I see my parents as tiny children who need love. I have compassion for my parents’ childhoods. I now know that I chose them because they were perfect for what I had to learn. I forgive them and set them free, and I set myself free.
<3<3<3 I will love you forever, Mom and Dad <3<3<3

Design bloggen din - velg mellom mange ferdige maler på Nouw, eller lag din egen – pek og klikk - Klikk her

Likes

Comments


"I Have Just Three Things To Teach: Simplicity, Patience, Compassion. These Three Are Your Greatest Treasures ."

~ Lao Tzu ~

Likes

Comments

Originale, gjerne eksentriske, og i opposisjon til det etablerte, det vante og de standard normene. Vi er i luftelementet her, så det mentale er det som står sentralt. Kunstnertyper, opposisjonelle – genier som ofte er lang forut for sin tid. Vannmannen er styrt av revolusjons- og opprørsplaneten Uranus, og de er individualister som liker å skille seg ut, og går gjerne av veien for å være annerledes enn det som anses som «normalt».

Sosial forandring, gruppementalitet og samfunnsansvar er sentrale verdier hos Vannmannen. De elsker alle mennesker, og har det klart for seg at vi alle er i samme båt som mennesker, og hører sammen. Mens de tidligere tegnene i zodiaken fokuserer på individet på ulike måter, har det her modnet frem en gruppementalitet, og en bevissthet om at endring må skje på samfunnsplan, skal vi få til reelle endringer.

Barn av vannmannen er her for å vise oss at forandring fra det etablerte må til, skal vi skape bra levekår på denne planeten – og at alle mennesker teller, og at vi er i samme båt, seilende gjennom rommet, på denne planeten. Mens tegnet før dem, Stenbukken, fokuserte på strukturer, lover regler, ansvar og innsats og arbeid for å skape et bra samfunn, så har vi i Vannmannen forstått at det må noe mer til enn bare vekst, vi må også se på konsekvensene av denne veksten – som for eksempel miljøforurensing fra industrien. Og vi kan ikke bare fokusere på individuell innsats og vekst, eller nasjonal, for den saks skyld – vi må også se på de videre konsekevensene av hva byggingen av våre strukturer fører til, også for våre brødre og søstre på den andre siden av jorden (som for eksempel slavefabrikkene i klesproduksjonen i østen).

En utfordring for Vannmannen kan være å bli bevisst på å ikke bare skape forandring eller gjøre originale ting bare for forandringen eller det originales skyld, men være sikre på at forandringen er til noe bedre. Ellers blir det bare tomme krumspring.

En annen utfordring er å ikke bare bli værende i det mentale, og dermed bli overfladisk, slik utfordringen er for alle de tre lufttegnene.

Dersom du ser hvor i horoskopet ditt du har Uranus, eller hvor du har Vannmannen eller det kooresponderende 11. hus, så kan du se dine områder for vennskap, og samfunns- gruppestatus, og hvor du er genial og opprørsk (Uranus).

Vannmannen er tegnet for vennskap, og ser gjerne på vennskap som viktigere enn familiebånd. De kan også gjerne ha mange bekjente, men nære venner ligger ikke alltid like lett for vannmannen (men det kommer selvsagt an på resten av horospkopet og planetenes stillinger).

Heri ligger også noen av deres potensielle utfordringer: nærhet. «Et tegn som elsker menneskeheten, men ikke liker mennesker», som en astrolog sa det en gang – litt slemt, men det ligger en kjerne av sannhet i det. For de kan ha problemer med å håndtere de nære relasjonene, dersom det blir for intimt.

Vannmannens gave er at de elsker alle mennesker like mye, og de forskjellsbehandler ingen. Men blir du forelsket i en vannmann, og oppdager at han gir postmannen like mye oppmerksomhet som deg, så kan det kanskje føles skuffende.

724736main_pia16684-43_946-710Intellektuelt oppegående, her briljerer de, og de er som sagt ofte lang forut for sin tid. Noe som gjør at de kan bli oppfattet som eksentriske. Men tiden viser som regel at de har rett.

Mens vi i det motsatte tegnet Løven kan gå overbord i følelser, så er Vannmannen spesialister på å holde hodet kaldt, og ha den rette kjølige distansen som man trenger for å se klart, og kunne ta gode beslutninger. De har også den rette distansen fra det personlige egoet (igjen, i motseting til sine Løve-brødre), og har heller et fokus på å sette egne, individuelle hensyn til side for hva som er det beste for fellesskapet (gruppen, samfunnet).

Men det kan som sagt bli for mye distanse, og for kjølig. Vannmannen liker originalitet, men synes at en forutsetning for gruppefelleskapet er at vi alle oppfører oss, og ikke kommer med for store følelsesutbrudd. Det takler de dårlig, for de er ikke alltid i så god kontakt med sine egne følelser, og synes derfor at det kan bli for mye. Konfliktskyhet, og dermed overfladiskhet kan derfor være et problem – man tør ikke dykke ned i det vanskelige, det ekte.

Deres søsken i Løven er gode på både varme og følelser, og mens Løven tar styringen og tar beslutninger på vegne av alle, så lenge det blir fest og moro blir vel alle glade? …så forstår Vannmannen at hvert individs frihet til å ta sine egne valg er en forutsetning for at det skal bli en bra fest der alle har det bra, og de har en genuin respekt for dette.

Selv vokste jeg opp med en Vannmann-mor, og jeg opplevde aldri at hun leste hverken dagbøker eller postkort, eller blandet seg i noen av mine private ting – og hun nektet å si hva hun stemte ved politiske valg til jeg var godt over 18 år – fordi jeg skulle gjøre meg opp min egen mening…. Faktisk testet jeg henne i om hun hadde lest en postkort en gang jeg var blitt ganske voksen men enda bodde hjemme – en venninne hadde sendt et kort fra en partyferie med interessant innhold…men fra samtalen med mamma forsto jeg at hun ikke hadde lest noe av det. For henne ville det vært å gi avkall på sin menneskelighet (og sjokket mitt da jeg ble større og så at det faktisk fantes foreldre som leste sine barns dagbøker eller overstyrte deres individualitet, ble stort!)

Å gjøre det motsatte av det som forventes, eller si noe sjokkerende for å overraske samtalepartneren er typisk for vannmannen. I motsetning til sine venner i ildelementet, Skytten, som også er kjent for å plumpe ut med ting verbalt, så gjør ikke Vannmannen det fordi han ikke har noe filter – slik Skytten kan plumpe ut med noe («Oi, nå har du blitt tjukk!), men for å vise at det individuelle er flott, og at mangfold beriker oss alle, og skaper større takhøyde. Det blir lettere å være menneske i en slik verden.

Og nettopp menneskelighet er viktige verdier for vannmannen, fremfor noe. Kanskje er det derfor de er slike eksentriske og originale individualister, for å liksom vise alle andre at det er greit å skille seg ut, det er greit å være seg selv. Vi får alle en rikere verden da, en mer menneskelig verden.

Frihet er dermed også en kjerneverdi for vannmannen. Friheten til å være oss selv som mennesker. Friheten til at vi alle kan få lov å leve ut vår individualitet. Demokrati og informasjonsflyt er derfor verdier som har sprunget ut fra dette tegnet, og internett og sosiale medier er typiske Vannmann-konstruksjoner.

Verden trenger disse.

@aquarius

Likes

Comments

The two has come up in a negative way today, illustrating that you worry too much lately. All of that fear and anxiety has aged you beyond your years. Good thing you can fix this. But now, your lower chakras are closed. Question the messages about love, money, and safety you received in your youth. You are still carrying those experiences and impressions around. That's baggage you do not need. Don't recycle or reuse it. Burn it. After you work on letting those ratty bags go you will not only feel lighter, a new way to travel will present itself. Light that fire.

​Hehe, dette var et godt råd og veiledning. 

Link til denne siden kommer etterhvert 😉

Likes

Comments

"I will not die an unlived life. I will not live in fear of falling or
catching fire. I choose to inhabit my days, to allow my living to open me, to make me less afraid, more accessible, to loosen my heart until it becomes a wing, a torch, a promise. I choose to risk my significance; to live so that which comes to me as seed goes to the next as blossom and that which comes to me as blossom, goes on as fruit."

Likes

Comments

Enjoy my blog❤👏🙊

Likes

Comments