel scary. We decorated the fireplace with lots of odd block lights.

Branches, bats in paper and lightning by using a flashlight make delicious shadows on the wall...

We used black tablecloths and not so much decorations on the tables as the tables were not so big.

In the background we had a projector playing black and white horror movies on one of the walls. We also had a "witch cauldron" that makes fog/smoke and changes color. That also makes nice effects.

I also use a lot of sound effects when it´s Halloween. Among other things, I usually hide a small music player at the bathroom that plays ghost sounds (laughter, screaming, creaking doors, noise of bad weather etc...).

I´m also trying to use light sources in different shapes, light loops, block lights candle holders, flashlights etc. It´s also fun to use different details such as printed photos on faces that´s been put in a large jar and filled with water, spider webs and spiders, blood on the bathroom mirror, a doll or a mask that peaks from the outside of the window etc.

This Halloween we had lots of details with the theme "hospital" (we were dressed as nurse and doctor, had some body parts spread in the room, test tubes and syringes with drinks) and I had also ordered "blood bags" from Wish. I filled them with red wine and served the guests now and then. We had also made cordons and signs in the room.

The hospital theme was successful and Dr. Martin handled the delivery of avec in the test tubes very well!

You can Read more about my theme parties at my web site: http://kicki-s-theme-parties.webnode.se/theme-parties/

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Idag fyller min kära systerson John 3 år och det har vi självklart firat!

Han önskade sig en glasstårta som såg ut som ett tåg med vagnarna fyllda med godis. Självklart fixade min kreativa syster den beställningen!

//
Today we've celebrated my dear nephew John's third birthday.

He wished for a icecream cake that looked like a train with the wagons filled with candy. Of course my creative sister managed to fix that order!

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Ikväll fick jag infallet att spåna på en hemsida och vips var det gjort...

Ett av syftena med att blogga har ju varit att inspirera andra i deras festplaneringar, men nu när det börjar vara en del inlägg så är det inte så lätt att hitta tillbaka till just det tema som kan vara aktuellt för stunden...

Därför tycker jag att en hemsida blir ett bra komplement. Då kan jag samla alla idéer och all inspiration på ett enkelt sätt.

Den är långt ifrån klar, men gå gärna in och titta och ge mig feedback redan nu. Förbättringstips tas tacksamt emot!


Här är länken till hemsidan:

http://kicki-s-theme-parties.webnode.se


//
Tonight I started to brainstorm about a website for my theme parties. And suddenly I had made one...

One of the purposes of blogging has been to inspire others in their party plans, but now then I've had the blog for a while, it's not that easy to find the topic that may be relevant for the moment among all the posts...

Therefore, I think a website will be a good complement. I can use it to gather all ideas and inspiration in an easy way at the same site.

It's far from done, but I would love to get feedback from you. Tips that improve the sites are welcome!

Here's the link to the website:

http://kicki-s-theme-parties.webnode.se/

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Idag fyllde min underbara systerdotter Isabella 6 år. 💕

Hon bjöd in oss på kalas och hade gjort en pannkakstårta. Hon hade både dekorerat och fyllt den helt själv. Så fin!

Jag tycker det är så mysigt med födelsedagar. Det ger ett extra tillfälle för släkt och vänner att träffas, ofta mitt i vardagen.

Självklart hade 6-åringen Isabella också beställt en rosa tårta som även den var fantastiskt god...👌

//

My wonderful niece Isabella had her 6th birthday today.💕

She invited us to a birthday party and she had made a cake out of pancakes. She had both decorated it and filled the layers all by herself. It looked so nice!

I think it's so cozy with birthdays. It gives an extra opportunity to meet family and friends, often in the middle of the week.

Of course, the 6 years old Isabella also had ordered a pink cake, which also tasted very good...👌

Likes

Comments

For English version - scroll down...

I helgen har jag ordnat ett pyjamasparty för mina barndomsvänner. Vissa har jag nog inte träffat på över 15 år. Det var så trevligt att träffa alla igen. Det blev många skratt och trevlig återblick av gamla minnen.

Namn på festen/tema för festen

Pyjamasparty

Antal gäster/vilka som var inbjudna

6 barndomsvänner (7 med mig)

Aktiviteter

Jag hade förberett lite förslag på aktiviteter (bland annat olika spel, Sing Star, dansmatta) m.m. Men det var en så härlig stämning bland oss och så mycket vi ville 'surra ikapp' så det aktiviteter vi hade (förutom att äta och dricka), var att kolla i gamla fotoalbum och skolkataloger, skriva i en 'mina-vänner-bok' och så fick alla fylla i ett papper med frågorna: 'Vad var din dröm när du var liten?' och 'Vad är din dröm som vuxen?' Sedan fick alla gissa vem som skrivit vad. Vi lyssnade också på musik från tiden då vi umgicks som mest.

Mat och dryck

Vi började Pyjamaspartyt med Prosecco och dipp med grönsaker och chips. Jag hade piffat till drycken med lite sockervadd.

Till middag åt vi kebabkyckling med pitabröd, frukt och grönsaker, tropisk salsa, koriander, lime samt dijonsenap.

Till kvällsmat åt vi ostfondue. Det var något mina vänner önskat eftersom min pappa gjorde det till dem vid nått tillfälle när vi hade pyjamasparty hemma hos mig som barn.

Självklart hade vi en godisbar med massa godissorter som vi åt när vi var barn. Observera godispåsarna 😉

Efter några timmars sömn blev det dags för frukost. Bland annat bjöds det på våfflor med nutella, grädde, banan och maränger. Croissanter, frukt och massa annat stod också på menyn.

Detaljer

Jag fokuserade mycket på nostalgiska detaljer till detta tema. Fotoalbum med gamla foton, godis vi åt förr, godispåsar, musik vi lyssnade på som barn, mat vi åt osv.

Andra detaljer jag fokuserade på var sådant som accosierades med sömn. Stjärnor, moln, filtar, kudden, täcken m.m.

Jag försökte också göra det mysigt med belysning av olika slag.

Jag hade också ordnat en 'goodiebag' till alla med 'bra-att-ha-saker' på ett Pyjamasparty.

Tyvärr var jag däckad i förkylning och huvudvärk torsdag och fredag innan partyt, så jag hann inte ordna precis allt jag tänkt, men eftersom jag hade planerat och fixat det mesta i förväg blev det i stort sett som jag tänkt mig. Jag hade dessutom min underbara man som hjälpte mig med en del förberedelser (t.ex. handla mat på fredagen eftersom jag inte orkade det...).

Mina vänner verkade i allafall nöjda och det viktigaste var att vi barndomskompisar fick träffas och ha det trevligt, vilket jag definitivt hade! Förhoppningsvis dröjer det inte så länge till nästa gång vi ses...

//

I have arranged a pajamas party for my childhood friends this weekend. Some of the friends haven't I met for over 15 years. It was so nice to meet everyone again. There was a lot of laughter and nice memories.

Name of the party / theme for the party

Pyjama Party

Number of guests / who were invited

6 childhood friends (7 with me)

Activities

I had prepared some alternative for activities (different games, Sing Star, dance mat etc.) but it was such a great mood among us and so much we wanted to "catch up" on so the activities we had (besides eating and drinking) were to look in old photo albums and school catalogs with pictures, write in a 'my friends book' and then everyone had to fill in a paper with the questions: 'What was your dream when you were little?' and 'What's your dream as an adult?' Then everyone had to guess who wrote what. We also listened to music from the time when we grew up.

Food and beverages

We started the pyjama party with Prosecco and dip with vegetables and chips. I had decorated the drink with cotton candy..

For dinner we ate kebab chicken with pita bread, fruit and vegetables, tropical salsa, coriander, lime and dijon mustard.

For supper we had cheese fondue. It was something my friends wanted, because my dad made it once when we had a pyjama party at my place when we were young.

Of course we also had a candy bar with lots of candies we ate when we were children. Note the bags 😉

After a few hours of sleep it was time for breakfast. Among other things, I served waffles with nutella, vipped cream, banana and maranges. Croissants, fruit and lots of other things were also on the menu.

Details

I focused a lot on nostalgic details at this theme party. Photo album with old photos, candy we ate as kids, candy bags, music we listened to in our childhood, food we ate etc.

Other details I focused on were details about 'sleep'. Stars, clouds, blankets, pillow, quilts, etc.

I also tried to make it cozy with different types of lighting.

I had also arranged a 'goodiebag' for everyone with things that could be usefull on a pyjamas party.

Unfortunately, I had catched a cold and had a headache Thursday and Friday before the party, so I didn't have enough energy to prepare everything I planed to do, but since I had planned and fixed most of the things in time, almost everything went the way I planned. I have my wonderful husband to thank for helping my planes come true. He helped me with some preparations (eg shopping on Friday because I had to stay in bed all day because of the cold and lack of energy...).

My friends seemed pleased and gratefulled that I arranged the reunion and the most important thing was that we all could meet and have fun, which I definitely had! Hopefully, it won't take too long time till we see eachother again...

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Vilken helg vi haft! Måste verkligen säga att livet är en fest och som vi njutit denna helg.
Jag, min man och min svåger åkte ner till Stockholm i fredags vid lunch och mötte upp min syster där som varit på affärsresa denna vecka.

Vi tog några omvägar (läs små vägar som vi knappt visste existerade) på väg ner då min svåger ville göra ett studiebesök inom samma bransch som han jobbar inom. En liten avstickare på ca 4 mil... Men det vi inte visste då var att han (omedvetet) ställt in navigatorn på 'kortaste' väg inte 'bästa'... Så när vi skulle köra därifrån blev det småvägar ända fram till Uppsala... Detta gav en ganska stor tidsförlust så när vi kom till hotellet (i Solna) fick jag skynda mig att piffa till mig lite och byta kläder innan taxin hämtade oss.

Jag och min syster Ä L S K A R skaldjur och lyckan var gjord när vi fick in vår skaldjursplatå på Storehof. Så gott!

Vi åt så mycket gott i fredags. Jag började med en toast Skagen med löjrom och jag och min syster delade också på kungskrabba till förrätt. Sedan fortsatte vi med en skaldjursplatå och till den drack vi Pol Roger. Enligt många är det bara en dryck man ska dricka till skaldjur och det är champagne. Jag är beredd att skriva under på det...

Helgen fortsatte med shopping i Mall of Scandinavia på lördagen och konsert med Volbeat på lördagen. Vilket fantastiskt live-band de är. Sångaren Michael Poulsen har en helt fantastisk röst. Sista låten de spelade bjöd de upp alla barn/ungdomar på scen och de fick sjunga tillsammans med dem. Tänk vilken fantastisk upplevelse för dem! Denna helg kommer jag minnas 'for evigt'!

Min man bjöd på några roliga stunder också på denna resa. Några roligare än andra... När vi var på väg till Stockholm och kört i ca en timme upptäckte han att han åkt utan sin plånbok... Men han lyckades klara sig bra utan den denna helg... 😋

Det absolut roligaste var hans kommentar:

'Jag tycker det är dåligt att de bara har ansiktstvål på det här hotellet'... (Mannen som inte alls har koll på varken att man har schampoo i håret och shower gel på kroppen och definitivt inte vet att FACE är ett märke... 🤣).

Vilken helg vi haft!

Mycket väl godkänd på alla nivåer!

//

We've had the most amazing weekend! Life is a party right now and we have enjoyed it this weekend.

Me, my husband and my brother-in-law, drowe to Stockholm on Friday around lunch time and met up my sister there. She's been on a business trip this week.

We took some detours (read small roads that we barely knew existed) on our way to Stockholm since my brother-in-law wanted to visit a company in the same business he works in. A small detour - about 40 kilometer... But what we didn't know then was that he (unconsciously) set the navigator on the 'shortest' route not the 'best'... So when we drowe from there, there were little roads all the way to Uppsala... This gave us a rather big time loss so when we got to the hotel (in Solna) I had to be quick change clothes and put on make up before the taxi picked us up.

Me and my sister L O V E seafood and we were so thrilled when we got our shellfish plateau at Storehof. It was so good!

We ate so much great food on Friday. I started with a toast Skagen with bleak roe and for starter I also shared a king crab dish with my sister. Then we proceeded with a seafood plateau and to that we drank Pol Roger. According to many, it's just one drink to drink when you're having seafood and it's champagne. I agree ...

The weekend continued with shopping in Mall of Scandinavia on Saturday and a concert with Volbeat on Saturday night. What a fantastic live band they are. The singer Michael Poulsen has an amazing voice. At the last song they played they invited all the children / young people up on stage and they had the chance to sing along with the band. Imagine what a wonderful experience for them! I will remember this weekend 'for evigt' (forever)!

My husband also gave us some fun moments on this trip. Some were more fun than others... When we were on our way to Stockholm and had drove for about one hour, he discovered that he went without his wallet... But he managed to do well without his wallet this weekend... 😋

The most funny situation was his comment: 'I think it's bad that they only have face soap in this hotel' ... (He doesn't know at all that hair shampoo is for the hair and shower gel is for your body and he definitely doesn't know that FACE is a brand .. . 🤣).

What weekend we had!

Higest ratings at all levels!

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Ikväll hade vi ordnat en kräftskiva i vårt uthus för alla som hjälpt till vid loppisen vi hade här hemma i somras. Tanken växte fram när vi höll på rensa i uthuset inför loppisen och vi kom fram till att det var en perfekt lokal för en kräftskiva!

Jag bytte ut alla flamingos (från förra helgens Flamingo Party) till kräftor...

Självklart hade vi sånghäften och gästerna var med på noterna 😉 så vi sjöng faktiskt alla sånger i häftet...

Vi hade knytkalas. Vi bjöd på sallad (med ätbara blommor som äntligen blommar i trädgården...), bröd och snaps. Alla tog med kräftor eller något annat de ville äta.

Jag gillar verkligen att dekorera och hitta detaljer inför en fest. Att duka tycker jag är det allra roligaste.

Det blev en trevlig kväll med ett bra avslut på gårdsloppisen. Och att jag älskar skaldjur gör inte det hela sämre...

//

Tonight we arranged a crayfish party for everyone that participated/helped us during our garage sale this summer. We got the idéa when we were preparing for the garage sale in our outhouse/little barn. We thought that that would be a perfect room for a crayfish party!

Of course we had drinking songs in a booklet and the guest were enthusiastic so we actually sang all the songs.

We had a potluck and we made sallad (with eddible flowers that finally are in blom in our garden...), and offered bread and Swedish snaps. Everyone brouht their own crayfish or something else they wanted to eat.

I really love to decorate and find details for a party. To set the table is the thing I like the most.

We had a very nice evening with a great end of the garage sale. And the fact that I love seafood doesn't make it worse...

Likes

Comments

For English version - scroll down...

Idag har jag ordnat ett "Flamingo Party" för min dotter. Det var hennes födelsedagskalas för vänner. Det var 14 inbjudna men några föll bort av olika anledningar, så det blev 9 tjejer som kom till partyt.

Jag tror att det mest uppskattade blev "Godis baren"...

Jag försökte dekorera vårt uthus så bra det gick... Alla skavanker gick inte att dölja men utifrån förutsättningarna blev det ganska bra.

All dekorering gick i rosa, turkost, vitt och guld, så självklart fick fikat matcha de färgerna också.

Några av aktiviteterna var "dans-stopp" och så bjöd vi även på sockervadd (min dotter fick en lysande sockervaddspinne) och popcorn.

Det känns som att det blev som jag tänkt och det allra viktigaste: gästerna och min dotter verkar vara nöjda med flamingo partyt!

//

Today I have arranged a "Flamingo Party" for my daughter. It was her birthday party for friends. There were 14 girls invited but some could not come for various reasons, so it became 9 girls who participated.

I think the most appreciated was the "candy bar" ...

I tried to decorate our outhouse (It's not in the best condition). All the flaws could not be hidden, it became quite good according to what I had to work with...

All the decorations were in pink, turquoise, white and gold, so obviously the cookies and cake matched those colors too.

Some of the activities were "dance stop" and we also offered cotton candy (my daughter got a shining candy stick) and popcorn.

I really got the decorations and details the way I planned and the most important thing: the guests and my daughter seem to have enjoyed the flamingo party!

Likes

Comments