​Har ni känt den känsla när man går in i gymmet för första gången, då man försökte undvika fria vikter för att inte vissa att man var svag, men däremot kunde man inte heller ta tunga vikter för att man inte hade styrka till det. Jag startade första gym passet med 70kg bänkpress som gick åt skogen. Skämdes totalt för att jag drog till mig så mycket uppmärksamhet och varför jag tog så tungt vikt va p.g.a  att jag ville vara bättre än de andra. Efter den awkword gym passet insåg jag att det inte va bra att vara tävlingsinriktad. Man ska inte bry sig om vad alla andra kan och klara i gymmet, det viktigaste är att du fokusera på vad du tycker om och vad du har för mål. Mitt mål var att klara muscle up och blir starkare. för mig va det omöjligt att klara muscle up från början men jag kan bara säga att ingenting är omöjligt om man försöker sitt bästa och lägger ner sin tid på det man har för mål. Alla starta på botten innan de lyckas. Idag så har jag uppnått mitt mål, kan jag så kan du. 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Det har redan gått 4 svenska lektioner nu och jag har inte börjat publicera ett inlägg än. De första två lektionen hade alla i min klass gjort minst ett inlägg medan jag försökte komma på ett coolt namn till min blogg. Men nu är det dags. 


Min träningspasset idag kommer ser ut på följande sätt. Först och främst kommer jag att börja med uppvärmning. Syfte med uppvärningen är attförbereda kroppen för fortsatt arbete. Jag kommer att börja med att jogga liteså att kroppenstemperatur ökar. När temperaturen i kroppen stiger, transporterasyre bättre. Denna fysiologiska anpassning medför att muskler och leder blirmer elastiska och tål mer. Uppvärmning förbättra prestationsförmåga och minskaskaderisk.

Jag kommer börja träningspasset med att göraknäkontrollövningar, syfte med knäkontrollövningar är att minska risker påknäskador efter som det är ganska vanlig att få skador inom bollsport.

1.    Första övningen kommer att vara Enbensknäböj ialla momenten är det viktigt att spänna magen och baken, så Att man får stödför ryggen. Likaså är det viktigt att ha en mjuk rörelse och se till att knäetgår rakt över foten hela tiden, syfte att förbättra knäkontroll och balans:

Stå på ett ben med händerna i sidan. Gör enknäböj med god knäkontroll. Håll det andra benet sträckt med foten framförkroppen. Rörelsen ska vara långsam och med en mjuk vändning. Titta rakt framoch håll ryggen rak och bäckenet i en vågrät position. Det är viktigt med enrak linje så att knä, höft och axel går rakt över foten. Första övningen kommerjag att köra 10X3/ båda fötterna

2.   Andra övningen kommer att vara Bäckenlyft –att förbättra styrkan i baksida lår (hamstrings) samt bålstabilitet: Liggpå rygg med böjda knän och båda fötterna i golvet. Håll armarna i kors påbröstet. Spänn nedre delen av magen. Gör ett bäckenlyft med spända skinkor.Spänn lårens baksidor och håll kvar i några sekunder. Håll ryggen stabil ochrak. Andra kommer jag att köra 10X3

3.   Tredje är: Tvåbensknäböj  – att förbättra rörlighet över fleraleder samt bålstabilitet: Stå axelbrett med fötterna, tårna riktade framåt ochhänderna i sidan. Gör en knäböj upp till 90 grader med god bålkontroll och medhela foten kvar i golvet. Gå ner så djupt som möjligt utan att böja ryggen.Spänn magmusklerna för att ge ökad stabilitet i

ryggen och titta framåt. Det är viktigt attknäna går rakt över tårna. Tredje kommer jag att köra 10X4

Efter knäkontrollövningarna kommer jag att börja köra atletiskhållning, och bålstabilitet, eftersom är oerhört viktigt för en hälsosamlivsstil. En atletisk hållning minskar den konstanta snedbelastningen på lederoch effektiviserar rörelser i idrottssammanhang.

Bålstabilitet ökar kroppskontrollen, balansen, ger en ökad idrottslig kapacitet och minskar risken för bl.a. diskbrock.

1.     Plankan – syfte att förbättra bålstabiliteten:1min/3 rep

2.    Utfallsgång – syfte att förbättra knäkontroll,styrkan i baksida lår samt bålstabilitet: Spänn magmusklerna och gå framåt med utfallssteg. Gör ett markerat knälyft följt av en dämpad landning. Tryck ifrånframåt och ta nästa steg. Landa mjukt och kom djupt ner med en kontrolleradlandning i varje steg.15m/3rep

3.    Hopp/landning – syfte att förbättra landningstekniken, koordinationen samt balansen. 10X3 


1. Pl

Likes

Comments